TRA CỨU MÃ HỌC SINH, LỚP

Mã HSHọ TênGiới tínhNgày sinhLớp
TD180001Nguyễn Huy Hải DươngNam23/03/20123A4
TD180003Hà Minh NhậtNam07/09/20123A1
TD180004Mai Thanh ThùyNữ25/03/20123A3
TD180005Lương Nguyễn Tuấn KiệtNam27/12/20078A2
TD180006Lương Nguyễn Yến NhiNữ08/06/20069A1
TD180008Nguyễn Ngọc Phương NhiNữ22/10/20123A3
TD180016Phùng Ngọc KhánhNữ26/05/20078A1
TD180017Phùng Ngọc AnhNữ17/02/20105A2
TD180018Nguyễn Phúc TườngNam30/10/20096A1
TD180021Lê Tuệ TrangNữ23/02/20078A2
TD180023Lê Nhật HoàngNam19/12/20078A2
TD180025Nguyễn Ngọc Khánh AnNữ23/06/20114A2
TD180026Trịnh Lê HoàngNam22/01/20105A1
TD180028Bùi Thùy ChiNữ02/02/20096A1
TD180030Nguyễn Nam Khánh BNam12/08/20105A1
TD180036Trần Gia Bảo ANam23/07/20078A1
TD180037Trần Bảo LongNam04/09/20105A2
TD180038Dương Thị Mỹ HạnhNữ13/11/20078A2
TD180040Vũ Tâm ĐanNữ01/07/20078A1
TD180042Nguyễn Việt HoàngNam12/04/20123A3
TD180047Đặng Quỳnh Bảo HânNữ09/08/20123A1
TD180048Trịnh Việt SơnNam19/02/20086A2
TD180049Phan Thiên KhánhNữ09/09/20096A5
TD180052Phạm Văn Thanh BìnhNam17/10/20078A3
TD180054Bùi Đức PhátNam06/06/20096A2
TD180055Bùi Đức ThiệnNam27/10/20105A2
TD180056Đỗ Minh ThưNữ08/09/20096A4
TD180060Nguyễn Hà An BNữ23/01/20123A3
TD180062Vũ Nhật ĐứcNam24/12/20078A3
TD180063Nguyễn Đặng Bảo TrangNữ09/06/20114A1
TD180064Phạm Hải QuỳnhNữ24/10/20069A1
TD180065Phạm Hải HoàngNam24/06/20123A1
TD180067Phạm Trung HiếuNam11/12/20087A4
TD180068Phạm Quỳnh TrangNữ10/01/20105A1
TD180070Đào Nguyên BìnhNam17/10/20096A5
TD180071Đào Hà AnhNữ09/06/20114A2
TD180072Nguyễn Thị Hồng PhúcNữ21/04/20078A2
TD180074Vũ Lê Thùy DươngNữ25/12/20114A1
TD180075Hoàng Bảo NgânNữ09/01/20087A4
TD180076Nguyễn Tri Đan ThứcNam29/01/20123A1
TD180077Đào Tín PhongNam30/12/20123A1
TD180080Đặng Ngọc Chí ViệtNữ22/11/20069A2
TD180081Lý Quang ĐứcNam06/02/20123A2
TD180083Nguyễn Đức KiênNam13/09/20105A1
TD180087Dương Trần Đức MinhNam22/02/20078A1
TD180088Nguyễn Huy Hải ĐăngNam08/06/20123A2
TD180090Đồng Quang AnhNam29/01/20105A1
TD180092Nguyễn Mạnh Hải BNam17/10/20123A3
TD180095Lê Gia LinhNữ29/09/20105A1
TD180108Nguyễn Nam KhánhNam24/12/20087A4
TD180109Lê Hoàng Thanh TrúcNữ07/02/20123A3
TD180111Nguyễn Như Thái SơnNam09/09/20123A2
TD180112Trương Hữu Trường GiangNam04/08/20123A2
TD180113Phùng Gia AnNam15/04/20123A3
TD180115Nguyễn Quang ĐứcNam23/10/20096A5
TD180116Phạm Tuấn KiệtNam27/05/20114A1
TD180117Phạm Lê NhânNam26/05/20123A3
TD180118Đỗ Quang MinhNam02/01/20087A2
