Học phí các cơ sở

QUY ĐỊNH ĐÓNG PHÍ

– Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí trước ngày nhập học.
– Các khoản phí đầu năm trước khi nhập học: Phụ huynh đóng trước ngày 15/07/2023.
– Để được giảm học phí theo “Chính sách anh em ruột cùng học tại trường”, Phụ huynh cần mang theo “Giấy khai sinh (Bản sao) của cả 2 anh/chị em” đến bộ phận Tuyển sinh để được hỗ trợ.
– Đối với Học sinh có bố hoặc mẹ là công an/bộ đội, Phụ huynh cần mang theo bản Photo thẻ BHYT của Học sinh khi hoàn thiện hồ sơ để được miễn giảm BHYT theo chế độ.
– Phụ huynh đóng học phí theo kỳ vui lòng liên hệ bộ phận Kế toán để được hỗ trợ thay đổi hoặc giữ nguyên hình thức đóng phí học kỳ II trước ngày 15/01/2024. Chính sách học phí được áp dụng tại thời điểm đóng.
– Học sinh nhập học sau ngày 20 sẽ được tính học phí nửa tháng.
– Học sinh nghỉ học (chuyển trường) tại bất kỳ thời điểm nào trong tháng đều sẽ tính phí tròn tháng.
– Thời hạn nộp phí: Học phí đóng theo từng mốc thời gian để được hưởng chính sách ưu đãi.
– Trường hợp không thanh toán học phí và các khoản phí khác (nếu có), nhà trường có thể từ chối không tiếp nhận Học sinh vào học.

 QUY ĐỊNH HOÀN PHÍ

– Các khoản tạm thu từ đầu năm sẽ được hạch toán vào cuối năm học.
– Trường hợp Học sinh xin nghỉ học có phép trước 01 ngày vì lí do khách quan sẽ được hoàn lại tiền ăn.
– Trong các dịp nghỉ hè, nghỉ tết và các ngày nghỉ lễ do nhà nước quy định, nhà trường sẽ không hoàn lại học phí. Các dịch vụ khác như phí ăn, phí xe bus sẽ được hoàn lại.
– Phí giữ chỗ trong thời gian tuyển sinh trước năm học, sẽ được đóng khi học sinh trúng tuyển và Phụ huynh xác nhận cho con vào học tại trường. Khoản phí này để đảm bảo trường giữ chỗ (không tuyển thêm) cho vị trí học sinh đã trúng tuyển. Không được chuyển nhượng, không được hoàn lại nếu PHHS rút phí, chỉ hoàn lại khi học sinh nhập học chính thức.
– Phí cơ sở vật chất – Phát triển trường hàng năm Phụ huynh không được chuyển nhượng, không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào khi bắt đầu năm học.
– Từ năm học 2023-2024, nhà trường không áp dụng chính sách “Hoàn trả 90% học phí thực đóng của các tháng còn lại đối với những trường hợp đóng theo năm hoặc theo học kỳ mà không học hết vì những lý do khách quan”. Với Học sinh chuyển trường khi chưa kết thúc năm học gây ảnh hưởng đến sĩ số lớp, tuyển sinh và các hoạt động khác liên quan trường sẽ thu 01 tháng học phí niêm yết.

 CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

– Phụ huynh có trách nhiệm theo dõi các thông báo học phí, nhận xét, đánh giá Học sinh và các thông báo khác từ trường qua Sổ liên lạc điện tử, Email đã đăng ký.
– Các điều khoản về học phí, khi đã chấp thuận Phụ huynh có trách nhiệm ký vào bản thỏa thuận và Quy định tài chính trước khi nhập học.
– Nhà trường giải quyết cho Học sinh rút hồ sơ khi có đơn xin chuyển trường của Phụ huynh và thông báo tiếp nhận của trường được chuyển đến (trường mới). Nếu không có vấn đề phát sinh, hồ sơ sẽ được hoàn trả cho Phụ huynh sau 3-5 ngày kể từ khi Phòng Tuyển sinh tiếp nhận đơn.
– Trong trường hợp tăng học phí, nhà trường cam kết tăng không quá 10% học phí/ năm./.

