Nhân quả: Nuôi chim, cá trong lồng, chậu để làm thú vui

Nhân quả: Nuôi chim, cá trong lồng, chậu để làm thú vui

Nuôi con vật trong lồng, chậu hoặc bắt nhốt trong chuồng là lấy đi sự tự do của chúng. Quả về sau mình sẽ bị mất tự do hoặc bị giam cầm trong ngục tù.

Please select a valid form