TD180119Dương An KhanhNữ24/11/20087A1
TD180120Vũ Đào Tuấn PhongNam07/09/20114A1
TD180123Đinh Khánh LinhNữ25/04/20078A1
TD180125Nguyễn Ngọc Mai VyNữ22/12/20114A2
TD180126Dương Vũ Sơn TùngNam13/12/20105A1
TD180127Đặng Bảo ChâuNam23/04/20123A2
TD180129Nguyễn Huy BáchNam13/11/20087A4
TD180132Đào Mạnh QuânNam06/10/20096A3
TD180137Nguyễn Nhật BảoNam11/05/20078A3
TD180140Nguyễn Thu PhươngNữ24/09/20087A2
TD180141Nguyễn Huy HoàngNam23/05/20069A2
TD180142Nguyễn Khánh Ly BNữ04/05/20086A3
TD180143Phạm Hoàng NgânNữ20/11/20087A5
TD180146Nguyễn Hoàng NguyênNam17/12/20078A2
TD180149Nguyễn Tài DũngNam10/04/20078A1
TD180156Lê Văn Thái SơnNam12/12/20105A3
TD180157Lê Huyền MyNữ24/08/20087A1
TD180158Nguyễn Minh TriếtNam27/04/20069A2
TD180159Đặng Ngọc Bảo NgânNữ10/06/20096A3
TD180160Đặng Ngọc Bảo ChâuNữ23/09/20123A2
TD180165Nguyễn Tài Gia BảoNam12/12/20123A3
TD180172Đinh Xuân LộcNam19/12/20069A2
TD180173Bùi Trần Bá TrườngNam19/05/20087A5
TD180177Phạm Đức QuangNam22/05/20123A2
TD180178Nguyễn Phương UyênNữ21/07/200510A0
TD180181Nguyễn Thảo NguyênNữ22/02/20087A3
TD180183Nguyễn Thị Hoàng LinhNữ15/03/20078A1
TD180184Nguyễn Đức Huy TùngNam23/04/20114A1
TD180185Vũ Hoàng HảiNam08/07/20114A2
TD180187Phạm Vũ Lan ChiNữ14/01/20114A1
TD180188Lê Ngọc Hồng AnhNữ28/07/20114A2
TD180189Phạm Thị Hà MinhNữ02/12/20096A3
TD180193Nguyễn Mạnh Hải ANam18/01/20069A2
TD180194Lê Đức DuyNam09/06/200510A0
TD180195Nguyễn Minh Hải ANam31/01/20105A3
TD180196Phạm Anh TúNam05/08/20096A6
TD180197Trần Thanh TúNữ30/01/200510A0
TD180199Nguyễn Đức Hải AnhNữ10/11/20105A2
TD180206Đỗ Gia HuyNam18/11/20105A2
TD180207Lê Bảo ChâuNam25/02/20105A1
TD180208Trang Giai HoaNữ26/10/20114A1
TD180209Nguyễn Văn Bá HảiNam21/07/20123A3
TD180210Hà Nhân Hải ĐăngNam06/03/20059A2
TD180211Phạm Xuân Hải AnhNữ22/09/200410A0
TD180212Nguyễn Khánh Ly ANữ11/03/20078A2
TD180213Phạm Lê Giang AnhNữ11/11/20114A1
TD180214Nguyễn Quang HiệpNam17/10/200510A0
TD180215Đỗ Hương GiangNữ22/04/20105A2
TD180216Trần Nguyễn Tố LinhNữ08/07/20105A1
TD180221Dương Hoàng Nam GiangNam25/11/20105A2
TD180222Phạm Minh SángNam21/11/20123A2
TD180226Lại Tiến ĐạtNam24/12/20096A3
TD180228Nguyễn Minh ĐứcNam01/07/20096A6
TD180229Nguyễn Bùi Tiến MạnhNam07/12/20096A2
TD180231Phạm Văn ViệtNam18/03/20078A2
TD180232Nguyễn Xuân LongNam27/11/20123A2
TD180233Võ Vĩ PhongNam22/11/20123A2
TD180235Lưu Thảo MyNữ12/10/20096A6
TD180237Hoàng Ngọc Hương LyNữ31/08/20087A1
