Hình ảnh

Sao con chưa tiến bộ?

Đây là câu hỏi mà không ít ba mẹ thường hỏi con mình hoặc tự hỏi thầm trong đầu mình ngày qua ngày, nhưng chính từ “tiến bộ” chúng ta cũng chưa cắt nghĩa thật rõ ràng. Có thể con tiến bộ về mặt cảm xúc, về mặt thể chất nhưng ba mẹ lại không […]