Nhân quả: Bố thí, giúp đỡ mọi người

Nhân quả: Bố thí, giúp đỡ mọi người

Bố thí là đức tính cho đi cái mình có. Có thể cho vật chất hoặc sức lực thông qua việc giúp đỡ người khác; cho phương tiện để người có thêm trí tuệ, đạo đức, nghị lực; cho niềm vui qua việc an ủi người buồn, khổ, lo lắng. Qủa báu sung túc sẽ đến và được mọi người yêu thương.

Please select a valid form