THÔNG BÁO V/v: Siết chặt lại việc học sinh sử dụng điện thoại thông minh tại Trường

THÔNG BÁO V/v: Siết chặt lại việc học sinh sử dụng điện thoại thông minh tại Trường

Kính gửi: Quý Phụ huynh trường Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức.

  • Căn cứ vào quy định sử dụng điện thoại đối với học sinh Trường TH và THCS Xanh Tuệ Đức.
  • Căn cứ vào tình hình thực tế học sinh vẫn mang điện thoại thông minh đến trường và sử dụng xem phim, chơi game lén ở các khu vực khó giám sát như: nhà vệ sinh, hành lang, góc khuất,… tại trường.

Trường Tiểu Học và THCS Xanh Tuệ Đức xin gửi thông báo từ ngày 12/4/2021 Nhà trường sẽ siết chặt lại việc sử dụng thiết bị điện tử, điện thoại thông minh và xin gửi lại thông báo tới Quý phụ huynh như sau:

  1. Học sinh chỉ được mang và sử dụng điện thoại cơ bản, chức năng chủ yếu để nghe gọi (Feature phone) hoặc đồng hồ thông minh để sử dụng vào mục đích liên lạc với gia đình nếu cần thiết trong khung giờ (ngoài giờ học) như sau:
  • Trước 7:30 đối với cấp THCS và trước 7:45 đối với cấp Tiểu học.
  • Sau 16:30 đối với cả hai (02) cấp học.
  1. Học sinh không được phép mang và sử dụng điện thoại thông minh (smart phone) vào bất kỳ thời gian nào trong trường học. Ngoại trừ những trường hợp được giáo viên chỉ định để phục vụ mục đích học tập, giáo viên sẽ báo trước với Phụ huynh.
  2. Hình thức xử lý khi vi phạm nội quy sử dụng điện thoại theo quy định:
  • Lần 1: Thu giữ điện thoại 30 ngày (được lập biên bản thu giữ và điện thoại sẽ được bảo quản tại trường).
  • Lần 2: Thu giữ điện thoại 1 học kỳ (được lập biên bản thu giữ và điện thoại sẽ được bảo quản tại trường).
  • Lần 3: Xem xét hình thức kỷ luật cao hơn.

Vì mục đích học tập, rèn luyện và trưởng thành của học sinh. Nhà trường kính mong Quý Phụ huynh cùng đồng hành và phối hợp thực hiện nghiêm túc quy định trên.

Trân trọng!

Trường Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức, Ngày 09/04/2021

Thay mặt BGH

Hiệu Trưởng

Phạm Thị Tâm