Nhân quả: Nhận tiền bạc bất chính

Nhân quả: Nhận tiền bạc bất chính

Nhận tiền bạc bất chính là biểu hiện của tâm tham lam, gian dối và si mê. Sẽ bị pháp luật trừng trị và làm liên lụy lẫn nhau. Làm gương xấu cho con cháu.

Please select a valid form