Hành trình đọc sách trường Tuệ Đức

Hành trình đọc sách trường Tuệ Đức

Sách là nơi cất giữ tri thức nhân loại, nhờ có sách chúng ta có nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm quý giá, mà những người đi trước muốn truyền đạt lại cho các thế hệ đi sau. Không phải ai đọc sách cũng thành công, nhưng những người thành công đều đọc sách rất nhiều. Chính vì vậy Tuệ Đức luôn cố gắng khuyên khích các em đọc sách, bằng cách đầu tư xây dựng thư viện, tuyển chọn những cuốn sách hay, có giá trị giáo dục cao. Đối với các em trường Tuệ Đức mà nói thì đọc sách chính là một văn hóa.