Hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc điện tử

Tra cứu tên đăng nhập Sổ liên lạc điện tử

MÃ HSHỌ TÊNGIỚI TÍNHNGÀY SINHLỚP
TD180001Nguyễn Huy Hải DươngNam23/03/20124A4
TD180003Hà Minh NhậtNam09/07/20124A1
TD180004Mai Thanh ThùyNữ25/03/20124A3
TD180005Lương Nguyễn Tuấn KiệtNam27/12/20079A2
TD180008Nguyễn Ngọc Phương NhiNữ22/10/20124A3
TD180016Phùng Ngọc KhánhNữ26/05/20079A1
TD180017Phùng Ngọc AnhNữ17/02/20102
TD180018Nguyễn Phúc TườngNam30/10/20097A1
TD180021Lê Tuệ TrangNữ23/02/20079A2
TD180023Lê Nhật HoàngNam19/12/20079A2
TD180028Bùi Thùy ChiNữ02/02/20097A1
TD180030Nguyễn Nam KhánhNam08/12/20101
TD180036Trần Gia BảoNam23/07/20079A1
TD180037Trần Bảo LongNam09/04/20102
TD180038Dương Thị Mỹ HạnhNữ13/11/20079A2
TD180040Vũ Tâm ĐanNam07/01/20079A1
TD180042Nguyễn Việt HoàngNam04/12/20124A3
TD180049Phan Thiên KhánhNam09/09/20097A5
TD180052Phạm Văn Thanh B BìnhNam17/10/20079A3
TD180054Bùi Đức PhátNam06/06/20097A2
TD180055Bùi Đức ThiệnNam27/10/20102
TD180056Đỗ Minh ThưNữ09/08/20097A4
TD180060Nguyễn Hà An BNữ23/01/20124A3
TD180062Vũ Nhật ĐứcNam24/12/20079A3
TD180063Nguyễn Đặng Bảo TrangNữ06/09/20115A1
TD180065Phạm Hải HoàngNam24/06/20124A1
TD180068Phạm Quỳnh TrangNữ01/10/20101
TD180072Nguyễn Thị Hồng PhúcNữ21/04/20079A2
TD180074Vũ Lê Thùy DươngNữ25/12/20115A1
TD180075Hoàng Bảo NgânNam01/09/20088A4
TD180077Đào Tín PhongNam30/12/20124A1
TD180083Nguyễn Đức KiênNam13/09/20101
TD180087Dương Trần Đức MinhNam22/02/20079A1
TD180088Nguyễn Huy Hải ĐăngNam06/08/20124A2
TD180090Đồng Quang AnhNam29/01/20101
TD180092Nguyễn Mạnh Hải BNam17/10/20124A3
TD180095Lê Gia LinhNữ29/09/20101
TD180108Nguyễn Nam KhánhNam24/12/20088A4
TD180111Nguyễn Như Thái SơnNam09/09/20124A2
TD180112Trương Hữu Trường GiangNam08/04/20124A2
TD180113Phùng Gia AnNam15/04/20124A3
TD180115Nguyễn Quang ĐứcNam23/10/20097A5
TD180116Phạm Tuấn KiệtNam27/05/20115A2
TD180117Phạm Lê NhânNam26/05/20124A3
TD180118Đỗ Quang MinhNam01/02/20088A2
TD180119Dương An KhanhNam24/11/20088A1
TD180120Vũ Đào Tuấn PhongNam09/07/20115A1
TD180123Đinh Khánh LinhNữ25/04/20079A1
TD180125Nguyễn Ngọc Mai VyNữ22/12/20115A2
TD180127Đặng Bảo ChâuNam23/04/20124A2
TD180129Nguyễn Huy BáchNam13/11/20088A4
TD180132Đào Mạnh QuânNam10/06/20097A3
TD180137Nguyễn Nhật BảoNam05/11/20079A3
TD180142Nguyễn Khánh LyNữ05/04/20087A3
TD180143Phạm Hoàng NgânNữ20/11/20088A5
TD180146Nguyễn Hoàng NguyênNam17/12/20079A2
TD180149Nguyễn Tài DũngNam04/10/20079A1
TD180156Lê Văn Thái SơnNam12/12/20103
TD180157Lê Huyền MyNữ24/08/20088A1
TD180159Đặng Ngọc Bảo NgânNữ06/10/20097A3
TD180165Nguyễn Tài Gia BảoNam12/12/20124A3
TD180173Bùi Trần Bá TrườngNam19/05/20088A5
TD180177Phạm Đức QuangNam22/05/20124A2
TD180181Nguyễn Thảo NguyênNữ22/02/20088A3
TD180183Nguyễn Thị Hoàng LinhNữ15/03/20079A1
TD180184Nguyễn Đức Huy TùngNam23/04/20115A1
TD180185Vũ Hoàng HảiNam07/08/20115A2
TD180187Phạm Vũ Lan ChiNữ14/01/20115A1
TD180188Lê Ngọc Hồng AnhNữ28/07/20115A2
TD180189Phạm Thị Hà MinhNữ12/02/20097A3
TD180195Nguyễn Minh HảiNam31/01/20103
TD180196Phạm Anh TúNam08/05/20097A6
TD180199Nguyễn Đức Hải AnhNữ11/10/20102
TD180206Đỗ Gia HuyNam18/11/20102
TD180207Lê Bảo ChâuNam25/02/20101
TD180208Trang Giai HoaNữ26/10/20115A1
TD180209Nguyễn Văn Bá HảiNam21/07/20124A3
TD180212Nguyễn Khánh LyNữ03/11/20079A2
TD180213Phạm Lê Giang AnhNữ11/11/20115A1
TD180221Dương Hoàng Nam GiangNam25/11/20102
TD180222Phạm Minh SángNam21/11/20124A2
TD180226Lại Tiến ĐạtNam24/12/20097A3
TD180228Nguyễn Minh ĐứcNam07/01/20097A6
TD180231Phạm Văn ViệtNam18/03/20079A2
TD180232Nguyễn Xuân LongNam27/11/20124A2
TD180233Võ Vĩ PhongNam22/11/20124A2
TD180237Hoàng Ngọc Hương LyNữ31/08/20088A1
TD180238Hoàng Ngọc Hương GiangNữ29/11/20103
TD180239Nguyễn Phạm Duy HưngNam21/10/20103
TD180240Hoàng Bảo NamNam28/10/20088A2
TD180251Nguyễn Minh PhươngNữ26/08/20088A1
TD180252Nguyễn Thành NghĩaNam09/03/20097A4
TD180255Phùng Minh NgọcNam29/02/20124A3
TD180256Trần Gia Bảo BNam17/12/20124A4
TD180258Vũ Minh QuânNam25/09/20115A1
TD180265Nguyễn Hà PhươngNữ21/08/20115A2
TD180266Nguyễn Đăng KhôiNam12/07/20115A1
TD180267Trần Văn KhánhNam08/01/20069A3
TD180270Nguyễn Gia KhanhNữ04/10/20088A2
TD190273Nguyễn Đức HuyNam19/08/20115A1
TD190274Vũ Khánh LinhNam10/06/20115A2
TD190277Đinh Công QuangNam26/12/20088A4
TD190278Nguyễn Tiến Hoàng MinhNam06/04/20124A1
TD190279Phạm Duy AnhNam29/09/20115A1
TD190285Trần Trọng Gia HuyNam11/10/20124A1
TD190289Lê Uyên NhiNữ17/11/20115A1
TD190292Đỗ Lê KhoaNam06/03/20115A1
TD190293Đỗ Lê HuyNam16/10/20079A2
TD190294Đào Ngọc Trâm AnhNữ10/11/20124A4
TD190295Nguyễn Minh TriếtNam13/11/20102
TD190298Nguyễn Bảo ChâuNữ25/08/20133A2
TD190300Nguyễn Trịnh Phương AnhNữ11/08/20088A3
TD190301Nguyễn Trịnh Nhật MinhNam31/07/20124A2
TD190303Bùi Hà NguyênNam27/10/20133A1
TD190304Vũ Đức MinhNam20/04/20097A3
TD190306Phạm Vũ Gia KhánhNam22/02/20115A4
TD190307Trần Duy AnhNam14/12/20088A3
TD190308Nguyễn Hải PhongNam17/08/20133A8
TD190310Bùi Lê Ngọc QuỳnhNữ24/09/20088A3
TD190311Bùi Lê Trí HuyNam17/12/20124A6
TD190312Trần Khánh NguyênNam01/04/20124A1
TD190314Lê Ngọc Thanh VânNữ09/04/20123A2
TD190316Ngô Gia BảoNam07/05/20133A6
TD190317Phan Thanh HảiNam28/12/20133A5
TD190318Phan HuyNam03/11/20115A4
TD190319Vũ Tường NhiNữ25/09/20133A6
TD190320Nguyễn Mai Thu Nữ18/09/20133A3
TD190323Bùi Vũ Đức HuyNam04/06/20088A5
TD190324Lê Đăng KhôiNam20/10/20079A1
TD190325Phạm Tiến CươngNam04/02/20133A8
TD190328Nguyễn Khánh AnNữ11/07/20133A2
TD190329Han Bảo KhánhNam19/09/20123A3
TD190330Trần Nam KhánhNam19/10/20115A3
TD190334Nguyễn Ngọc Diệp ANữ31/07/20115A2
TD190335Đặng Khôi NguyênNam12/07/20133A6
TD190336Đinh Tân Công ĐượcNam28/12/20088A5
TD190340Nguyễn Thanh MaiNữ07/09/20133A8
TD190341Nguyễn Cảnh Minh KhangNam02/08/20133A8
TD190342Nguyễn Ngọc Diệp BNữ07/10/20115A3
TD190343Ngô Đức HiếuNam23/01/20088A1
TD190344Lưu Gia PhongNam29/06/20133A3
TD190345Hán Ngọc HảiNam10/01/20133A8
TD190347Đinh Ngọc Minh ChâuNữ09/04/20097A5
TD190348Nguyễn Thành NamNam14/08/20133A6
TD190349Bùi Lâm PhongNam19/09/20133A8
TD190351Đoàn Hải NamNam23/08/20133A8
TD190352Nguyễn Ánh DươngNữ23/02/20133A6
TD190353Hà Phúc TườngNam22/06/20133A6
TD190354Nguyễn Diễm HạnhNữ13/07/20079A1
TD190356Hoàng Gia BáchNam15/08/20097A1
TD190357Đỗ Quang VinhNam28/12/20088A2
TD190358Ngô Quang HiểnNam17/01/20088A2
TD190359Nguyễn HiếuNam13/09/20133A2
TD190361Nguyễn Danh HoàngNam24/10/20079A1
TD190363Lê Khôi NguyênNam03/08/20124A2
TD190364Lê Khánh ThưNữ03/11/20133A3
TD190365Đỗ Thành TrungNam16/12/20088A1
TD190366Phạm Đức AnhNam10/07/20079A2
TD190368Nguyễn Hải Hà AnhNữ04/07/20133A6
TD190369Trần Quốc TháiNam04/12/20088A5
TD190370Trần Hà PhươngNữ22/05/20124A5
TD190374Nguyễn Đức TrườngNam03/05/20088A4
TD190375Trần Hải AnhNữ27/03/20097A1
TD190376Nguyễn Viết Phú NguyênNam21/11/20133A5
TD190377Phan An KhánhNữ09/11/20133A2
TD190378Lê Đới Bảo NamNam01/08/20133A4
TD190384Mậu Minh KhánhNam27/09/20133A5
TD190385Nguyễn Hoàng Phương LinhNữ01/10/20133A6
TD190386Lưu Gia BảoNam20/12/20133A8
TD190390Đinh Thanh LiêmNam11/12/20095A3
TD190391Nguyễn Tiến ĐạtNam13/05/20097A4
TD190392Hà Nguyễn Ngọc BíchNữ28/02/20079A1
TD190393Lê Nhã LinhNữ03/03/20124A6
TD190394Lưu Anh KhôiNam30/11/20088A3
TD190395Nguyễn Quang LâmNam21/08/20133A4
TD190396Nguyễn Tuệ AnhNữ14/06/20133A4
TD190397Hà Bảo LinhNữ07/11/20133A6
TD190398Nguyễn Hoàng Thái AnNam12/08/20133A4
TD190399Lâm Nhật MinhNam15/11/20124A4
TD190402Nguyễn Phúc LuânNam26/07/20133A4
TD190405Phạm Huy HoàngNam07/11/20133A5
TD190406Dương Minh Đức HuyNam17/08/20115A3
