Nhân quả: Lãng phí thức ăn

Nhân quả: Lãng phí thức ăn

Lãng phí là đang làm tổn phước của mình, không có tình thương vì còn rất nhiều người đang thiếu thốn mà mình lại lãng phí. Khi hết phước thì trở lại nghèo khó, thiếu thốn thức ăn, nhọc nhằn làm việc mưu sinh.

Please select a valid form