Nhân quả: Giúp người làm việc lương thiện

Nhân quả: Giúp người làm việc lương thiện

Giúp người làm việc lương thiện là tâm thương yêu, là hành động dẫn dắt người khác làm việc thiện lành với tâm vui vẻ, làm người người khác có nghề nghiệp và cho cháu của họ cũng được an lành, cuộc sống ấm no hơn. Là tấm gương tốt cho mọi người neo theo. Sau này không những bản thân được mọi người yêu mến, mà con cháu cũng được hiển vinh nhiều đời.

Please select a valid form