Trường liên cấp Tuệ Đức Thanh Hà thông báo tuyển sinh năm học 2018 – 2019

Trường liên cấp Tuệ Đức Thanh Hà thông báo tuyển sinh năm học 2018 – 2019

I. HỌC PHÍ  (không bao gồm sách giáo khoa) Đơn vị/Unit: VND

Khối lớp

Tiểu học / THCS

Lớp từ 1 – 9

Đóng theo Năm

1/8/2018 -31/5/2019

Phí đã giảm
40%

    (Đóng trước 30.08.2018)

Đóng theo Học kỳ

1/8/2018 -31/12/2018

Phí đã giảm
25%

(Đóng trước 30.08.2018)

Đóng theo Tháng

Trước ngày
1/8/2018

Phí đã giảm
20%

(Đóng trước 30.08.2018)

4.800.000/tháng

28.800.000/năm

18.000.000/học kỳ

3.840.000/tháng

*Chính sách Ưu đãi cho học sinh đóng phí trước 30/08/2018:

  • Giảm 30% học phí khi đóng theo năm cho niên học 2019-2020
  • Giảm 20% học phí khi đóng theo năm cho niên học 2020-2021
  • Học sinh đóng học phí theo năm được tặng năm đầu tiên:
  • Phí Cơ sở vật chất (năm): 3.000.000 VND/ năm
  • Đồng phục 600.000VND/3 bộ/ năm
  • Balo 150.000VND/chiếc/ năm.

II. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC CỦA TRƯỜNG LIÊN CẤP TUỆ ĐỨC THANH HÀ

Phí ăn (tháng)

Meal fee (monthly)

Cơ sở vật chất (năm)

Facilities (year)

Đồng phục (3 bộ)
Uniform (three)

Balo (chiếc)

School bag (one)

1.200.000VND/tháng

3.000.000VND/năm

600.000VND/3 bộ

150.000VND/chiếc

NỘI TRÚ CỦA TRƯỜNG LIÊN CẤP TUỆ ĐỨC THANH HÀ

Cả tuần (Mon – Fri): : 2.500.000/tháng

3 ngày/tuần (3 days/week) : 1.500.000/tháng

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA TRƯỜNG LIÊN CẤP TUỆ ĐỨC THANH HÀ

Phí giữ trẻ (giờ)

Phí giữ trẻ (tháng)

*** Áp dụng cho trường hợp giữ trẻ 1 giờ/ngày

Tất cả các khối lớp

50.000

750.000

Phí xe bus đưa-đón /Bus fee

XALA/ VĂN PHÚ…

VĂN QUÁN / ĐẠI THANH…

VĂN KHÊ / DƯƠNG NỘI…

1.000.000 VND

1.200.000 VND

1.200.000 VND

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHO HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH TRƯỜNG LIÊN CẤP TUỆ ĐỨC THANH HÀ

Đối tượng/ Participants

Chương trình/ Programs

Phí/ Fees

Phụ huynh

Parents

Trắc nghiệm dấu vân tay/Fingerprint test

Cá nhân/ Individual: 2.800.000

Gia đình/ Family: 2.500.000

Tư vấn tâm lý cho con

Psychology consulting for children

300.000/giờ (hour)

Tư vấn hôn nhân gia đình

Psychology consulting for parents

500.000/giờ (hour)

Học sinh

Students

Lễ hội tại trường/ Festivals

Không thu phí/ Free

Dã ngoại / Field trips

Phụ huynh hỗ trợ thêm chi phí

Parents pay part of the fee

Giảm thêm 10% học phí từ bé thứ 2, 3 (là anh chị em ruột cùng học tại trường và đóng phí đúng hạn).