Nhân quả: Giết hại cá bằng việc đi câu

Nhân quả: Giết hại cá bằng việc đi câu

Câu cá là hành động lừa gạt vì dùng mồi để dụ cá mắc câu, cá cắn câu vì chỉ nghĩ đó là thức ăn chứ không hề biết có móc sắt nhọn sẽ móc miệng mình và bị bắt. Gieo nhân lừa gạt sẽ gặt quả bị lừa gạt. Miệng bị dị dạng vì gieo nhân móc miệng.

Please select a valid form