TD180238Hoàng Ngọc Hương GiangNữ29/11/20105A3
TD180239Nguyễn Phạm Duy HưngNam21/10/20105A3
TD180240Hoàng Bảo NamNam28/10/20087A2
TD180247Nguyễn Đức ThànhNam13/08/20059A2
TD180248Nguyễn Đăng TrườngNam25/11/20059A2
TD180251Nguyễn Minh PhươngNữ26/08/20087A1
TD180252Nguyễn Thành NghĩaNam03/09/20096A4
TD180253Đặng Tấn DũngNam18/12/20078A3
TD180255Phùng Minh NgọcNữ29/02/20123A3
TD180256Trần Gia Bảo BNam17/12/20123A4
TD180257Nguyễn Đỗ Hạnh LinhNữ27/04/20105A1
TD180258Vũ Minh QuânNam25/09/20114A1
TD180263Đỗ Khánh Hà AnhNữ04/09/20069A1
TD180264Cung Hồng QuangNam31/10/20087A5
TD180265Nguyễn Hà PhươngNữ21/08/20114A2
TD180266Nguyễn Đăng KhôiNam07/12/20114A1
TD180267Trần Văn KhánhNam01/08/20068A3
TD180269Phạm Văn HuyNam04/12/200510A0
TD180270Nguyễn Gia KhanhNữ04/10/20087A2
TD180271Vũ Hoàng Gia NamNam22/04/20069A1
TD190273Nguyễn Đức HuyNam19/08/20114A1
TD190274Vũ Khánh LinhNữ06/10/20114A2
TD190277Đinh Công QuangNam26/12/20087A4
TD190278Nguyễn Tiến Hoàng MinhNam04/06/20123A1
TD190279Phạm Duy AnhNam29/09/20114A1
TD190281Nguyễn Nam Tùng KhánhNam15/01/20069A2
TD190285Trần Trọng Gia HuyNam10/11/20123A1
TD190287Phạm Linh NhiNữ25/12/20077A1
TD190289Lê Uyên NhiNữ17/11/20114A1
TD190291Nguyễn Ngọc Huyền ChâuNữ25/05/20087A1
TD190292Đỗ Lê KhoaNam03/06/20114A1
TD190293Đỗ Lê HuyNam16/10/20078A2
TD190294Đào Ngọc Trâm AnhNữ11/10/20123A4
TD190295Nguyễn Minh Triết BNam13/11/20105A2
TD190296Nguyễn Minh Đức ANam14/04/20069A2
TD190298Nguyễn Bảo ChâuNữ25/08/20132A2
TD190300Nguyễn Trịnh Phương AnhNữ08/11/20087A3
TD190301Nguyễn Trịnh Nhật MinhNam31/07/20123A2
TD190303Bùi Hà NguyênNam27/10/20132A1
TD190304Vũ Đức MinhNam20/04/20096A3
TD190305Thạch ĐứcNam28/12/20069A2
TD190306Phạm Vũ Gia KhánhNam22/02/20114A4
TD190307Trần Duy AnhNam14/12/20087A3
TD190308Nguyễn Hải PhongNam17/08/20132A8
TD190309Đoàn Phúc SơnNam04/06/20087A1
TD190310Bùi Lê Ngọc QuỳnhNữ24/09/20087A3
TD190311Bùi Lê Trí HuyNam17/12/20123A6
TD190312Trần Khánh NguyênNam04/01/20123A1
TD190314Lê Ngọc Thanh VânNữ04/09/20122A2
TD190316Ngô Gia BảoNam05/07/20132A6
TD190317Phan Thanh HảiNam28/12/20132A5
TD190318Phan HuyNam11/03/20114A4
TD190319Vũ Tường NhiNữ25/09/20132A6
TD190320Nguyễn Mai ThuNữ18/09/20132A7
TD190321Lê Trần Hà AnhNữ29/06/20069A1
TD190323Bùi Vũ Đức HuyNam06/04/20087A5
TD190324Lê Đăng KhôiNam20/10/20078A1
TD190325Phạm Tiến CươngNam02/04/20132A8
TD190326Phạm Hoàng DuyNam09/09/200510A0
