Nhân quả: Kêu gọi mọi người sống đạo đức bằng nhiều phương tiện

Nhân quả: Kêu gọi mọi người sống đạo đức bằng nhiều phương tiện

Kêu gọi mọi người sống đạo đức là đang làm xã hội yên bình, hạnh phúc, mọi người yêu mến nhau trong đó có bản thân mình.

Please select a valid form