Nhân quả: Làm hủy hoại ao hồ bằng xà bông, thuốc tẩy

Nhân quả: Làm hủy hoại ao hồ bằng xà bông, thuốc tẩy

Xả nhiều xà bông, thuốc tẩy xuống ao hồ làm ô nhiễm môi trường, nhiều sinh vật dưới đó cũng chết theo. Làm dơ bẩn môi trường nước thì sau này chính mình sẽ bị nhiều bệnh do hủy hoại môi trường và bị sinh ra trong vùng nước hôi.

Please select a valid form