TD190328Nguyễn Khánh AnNữ07/11/20132A2
TD190329Han Bảo KhánhNam19/09/20122A3
TD190330Trần Nam KhánhNam19/10/20114A3
TD190332Phạm Minh ĐứcNam02/04/20132A4
TD190334Nguyễn Ngọc DiệpNữ31/07/20114A2
TD190335Đặng Khôi NguyênNam07/12/20132A8
TD190336Đinh Tân Công ĐượcNam28/12/20087A5
TD190338Nguyễn Khôi NguyênNam07/10/20132A5
TD190340Nguyễn Thanh MaiNữ07/09/20132A8
TD190341Nguyễn Cảnh Minh KhangNam08/02/20132A2
TD190342Nguyễn Ngọc Diệp BNữ10/07/20114A3
TD190343Ngô Đức HiếuNam23/01/20087A1
TD190344Lưu Gia PhongNam29/06/20132A3
TD190345Hán Ngọc HảiNam01/10/20132A8
TD190347Đinh Ngọc Minh ChâuNữ04/09/20096A5
TD190348Nguyễn Thành NamNam14/08/20132A6
TD190349Bùi Lâm PhongNam19/09/20132A8
TD190351Đoàn Hải NamNam23/08/20132A8
TD190352Nguyễn Ánh DươngNữ23/02/20132A6
TD190353Hà Phúc TườngNam22/06/20132A6
TD190354Nguyễn Diễm HạnhNữ13/07/20078A1
TD190356Hoàng Gia BáchNam15/08/20096A1
TD190357Đỗ Quang VinhNam28/12/20087A2
TD190358Ngô Quang HiểnNam17/01/20087A2
TD190359Nguyễn HiếuNam13/09/20132A2
TD190361Nguyễn Danh HoàngNam24/10/20078A1
TD190363Lê Khôi NguyênNam08/03/20123A2
TD190364Lê Khánh ThưNữ11/03/20132A3
TD190365Đỗ Thành TrungNam16/12/20087A1
TD190366Phạm Đức AnhNam07/10/20078A2
TD190368Nguyễn Hải Hà AnhNữ07/04/20132A6
TD190369Trần Quốc TháiNam12/04/20087A5
TD190370Trần Hà PhươngNữ22/05/20123A5
TD190372Nguyễn Thục SanNữ08/01/20123A2
TD190374Nguyễn Đức TrườngNam05/03/20087A4
TD190375Trần Hải AnhNữ27/03/20096A1
TD190376Nguyễn Viết Phú NguyênNam21/11/20132A5
TD190377Phan An KhánhNữ11/09/20132A2
TD190378Lê Đới Bảo NamNam08/01/20132A3
TD190379Bùi Lệ Mỹ AnhNữ02/11/20114A2
TD190384Mậu Minh KhánhNam27/09/20132A5
TD190385Nguyễn Hoàng Phương LinhNữ10/01/20132A6
TD190386Lưu Gia BảoNam20/12/20132A8
TD190388Trần Hải PhongNam14/04/20123A4
TD190389Thái Chu Bảo HoanNam11/05/20132A5
TD190390Đinh Thanh LiêmNam12/11/20094A3
TD190391Nguyễn Tiến ĐạtNam13/05/20096A4
TD190392Hà Nguyễn Ngọc BíchNữ28/02/20078A1
TD190393Lê Nhã LinhNữ03/03/20123A6
TD190394Lưu Anh KhôiNam30/11/20087A3
TD190395Nguyễn Quang LâmNam21/08/20132A4
TD190396Nguyễn Tuệ AnhNữ14/06/20132A4
TD190397Hà Bảo LinhNữ11/07/20132A6
TD190398Nguyễn Hoàng Thái AnNam08/12/20132A4
TD190399Lâm Nhật MinhNam15/11/20123A4
TD190402Nguyễn Phúc LuânNam26/07/20132A4
TD190405Phạm Huy HoàngNam11/07/20132A5
TD190406Dương Minh Đức HuyNam17/08/20114A3
TD190407Đỗ Hoàng Anh TuấnNam27/12/20105A3
TD190408Đỗ Đan NguyênNam22/08/20123A5
