Cảm nhận và thấu hiểu

Trải nghiệm một ngày làm mẹ của học sinh Trường Xanh Tuệ Đức

  🌻 TRẢI NGHIỆM MỘT NGÀY LÀM MẸ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG XANH TUỆ ĐỨC ❤️ 👨‍👩‍👧‍👦 Một ngày thôi, một ngày chúng con được trải nghiệm làm mẹ cũng giúp chúng con cảm nhận được phần nào những vất vả mẹ đã trải qua. 🎵 Tham gia trải nghiệm, chúng con cam kết luôn […]