Dạy con ở nhà

Dạy con kiểu đại bàng – Cách của những phụ huynh có “tinh thần thép”

Xung quanh cách dạy con kiểu đại bàng, có người cho là tàn nhẫn, có người lại cho rằng con cái cần có kỷ luật thép như vậy để thành công. Trong thế giới các loài chim thì chim đại bàng được coi là loài chim dũng mãnh nhất. Chúng là “VUA”. Các vị vua […]

Theo gót Vĩ Nhân

Nơi chia sẻ tấm gương của các danh nhân Việt Nam và thế giới. Lan tỏa hệ giá trị 3 gốc rễ: Trí tuệ – Đạo đức – Nghị lực. Xây dựng một tri thức vững mạnh.