Nhân quả: Dâm đãng, đa tình với nhiều người

Nhân quả: Dâm đãng, đa tình với nhiều người

Dâm đãng, đa tình là nhân si mê, tham ái dục, không chung thủy, làm đỗ vỡ hạnh phúc gia đình. Sau này dễ bị đồng tính vì đi ngược lại với tự nhiên là chung thủy một vợ một chồng.

Please select a valid form