Nhân quả: Làm lợi cho cộng đồng bằng việc thắp sáng đường phố

Nhân quả: Làm lợi cho cộng đồng bằng việc thắp sáng đường phố

Làm lợi cho cộng đồng là gieo nhân vị tha, tâm từ bi rộng lớn. Làm lợi bằng việc đem ánh sáng đến với cộng đồng, mong muốn tất cả mọi người đều có được ánh sáng choi rọi nên quả sau này mình sẽ được mắt sáng.

Please select a valid form