Chương trình Tiếng Anh “3 gốc rễ”

Tiếng Anh "3 gốc rễ"

Trường Tuệ Đức hướng tới mục tiêu kép là học sinh vừa thành công trong lĩnh vực ngoại ngữ được công nhận bởi các chuẩn quốc tế, vừa trưởng thành hơn trong nhận thức, thái độ và hành động.

Để chuẩn bị cho các em trở thành những công dân toàn cầu, các giáo trình được chọn lọc trên tinh thần “3 gốc rễ” không những mở ra chân trời kiến thức đa dạng về thế giới mà còn giúp các em thấm nhuần những giá trị sống như yêu thương, chấp nhận mình và trân trọng sự khác biệt của thế giới.

Thông qua việc học ngoại ngữ, các em được rèn luyện những kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21 như kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo. Những gì các em học không xa rời thực tế theo phương châm “Mang thế giới vào trong lớp học, và từ lớp học bước ra ngoài cuộc sống.”