Nhân quả: Hay chỉ dạy người điều hay lẽ phải

Nhân quả: Hay chỉ dạy người điều hay lẽ phải

Hay chỉ dạy người làm tăng trưởng lòng vị tha và trí tuệ, học tập càng giỏi, đầu óc nhanh nhẹn, suy luận, tư duy tốt hơn, sau trở thành người tài giỏi, uyên bác.

Please select a valid form