QUY ĐỊNH ĐÓNG PHÍ
– Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí trước ngày nhập học.
– Các khoản phí đầu năm trước khi nhập học: Phụ huynh đóng trước ngày 15/07/2024.
– Để được giảm học phí theo “Chính sách anh em ruột cùng học tại trường”, Phụ huynh cần mang theo “Giấy khai sinh (Bản sao) của cả 2 anh/chị em” đến bộ phận Tuyển sinh để được hỗ trợ.
– Đối với Học sinh có bố hoặc mẹ là công an/bộ đội, Phụ huynh cần mang theo bản Photo Thẻ BHYT của Học sinh khi hoàn thiện hồ sơ để được miễn giảm BHYT theo chế độ.
– Phụ huynh đóng học phí theo kỳ vui lòng liên hệ bộ phận Kế toán để được hỗ trợ thay đổi hoặc giữ nguyên hình thức đóng phí học kỳ II trước ngày 15/01/2025. Chính sách học phí được áp dụng tại thời điểm đóng.
– Học sinh nhập học sau ngày 20 sẽ được tính học phí nửa tháng.
– Học sinh nghỉ học (chuyển trường) tại bất kỳ thời điểm nào trong tháng đều sẽ tính phí tròn tháng.
– Thời hạn nộp phí: Học phí đóng theo từng mốc thời gian để được hưởng chính sách ưu đãi.
– Trường hợp không thanh toán học phí và các khoản phí khác (nếu có), nhà trường có thể từ chối không tiếp nhận Học sinh vào học.

QUY ĐỊNH HOÀN PHÍ
– Các khoản tạm thu từ đầu năm sẽ được hạch toán vào cuối năm học.
– Trường hợp Học sinh xin nghỉ học có phép trước 01 ngày vì lí do khách quan sẽ được hoàn lại tiền ăn.
– Trong các dịp nghỉ hè, nghỉ tết và các ngày nghỉ lễ do nhà nước quy định, nhà trường sẽ không hoàn lại học phí. Các dịch vụ khác như phí ăn, phí xe bus sẽ được hoàn lại.
– Phí giữ chỗ trong thời gian tuyển sinh trước năm học, sẽ được đóng khi học sinh trúng tuyển và Phụ huynh xác nhận cho con vào học tại trường. Khoản phí này để đảm bảo trường giữ chỗ (không tuyển thêm) cho vị trí học sinh đã trúng tuyển. Không được chuyển nhượng, không được hoàn lại nếu PHHS rút phí, chỉ hoàn lại khi học sinh nhập học chính
thức.
– Phí ghi danh; Phí bảng điểm và chứng chỉ sẽ không hoàn lại, không chuyển nhượng (trong tất cả các trường hợp).
– Phí cơ sở vật chất – Phát triển trường hàng năm Phụ huynh không được chuyển nhượng, không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào khi bắt đầu năm học.
– Từ năm học 2023-2024, nhà trường không áp dụng chính sách “Hoàn trả 90% học phí thực đóng của các tháng còn lại đối với những trường hợp đóng theo năm hoặc theo học kỳ mà không học hết vì những lý do khách quan”. Với Học sinh chuyển trường/chuyển hệ, khi chưa kết thúc năm học gây ảnh hưởng đến sĩ số lớp, tuyển sinh và các hoạt động khác liên
quan trường sẽ thu 01 tháng học phí niêm yết của năm học đó.

QUY ĐỊNH KHÁC
– Phụ huynh có trách nhiệm theo dõi các thông báo học phí, nhận xét, đánh giá Học sinh và các thông báo khác từ trường qua Sổ liên lạc điện tử, Email đã đăng ký.
– Các điều khoản về học phí, khi đã chấp thuận Phụ huynh có trách nhiệm ký vào bản thỏa thuận và Quy định tài chính trước khi nhập học.
– Nhà trường giải quyết cho Học sinh rút hồ sơ khi có đơn xin chuyển trường của Phụ huynh và thông báo tiếp nhận của trường được chuyển đến (trường mới). Nếu không có vấn đề phát sinh, hồ sơ sẽ được hoàn trả cho Phụ huynh sau 3-5 ngày kể từ khi Phòng Tuyển sinh tiếp nhận đơn.
– Nhà trường giải quyết chuyển hệ cho Học sinh khi các khối lớp tại thời điểm đó còn chỉ tiêu và Học sinh đáp ứng được năng lực tương đương.
– Đối với Chương trình song bằng Việt Mỹ, Học sinh nhập học năm học 2024-2025 trường cam kết không tăng học phí niêm yết trong 3 năm đầu tiên./.

