Chương trình học cho con

Tâm sự của giáo viên lớp 1 về chương trình học lớp 1 năm nay

Những ngày gần đây, chắc trên mạng rộ lên những thông tin như: Chương trình lớp 1 nặng nhất trong 30 năm gần đây, rồi bố mẹ la mắng con vì áp lực, hay là những hình ảnh chế bố mẹ phải “chui đầu vào tủ lạnh, tự buộc tay, cất hết dép trong nhà” […]