Nhân quả: Thương yêu, kính trọng người neo đơn

Nhân quả: Thương yêu, kính trọng người neo đơn

Biết thương yêu, kính trọng người cô độc là người có tâm từ rộng lớn. Gieo nhân thương yêu thì mình sẽ có người thương yêu, vì thế cha mẹ nhiều đời song toàn, bản thân được mọi người kính trọng, gia đình hạnh phúc.

Please select a valid form