BIỂU PHÍ TRƯỜNG MẦM NON XANH TUỆ ĐỨC
NĂM HỌC 2023-2024

 1. HỌC PHÍ
STT CÁC HỆ ĐÀO TẠO LỨA TUỔI KỲ ĐÓNG MỨC THU/THÁNG (ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ)

 

 

1

 

 

Học phí lớp Chất lượng cao Montessori

Từ 18 tháng – 36 tháng Tháng, kỳ, năm 4.500.000
Từ 3 tuổi – 6 tuổi Tháng, kỳ, năm 4.000.000

 

2

Học phí lớp Song ngữ chất lượng cao Montessori Từ 3 tuổi – 6 tuổi Tháng, kỳ, năm 7.000.000

 

 1. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC
STT LOẠI PHÍ KỲ ĐÓNG

MỨC THU/THÁNG

(ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ)

GHI CHÚ
1

Phí ăn: 50.000/ngày

(tạm thu)

Tháng, kỳ, năm 1.100.000
   2 Phí cơ sở vật chất Năm 3.000.000 Khoản phí bắt buộc
3 Phí sự kiện, dã ngoại Năm 2.400.000 Khoản phí bắt buộc
4 Đồng phục mùa hè (bộ) 200.000
5 Đồng phục mùa đông (bộ) 260.000
6 Áo khoác 250.000
7 80.000
8 Balo (chiếc) 180.000 Không bắt buộc
9 Túi dây rút 50.000 Không bắt buộc
10

Phí trông muộn

(từ 17:31-18:30)

Phát sinh  

Từ 17h31-18h00: 30.000VNĐ

Từ 17h31-18h30: 50.000VNĐ

11 Phí bảo lưu Phát sinh 300.000 Áp dụng cho học sinh nghỉ từ 1 – 3 tháng/lần bảo lưu
12 Sổ liên lạc điện tử Năm Miễn phí
 1. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ HỆ CHẤT LƯỢNG CAO MONTESSORI MỨC ƯU ĐÃI
ĐÓNG THEO KỲ
(6 tháng)

ĐÓNG THEO NĂM
(12 tháng)

Từ ngày 01/01/2023 – 28/02/2023 8% 15%
Từ ngày 01/03/2023 – 31/05/2022 5% 10%
Từ con thứ 2 trong gia đình 10% 10%

 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ HỆ SONG NGỮ CHẤT LƯỢNG CAO MONTESSORI MỨC ƯU ĐÃI

ĐÓNG THEO KỲ

(6 tháng)

ĐÓNG THEO NĂM

(12 tháng)

Từ ngày 01/01/2023 – 15/02/2023 8% 15%
Từ ngày 16/02/2023 – 31/05/2022 5% 10%
Từ con thứ 2 trong gia đình 5% 5%

Lưu ý:

 • PH đóng phí ăn theo kỳ được chiết khấu 2%, đóng theo năm được chiết khấu 5%.
 • Các khoản tạm thu từ đầu năm sẽ được hạch toán như sau: Vào cuối kỳ nếu phụ huynh đóng theo kỳ, vào cuối năm nếu phụ huynh đóng theo năm học.
 • Nhà trường thông báo các khoản phí trên sổ liên lạc điện tử Kidsonline (mỗi học sinh được cấp 01 tài khoản để PHHS đăng nhập, nhận thông tin và tương tác với giáo viên).

