Tổ chức buổi rèn nghị lực cho 200 học sinh trường ngôi sao hà nội

Tổ chức buổi rèn nghị lực cho 200 học sinh trường ngôi sao hà nội