Tuệ Đức – Viết truyện kể cho bé

Tuệ Đức – Viết truyện kể cho bé

Sách Nhân cách Đạo đức gối đầu giường cho các gia đình VN

Chánh Pháp: những lời dạy đúng đắn, điều hay lẽ phải (3 gốc rễ, 8 chánh đạo…)

Mục đích dự án:

Tạo ra một bộ truyện viết về các anh hùng dân tộc, danh nhân trên thế giới. Chỉ với những mẫu chuyện ngắn nhưng tính giáo dục rất cao, đặc biệt thông qua cách viết, cách biên tập, cách đặt câu hỏi, ta làm nổi bật tinh thần Chánh Pháp từ những tình tiết trong mẫu chuyện. Từ đó, giúp các bé tiếp cận, hiểu và dần áp dụng Chánh Pháp vào đời sống. Đây là điểm đặc biệt nhất của dự án.

Đề tài viết truyện: chọn tấm gương các anh hùng dân tộc, vĩ nhân, thánh nhân ở Việt Nam và Thế Giới vì:

  • Họ luôn có cuộc sống rất sâu sắc, nhiều câu chuyện rõ nét về 3 gốc rễ để chọn lọc và kể lại;

Ví dụ: Truyện viết về Tướng quân Phạm Ngũ Lão thì nên được ưu tiên kể hơn là truyện về Rùa và Thỏ

  • Nhằm hình thành ước mơ và hoài bão, xây dựng những hình mẫu xung quanh 3 gốc rễ cho trẻ từ nhỏ, từ đó tạo nên tình yêu thương với đất nước – con người – muôn loài;

Cùng một đề tài, có thể khai thác ở nhiều lứa tuổi thông qua thay đổi cách kể, cách đặt câu hỏi. Là tiền đề để trẻ nghiên cứu sâu hơn khi lớn lên

einstein

     ** Vài nét giới thiệu về truyện mẫu

Mẫu truyện tranh nhân quả
+ Số lượng: 1001 câu chuyện – bộ truyện giáo dục nhân cách gối đầu giường cho trẻ em Việt NamĐịnh hướng dự án “Viết truyện kể cho bé”

+ Phương tiện truyền tải: các câu chuyện sẽ được đưa vào từng tiết học tại hệ thống trường Tuệ Đức – Tuệ Đức, dần dần được cải thiện và hoàn chỉnh theo thực tế. Xa hơn, một ứng dụng Smartphone sẽ được thiết lập nhằm tiếp cận được với nhiều gia đình hơn nữa (mỗi năm ở VN có khoảng 3 triệu học sinh tiểu học đến trường)

+ Hướng phát triển: từ những nhân sự tại Tuệ Đức, dự án mong nhận được sự đón nhận từ đông đảo cộng đồng, hiểu được giá trị dự án hướng tới, cùng gắn kết đồng hành để đưa những điều đúng, điều hay đến xã hội.