Nhân quả: Bỏ rơi con cái

Nhân quả: Bỏ rơi con cái

Làm cha mẹ mà không thương yêu, không có trách nhiệm nuôi con mà lại bỏ rơi con thì nhiều đời khi mình sinh ra thường không nhận được sự quan tâm của cha mẹ, bị bỏ rơi hoặc khi lớn lên có con thì con thường khó nuôi.

Please select a valid form