TD190407Đỗ Hoàng Anh TuấnNam27/12/20103
TD190408Đỗ Đan NguyênNam22/08/20124A5
TD190410Nguyễn Văn Bảo MinhNam08/05/20088A3
TD190411Đỗ Hoàng Anh KiệtNam29/11/20088A1
TD190415Phan Ngọc AnhNữ05/04/20097A4
TD190416Phan Việt BáchNam16/05/20115A3
TD190418Nguyễn Việt KhangNam26/09/20133A5
TD190420Nguyễn Đức NguyênNam11/04/20133A8
TD190424Nguyễn Tuấn KiệtNam02/09/20115A3
TD190426Bùi Thảo MinhNữ01/12/20133A8
TD190427Nguyễn Trí DũngNam28/12/20124A3
TD190429Phạm Nguyên ChươngNam04/11/20088A2
TD190430Nguyễn Bảo TrungNam04/03/20133A6
TD190433Lê Vũ An ChiNữ12/06/20115A2
TD190436Vũ Hà PhươngNữ20/09/20097A1
TD190437Nguyễn Đăng Hoàng AnhNam06/12/20133A3
TD190438Giang Phúc LâmNam01/08/20133A1
TD190439Phạm Minh ChâuNữ18/01/20133A3
TD190440Trần Việt PhướcNam30/12/20133A3
TD190441Phạm Đăng KhoaNam04/12/20124A6
TD190442Phạm Hải AnNữ04/04/20079A3
TD190444Nguyễn Khánh ChiNữ25/06/20133A4
TD190446Lê Bùi Gia LinhNữ15/07/20133A3
TD190449Nguyễn Ngọc KhánhNam03/12/20079A1
TD190450Khuất Minh TúNam11/11/20124A3
TD190451Vũ Ngọc UyểnNữ13/07/20101
TD190452Nguyễn Công LâmNam13/11/20101
TD190453Nguyễn Đình Tuấn MinhNam27/10/20124A2
TD190455Nguyễn Đức HuyNam18/12/20101
TD190457Lê Nhã UyênNữ03/01/20133A3
TD190458Nguyễn Hoàng BáchNam12/10/20133A7
TD190461Vũ Tuệ NhiNữ11/04/20133A5
TD190462Nguyễn Ngọc BíchNữ28/12/20133A8
TD190463Nguyễn Nhật Quỳnh AnhNữ27/04/20088A3
TD190464Nguyễn Thị Bảo NgọcNữ23/05/20115A4
TD190465Phùng Thái NamNam28/03/20133A8
TD190467Nguyễn Hoàng Khánh NgânNữ03/09/20133A5
TD190468Tạ Đức MinhNam15/01/20088A4
TD190469Trần Bảo NamNam07/06/20115A4
TD190470Nguyễn Phúc LâmNam16/12/20124A6
TD190471Ngô Gia Minh NhậtNam16/10/20133A6
TD190472Tống An MyNữ13/12/20124A6
TD190473Bùi Trần Phương HảoNữ03/12/20103
TD190474Bùi Trần Tú LinhNữ04/11/20124A5
TD190475Nguyễn Thị Thùy LinhNữ12/09/20079A2
TD190476Lưu Diệu QuỳnhNữ24/01/20088A2
TD190479Lê Tuệ LinhNữ29/11/20133A7
TD190481Lưu Tuệ MinhNữ29/10/20079A1
TD190482Lưu Vũ TâmNam31/08/20133A5
TD190484Trần Thị Thu HằngNữ16/08/20133A5
TD190486Nguyễn Ngọc Bảo AnNữ16/08/20133A5
TD190488Vũ Thị Cẩm TúNữ23/03/20133A8
TD190489Nguyễn Hải Minh ChâuNữ01/05/20088A2
TD190490Lê Quốc KhánhNam06/01/20088A3
TD190495Nông Đức NguyênNam05/07/20124A4
TD190498Lê Trung KiênNam10/11/20124A4
TD190499Lê Vũ An ThưNữ12/11/20088A1
TD190500Phạm Nguyễn Mai ChiNữ01/07/20079A2
TD190501Đặng Trần Mai LâmNữ04/06/20088A5
TD190506Nguyễn Bảo MinhNam04/12/20097A2
TD190507Nguyễn Khánh An ANữ08/10/20124A5
TD190508Nguyễn Văn An PhúcNam27/07/20088A2
TD190509Phạm Bảo LâmNam06/10/20133A4
TD190510Nghiêm Nhật NamNam13/03/20133A6
TD190511Lê Minh ChâuNữ25/04/20133A6
TD190514Phạm Gia HưngNam15/09/20133A5
TD190515Nguyễn Lê Hùng AnhNam27/12/20133A3
TD190517Tạ Phương LinhNữ22/03/20133A5
TD190518Lê Nguyễn Sơn TùngNam17/03/20133A8
TD190526Đinh Đăng KhoaNam12/10/20133A4
TD190527Nguyễn Ngọc Tâm ĐanNam25/11/20124A4
TD190528Nguyễn Tuấn KhôiNam30/09/20102
TD190530Cao Duy NamNam03/07/20088A3
TD190534Nguyễn Phương Linh ANữ05/07/20124A5
TD190539Đỗ Minh KhangNam26/09/20124A6
TD190540Đinh Thái SơnNam18/08/20102
TD190543Đinh Phương LinhNữ27/12/20133A7
TD190544Bùi Minh TriếtNam12/06/20115A4
TD190545Bùi Thị Minh KhuêNữ20/08/20133A3
TD190546Vũ Hồ Thu HươngNữ29/06/20133A4
TD190547Đào Hưng LongNam17/11/20124A6
TD190548Đinh Huyền ViNữ19/09/20102
TD190549Đinh Nam PhongNam10/11/20124A6
TD190551Nguyễn Kim NgọcNữ26/07/20133A5
TD190554Vũ Đức HưngNam04/10/20133A8
TD190556Phạm Tuấn MinhNam22/07/20088A2
TD190558Nguyễn Nhật MinhNam07/11/20124A3
TD190560Đỗ Phương LinhNữ14/12/20088A1
TD190561Đỗ Việt HưngNam12/09/20124A3
TD190562Trần Bình MinhNam20/04/20088A2
TD190564Nguyễn Thái BảoNam14/07/20133A4
TD190565Nguyễn Trọng KiênNam12/08/20133A6
TD190568Nguyễn Thị Minh ChâuNữ17/10/20133A8
TD190569Lê Nhật CườngNam07/10/20097A5
TD190571Nguyễn Ngọc MinhNam22/06/20103
TD190572Nguyễn Thành HuyNam27/09/20088A5
TD190573Tạ Minh ChâuNữ25/08/20124A4
TD190576Mai Khánh ThiệnNam19/01/20133A6
TD190577Nguyễn Bùi Ngọc PhươngNữ20/12/20088A1
TD190579Trần Như HảiNam17/12/20133A2
TD190579Trần Như HảiNam17/12/20133A3
TD190580Nguyễn Mạnh DũngNam02/11/20133A4
TD190581Phạm Đức MạnhNam25/06/20097A2
TD190582Nguyễn Chí DũngNam29/01/20115A2
TD190583Lê Ngọc Thiên TrangNữ18/12/20133A1
TD190584Nguyễn Đắc Trường ThịnhNam26/10/20088A5
TD190585Ngô Hoàng DươngNam11/07/20097A2
TD190588Nguyễn Lâm CúcNữ07/05/20079A3
TD190590Đào Tuấn PhápNam10/02/20088A3
TD190592Đào An VinhNam28/03/20088A2
TD190594Trần Quế KhangNam18/01/20124A3
TD190595Nguyễn Tuấn Kiệt BNam03/04/20133A5
TD190596Lại Đắc Minh KhangNam11/10/20133A3
TD190597Bùi Ngọc Uyên NhiNữ11/12/20088A3
TD190598Phạm Trung NghĩaNam26/10/20088A4
TD190599Nguyễn Thiện NhânNam06/10/20103
TD190604Chu Ngô Sơn LộcNam06/07/20101
TD190605Nguyễn Tiến PhátNam27/08/20079A3
TD190606Nguyễn Đức Anh BNam03/03/20133A6
TD190607Nguyễn Doãn Duy LinhNam17/05/20102
TD190609Phạm Loan ChâuNữ05/05/20102
TD190610Phạm Bảo NgọcNữ20/06/20124A4
TD190611Trịnh Hoàng Bảo NamNam17/12/20133A1
TD190612Nguyễn Trường GiangNam04/12/20124A5
TD190614Vũ Trí TrungNam26/05/20088A5
TD190615Trần Gia NhưNữ12/11/20088A2
TD190616Nguyễn Quang VũNam11/02/20124A4
TD190618Đặng Tâm PhúcNam04/12/20133A1
TD190619Lưu Thiên VũNữ13/09/20133A5
TD190621Lê DươngNam25/03/20124A5
TD190622Lê Trung NghĩaNam13/01/20103
TD190625Lê Hoàng Tuấn AnhNam01/11/20088A5
TD190626Trần Thư Hải LongNam23/10/20088A3
TD190627Nguyễn Bùi Khánh ThiệnNam17/04/20079A3
TD190628Phí Nhật MinhNam28/11/20088A5
TD190633Nguyễn Gia Linh ANữ14/11/20124A6
TD190634Nguyễn Gia HưngNam26/10/20088A2
TD190636Nguyễn Ngọc Minh ChâuNữ06/02/20079A2
TD190637Phạm Phúc AnhNữ04/01/20115A2
TD190638Nguyễn Gia Hưng ANam04/10/20133A2
TD190640Nguyễn Hà Phương ANữ02/11/20124A5
TD190641Nguyễn Hà Ngân ANữ02/11/20124A5
TD190643Nguyễn Hữu PhongNam05/10/20133A7
TD190644Đinh Gia HiếuNam18/08/20124A3
TD190646Lê Huy LongNam07/10/20133A2
TD190646Lê Huy LongNam07/10/20133A3
TD190647Trần Huyền TrangNữ15/06/20115A4
TD190648Lương Việt AnhNam08/10/20088A4
TD190649Trần Phương NamNam16/12/20133A5
TD190650Hoàng Trọng NghĩaNam27/04/20133A1
TD190651Lương Tuệ KhanhNữ05/03/20133A3
TD190652Trần Tuấn KhangNam17/09/20133A3
TD190657Nguyễn Bảo AnNam20/10/20124A6
TD190659Nguyễn Nam Anh BNam10/03/20133A7
TD190660Nguyễn Việt AnhNam11/12/20115A4
TD190663Vũ Nam Phong ANam28/05/20114A6
TD190664Nguyễn Hà Phương LanNữ26/09/20088A1
TD190665Nguyễn Khánh BìnhNam21/06/20115A3
TD190666Nguyễn Tuấn Kiệt ANam06/08/20115A3
TD190667Vũ Viết LâmNam11/09/20124A4
TD190668Nguyễn Hoàng MinhNam01/11/20133A6
TD190670Bùi Lê MinhNam14/03/20101
TD190671Bùi Thúy QuỳnhNữ21/01/20133A3
TD190673Nguyễn Thùy Linh ANữ12/09/20124A4
TD190674Nguyễn Bảo TrâmNữ22/08/20133A8
TD190676Lưu Việt DũngNam23/09/20088A5
TD190677Lưu Tuấn DũngNam23/09/20088A5
TD190678Phạm Phương LyNữ12/11/20097A3
TD190679Hoàng Linh ChiNữ23/06/20088A4
TD190681Nguyễn Quang MinhNam27/05/20088A5
TD190683Nguyễn Đức KhiêmNam01/07/20079A1
TD190684Nguyễn Ngọc Trà MyNữ26/12/20115A4
TD190686Nguyễn Đình KiênNam12/10/20079A3
TD190688Trần Duy BáchNam02/10/20115A3
TD190690Vũ Viên ChiNữ10/08/20088A3
TD190691Võ Thành ĐạtNam18/11/20079A3
TD190692Lê Minh Châu ANữ17/09/20133A8
TD190693Hoàng Ngọc HàNữ18/04/20115A3
TD190695Đặng Khánh NinhNữ10/01/20124A1
TD190695Đỗ Thế AnhNam19/12/20124A2
TD190696Đặng Trần Thanh VânNữ11/11/20101
TD190698Nguyễn Duy An PhúNam24/03/20133A7
TD190699Nguyễn Ngọc Lan HươngNữ30/10/20123A7
TD190700Trần Minh TuấnNam08/11/20124A6
TD190701Tôn Lương BảoNam26/11/20088A3
