Nhân quả: Bất kính với cha mẹ

Nhân quả: Bất kính với cha mẹ

Bất kính hoặc bất hiếu là phủ bỏ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Sau sinh ra sẽ không có người thương yêu, nuôi dưỡng nên dễ bị mồ côi sớm.

Please select a valid form