TD190410Nguyễn Văn Bảo MinhNam05/08/20087A3
TD190411Đỗ Hoàng Anh KiệtNam29/11/20197A1
TD190413Nguyễn Đình KhoaNam30/05/20087A1
TD190414Nguyễn Ngọc Khánh LinhNữ29/03/20123A4
TD190415Phan Ngọc AnhNữ04/05/20096A4
TD190416Phan Việt BáchNam16/05/20114A3
TD190418Nguyễn Việt KhangNam26/09/20132A5
TD190420Nguyễn Đức NguyênNam04/11/20132A8
TD190424Nguyễn Tuấn KiệtNam02/09/20114A3
TD190426Bùi Thảo MinhNữ12/01/20132A8
TD190427Nguyễn Trí DũngNam28/12/20123A3
TD190429Phạm Nguyên ChươngNam11/04/20087A2
TD190430Nguyễn Bảo TrungNam03/04/20132A6
TD190433Lê Vũ An ChiNữ06/12/20114A3
TD190436Vũ Hà PhươngNữ20/09/20096A1
TD190437Nguyễn Đăng Hoàng AnhNữ12/06/20132A7
TD190438Giang Phúc LâmNam08/01/20132A1
TD190439Phạm Minh ChâuNữ18/01/20132A3
TD190440Trần Việt PhướcNam30/12/20132A3
TD190441Phạm Đăng KhoaNam04/12/20123A6
TD190442Phạm Hải AnNữ04/04/20078A3
TD190444Nguyễn Khánh ChiNữ25/06/20132A2
TD190446Lê Bùi Gia LinhNữ15/07/20132A3
TD190449Nguyễn Ngọc Khánh ANữ03/12/20078A1
TD190450Khuất Minh TúNam11/11/20123A3
TD190451Vũ Ngọc UyểnNữ13/07/20105A1
TD190452Nguyễn Công LâmNam13/11/20105A1
TD190453Nguyễn Đình Tuấn MinhNam27/10/20123A2
TD190454Phạm Ngọc Bảo ChâuNữ29/12/20087A5
TD190455Nguyễn Đức Huy ANam18/12/20105A1
TD190456Nguyễn Ngô Việt AnhNam11/02/20069A2
TD190457Lê Nhã UyênNữ01/03/20132A3
TD190458Nguyễn Hoàng BáchNam10/12/20132A7
TD190461Vũ Tuệ NhiNữ04/11/20132A5
TD190462Nguyễn Ngọc BíchNữ28/12/20132A8
TD190463Nguyễn Nhật Quỳnh AnhNữ27/04/20087A3
TD190464Nguyễn Thị Bảo NgọcNữ23/05/20114A4
TD190465Phùng Thái NamNam28/03/20132A8
TD190466Nguyễn Đức NamNam03/07/20096A4
TD190467Nguyễn Hoàng Khánh NgânNữ09/03/20132A5
TD190468Tạ Đức MinhNam15/01/20087A4
TD190469Trần Bảo NamNam06/07/20114A4
TD190470Nguyễn Phúc LâmNam16/12/20123A6
TD190471Ngô Gia Minh NhậtNam16/10/20132A6
TD190472Tống An MyNữ13/12/20123A6
TD190473Bùi Trần Phương HảoNữ12/03/20105A3
TD190474Bùi Trần Tú LinhNữ11/04/20123A5
TD190475Nguyễn Thị Thùy LinhNữ09/12/20078A2
TD190476Lưu Diệu QuỳnhNữ24/01/20087A2
TD190477Đặng Lê Huy ANam26/06/20087A3
TD190479Lê Tuệ LinhNữ29/11/20132A7
TD190480Lê Quang MinhNam11/12/20069A1
TD190481Lưu Tuệ MinhNữ29/10/20078A1
TD190482Lưu Vũ TâmNam31/08/20132A5
TD190484Trần Thị Thu HằngNữ16/08/20132A3
TD190486Nguyễn Ngọc Bảo AnNữ16/08/20132A5
TD190487Đoàn Tiến DũngNam18/02/20105A1
TD190488Vũ Thị Cẩm TúNữ23/03/20132A8
TD190489Nguyễn Hải Minh ChâuNữ05/01/20087A2
