Nhân quả: Chăm sóc người bệnh già yếu

Nhân quả: Chăm sóc người bệnh già yếu

Chăm sóc người bệnh, già yếu thể hiện tấm lòng từ bi, thương yêu và mong muốn mọi người được khỏe mạnh. Khi mình đau ốm, mọi người sẽ luôn bên cạnh để quan tâm, chăm sóc bạn.

Please select a valid form