TD190704Vũ Chí KiênNam20/10/20124A6
TD190707Lê Phạm Nhật MinhNam26/04/20079A1
TD190714Nguyễn Phúc KhánhNam28/04/20088A3
TD190721Cấn Tùng DươngNam03/06/20088A2
TD190722Nguyễn Ngọc Diệp CNữ01/10/20115A2
TD190723Nguyễn Thu TrangNữ01/07/20133A3
TD190724Vũ Quang Trí ĐứcNam16/11/20079A1
TD190725Đào Nguyễn Ngân HàNữ21/08/20133A1
TD190726Vũ Bảo Châu BNữ25/07/20115A3
TD190727Đặng Minh AnhNữ12/05/20115A3
TD190729Nguyễn Đoàn Hà MyNữ06/01/20133A3
TD190730Nguyễn Gia Linh BNữ27/12/20133A4
TD190732Võ Hồ Minh ChâuNữ04/12/20133A4
TD190734Nguyễn Lê Minh KhuêNữ24/12/20079A2
TD190738Nguyễn Duy Khôi NguyênNam02/12/20133A2
TD190739Nguyễn Lê Tuấn AnhNam25/10/20088A2
TD190740Đinh Khánh ChiNữ10/12/20133A1
TD190741Nguyễn Sỹ TàiNam08/08/20133A6
TD190743Trần KhôiNam07/11/20115A4
TD190745Lê Hoàng Tuấn DũngNam18/08/20124A6
TD190748Nguyễn Hà TrangNữ07/09/20133A2
TD190749Lê Phúc AnNam10/11/20133A8
TD190751Đặng Thị Khánh LinhNữ13/12/20078A3
TD190752Hồ Anh Tuấn ANam14/09/20133A1
TD190753Nguyễn Vũ KhangNam18/09/20102
TD190754Lê Tiến ĐạtNam15/09/20103
TD190758Đặng Ngọc ThiệnNam07/07/20079A2
TD190759Đặng Long HảiNam19/11/20124A5
TD190762Đinh Tuệ AnhNữ28/10/20115A3
TD190764Đinh Hoàng MinhNam12/02/20133A4
TD190765Phạm Nguyễn Nhật HuyNam12/12/20079A2
TD190768Bùi Bảo NamNam27/09/20133A6
TD190769Trần Trọng NhânNam28/05/20097A6
TD190770Trần Anh ThưNữ13/01/20124A5
TD190773Hoàng Minh SángNam11/12/20133A6
TD190775Tống Đăng DuyNam15/07/20133A8
TD190776Huỳnh Bảo NgọcNữ24/01/20124A4
TD190777Nguyễn Khánh Linh ANữ22/06/20124A6
TD190780Nguyễn Ngọc Hải ĐăngNam25/08/20115A1
TD190783Ngô Quang DũngNam12/05/20101
TD190784Hồ Chúc AnhNữ29/12/20103
TD190786Nguyễn Thành NamNam09/01/20088A1
TD190788Nguyễn Hoàng Minh KhangNam16/09/20133A4
TD190790Nguyễn Trọng NghĩaNam16/11/20079A1
TD190791Phan TrungNam16/08/20079A1
TD190792Nguyễn Ngọc Bảo AnhNam16/02/20133A8
TD190793Lê Chúc LinhNữ22/12/20101
TD190794Lê Chúc AnNữ19/09/20088A1
TD190796Trần Minh QuangNam29/07/20133A4
TD190797Nguyễn Chúc AnNữ12/12/20124A6
TD190803Đinh Tiến DũngNam19/05/20088A1
TD190806Nguyễn Huy ChuẩnNam20/12/20133A1
TD190807Nguyễn Công ChứcNam20/08/20088A4
TD190809Đoàn Vân KhánhNữ30/09/20133A8
TD190812Nguyễn Hoàng LongNam09/02/20124A4
TD190814Trần Như KhuêNữ12/07/20088A3
TD190817Phí Thiên MỹNữ09/09/20097A1
TD190820Vũ Văn QuangNam12/10/20115A1
TD190821Nguyễn Thái Ngọc NhiNữ24/03/20133A6
TD190823Tạ Trường AnNam10/12/20124A4
TD190824Tạ Thái AnNam24/06/20097A6
TD190825Nguyễn Ngọc Bảo HânNữ02/01/20143A6
TD190828Nguyễn Hà NgânNữ29/01/20133A6
TD190829Lê Đức BảoNam06/05/20124A2
TD190835Lê Nguyễn Mạnh HảiNam20/05/20115A3
TD190839Nguyễn Hiền AnhNữ25/07/20097A6
TD190842Nguyễn Ngọc Tường ViNam19/08/20102
TD190843Nguyễn Cao Bảo LâmNam14/11/20133A7
TD190846Vũ Ngọc HuyềnNữ03/07/20115A2
TD190851Phạm Gia LinhNữ21/12/20133A3
TD190857Nguyễn Đan QuỳnhNữ12/10/20088A3
TD190858Nguyễn Hồng QuânNam15/05/20079A1
TD190860Trần Ngọc VũNam27/06/20115A4
TD190861Vũ Như Tuấn LâmNam08/08/20133A6
TD190862Đinh Đức MinhNam26/03/20133A1
TD190863Nguyễn Minh ThuNữ06/04/20079A3
TD190864Ngô Minh HằngNữ24/03/20088A2
TD190865Nguyễn Anh MinhNam13/08/20097A1
TD190866Nguyễn Ngọc Bảo NhiNữ26/11/20124A5
TD190868Phan Nguyễn Nhật Minh ANam20/11/20115A4
TD190958Hồ An NếtNữ16/12/20097A6
TD200001Nguyễn Huy PhongNam20/10/20097A5
TD200002Nguyễn Vi Tuấn KiệtNam10/03/20142A8
TD200003Nguyễn Tuấn MinhNam28/03/20142A8
TD200005Đỗ Trọng MạnhNam30/01/20097A2
TD200006Nguyễn Tuấn KiệtNam08/11/20142A5
TD200007Nguyễn Lam DiệpNữ12/07/20142A8
TD200008Nguyễn Phương LinhNữ07/03/20097A1
TD200009Trần BìnhNam21/04/20079A3
TD200014Nguyễn Khánh NgọcNữ23/08/20142A3
TD200015Nguyễn Viết Hoàng ÂnNam10/10/20133A3
TD200016Trần Khánh GiangNữ14/08/20105A1
TD200019Phạm Quang AnhNam29/11/20142A4
TD200020Trần Phương LinhNữ29/09/20142A1
TD200021Nguyễn Khánh NgânNữ01/12/20142A1
TD200022Trương Đức MinhNam18/09/20142A4
TD200023Nguyễn Hà ThuNam30/10/20142A7
TD200024Nguyễn Trần Hà MyNữ24/12/20133A8
TD200026Nguyễn Gia BảoNam01/08/20142A8
TD200027Hà Vy AnhNữ09/05/20142A7
TD200029Kiều Minh KiềuNữ05/11/20142A8
TD200031Nguyễn Tường AnhNữ12/06/20142A5
TD200033Phạm Trần Bích NgọcNữ10/07/20142A7
TD200034Lê Đặng Hà LinhNữ12/01/20142A7
TD200036Đặng Nhật MinhNam25/01/20115A2
TD200038Trần Đức Gia HuyNam30/05/20142A2
TD200039Nguyễn Ngọc Bảo TrinhNữ28/06/20142A8
TD200041Nguyễn Minh CườngNam14/10/20124A5
TD200042Nguyễn Thành PhátNam17/06/20142A1
TD200045Hồ Sơn TùngNam03/01/20142A5
TD200046Phạm Anh KhoaNam04/10/20142A3
TD200048Lại Thảo ChiNữ25/04/20142A7
TD200049Trần Ngọc Hà LinhNữ10/11/20142A5
TD200051Hoàng Minh ĐứcNam24/04/20142A7
TD200053Nguyễn Đức BảoNam04/12/20142A3
TD200056Nguyễn Anh DũngNam28/01/20142A3
TD200058Bùi Nguyễn Anh KhoaNam01/06/20142A7
TD200059Lê NguyễnNam13/02/20115A3
TD200060Bùi Quang ThànhNam24/07/20133A3
TD200062Vũ Minh ĐứcNam29/07/20142A6
TD200063Lương Hoàng BáchNam05/12/20142A2
TD200064Lê Ngọc Bảo LiênNữ09/01/20133A5
TD200065Lê Huyền TrangNữ04/11/20142A3
TD200066Chu Quang NhânNam22/08/20142A5
TD200067Ngô Tuấn MinhNam11/02/20142A7
TD200068Luyện Thị Trâm AnhNữ21/02/20142A7
TD200069Vũ Minh TriếtNam07/03/20142A7
TD200070Bùi Quang MinhNam12/12/20142A7
TD200071Nguyễn Vũ Thùy LinhNữ20/04/20142A5
TD200072Nguyễn Viết Hải AnhNam15/11/20115A4
TD200073Nguyễn Bùi Bảo AnhNữ31/05/20097A6
TD200074Nguyễn Trần Hà AnhNữ28/08/20097A1
TD200077Nguyễn Xuân PhúcNam26/11/20088A4
TD200078Đoàn Nguyễn Khánh MinhNữ27/08/20115A1
TD200081Lê Hoàng AnhNam20/04/20097A2
TD200083Vũ Quỳnh AnhNữ07/09/20097A5
TD200085Nguyễn Trọng Minh QuânNam13/02/20124A5
TD200087Nguyễn Uyên NhiNữ02/10/20097A1
TD200089Ngô Khải NguyênNam29/07/20097A1
TD200093Vũ Phương NgaNữ01/11/20097A3
TD200095Phạm Minh ĐứcNam27/09/20097A5
TD200096Phương Ngọc QuyênNữ31/10/20142A8
TD200097Đồng Bảo ChiNữ22/02/20142A1
TD200099Phạm Bảo ChâuNữ17/04/20142A4
TD200103Đỗ Nguyễn Anh KiệtNam02/10/20142A5
TD200105Đỗ Hoàng Quỳnh ChiNữ19/05/20097A4
TD200106Đặng Thị Ánh DươngNữ24/01/20142A7
TD200107Đỗ Hoàng Khánh ChiNữ14/04/20115A2
TD200108Nguyễn Diệu QuỳnhNữ08/06/20097A4
TD200112Đặng Nam KhánhNam28/08/20133A4
TD200113Đỗ Duy Anh KhoaNam06/11/20097A1
TD200114Nguyễn Quang BìnhNam29/11/20133A2
TD200115Nguyễn Đức SơnNam30/05/20115A2
TD200116Hoàng An VyNữ13/02/20097A3
TD200117Hoàng Nhã UyênNữ06/10/20124A5
TD200120Nguyễn Phúc NguyênNam28/05/20142A7
TD200121Chu Minh AnhNữ03/08/20142A5
TD200124Cao Quang AnhNam09/01/20142A5
TD200125Đỗ Gia LinhNữ20/05/20142A3
TD200126Nguyễn Việt HưngNam04/06/20142A3
TD200127Nguyễn Đắc Thái BảoNam31/07/20097A3
TD200130Nguyễn Khánh LyNữ18/11/20142A4
TD200132Nguyễn Trâm AnhNữ18/10/20142A8
TD200135Nguyễn Khuê TâmNữ28/01/20142A4
TD200136Bùi Quang ĐạiNam02/05/20102
TD200137Nguyễn Khánh NamNam16/01/20124A5
TD200139Trần Tuấn LậpNam04/11/20142A1
TD200140Phạm Gia HuyNam22/06/20142A1
TD200141Đặng Xuân Gia BáchNam30/08/20142A1
TD200143Nguyễn Minh NhậtNam02/04/20142A7
TD200146Vũ Đức BảoNam19/12/20142A3
TD200147Nguyễn Ngọc Linh ChiNữ29/07/20142A2
TD200148Phạm Hoàng LiênNữ15/04/20142A1
TD200150Nguyễn Ngọc DiệpNữ16/01/20142A8
TD200151Lương Đình TuấnNam15/04/20142A5
TD200152Trần Ngọc Quỳnh MaiNữ04/09/20142A7
TD200154Đoàn Hà VyNữ21/12/20115A3
TD200155Đoàn Linh NgaNữ04/06/20142A2
TD200158Nguyễn Minh KhiêmNam26/05/20124A4
TD200159Tạ Nhất MinhNam23/08/20142A6
TD200160Bùi Trần Trí DũngNam06/10/20097A4
TD200163Nguyễn Thanh PhongNam12/07/20124A6
TD200165Hồ Phúc NguyênNam28/05/20142A1
TD200166Lương Hoàng LâmNam08/01/20097A2
TD200170Nguyễn Hoàng HảiNam10/05/20133A5