III. HỒ SƠ NHẬP HỌC (PHHS hoàn thiện hồ sơ trước khi con nhập học)

 1. Hồ sơ Trường Xanh Tuệ Đức
 2. Bản sao giấy khai sinh (công chứng)
 3. Bản photo sổ hộ khẩu
 4. Bản photo CMT/CCCD của bố và mẹ
 5. 03 ảnh 3×4 học sinh
 6. Phiếu đăng ký danh sách người đón trẻ
 7. Sổ tiêm chủng photo

QUY ĐỊNH ĐÓNG PHÍ VÀ HOÀN CÁC KHOẢN PHÍ

 • Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đủ các khoản phí trước ngày nhập học.
 • Phí cơ sở vật chất và phí sự kiện/dã ngoại được đóng từ khi học sinh chính thức đi học, chu kì 12 tháng/lần thu. Trường hợp phụ huynh xin rút hồ sơ cho con, phí sự kiện/dã ngoại sẽ được hoàn trả những tháng còn lại và phí CSVC sẽ không hoàn lại.
 • Trường hợp con nghỉ học vì lí do khách quan, phụ huynh gửi đơn trên SLLĐT Kidsonline trước 15h ngày hôm trước con nghỉ sẽ được hoàn lại tiền ăn (50.000 VNĐ/ngày).
 • Các trường hợp không thanh toán học phí và các khoản phí khác đúng thời hạn (nếu có), Nhà trường có thể từ chối không nhận học sinh vào học.
 • Trường hợp con xin bảo lưu học phí, Nhà Trường chỉ xét duyệt bảo lưu học phí đối với các trường hợp liên quan đến vấn đề sức khoẻ của học sinh, học sinh cần nghỉ cả tháng để điều trị. Các trường hợp liên quan đến sức khoẻ của học sinh cần giấy tờ hoặc thông tin khác có thể xác minh. Phụ huynh cần nộp đơn xin bảo lưu học phí đến BP Tuyển sinh, kèm theo các giấy tờ cần xác minh và đóng phí bảo lưu (mức phí 300.000đ/lần).
 • Đối với tháng 6 và tháng 7, Phụ huynh có thể lựa chọn cho con nghỉ 1 trong 2 tháng đó và không cần đóng phí bảo lưu. Phụ huynh nộp đơn bảo lưu cho con trước 30 ngày đến BP Tuyển sinh.
 • Thời gian bảo lưu sẽ bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng, tối thiểu là 1 tháng và tối đa là 3 tháng. Chỉ áp dụng 1 lần/1 năm học.
 • Hoàn trả 90% học phí thực đóng của các tháng còn lại đối với những trường hợp học sinh nghỉ giữa chừng đóng theo năm hoặc theo học kỳ mà không học hết vì những lý do khách quan.
 • Hoàn trả 100% học phí thực đóng đối với học sinh đã đóng phí nhưng chưa nhập học nếu phụ huynh gửi đơn thông báo rút hồ sơ chính thức cho BP Tuyển sinh ít nhất 30 ngày trước khi niên học bắt đầu (niên học bắt đầu từ ngày học sinh chính thức nhập học tại trường).
 • Trong các ngày nghỉ hè, nghỉ rèn luyện, tập huấn chuyên môn và các ngày nghỉ lễ do Nhà nước quy định, Trường sẽ không hoàn trả lại học phí. Các dịch vụ khác như phí ăn sẽ được hoàn lại. 

BIỂU PHÍ TRƯỜNG MẦM NON TUỆ ĐỨC VĂN KHÊ
NĂM HỌC 2023-2024

HỌC PHÍ

CÁC HỆ ĐÀO TẠO LỨA TUỔI KỲ ĐÓNG MỨC THU/THÁNG (ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ)

 

Học phí lớp Chất lượng cao Montessori

Từ 18 tháng – 36 tháng Tháng, kỳ, năm 5.000.000
Từ 3 tuổi – 6 tuổi Tháng, kỳ, năm 4.500.000

CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

STT LOẠI PHÍ KỲ ĐÓNG

MỨC THU/THÁNG

(ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ)

GHI CHÚ
1

Phí ăn: 50.000/ngày

(tạm thu)

Tháng, kỳ, năm 1.100.000
   2 Phí cơ sở vật chất Năm 3.000.000 Khoản phí bắt buộc
3 Phí sự kiện, dã ngoại Năm 2.400.000 Khoản phí bắt buộc
4 Đồng phục mùa hè (bộ) 200.000
5 Đồng phục mùa đông (bộ) 260.000
6 Áo khoác 250.000
7 80.000
8 Balo (chiếc) 180.000 Không bắt buộc
9 Túi dây rút 50.000 Không bắt buộc
10

Phí trông muộn

(từ 17:31-18:30)