TD190490Lê Quốc KhánhNam01/06/20087A3
TD190493Nguyễn Trần Quỳnh NhưNữ11/12/20105A1
TD190495Nông Đức NguyênNam07/05/20123A4
TD190498Lê Trung KiênNam11/10/20123A4
TD190499Lê Vũ An ThưNữ11/12/20087A1
TD190500Phạm Nguyễn Mai ChiNữ07/01/20078A2
TD190501Đặng Trần Mai LâmNữ06/04/20087A5
TD190502Đặng Tâm ĐoanNữ15/11/20096A4
TD190503Nguyễn Xuân Gia BáchNam04/07/20069A1
TD190504Trần Nguyễn Trúc LamNữ21/11/20132A4
TD190506Nguyễn Bảo Minh ANam12/04/20096A2
TD190507Nguyễn Khánh AnNữ08/10/20123A5
TD190508Nguyễn Văn An PhúcNam27/07/20087A2
TD190509Phạm Bảo LâmNam10/06/20132A4
TD190510Nghiêm Nhật NamNam13/03/20132A6
TD190511Lê Minh ChâuNữ25/04/20132A6
TD190514Phạm Gia HưngNam15/09/20132A5
TD190515Nguyễn Lê Hùng AnhNam27/12/20132A3
TD190517Tạ Phương LinhNữ22/03/20132A5
TD190518Lê Nguyễn Sơn TùngNam17/03/20132A8
TD190522Nguyễn Nam TùngNam03/05/20069A1
TD190523Vũ Quang HưngNam25/07/20059A2
TD190524Nguyễn Minh QuânNam17/09/20123A6
TD190525Nguyễn Phương ThảoNữ19/04/20069A2
TD190526Đinh Đăng KhoaNam10/12/20132A8
TD190527Nguyễn Ngọc Tâm ĐanNữ25/11/20123A4
TD190528Nguyễn Tuấn KhôiNam30/09/20105A2
TD190529Cao Thùy LinhNữ27/10/20069A1
TD190530Cao Duy NamNam07/03/20087A3
TD190534Nguyễn Phương Linh ANữ07/05/20123A5
TD190535Nguyễn Bá Hải LongNam19/08/20069A1
TD190536Nguyễn Châu AnhNữ09/08/20087A1
TD190537Lê Anh QuânNam15/07/20087A4
TD190539Đỗ Minh KhangNam26/09/20123A6
TD190540Đinh Thái SơnNam18/08/20105A2
TD190541Lê Khánh LinhNữ21/10/20105A2
TD190542Đinh Mẫn ThuNữ08/10/20123A2
TD190543Đinh Phương LinhNữ27/12/20132A7
TD190544Bùi Minh TriếtNam06/12/20114A4
TD190545Bùi Thị Minh KhuêNữ20/08/20132A7
TD190546Vũ Hồ Thu HươngNữ29/06/20132A4
TD190547Đào Hưng LongNam17/11/20123A6
TD190548Đinh Huyền ViNữ19/09/20105A2
TD190549Đinh Nam PhongNam10/11/20123A6
TD190551Nguyễn Kim NgọcNữ26/07/20132A5
TD190552Nghiêm Xuân ĐạtNam10/03/20069A2
TD190554Vũ Đức HưngNam10/04/20132A8
TD190556Phạm Tuấn Minh ANam22/07/20087A2
TD190558Nguyễn Nhật MinhNam11/07/20123A3
TD190559Hoàng Tâm NhiênNữ24/11/20105A3
TD190560Đỗ Phương LinhNữ14/12/20087A1
TD190561Đỗ Việt HưngNam09/12/20123A4
TD190562Trần Bình Minh ANam20/04/20087A2
TD190563Thái Đức AnhNam27/10/20069A1
TD190564Nguyễn Thái BảoNam14/07/20132A4
TD190565Nguyễn Trọng KiênNam08/12/20132A6
TD190568Nguyễn Thị Minh ChâuNữ17/10/20132A8
TD190569Lê Nhật CườngNam10/07/20096A5
TD190570Bùi Gia KhánhNam10/09/20114A4
TD190571Nguyễn Ngọc Minh ANam22/06/20105A3
