Thông báo: Lịch nghỉ Tết Dương Lịch và nghỉ kết thúc Học Kỳ I năm 2021

Thông báo: Lịch nghỉ Tết Dương Lịch và nghỉ kết thúc Học Kỳ I năm 2021

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v: Lịch nghỉ Tết Dương Lịch và nghỉ kết thúc Học Kỳ I năm 2021

Ref: Schedule for New Year Holidays and Term 1st Break in 2021

Trường Tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức xin thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lịch 2021 và nghỉ hết Học Kỳ I năm học 2020-2021 như sau:

Tue Duc Green Primary and Secondary School announces schedule for New Year Holidays and Term 1st Break in 2021 as follows:

Kính chúc Quý Phụ huynh, Học sinh và gia đình nghỉ lễ vui vẻ!

Wish all parents, students and your families happy holidays!

Hà Nội, Ngày 24 tháng 12 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Tâm