TD200172Tào Dương Ngọc LinhNữ25/01/20133A6
TD200175Nguyễn Tuấn PhongNam17/05/20097A1
TD200176Hoàng Yến NhiNữ07/07/20124A6
TD200177Hoàng Gia CườngNam10/11/20133A1
TD200178Hồ Bách HảiNam05/06/20142A6
TD200180Phạm Phương AnhNữ12/04/20088A2
TD200181Phạm Thị Hải YếnNữ16/11/20142A5
TD200182Phạm Anh TuấnNam22/06/20079A3
TD200185Nguyễn Đình KhôiNam02/12/20142A6
TD200187Chu Khang MinhNam31/10/20142A5
TD200188Nguyễn Hoàng BáchNam05/12/20097A5
TD200195Phạm Vĩnh Yến NhungNữ30/01/20142A7
TD200201Trịnh Kim NgânNữ01/10/20142A4
TD200202Nguyễn Thế KhôiNam03/08/20142A2
TD200205Đỗ Như Phước NhânNam06/11/20142A2
TD200206Lê Minh ChâuNữ15/08/20097A5
TD200208Lê Minh PhươngNữ20/09/20079A1
TD200209Vũ Thị Hương GiangNữ11/08/20142A3
TD200214Phạm Đức HuyNam09/10/20142A8
TD200217Nguyễn Huy HiếuNam26/06/20124A6
TD200218Nguyễn Đức AnhNam09/10/20097A4
TD200219Nguyễn Viết ĐứcNam07/10/20115A2
TD200221Lê Đoan TrangNữ30/01/20124A1
TD200224Nguyễn Xuân VinhNam12/12/20142A6
TD200231Hoàng Nguyễn Tuấn KiệtNam15/11/20142A2
TD200235Nguyễn Minh KhôiNam20/06/20142A8
TD200244Nguyễn Hoàng Trí AnhNam20/11/20142A4
TD200245Nguyễn Ngọc LinhNữ25/10/20079A3
TD200246Phạm Ngọc Bảo LâmNam19/07/20097A4
TD200247Đào Tùng LâmNữ18/02/20132A2
TD200250Nguyễn Hà VyNữ13/06/20097A2
TD200251Dương Ngọc Minh AnhNữ02/11/20097A4
TD200252Dương Trí MinhNam09/05/20124A6
TD200255Phạm Bá PhúcNam07/10/20124A5
TD200257Phạm Phương ThảoNữ23/12/20142A5
TD200262Phạm Việt HàNam13/01/20142A2
TD200263Nguyễn Trọng Minh KhoaNam24/03/20142A4
TD200264Phan Trần Phúc MinhNam03/07/20097A2
TD200266Trần Gia MinhNam22/01/20142A6
TD200267Vũ Minh PhátNam22/10/20142A2
TD200270Trần Minh HiếuNam07/02/20142A8
TD200271Trần Anh TháiNam08/10/20133A1
TD200276Nguyễn Khánh HuyềnNữ11/07/20142A5
TD200277Trịnh Đức KhiêmNam14/11/20142A4
TD200281Trần Minh QuânNam24/03/20142A7
TD200282Trần Nguyễn Quỳnh ChiNữ23/02/20115A2
TD200285Phạm Trung KiênNam15/08/20142A2
TD200286Bùi Hải HàNữ26/02/20142A8
TD200287Hoàng Bảo TrâmNữ23/02/20142A2
TD200289Bùi Phạm Quang HuyNam13/08/20142A2
TD200291Đào Thanh HảiNam12/12/20142A8
TD200292Nguyễn Quang TùngNam13/09/20142A3
TD200296Lê Gia HuyNam30/09/20142A7
TD200297Hán Nguyễn Hà MyNữ22/12/20142A7
TD200298Hán Nguyễn Hà TrangNữ04/03/20142A7
TD200299Hán Nguyễn Hà LinhNữ21/07/20097A6
TD200300Nguyễn Phương AnNữ25/12/20142A7
TD200301Đinh Gia KhánhNam20/07/20115A4
TD200303Nguyễn Thái AnhNữ26/09/20097A1
TD200304Nguyễn Minh AnhNữ18/12/20124A1
TD200305Nguyễn Minh SangNam20/10/20142A4
TD200306Nguyễn Huy HoàngNam13/10/20124A5
TD200308Hà Huyền MyNữ06/02/20142A6
TD200313Nghiêm Hồng MaiNữ23/09/20097A2
TD200320Nguyễn Thị Minh NgọcNữ06/11/20097A1
TD200322Nguyễn Minh AnhNữ22/12/20142A6
TD200326Trương Thảo PhươngNữ10/04/20097A1
TD200327Phùng Quang DũngNam19/01/20142A8
TD200331Bùi Nam SơnNam28/06/20142A2
TD200332Nguyễn Vũ An NghiNữ02/03/20142A7
TD200333Hoàng Nguyên BáchNam16/03/20088A2
TD200334Đinh Thị Trà MyNữ20/06/20142A6
TD200335Nguyễn Kiến QuốcNam03/04/20142A3
TD200339Phan Kim CươngNam25/09/20142A7
TD200340Trần Thế AnhNam09/09/20079A2
TD200342Nhữ Minh HoàngNam29/12/20097A6
TD200343Nhữ Hoàng MinhNam07/12/20124A6
TD200344Vương Ngọc ThạchNam16/02/20115A2
TD200345Nguyễn Thảo NguyênNữ12/03/20142A6
TD200346Lê Chí KhiêmNam15/10/20124A2
TD200347Phan Gia HưngNam07/08/20097A6
TD200349Nguyễn Thùy DươngNữ02/08/20102
TD200354Lê Đắc KhoaNam20/01/20097A6
TD200355Lê Đắc KhôiNam19/06/20079A3
TD200356Đặng Tuấn KiệtNam25/08/20088A4
TD200357Đặng Trần Gia KhiêmNam21/10/20097A4
TD200358Nguyễn Đắc Anh ĐứcNam25/09/20097A6
TD200361Trần Đức MinhNam01/09/20097A3
TD200364Bùi Minh AnNữ16/04/20142A2
TD200366Nguyễn Khánh ChiNữ18/04/20097A2
TD200367Nguyễn Huy CườngNam12/09/20079A3
TD200368Bùi Bảo ĐứcNam18/10/20088A5
TD200369Bùi Bảo NamNam18/10/20088A5
TD200371Phạm Tấn SinhNam27/06/20097A1
TD200374Đặng Duy HùngNam02/04/20124A1
TD200375Đặng Bảo NgọcNữ27/07/20142A6
TD200376Nguyễn Phúc LâmNam30/12/20142A1
TD200378Nông An ThảoNữ06/07/20142A8
TD200379Vũ Ngân HàNữ13/08/20115A4
TD200380Vũ Đức HuyNam24/05/20097A6
TD200381Hoàng Nhật MinhNam27/05/20097A3
TD200383Lê Đào Tuệ NhiNữ05/04/20097A4
TD200384Nguyễn Quốc Danh HiểnNam08/12/20097A3
TD200385Nguyễn Thanh LâmNam11/08/20124A4
TD200386Nguyễn Lê Hoàng NamNam10/07/20105A4
TD200387Lưu Lê Khôi NguyênNam09/11/20097A2
TD200388Hà Châu AnhNữ07/08/20133A5
TD200390Trần Nhật LinhNữ29/07/20097A4
TD200392Phạm Trung LâmNam08/01/20142A5
TD200393Lê Tiến MinhNam10/01/20133A5
TD200398Nguyễn Minh KhuêNữ01/10/20142A6
TD200400Đặng Đình KhangNam09/07/20049A3
TD200401Dư Thị Bảo MyNữ24/06/20097A5
TD200402Phương Hà Anh ThưNữ21/10/20124A6
TD200408Mai Khánh LinhNữ22/09/20097A6
TD200410Nguyễn Tường VyNữ11/04/20142A8
TD200413Đặng Khánh ChiNữ23/09/20142A6
TD200414Hoàng Phúc LâmNam24/11/20133A8
TD200415Nguyễn Tiến MinhNam30/12/20101
TD200416Nguyễn Hương GiangNữ19/02/20142A8
TD200420Bùi Trung ĐứcNam16/07/20088A4
TD200421Trần Trọng Quang MinhNam14/06/20142A8
TD200424Bùi Cát Tường AnNữ29/03/20133A7
TD200426Nguyễn Gia BảoNam23/08/20103
TD200434Nguyễn Hoài GiangNữ03/03/20097A3
TD200436Ngô Khánh ViNữ06/11/20097A2
TD200439Ngô Tấn DũngNam09/01/20133A6
TD200441Lê Gia BáchNam31/07/20103
TD200442Lê Gia HiểnNam10/09/19848A2
TD200445Tạ Hạnh NgaNữ15/01/20097A4
TD200458Lê Hoàng Bảo TrânNữ02/03/20124A6
TD200463Cao Kiến ThànhNam25/07/20142A6
TD200464Nguyễn Thị Huyền AnhNữ14/09/20097A5
TD200465Quản Đình NamNam07/12/20124A5
TD200468Lê Khả AnNữ02/08/20142A6
TD200471Phạm Đỗ Bảo NgọcNữ27/08/20092
TD200474Nguyễn Minh QuangNam31/12/20097A3
TD200476Lê Xuân Bảo MinhNữ20/02/20097A2
TD200477Lê Xuân AnNam08/07/20115A1
TD200478Cao Nguyên VũNam18/06/20097A5
TD200480Nguyễn Trung HiếuNam19/09/20097A5
TD200482Nguyễn Trọng HiếuNam08/10/20142A4
TD200485Phạm Lâm PhongNam06/08/20133A4
TD200490Lê Minh Quỳnh AnhNữ19/06/20142A6
TD200493Vũ Việt LâmNam18/05/20097A6
TD200496Đinh Thái LâmNam16/02/20133A7
TD200497Vũ Thu PhươngNữ24/09/20097A2
TD200499Phùng Đỗ Trúc LinhNữ17/10/20097A3
TD200500Đặng Hà PhươngNữ28/08/20097A5
TD200502Nguyễn Hoàng BáchNam09/07/20115A4
TD200503Phạm Minh ThắngNam24/03/20142A5
TD200504Phạm Khánh LinhNữ03/03/20115A2
TD200506Nguyễn Hà Yên ChiNữ09/10/20115A1
TD200512Nguyễn Hà Đức TríNam19/10/20088A4
TD200513Trịnh Thu PhươngNữ20/08/20142A4
TD200517Đào Đức BìnhNam05/09/20142A5
TD200523Nguyễn Ngọc DiệpNữ28/07/20115A4
TD200526Lê Hoàng Quốc QuânNam30/05/20142A8
TD200527Hoàng Phương LinhNữ31/08/20133A4
TD200529Trịnh Bình MinhNam27/11/20115A2
TD200535Nguyễn Hải ĐăngNam14/11/20142A4
TD200539Lạc Gia AnNam31/07/20133A7
TD200540Nguyễn Uyển VyNữ15/06/20097A6
TD200541Đào Hồng ÁnhNữ28/12/20103
TD200542Đào Công KhoaNam23/10/20133A4
TD200551Phạm Minh QuânNam24/07/20124A6
TD200552Nguyễn Nghĩa Duy MinhNam09/08/20088A4
TD200553Phạm Tuấn MinhNam16/03/20079A1
TD200554Trần Nguyễn Tuệ LinhNữ14/12/20142A5
TD200555Nguyễn Thiên AnNam20/03/20097A5
TD200557Nguyễn Lương BáchNam10/10/20079A1
TD200558Lê Đức AnhNam16/08/20132A4
TD200559Lê Khôi NguyênNam24/09/20124A2
TD200561Lê Thị Hải AnhNữ06/11/20097A1
TD200562Nguyễn Thọ Phúc KhánhNam26/03/20088A2
TD200563Phùng Hoài AnNữ11/12/20142A7
TD200564Nguyễn Duy BảoNam10/01/20088A5
TD200565Lê Thanh Thảo NguyênNữ01/07/20097A1
TD200566Phạm Hoàng Nhật LongNam01/08/20097A5
TD200567Nguyễn Hoàng Nhật MinhNữ22/04/20097A2
TD200569Phạm Ngọc BảoNam14/12/20097A3
TD200573Nguyễn Việt AnhNam04/10/20142A4
TD200574Nguyễn Anh VinhNam10/01/20115A3
TD200577Nguyễn Minh ĐứcNam07/05/20142A4
TD200578Mai ChiNữ27/11/20133A4
TD200584Hoàng Phan Duy BáchNam06/12/20097A3
