Cẩm nang học sinh

Abraham Lilcoln (1809 – 1865)

Lincoln thành công trong nỗ lực lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng hiến pháp, quân sự, và đạo đức – cuộc Nội chiến Mỹ – duy trì chính quyền Liên bang, đồng thời chấm dứt chế độ nô lệ, và hiện đại hóa nền kinh tế, tài chính của đất nước.

Mahatma Gandhi (1869 – 1946)

Mahātmā Gāndhī (2 tháng 10 năm 1869 – 30 tháng 1 năm 1948), nguyên tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi (Devanagari: मोहनदास करमचन्द गांधी; Gujarati: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી), là anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ của hàng triệu người dân.

Albert Einstein (1879 – 1955)

Nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát. Ông được biết đến qua phương trình về sự tương đương khối lượng – năng lượng E = mc2

Theo gót Vĩ Nhân

Nơi chia sẻ tấm gương của các danh nhân Việt Nam và thế giới. Lan tỏa hệ giá trị 3 gốc rễ: Trí tuệ – Đạo đức – Nghị lực. Xây dựng một tri thức vững mạnh.