TD190572Nguyễn Thành HuyNam27/09/20087A5
TD190573Tạ Minh ChâuNữ25/08/20123A4
TD190576Mai Khánh ThiệnNam19/01/20132A6
TD190577Nguyễn Bùi Ngọc PhươngNữ20/12/20087A1
TD190578Nguyễn Lê BảoNam04/07/20087A3
TD190579Trần Như HảiNam17/12/20132A3
TD190580Nguyễn Mạnh DũngNam11/02/20132A4
TD190581Phạm Đức MạnhNam25/06/20096A2
TD190582Nguyễn Chí DũngNam29/01/20114A2
TD190583Lê Ngọc Thiên TrangNữ18/12/20132A1
TD190584Nguyễn Đắc Trường ThịnhNam26/10/20087A5
TD190585Ngô Hoàng DươngNam07/11/20096A2
TD190586Ngô Mai PhươngNữ16/08/20123A4
TD190588Nguyễn Lâm CúcNữ05/07/20078A3
TD190589Đào Đoàn Hồng TháiNam12/08/20087A5
TD190590Đào Tuấn PhápNam02/10/20087A3
TD190591Nguyễn HùngNam24/01/20105A3
TD190592Đào An VinhNam28/03/20087A2
TD190593Dương Trung KiênNam06/06/20132A8
TD190594Trần Quế KhangNam18/01/20123A3
TD190595Nguyễn Tuấn Kiệt BNam09/02/20112A5
TD190596Lại Đắc Minh KhangNam10/11/20132A3
TD190597Bùi Ngọc Uyên NhiNữ12/11/20087A3
TD190598Phạm Trung NghĩaNam26/10/20087A4
TD190599Nguyễn Thiện NhânNam10/06/20105A3
TD190600Văn Nhật AnhNữ25/08/20087A5
TD190601Văn Trọng NghĩaNam16/12/20132A7
TD190604Chu Ngô Sơn LộcNam07/06/20105A1
TD190605Nguyễn Tiến PhátNam27/08/20078A3
TD190606Nguyễn Đức Anh BNam03/03/20132A6
TD190607Nguyễn Doãn Duy LinhNam17/05/20105A2
TD190609Phạm Loan ChâuNữ05/05/20105A2
TD190610Phạm Bảo NgọcNữ20/06/20123A4
TD190611Trịnh Hoàng Bảo NamNam17/12/20132A1
TD190612Nguyễn Trường GiangNam12/04/20123A5
TD190614Vũ Trí TrungNam26/05/20087A5
TD190615Trần Gia NhưNữ11/12/20087A2
TD190616Nguyễn Quang VũNam02/11/20123A4
TD190618Đặng Tâm PhúcNam12/04/20132A1
TD190619Lưu Thiên VũNam13/09/20132A5
TD190621Lê DươngNam25/03/20123A5
TD190622Lê Trung NghĩaNam13/01/20105A3
TD190624Phan Nguyễn Hồng AnhNữ10/11/20087A3
TD190625Lê Hoàng Tuấn AnhNam11/01/20087A5
TD190626Trần Thư Hải LongNam23/10/20087A3
TD190627Nguyễn Bùi Khánh ThiệnNam17/04/20078A3
TD190628Phí Nhật MinhNam28/11/20087A5
TD190633Nguyễn Gia Linh ANữ14/11/20123A6
TD190634Nguyễn Gia HưngNam26/10/20087A2
TD190636Nguyễn Ngọc Minh ChâuNữ02/06/20078A2
TD190637Phạm Phúc AnhNữ01/04/20114A2
TD190638Nguyễn Gia Hưng ANam10/04/20132A2
TD190639Chu Chí BáchNam01/06/20105A3
TD190640Nguyễn Hà Phương ANữ11/02/20123A5
TD190641Nguyễn Hà Ngân ANữ11/02/20123A5
TD190642Phạm Gia AnNam22/12/20069A2
TD190643Nguyễn Hữu PhongNam10/05/20132A7
TD190644Đinh Gia HiếuNam18/08/20123A3
TD190646Lê Huy LongNam10/07/20132A3
