Nhân quả: Giết hại thú rừng bằng cách nướng sống

Nhân quả: Giết hại thú rừng bằng cách nướng sống

Giết hại thú rừng để ăn thịt làm tăng thù oán giữa các muôn thú với mình, mất đi lòng từ bi, thương yêu mạng sống chúng sanh sau này bị bệnh tật, chết yểu. Nướng con vật khi nó còn sống làm tăng thêm tâm nóng giận, ác độc và si mê. Qủa phải trả rất đau khổ về thân và mạng. Có thể bị bỏng hoặc chết cháy.

Please select a valid form