Nhân quả: Gian xảo trong kinh doanh

Nhân quả: Gian xảo trong kinh doanh

Gian xảo là biểu hiện của tâm tham lam, dối trá. Sau này con cháu sẽ gian xảo, lừa gạt người khác và hư hỏng vì mình đã làm gương xấu.

Please select a valid form