Đào tạo/Nâng cao chất lượng giáo viên

Bạn chỉ có thể trao tặng cho người khác những gì mà bạn có

🎯🎯BẠN CHỈ CÓ THỂ TRAO TẶNG CHO NGƯỜI KHÁC NHỮNG GÌ MÀ BẠN CÓ🌲 👉Bạn muốn tặng cho người khác niềm vui thì trong bạn đã có… Người đăng: Trường Xanh Tuệ Đức vào Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

Gieo hạt giống đúng cách theo triết lý “Năng đoạn kim cương”

Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, tất cả chúng ta đều cần phải có bản lĩnh kiên cường và trí tuệ sâu sắc để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và có được sự bình an trong tâm hồn. Trên tinh thần đó, vừa qua các chuyên gia đào tạo tại Trường […]