Phát sinh  

Từ 17h31-18h00: 30.000VNĐ

Từ 17h31-18h30: 50.000VNĐ

11 Phí bảo lưu Phát sinh 300.000 Áp dụng cho học sinh nghỉ từ 1 – 3 tháng/lần bảo lưu
12 Sổ liên lạc điện tử Năm Miễn phí

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ HỆ CHẤT LƯỢNG CAO MONTESSORI MỨC ƯU ĐÃI

ĐÓNG THEO KỲ

(6 tháng)

ĐÓNG THEO NĂM

(12 tháng)

Từ ngày 01/01/2023 – 28/02/2023 8% 15%
Từ ngày 01/03/2023 – 15/05/2022 5% 10%
Từ con thứ 2 trong gia đình 10% 10%

Lưu ý:

 • PH đóng phí ăn theo kỳ được chiết khấu 2%, đóng theo năm được chiết khấu 5%.
 • Các khoản tạm thu từ đầu năm sẽ được hạch toán như sau: Vào cuối kỳ nếu phụ huynh đóng theo kỳ, vào cuối năm nếu phụ huynh đóng theo năm học.
 • Mỗi học sinh được cấp 01 tài khoản để PHHS đăng nhập, nhận thông tin và tương tác với giáo viên.

III. HỒ SƠ NHẬP HỌC (PHHS hoàn thiện hồ sơ trước khi con nhập học)

 1. Hồ sơ Trường Xanh Tuệ Đức
 2. Bản sao giấy khai sinh (công chứng)
 3. Bản photo sổ hộ khẩu
 4. Bản photo CMT/CCCD của bố và mẹ
 5. 03 ảnh 3×4 học sinh
 6. Phiếu đăng ký danh sách người đón trẻ
 7. Sổ tiêm chủng photo

QUY ĐỊNH ĐÓNG PHÍ VÀ HOÀN CÁC KHOẢN PHÍ

 • Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đủ các khoản phí trước ngày nhập học.
 • Phí cơ sở vật chất và phí sự kiện/dã ngoại được đóng từ khi học sinh chính thức đi học, chu kì 12 tháng/lần thu. Trường hợp phụ huynh xin rút hồ sơ cho con, phí sự kiện/dã ngoại sẽ được hoàn trả những tháng còn lại và phí CSVC sẽ không hoàn lại.
 • Trường hợp con nghỉ học vì lí do khách quan, phụ huynh gửi đơn trên SLLĐT Kidsonline trước 15h ngày hôm trước con nghỉ sẽ được hoàn lại tiền ăn (50.000 VNĐ/ngày).
 • Các trường hợp không thanh toán học phí và các khoản phí khác đúng thời hạn (nếu có), Nhà trường có thể từ chối không nhận học sinh vào học.
 • Phụ huynh muốn bảo lưu học phí cho con sẽ nộp đơn xin bảo lưu học phí trước 15 ngày cho BP Tuyển sinh và đóng phí bảo lưu. Đối với tháng 6 và tháng 7, Phụ huynh có thể lựa chọn cho con nghỉ 1 trong 2 tháng đó và không cần đóng phí bảo lưu (Phụ huynh nộp đơn cho con trước 15 ngày). Thời gian đươc bảo lưu tối thiểu là 1 tháng và tối đa là 3 tháng trong 1 lần/1 năm học.
 • Hoàn trả 90% học phí thực đóng của các tháng còn lại đối với những trường hợp học sinh nghỉ giữa chừng đóng theo năm hoặc theo học kỳ mà không học hết vì những lý do khách quan.
 • Hoàn trả 100% học phí thực đóng đối với học sinh đã đóng phí nhưng chưa nhập học nếu phụ huynh gửi đơn thông báo rút hồ sơ chính thức cho BP Tuyển sinh ít nhất 15 ngày trước khi niên học bắt đầu (niên học bắt đầu từ ngày học sinh chính thức nhập học tại trường).
 • Trong các ngày nghỉ hè, nghỉ rèn luyện, tập huấn chuyên môn và các ngày nghỉ lễ do Nhà nước quy định, Trường sẽ không hoàn trả lại học phí. Các dịch vụ khác như phí ăn sẽ được hoàn lại.