Thông tin TK Ngân hàng của Trường Xanh Tuệ Đức

Tài khoản 1: TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XANH TUỆ ĐỨC
STK: 1911 15500 99990 Techcombank Hà Nội
******
Tài khoản 2: TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XANH TUỆ ĐỨC
STK: 2891 00028 99998 BIDV Ngọc Khánh
******
Nội dung CK: MHS (nếu có) Họ và tên học sinh – Lớp – SĐT PH -Tên PH -Tên khoản phí.
******
Lưu ý:
Nhà trường không chịu trách nhiệm trong trường hợp chuyển khoản chậm trễ, do sai thông tin, do lỗi ngân hàng.
* Phụ huynh chưa hoàn thành đóng phí vui lòng đóng đúng hạn (trước ngày mùng 10 hàng tháng).