Sách đạo đức

Hướng dẫn viết truyện – buổi 1

I. CÁC BƯỚC CHUNG Bước 1: Với một đề tài, một nhân vật, đọc nhiều lần, nhiều bài (5-10 bài) Bước 2: Lọc ý chính cho dễ hiểu và phù hợp với lứa tuổi, bỏ phần thông tin không cần thiết (kiểu như sinh ngày tháng năm nào, bố mẹ con cái tên gì…). Đồng […]