8 kiểu cha mẹ hiện nay sẽ cho ra 8 loại con cái

8 kiểu cha mẹ hiện nay sẽ cho ra 8 loại con cái

Phụ huynh là Nhân, con cái là Quả. Phụ huynh là thầy giáo ở nhà.

Phụ huynh nào biết làm gương, con cái sẽ dựa vào đó mà noi theo.

  • Đẻ: Ít nuôi, chẳng dạy. Sinh ra cho đi ăn nhờ ở đậu. Kết quả: Trẻ sống theo bản năng, coi khinh ba mẹ.
  • Nuôi: Biết nuôi mà không biết dạy. Coi thường việc học của con. Kết quả: Trẻ chỉ sống theo bản năng.
  • Tiền: Chỉ biết quan tâm đến tiền. Dạy con “đi học để kiếm gạo”. Kết quả: Trẻ tham lam, hám lợi.
  • Chiều: Nuông chiều thái quá. Kết quả: Trẻ hay đòi hỏi, thiếu tự lập, “gà công nghiệp”.
  • Quát: Dạy con bằng roi vọt Hay quát mắng, đánh đập. Kết quả: Trẻ trở nên sợ sệt, nhát gan hoặc ngông cuồng, bất cần.
  • Sĩ: Tiêm bệnh thành tích cho con. Thích khoe con (trên fb…). Kết quả: Trẻ dễ ảo tưởng, tự cao, háo danh.
  • Tự: Dạy con ích kỷ, chỉ biết việc mình. Không dạy con giúp đỡ người khác. Kết quả: Trẻ ích kỷ, cô độc, tự cao.
  • Thành: Dạy con trưởng thành, mạnh mẽ và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Kết quả: Trẻ bản lĩnh và thành công hơn người