TD200592Thịnh Thái AnhNam11/05/20115A2
TD200594Nguyễn Phương AnhNữ09/07/20124A5
TD200595Phan Thành LâmNam27/02/20133A4
TD200596Dương Minh ThànhNam07/04/20142A7
TD200604Hoàng Văn MinhNam03/01/20097A3
TD200605Hà Quốc HiệuNam20/10/20079A3
TD200607Bùi Ngọc PhúcNam08/06/20088A3
TD200610Đinh Tuấn KiệtNam10/10/20142A6
TD200611Trần Thảo ChiNữ21/06/20142A6
TD200620Bùi Nhật LinhNữ16/09/20142A2
TD200621Bùi Nhật MinhNam15/10/20097A2
TD200622Hoàng Đoàn Ngọc ÁnhNữ17/01/20097A2
TD200639Trần Minh ThuNữ01/07/20088A5
TD200640Lê Gia BảoNam09/04/20097A5
TD200650Trương Duy Phước AnNam26/10/20142A5
TD200651Trần Phạm Như MinhNam19/12/20142A5
TD200663Phan Tuấn MinhNam03/06/20088A5
TD200665Phan Thái VinhNam19/11/20124A6
TD200667Phạm Bảo NgọcNữ11/07/20079A2
TD200668Nguyễn Văn Anh TuấnNam14/08/20097A4
TD200671Trần Nhật NguyênNam04/05/20097A5
TD200676Nguyễn Nhật MinhNam12/03/20124A5
TD200678Đỗ Ngọc LiênNữ12/09/20142A1
TD200679Phạm Gia BáchNam19/03/20097A5
TD200680Phạm Lê Minh ĐứcNam18/05/20097A1
TD200681Nguyễn Anh KhôiNam01/10/20124A5
TD200685Trần Quốc Khánh AnNam02/11/20115A4
TD200686Tống Bá Thiện NhânNam20/09/20142A3
TD200687Vũ Uyển VyNữ12/07/20115A4
TD200693Phạm Nhật MinhNam19/12/20097A1
TD200695Vũ Bảo TrâmNữ16/04/20133A7
TD200696Vũ Tiến ĐạtNam18/04/20079A1
TD200700Trần Châu AnhNữ19/03/20097A3
TD200703Nguyễn Trần Khánh VyNữ08/03/20142A5
TD200705Đỗ Hồng HạnhNữ12/10/20097A2
TD200708Nguyễn Nhật AnhNam28/07/20079A2
TD200709Phan Tùng LâmNam28/09/20133A4
TD200710Vũ Đức HuyNam30/03/20133A5
TD200716Vũ Thành LâmNam29/04/20142A2
TD200723Triệu Chí HiếuNam26/12/20142A4
TD200725Nguyễn Minh ChâuNữ26/12/20142A1
TD200728Bùi Thế ThờiNam30/10/20078A3
TD200733Đường Hiệp HưngNam04/01/20097A4
TD200734Nguyễn Gia PhúcNam31/12/20088A3
TD200743Lê Quỳnh ChiNữ21/12/20097A4
TD200744Lê Anh ThưNữ19/10/20115A1
TD200768Nguyễn Nhật QuangNam03/02/20097A1
TD200770Ngô Vi Hoàng BáchNam21/10/20097A6
TD200783Nguyễn Gia HưngNam13/06/20115A1
TD200785Nguyễn Hà Phương LinhNữ13/07/20142A6
TD200795Trịnh Nguyên KhôiNam14/01/20133A5
TD200796Trịnh Anh ĐứcNam19/01/20115A4
TD200797Đinh Xuân An KhánhNam22/09/20124A3
TD200801Vũ Lê Quỳnh ChiNữ31/10/20142A5
TD200855Nguyễn Lê Bảo NgọcNữ17/08/20115A1
TD200856Nguyễn Lê Bảo NgânNữ31/05/20133A8
TD200860Nguyễn Phúc LộcNam09/07/20097A3
TD200866Lê Nhật MinhNam11/12/20124A1
TD200868Nguyễn Lương Thành ĐạtNam11/08/20115A1
TD200906Đỗ Minh KhuêNữ08/11/20115A2
TD200917Lê Trí HiểnNam19/04/20142A4
TD200920Ứng Hồng VũNam03/10/20088A5
TD200922Nguyễn Trọng KhangNam09/05/20124A5
TD200926Triệu Minh HiếuNam05/01/20133A8
TD200945Đoàn Tuấn DũngNam06/07/20142A3
TD200947Chu Minh TríNam23/08/20088A1
TD200948Chu Minh KhánhNam19/08/20103
TD200949Bùi Đức LươngNam04/11/20079A2
TD200952Đào Nam DươngNam29/06/20097A6
TD200953Nguyễn Hải SơnNam06/07/20097A6
TD200979Nguyễn Trần Xuân DuyNam10/12/20088A5
TD200985Dương Minh HạnhNữ21/12/20124A1
TD200986Phạm Khánh LinhNữ29/12/20088A4
TD200987Nguyễn Thục UyênNữ01/03/20115A1
TD201000Vũ Quang PhúNam08/04/20124A1
TD201004Nguyễn Yến KhanhNữ28/10/20133A1
TD201005Nguyễn Nhật MaiNữ28/01/20097A2
TD201015Trần Hoàng MinhNam07/06/20097A3
TD201016Nguyễn Quang MinhNam05/12/20088A4
TD201025Trần Minh ĐứcNam08/09/20124A2
TD201036Lê Toàn MinhNam01/12/20115A4
TD201037Trần Hoàng VyNữ10/05/20088A4
TD201039Trịnh Tuấn DũngNam07/08/20142A6
TD201040Nguyễn Đức KhôiNam11/01/20102
TD201041Lê Công DuyNam19/12/20079A3
TD201057Nguyễn Hồng ĐăngNam03/01/20088A4
TD201061Nguyễn Quốc AnhNam08/11/20078A1
TD201064Nguyễn Đắc PhongNam01/12/20142A1
TD201076Trần Đăng QuangNam17/10/20115A3
TD201082Vũ Hà PhươngNữ25/05/20124A5
TD201083Vũ Anh MinhNam02/10/20103
TD201090Nguyễn Minh PhươngNữ13/12/20092
TD201096Nguyễn Hà Minh TuyềnNữ11/07/20124A1
TD201107Vũ Đức Thái DuyNam24/07/20133A7
TD201121Nguyễn Triệu HuyNam23/10/20124A1
TD201123Trần Doãn Phan Ngọc ChâuNam20/12/20142A2
TD201137Vũ Khánh HỷNữ27/03/20102
TD201142Nguyễn Quốc ViệtNam23/01/20115A3
TD201143Nguyễn Hoàng BáchNam25/10/20124A3
TD201146Nguyễn Phương ThảoNữ10/01/20079A2
TD201147Phạm Nguyễn Hà ChâuNữ21/10/20088A1
TD201148Nguyễn Thị Huyền ThươngNữ04/10/20088A2
TD201150Trương Thảo NhiNữ19/09/20142A6
TD201151Nông Đức ThiệnNam24/11/20115A3
TD201160Nguyễn Thanh VinhNam16/06/20124A1
TD201167Vũ Trần Anh KhoaNam26/07/20088A3
TD201168Vũ Bình MinhNam25/10/20115A3
TD201169Tạ Ngân AnNữ13/12/20115A3
TD201172Nguyễn Ngọc DiệpNữ24/02/20115A4
TD201173Ninh Diệp NhưNữ27/09/20124A1
TD201174Nguyễn Nhật MinhNam07/08/20088A2
TD201175Bùi Đức HiếuNam02/05/20124A5
TD201176Ngô Chí CườngNam13/09/20105A4
TD201177Nguyễn Bảo NamNam18/03/20133A4
TD201179Phan Trần Gia HưngNam07/07/20124A4
TD210002Hoàng Hà PhươngNữ09/11/20101
TD210010Trần Gia HuyNam11/04/20088A3
TD210011Trần Bảo HuyNam28/01/20115A4
TD210018Vương Khôi VĩNam22/06/20115A3
TD210019Phạm Lê Diệp ChiNữ23/06/20142A7
TD210023Nguyễn Đức Long HảiNam02/09/20097A2
TD210028Đỗ Hải AnhNữ30/10/20097A5
TD210029Đỗ Quang VinhNam07/12/20142A3
TD210030Lê Bảo PhúcNam12/05/20133A3
TD210032Nguyễn Trung Khánh AnNam30/05/20088A1
TD210213Quách Lê Gia AnNữ11/05/20101
TD210228Nguyễn Gia LinhNữ16/10/20124A4
TD210291Trần Khánh UyênNữ19/03/20133A2
TD200876Nguyễn Kiều AnhNữ10/07/20151A6
TD200890Xiêm Thái SơnNam14/05/20151A8
TD200903Lê Quang HiếuNam17/08/20151A4
TD200936Ngô Quang TrungNam21/07/20151A6
TD200965Lê Trung SơnNam12/10/20151A6
TD200968Phạm Bảo AnNữ18/05/20151A5
TD200969Nguyễn Phương AnhNữ25/03/20151A8
TD201022Bùi Quang MinhNam10/06/20151A8
TD201055Nguyễn Kiến SơnNam27/11/20151A8
TD201140Nguyễn Trọng KhánhNam09/01/20151A1
TD201155Phạm Phương LinhNữ11/04/20151A6
TD201156Phạm Đức AnhNam20/11/20151A6
TD210033Lê Thùy DươngNỮ13/05/20151A3
TD210034Nguyễn Duy AnNam26/09/20151A1
TD210035Nguyễn Minh ThưNữ04/03/20151A1
TD210040Đỗ Trúc LâmNam21/04/20151A4
TD210044Trịnh Quang MinhNam29/05/20151A8
TD210045Phạm Quang MinhNam19/12/20151A1
TD210051Lê Nhật PhươngNữ06/07/20151A1
TD210052Vũ Minh NguyệtNữ21/05/20151A1
TD210055Ngô Diệu BăngNữ01/07/20151A8
TD210056Nguyễn Gia KhánhNam19/01/20151A1
TD210057Nguyễn Nhật NamNam30/08/20151A8
TD210058Nguyễn Minh ĐứcNam02/12/20151A5
TD210059Nguyễn Phúc ThànhNam22/01/20151A4
TD210060Nguyễn Danh Bảo NgọcNữ14/10/20151A5
TD210062Lê MinhNam13/07/20151A6
TD210063Nguyễn Minh ChâuNữ01/11/20151A7
TD210068Bùi Lê Cường ThịnhNam23/06/20151A1
TD210069Trần Đăng QuangNam08/03/20141A1
TD210070Nguyễn Thảo NguyênNữ30/11/20142A4
TD210071Vũ Dương Hải ĐăngNam12/11/20151A5
TD210073Nguyễn Đức ĐạtNam08/10/20151A8
TD210075Vũ Minh PhúNam15/08/20106
TD210076Nguyễn Ánh DươngNam13/05/20151A8
TD210078Nguyễn Tiến ĐạtNam02/10/20151A7
TD210081Lê Đức AnhNam11/11/20151A1
TD210082Đào Công BáchNam12/11/20151A6
TD210084Đặng Bảo NamNam09/10/20151A7
TD210085Nguyễn Minh TiếnNam08/01/20151A4
TD210086Vũ Minh QuangNam13/10/20104
TD210087Phạm Minh PhươngNam16/04/20151A6
TD210088Đỗ Minh ThưNữ30/07/20104
TD210089Trịnh Anh KhoaNam18/04/20151A6
TD210096Tạ Linh AnhNữ23/03/20151A1
TD210097Nguyễn Huy ĐạtNam06/08/20151A1
TD210098Nguyễn Khải MinhNam11/05/20151A6
TD210099Nguyễn Thị Phương AnhNữ11/05/20151A7
TD210100Trương Thế QuangNam03/01/20151A8
TD210101Nguyễn Ngọc Minh KhoaNam19/11/20151A1
TD210104Bùi Đinh Sỹ ThăngNam17/12/20151A1
TD210113Kiều Minh ĐạtNam08/03/20151A5
TD210114Bùi Đức KiênNam23/11/20151A5
TD210115Nguyễn Kiều AnhNữ14/02/20151A2
TD210116Vũ Ngọc MinhNam01/08/20151A2
TD210118Phạm Minh SơnNam07/11/20151A5
TD210119Hoàng Thảo PhươngNữ24/04/20151A5
TD210121Khuất Kiều Bảo ChâuNữ18/09/20151A3
