Nhân quả: Siêng năng trồng cây

Nhân quả: Siêng năng trồng cây

Siêng năng thường là yêu thíchTrồng cây giúp môi trường ngày thêm trong lành, mát mẻ. Phóng sanh giúp tăng trưởng lòng thương yêu mạng sống chúng sanh, bảo vệ tự do muôn loài. Quả về sau sẽ sống lâu, khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc.

Please select a valid form