Nhân quả: Tôn trọng thương yêu mọi người

Nhân quả: Tôn trọng thương yêu mọi người

Tôn trọng người khác là biểu hiện của lòng khiêm hạ và thương yêu. Sau này sẽ được thân tướng xinh đẹp, phúc hậu, mọi người yêu mến.

Please select a valid form