TD210122Nguyễn Văn Gia PhúNam09/03/20151A1
TD210123Nguyễn Khánh ChiNữ13/02/20151A2
TD210124Nguyễn Đức MinhNam28/11/20103
TD210125Nguyễn Đàm Phương AnhNữ18/10/20088A3
TD210127Nguyễn Hoàng TùngNam02/06/20151A4
TD210128Nguyễn Nghĩa Ngọc AnhNam06/12/20151A4
TD210129Nguyễn Minh TríNam19/02/20151A8
TD210130Đặng Khánh PhươngNữ30/11/20151A3
TD210132Nguyễn Minh KhangNam26/12/20151A2
TD210133Nguyễn Phạm Hà VyNữ17/07/20151A2
TD210134Đinh Nguyễn Thế DũngNam06/04/20151A3
TD210135Nguyễn Thanh ThảoNữ03/09/20151A1
TD210139Nguyễn Tuấn PhongNam15/05/20151A1
TD210140Đặng Chí KiênNam21/12/20151A5
TD210141Tạ Minh KhangNam19/12/20151A1
TD210143Nguyễn Hoài AnhNữ11/12/20105
TD210144Đặng Quỳnh AnhNữ29/05/20151A3
TD210145Đặng Quỳnh ChiNữ29/05/20151A3
TD210147Nguyễn Đức Phúc HưngNam30/03/20133A7
TD210148Mai Nhật MinhNam20/08/20103
TD210149Dương Đình TháiNam23/12/20088A4
TD210151Đỗ Ngọc MinhNam01/10/20151A1
TD210152Nguyễn Trí ĐứcNam27/11/20124A7
TD210153Phùng Quang HảiNam16/05/20133A1
TD210154Hoàng Tuấn AnhNam11/07/20151A3
TD210155Hoàng Ngọc AnhNữ01/11/20101
TD210156Nguyễn Ngọc Gia NgânNữ14/03/20151A5
TD210158Trần Thái SơnNam02/11/20151A5
TD210159Phạm Bảo LâmNam20/02/20104
TD210161Kiều Kim NgânNữ05/11/20151A1
TD210162Đinh Minh Ngọc AnhNữ10/11/20151A5
TD210163Dương Mai TrangNữ31/08/20133A4
TD210165Lê Cao Hoàng QuânNam30/04/20151A5
TD210168Lâm Tuấn KiệtNam09/04/20151A1
TD210170Nguyễn Bá MạnhNam08/08/20104
TD210172Nhâm Minh ChâuNữ01/12/20151A2
TD210175Nguyễn Chí LâmNam24/12/20104
TD210178Vũ Huyền AnhNữ19/01/20104
TD210181Trần Uyển NhiNữ30/07/20151A3
TD210183Trần Nguyễn Việt AnhNam22/06/20097A6
TD210185Trần Linh ĐanNữ25/09/20124A7
TD210186Trần Tú AnhNam13/12/20104
TD210188Trần Lê Hồng AnhNữ19/11/20115A5
TD210189Nguyễn Uyển NhiNữ27/01/20105
TD210195Phùng Quang BộNam18/11/20104
TD210196Đặng Trúc LamNữ15/10/20104
TD210197Đoàn Xuân Hà MinhNam21/04/20104
TD210198Nguyễn Đỗ Thụy VyNữ31/03/20106
TD210199Nguyễn Đỗ ThànhNam07/03/20124A4
TD210200Trương Thảo NguyênNữ29/09/20151A2
TD210201Tống Mai AnhNữ06/05/20115A5
TD210204Phùng Linh GiangNữ01/07/20106
TD210208Nguyễn Lê VyNữ29/10/20151A8
TD210209Nguyễn Gia KhangNam10/11/20151A8
TD210210Lê Như ThảoNữ28/03/20151A5
TD210212Hoàng Đức AnhNam13/11/20151A4
TD210214Nguyễn Vi Thiên LýNữ25/10/20104
TD210215Phạm Nam KhánhNam09/11/20105
TD210216Nguyễn Hữu Trung KiênNam18/07/20151A3
TD210218Lưu Minh BảoNam28/05/20151A6
TD210221Bùi Minh QuangNam04/09/20115A5
TD210226Vũ Nhật MinhNam11/11/20151A2
TD210227Nguyễn Nhật MinhNam14/12/20115A3
TD210229Vũ Huy HoàngNam15/11/20151A7
TD210231Vương Chí KiệtNam20/01/20105
TD210235Phạm Minh QuangNam15/10/20105
TD210237Trịnh Lê Thanh ThanhNữ25/01/20106
TD210244Nguyễn Đức Bảo PhúcNam24/03/20097A5
TD210246Lê Trí NguyênNam18/06/20142A2
TD210247Lê Hoàng HảiNam16/01/20104
TD210251Nguyễn Nguyên ĐứcNam08/09/20097A4
TD210252Quang Ngọc HuyềnNữ06/04/20115A5
TD210253Nguyễn Hà MyNữ03/07/20105
TD210254Nguyễn Trần Gia HânNữ28/09/20151A1
TD210255Trịnh Bảo NgọcNữ17/12/20151A1
TD210257Đới Sĩ Thạch AnhNam23/10/20105
TD210258Nguyễn Bảo QuânNam18/09/20133A3
TD210259Nguyễn Bảo PhongNam11/12/20151A8
TD210260Lưu Bảo ChungNam03/05/20151A6
TD210262Phạm Minh NgọcNữ05/11/20151A5
TD210263Nguyễn Linh NhiNữ09/06/20151A2
TD210264Nguyễn Ngọc Tuệ MinhNữ24/11/20151A4
TD210266Nguyễn Minh TrangNữ04/09/20151A1
TD210268Nguyễn Như ÝNữ21/05/20151A2
TD210269Tống Nguyên HảiNam04/01/20107
TD210270Bùi Quang KiệtNam16/06/20105
TD210271Đỗ Yến VyNữ13/02/20151A6
TD210272Đỗ Hà LinhNữ13/02/20151A6
TD210273Đào Mạnh QuangNam22/05/20151A2
TD210279Hoàng Anh ThưNữ16/06/20151A5
TD210280Nguyễn Thiện ThanhNữ28/02/20151A7
TD210284Trần Vy AnNữ07/08/20142A8
TD210287Han Ngọc HàNữ18/03/20151A7
TD210288Nguyễn Nhật Gia HuyNam07/01/20133A7
TD210292Nguyễn Tùng AnhNam14/02/20151A6
TD210293Trần Đức MinhNam29/10/20151A4
TD210294Nguyễn Tuấn HưngNam13/05/20104
TD210299Dương Nguyễn Anh TúNam12/12/20151A4
TD210300Dương Xuân BáchNam19/10/20115A5
TD210301Kiều Thị Minh TâmNữ14/02/20151A8
TD210303Lê Phúc Minh HoàngNam28/04/20151A5
TD210304Hoàng Anh DũngNam21/09/20151A4
TD210305Nguyễn Minh TriếtNam10/03/20151A7
TD210307Lê Đức TríNam05/11/20104
TD210308Nguyễn Gia PhúcNam10/08/20142A3
TD210309Triệu Gia PhúNam30/04/20151A2
TD210310Trần Đức PhongNam24/03/20124A7
TD210312Phan Bình MinhNam01/10/20107
TD210314Bùi Gia KhánhNam04/03/20104
TD210315Nguyễn Yến VyNữ02/06/20151A8
TD210316Nguyễn Sơn TùngNam01/11/20151A2
TD210318Phan Hoàng NamNam28/04/20124A7
TD210319Mai Quang HuyNam24/01/20104
TD210320Mai Quang AnhNam15/11/20151A3
TD210321Lý Nguyễn Quang AnhNam04/08/20088A1
TD210327Lê Bình MinhNam09/12/20097A3
TD210331Lưu Vĩnh TháiNam28/06/20133A1
TD210332Đặng Tiến DũngNam29/03/20124A1
TD210336Nguyễn Đình Anh KhôiNam07/01/20133A2
TD210338Nguyễn An Gia HânNữ28/08/20142A3
TD210339Nguyễn Thảo NguyênNam14/07/20142A1
TD210340Nguyễn Ngọc HânNữ04/05/20151A8
TD210341Phạm Ánh GiangNữ05/11/20142A3
TD210342Lại Chi Mai LâmNữ12/08/20133A2
TD210343Lại Chi Bảo HânNữ23/09/20115A5
TD210344Lại Huy Minh TúNam30/10/20151A3
TD210345Hoàng Phúc SơnNam29/12/20151A6
TD210346Phạm Trần Ngọc MinhNam31/03/20151A6
TD210347Đỗ Văn TrungNam03/11/20151A2
TD210348Bùi Tuấn MinhNam06/02/20151A8
TD210349Trần Quỳnh ChiNữ26/12/20151A6
TD210352Dương Ngân HàNữ29/08/20151A6
TD210353Bùi Ngô Bảo HuyNam05/04/20151A7
TD210359Nguyễn Mạnh ĐứcNam24/01/20115A5
TD210360Vũ Phương MyNữ11/12/20133A1
TD210361Nguyễn Gia ThiệnNam06/02/20151A3
TD210362Nguyễn Nhật QuangNam09/10/20151A6
TD210364Nguyễn KhangNam25/07/20097A6
TD210369Hoàng Diệu LinhNữ02/03/20151A7
TD210373Nguyễn Hà Minh SơnNam04/09/20151A2
TD210376Lưu Thúy HuyềnNữ10/03/20151A8
TD210378Nguyễn Tú UyênNam04/08/20105
TD210379Nguyễn Như QuỳnhNữ26/04/20104
TD210380Nguyễn Trường AnNam20/10/20133A7
TD210382Trương Gia BảoNam04/09/20151A3
TD210383Trần Anh VũNam14/11/20104
TD210386Nguyễn Việt AnhNam16/02/20104
TD210389Trần Thị Minh ChâuNữ23/06/20151A2
TD210391Trần Nguyễn Minh PhúNam21/12/20124A7
TD210392Nguyễn Minh HiếuNam5A5
TD210396Nguyễn Thị Ngân GiangNữ07/11/20104
TD210397Nguyễn Đình TúNam08/11/20151A4
TD210398Vũ Minh SơnNam16/07/20151A4
TD210402Nguyễn Bảo MinhNam11/09/20088A4
TD210408Lê Vũ Nhật NamNam02/03/20151A8
TD210409Lưu Ngọc AnhNữ15/05/20151A7
TD210410Ngô Minh AnhNữ20/10/20151A7
TD210411Đỗ Chí KiênNam17/06/20142A2
TD210415Nguyễn Bá HưngNam15/06/20151A7
TD210416Nguyễn Bảo AnhNữ14/12/20151A1
TD210419Nguyễn Kim HoànNam02/11/20104
TD210420Nguyễn Gia HuyNam19/03/20151A5
TD210421Nguyễn Xuân SơnNam03/03/20151A4
TD210424Nguyễn Đăng Hoàng DũngNam19/12/20151A6
TD210426Nguyễn Hồng Ánh DươngNữ14/10/20151A4
TD210427Ngô Minh VũNam21/09/20124A7
TD210431Lưu Phương LinhNữ14/12/20115A5
TD210433Phùng Bảo SơnNam14/01/20151A3
TD210437Đỗ Minh KhangNam02/11/20151A5
TD210440Đỗ Minh KhánhNam23/08/20151A3
TD210447Nguyễn Thùy TrangNữ17/07/20133A7
TD210448Trần Ngọc KhánhNam31/08/20124A7
TD210449Doãn Phương LinhNữ25/10/20124A7
TD210450Bùi Diệp ChiNữ01/11/20142A2
TD210451Trần Vũ Gia MinhNam24/08/20124A7
TD210452Phạm Gia BảoNam18/11/20142A4
TD210454Phạm Vân ChiNữ14/04/20115A5
TD210455Hoàng Đoàn Bảo AnNữ13/11/20151A6
TD210456Nguyễn Thị Khánh HuyềnNữ01/09/20105
TD210457Nguyễn Kiều KhanhNữ02/11/20105
TD210467Tạ Việt HàNữ10/03/20105
TD210470Phan Trọng HoàngNam28/12/20151A7
TD210471Phạm Ngọc Gia HưngNam29/05/20151A8
TD210474Ngọ Diệu HuyềnNữ16/08/20151A4
TD210475Ngô Thái Bách HợpNữ10/02/20115A5
TD210476Hạ Huyền AnhNữ08/08/20151A4
TD210477Nguyễn Minh KhangNam04/11/20151A7
TD210478Hạ Trung AnhNam20/11/20133A2
