Nhân quả: Phá hoại đường sá

Nhân quả: Phá hoại đường sá

Phá hoại là nhân của si mê, nóng nảy. Phá đường sá là đang cản trở, gây khó khăn cho người đi đường. Sau này tay chân dị dạng, sau này đi đứng khó khăn.

Please select a valid form