Nhân quả: Thương con chỉ biết nuông chiều

Nhân quả: Thương con chỉ biết nuông chiều

Thương con là biểu hiện của từ bi, nhưng nuông chìu con là hành động thiếu trí tuệ. Từ bi mà không có trí tuệ sẽ làm hại người khác. Con mình sẽ yếu đuối, lười biếng, ỷ lại vào người khác, dễ ngã gục chí khi gặp khó khăn, mất phước dẫn đến khổ đau.

Please select a valid form