TD210483Đào Thị Phương ThảoNữ02/09/20151A6
TD210485Cầm Đức AnhNam10/09/20151A7
TD210486Đỗ Nhật MinhNam07/11/20151A5
TD210488Trần Anh TúNam05/11/20151A7
TD210494Nguyễn Thị Khánh HuyềnNữ19/11/20124A1
TD210497Hoàng An KhangNam30/12/20097A5
TD210498Nguyễn Hà LinhNữ10/10/20142A1
TD210499Nguyễn Huy PhongNam27/10/20151A5
TD210500Nguyễn Bảo QuyênNữ09/11/20151A4
TD210501Nguyễn Minh QuangNam31/05/20105
TD210502Nguyễn Như Bảo LinhNữ03/03/20142A8
TD210503Phạm Ngọc Vân AnhNữ21/09/20151A3
TD210504Nguyễn Minh QuangNam25/03/20151A2
TD210505Võ Thùy DươngNữ09/12/20151A8
TD210506Trần Hoàng Nhật MinhNam19/11/20105
TD210509Trần Khánh ChiNữ16/09/20151A5
TD210510Nguyễn Đỗ Minh KhuêNữ23/11/20124A4
TD210514Trương Phúc KhangNam08/09/20105
TD210515Nguyễn Đức MinhNam05/10/20105
TD210516Đặng Gia MinhNam05/12/20105
TD210517Đặng Gia BìnhNam01/07/20133A1
TD210518Đào Bảo ChâuNữ06/02/20151A6
TD210523Nguyễn Khôi NguyênNam06/07/20101
TD210524Lê Phúc MinhNam23/07/20142A6
TD210525Nguyễn Hà QuyênNữ17/11/20107
TD210526Hoàng Như Bảo AnhNữ25/06/20151A6
TD210528Văn Tuệ TâmNữ10/10/20151A4
TD210530Nguyễn Tiến PhongNam26/08/20151A7
TD210531Nguyễn Nam KhánhNam29/10/20151A7
TD210534Lê Hoàng QuyềnNam23/04/20115A5
TD210536Nguyễn Nhật MinhNam11/10/20097A3
TD210537Nguyễn Ngọc MinhNam11/10/20097A4
TD210538Đỗ Mạnh CườngNam25/05/20105
TD210540Nguyễn Bùi Minh NgọcNam19/10/20105
TD210542Nguyễn Đức HuyNam02/09/20142A1
TD210543Đào Thùy TrangNữ22/10/20105
TD210549Phạm Nguyễn Nhật HoàngNam20/05/20124A7
TD210550Nguyễn Minh TùngNam22/06/20151A8
TD210553Đinh Thị Minh ThưNữ08/11/20151A7
TD210563Đỗ Trung HiếuNam12/07/20106
TD210564Đỗ Trung KiênNam24/10/20133A1
TD210566Đinh Thanh SơnNam21/11/20124A7
TD210568Nguyễn Tùng AnhNam30/12/20151A2
TD210573Chử Đạt MinhNam30/06/20106
TD210574Chử Thành CôngNam30/06/20106
TD210577Phạm Đăng KhoaNam30/12/20151A5
TD210579Nguyễn Hùng ĐăngNam02/10/20106
TD210588Lê Hồng QuangNữ09/01/20142A3
TD210591Nguyễn Minh ChâuNữ29/07/20124A3
TD210594Tăng Thanh MaiNam21/05/20097A3
TD210599Trần Phúc BảoNam11/01/20115A2
TD210603Nguyễn Xuân LâmNam23/09/20133A2
TD210604Nguyễn Đăng DươngNam02/12/20115A2
TD210626Trần Thế BảoNam03/10/20107
TD210631Tạ Duy KhánhNam14/02/20124A2
TD210632Nguyễn Trần MinhNam29/08/20106
TD210636Hoàng Chí DũngNam31/12/20151A3
TD210637Vũ Hà LâmNam07/10/20107
TD210638Lương Gia LinhNữ12/01/20151A7
TD210639Nguyễn Đỗ Bảo TrânNữ28/01/20151A4
TD210640Lê Anh ĐứcNam01/05/20097A2
TD210642Ngô Thành NamNam07/01/20115A5
TD210645Trần Đức ToànNam27/08/20124A7
TD210646Bùi Nguyễn Nam AnhNam11/09/20151A2
TD210647Bùi Nguyễn Khánh HuyNam13/09/20106
TD210654Trịnh Bách Như PhươngNữ28/07/20115A3
TD210656Nịnh Quang TuyếnNam28/10/20106
TD210659Nguyễn Thành CôngNam25/12/20151A2
TD210660Trịnh Mai PhươngNữ19/08/20097A1
TD210663Nguyễn Trần Gia MinhNam18/12/20151A4
TD210670Trịnh Đắc MinhNam22/11/20097A4
TD210678Lê Hồng PhúcNữ06/02/20115A5
TD210680Kiều Vân AnhNữ14/07/20151A8
TD210681Lê Hà Thùy AnhNữ01/04/20151A2
TD210683Nguyễn Thị Ngân KhánhNữ04/02/20151A3
TD210685Nguyễn Khắc Nhật QuânNam25/01/20151A3
TD210686Nguyễn Hoàng Bảo TrânNữ05/01/20133A3
TD210689Phạm Lương Tuấn DũngNam15/12/20097A1
TD210691Phạm Nguyễn Minh ChâuNữ17/03/20106
TD210695Nguyễn Mạnh DũngNam21/07/20115A5
TD210696Nguyễn Tường VyNữ10/01/20088A1
TD210698Lưu Hoàng NamNam15/01/20151A6
TD210703Phạm Quang ĐạtNam09/05/20151A3
TD210708Nguyễn Hà ThuNữ09/11/20142A2
TD210709Trần Phú TháiNam17/10/20087A1
TD210711Trần Hương GiangNữ02/10/20107
TD210712Ngô Đình Công DuyNam18/11/20106
TD210713Phạm Minh NghĩaNam23/03/20106
TD210714Bùi Nguyên LongNam29/11/20124A7
TD210715Lê Khánh HàNữ29/09/20115A1
TD210716Cấn Đỗ Trường GiangNam08/03/20124A7
TD210719Lê Nguyễn Gia BảoNam11/12/20142A1
TD210722Nguyễn Thu TrangNữ23/09/20133A7
TD210723Nguyễn Gia BảoNam05/08/20115A5
TD210773Tạ Phương LinhNữ24/02/20106
TD210774Hoàng Bảo NgọcNữ16/06/20106
TD210775Nguyễn Quang HuyNam31/08/20115A5
TD210776Nguyễn Quang Hải AnNam02/05/20133A1
TD210777Bùi Mai Kiều LiênNữ13/11/20124A3
TD210779Bùi Ngọc LinhNữ02/06/20124A7
TD210780Nguyễn Việt TiếnNam10/03/20107
TD210781Nguyễn Huy VũNam23/08/20115A5
TD210784Đỗ Minh QuânNam12/10/20151A3
TD210787Cao Bảo AnhNữ06/08/20151A3
TD210799Bùi Phương LinhNữ12/12/20106
TD210801Nguyễn Anh DuyNam05/10/20151A3
TD210802Nguyễn Thuận PhongNam27/10/20142A1
TD210810Phùng Hiểu MinhNữ04/08/20106
TD210811Lê Phạm Khánh AnNam02/02/20107
TD210830Nguyễn Gia KiênNam01/04/20124A7
TD210834Vũ Đình DươngNam08/12/20088A3
TD210840Phan Đức TríNam29/10/20107
TD210843Trần Đức Cao MinhNam30/06/20106
TD210850Tạ Thục VyNữ10/01/20151A5
TD210853Kiều Gia VinhNam28/10/20107
TD210855Bùi Đức MinhNam27/09/20133A1
TD210858Hoàng Bảo TrâmNữ30/08/20101
TD210859Nguyễn Đức NguyênNam17/09/20103
TD210861Phạm Phương LinhNữ02/12/20101
TD210862Nguyễn Phương AnhNữ31/08/20097A6
TD210864Ngô Gia BảoNam08/12/20107
TD210865Lê Minh NhậtNam02/01/20133A2
TD210866Nguyễn Thùy DươngNữ15/08/20107
TD210867Nguyễn Duy ĐạiNam06/01/20151A2
TD210875Nguyễn Hương LiênNữ22/07/20151A2
TD210876Nguyễn Thị Hương GiangNam17/09/20133A2
TD210877Lưu Hồng HạnhNữ16/01/20107
TD210882Lê Đức Trí DũngNam03/03/20151A2
TD210885Bùi Đức PhúcNam13/02/20097A4
TD210888Trịnh Phan Tuấn KiệtNam28/02/20115A5
TD210889Trịnh Phan Gia HưngNam06/08/20142A3
TD210892Nguyễn Nhật NamNam16/06/20151A7
TD210894Nguyễn An PhúNam06/04/20151A4
TD210898Phạm Hà KhánhNam08/07/20115A4
TD210899Trần Minh QuânNam29/05/20088A3
TD210905Nguyễn Duy HiểnNam28/08/20141a4
TD210907Đào Cư Bảo MinhNam13/09/20107
TD210910Trần Khánh HuyềnNữ19/05/20114A7
TD210912Trần Minh ChâuNam19/07/20124A7
TD210913Phí Ngọc AnhNam09/12/20151A7
TD210914Trần Minh DũngNam21/12/20107
TD210915Phạm Chu Bảo NhiNữ21/06/20124A7
TD210920Nguyễn Mai AnhNữ25/07/20088A1
TD210921Nguyễn Xuân LâmNam21/11/20107
TD210926Nguyễn Hoàng TâmNam19/01/20107
TD210934Đào Thị Hải YếnNữ21/09/20097A5
TD210938Nguyễn Ánh HồngNữ05/11/20107
TD210939Nguyễn Đình Minh SángNam06/03/20133A7
TD210941Đặng Thị QuyênNữ02/11/20107
TD210945Đặng Hùng CườngNam30/10/20115A5
TD210946Nguyễn Thanh HuyềnNữ20/12/20133A7
TD210947Ngô An BìnhNam23/08/20115A5
TD210948Vũ Nam PhongNam02/03/20133A2
TD210949Nguyễn Thanh DươngNam11/05/20115A5
TD210950Lê Doanh DoanhNữ09/07/20097A2
TD210964Đinh Quốc BảoNam03/10/20124A7
TD210965Trần Vũ Khánh LinhNữ01/09/20151A3
TD210968Nguyễn Minh TriếtNam03/06/20133A5
TD210969Dương Trung NghĩaNam29/07/20133A5
TD210970Dương Diệp LinhNữ16/06/20115A5
TD210975Nguyễn Ngọc LâmNam24/06/20097A5
TD210976Nguyễn Đức HiếuNam04/09/20097A4
TD210977Phạm Minh UyênNữ26/01/20115A5
TD210978Phạm Minh KhuêNữ28/11/20088A4
TD210983Lương Đình Tuấn MinhNam17/04/20115A5
TD210984Lương Đình PhátNam05/03/20097A6
TD210986Dư Tuấn AnhNam05/12/20151A3
TD210992Nguyễn Phương LinhNữ20/08/20151A5
TD210993Hoàng Minh KhánhNam05/08/20107
TD210997Nguyễn Quang HuyNam23/11/20088A4
TD211001Nguyễn TrọngNam29/09/20107
TD211002Nguyễn Hữu Duy AnhNam24/09/20151A3
TD211003Nguyễn Thạch Bảo QuốcNam01/12/20124A7
TD211004Phạm Vĩnh NamNam04/02/20133A3
TD211005Bùi Nhật MinhNam14/07/20151A4
TD211006Vũ Gia HânNam29/08/20151A2
TD211012Nguyễn Hồng Minh PhươngNữ21/11/20088A2
TD211014Trần Khánh LinhNữ13/01/20103
TD211015Bùi Thảo NhiNữ01/04/20151A4
TD211017Nguyễn Năng HuyNam16/06/20124A1
TD211018Nguyễn Năng QuânNam05/10/20102
TD211019Nguyễn Hà PhươngNữ31/05/2015?
TD211020Hoàng Mỹ An Nữ21/12/20124A7
TD211026Phan Thục AnhNữ21/09/20151A2
TD211028Vũ Dung BìnhNam18/08/20142A8
TN201703Nguyễn Hoàng MinhNam09/10/20141A7
TN210330Phạm Hà AnhNữ19/10/20151A7

