Nhân quả: Cứu người bằng thuốc men

Nhân quả: Cứu người bằng thuốc men

Cứu người bằng thuốc là hành động tốt, xuất phát từ tâm thương yêu, mong muốn người khác khỏe mạnh thì sau này mình sẽ được mạnh khỏe, ít bệnh, sống lâu.