Đưa đạo đức vào âm nhạc

Tuệ Đức – Chuyển thơ thành nhạc đạo đức

Mục đích dự án: đưa ĐẠO ĐỨC vào trong ÂM NHẠC Chuyển tải điều hay đẹp vào trong từng lời ca cho các bé dễ học, hấp dẫn để tự lan truyền… CON CÁ MỒ CÔI “Tôi là con cá dưới ao Ai ơi ai nỡ lòng nào giết tôi Phận tôi là kẻ mồ […]