Sử dụng sổ liên lạc điện tử, phụ huynh có thể:

 • Xem thông báo các khoản phí đóng hàng tháng
 • Xem các thông báo chung của nhà trường gửi tới Phụ huynh
 • Xem các thông tin về học tập của con từ giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn
 • Xem thông tin thời khóa biểu, thông tin về các sự kiện chung của nhà trường.
 • Xem bảng điểm, nhận xét kết quả học tập, rèn luyện của con
 • Các chức năng tiện ích khác….

LƯU Ý: Trong các trường hợp: Phụ huynh chưa có TK sử dụng, quên tên đăng nhập, quên mật khẩu, … vui lòng kích vào link HỖ TRỢ TK ĐĂNG NHẬP và điền thông tin vào form để được hỗ trợ. Bộ phận kỹ thuật sẽ xử lý lần lượt từng yêu cầu theo danh sách phụ huynh đã đăng ký. Thông tin trả lời cho Phụ huynh sẽ được gửi qua Email (cũng có thể qua SMS). Khi cần hỗ trợ nhanh, phụ huynh có thể liên hệ theo số hỗ trợ kỹ thuật: 0915.789.716

Lưu ý khi đăng nhập

– Sử dụng app (ứng dụng) V.Edu portal
– Sử dụng trình duyệt web trên máy tính
– Không sử dụng trình duyệt web trên mobile

Những câu hỏi thường gặp

Tải ứng dụng sổ liên lạc điện tử trên máy tính hoặc trên điện thoại như thế nào?

 1. Trên máy tính, phụ huynh vào bằng trình duyệt như Chrome, IE, Firefox, Opera,… bằng link sau: sll.tueducschool.com
 2. Trên điện thoại, phụ huynh vào Google Play hay AppStore tìm theo từ khóa V.Edu Portal, tìm biểu tượng sau đây để cài đặt 

Cách đăng nhập như thế nào? Có giống như vào tài khoản Teams không?

Tài khoản Sổ LLĐT cí tên đăng nhập là mã học sinh và đăng nhập bằng trình duyệt máy tính qua link https://sll.tueducschool.com/ hoặc qua app điện thoại theo hướng dẫn tại câu hỏi 1.

Tài khoản Teams có tên đăng nhập là Mãhọcsinh@tueducschool.edu.vn và đăng nhập qua link https://teams.microsoft.com hoặc qua app điện thoại, phần mềm máy tính theo hướng dẫn tại: https://tueducschool.com/hoc-online/

Phụ huynh quên mật khẩu thì làm thế nào?

Phụ huynh quên mật khẩu có thể liên hệ với GVCN, bộ phận Tuyển sinh hoặc gửi yêu cầu qua link sau để lấy lại mật khẩu: https://forms.gle/FtFp4HrzfGGKUQKV8

Phụ huynh có nhiều con (2 con trở lên), khi đăng nhập vào sổ liên lạc điện tử thì có được cùng một lúc 2 tài khoản không? Hay phải thoát ra vào lại?

 • Phụ huynh sử dụng app điện thoại thì phải thoát ra và đăng nhập vào bằng tài khoản khác để xem thông tin của tài khoản tương ứng.
 • Phụ huynh sử dụng trình duyệt máy tính có thể cùng một lúc nhập 2 hay nhiều tài khoản vào cùng 1 lúc và có thể chuyển đổi tài khoản mà không cần thoát ra đăng nhập lại. (Kích vào ảnh học sinh để thấy menu > Chọn Quản lý tài khoản )

Cô giáo tương tác với phụ huynh tần xuất như nào trên sổ liên lạc điện tử?

Theo quy định của Nhà trường:

 • Mỗi giáo viên chủ nhiệm cần gửi SMS tương tác với phụ huynh lớp mình tối thiểu là 100 SMS/tháng (Mỗi PH nhận tối thiểu 1 SMS / tuần).
 • Mỗi giáo viên bộ môn, ngoài SMS thông báo các chương trình hoạt động cho các con về bộ môn mình, cần tương tác với PH tối thiểu 1 SMS / tháng / 1PH.