Nhân quả: Keo kiệt, xua đuổi người nghèo khổ

Nhân quả: Keo kiệt, xua đuổi người nghèo khổ

Keo kiệt xua đuổi là biểu hiện của tâm ích kỷ, bỏn xen, không có tình thương, không quan tâm người khác, đạo đức thấp. Sau này nghèo khổ không ai quan tâm, không ai thương.

Please select a valid form