TD190647Trần Huyền TrangNữ15/06/20114A4
TD190648Lương Việt AnhNam10/08/20087A4
TD190649Trần Phương NamNam16/12/20132A5
TD190650Hoàng Trọng NghĩaNam27/04/20132A1
TD190651Lương Tuệ KhanhNữ03/05/20132A3
TD190652Trần Tuấn KhangNam17/09/20132A3
TD190653Nguyễn Bá Ngọc QuânNam18/01/200510A0
TD190657Nguyễn Bảo AnNam20/10/20123A6
TD190659Nguyễn Nam AnhNam10/03/20132A7
TD190660Nguyễn Việt AnhNam12/11/20114A4
TD190661Nguyễn Mạnh CườngNam27/09/20069A1
TD190663Vũ Nam Phong ANam28/05/20113A6
TD190664Nguyễn Hà Phương LanNữ26/09/20087A1
TD190665Nguyễn Khánh BìnhNam21/06/20114A3
TD190666Nguyễn Tuấn Kiệt ANam08/06/20114A3
TD190667Vũ Viết LâmNam11/09/20123A4
TD190668Nguyễn Hoàng MinhNam01/11/20132A6
TD190669Phạm Bảo NgânNữ11/08/20123A2
TD190670Bùi Lê MinhNam14/03/20105A1
TD190671Bùi Thúy QuỳnhNữ21/01/20132A3
TD190673Nguyễn Thùy Linh ANữ09/12/20123A4
TD190674Nguyễn Bảo TrâmNữ22/08/20132A8
TD190675Chu Thị Khánh ViNữ27/09/20069A2
TD190676Lưu Việt DũngNam23/09/20087A5
TD190677Lưu Tuấn DũngNam23/09/20087A5
TD190678Phạm Phương LyNữ11/12/20096A3
TD190679Hoàng Linh ChiNữ23/06/20087A4
TD190680Lê MinhNam23/02/20069A1
TD190681Nguyễn Quang MinhNam27/05/20087A5
TD190683Nguyễn Đức KhiêmNam07/01/20078A1
TD190684Nguyễn Ngọc Trà MyNữ26/12/20114A4
TD190686Nguyễn Đình KiênNam10/12/20078A3
TD190688Trần Duy BáchNam10/02/20114A3
TD190690Vũ Viên ChiNữ10/08/20087A3
TD190691Võ Thành ĐạtNam18/11/20078A3
TD190692Lê Minh Châu ANữ17/09/20132A8
TD190693Hoàng Ngọc HàNữ18/04/20114A3
TD190695Đỗ Thế AnhNam19/12/20123A1
TD190696Đặng Trần Thanh VânNữ11/11/20105A1
TD190697Lê Thanh TùngNam04/07/20132A2
TD190698Nguyễn Duy An PhúNam24/03/20132A7
TD190699Nguyễn Ngọc Lan HươngNữ30/10/20122A7
TD190700Trần Minh TuấnNam08/11/20123A6
TD190701Tôn Lương BảoNam26/11/20087A3
TD190704Vũ Chí KiênNam20/10/20123A6
TD190707Lê Phạm Nhật MinhNam26/04/20078A1
TD190708Nguyễn Thị Mỹ LinhNữ20/08/20123A4
TD190711Nguyễn Mạnh HùngNam25/10/20087A4
TD190714Nguyễn Phúc KhánhNam28/04/20087A3
TD190717Hoàng An Nguyên XuânNữ02/01/20069A1
TD190718Nguyễn Thanh LongNam01/05/20087A4
TD190719Nguyễn Thị Kim YếnNữ21/02/20096A4
TD190721Cấn Tùng DươngNam06/03/20087A2
TD190722Nguyễn Ngọc Diệp CNữ10/01/20114A2
TD190723Nguyễn Thu TrangNữ07/01/20132A7
TD190724Vũ Quang Trí ĐứcNam16/11/20078A1
TD190725Đào Nguyên Ngân HàNữ21/08/20132A1
TD190726Vũ Bảo ChâuNữ25/07/20114A3
TD190727Đặng Minh AnhNữ05/12/20114A2
TD190728Đặng Tú AnhNữ08/09/20069A1
TD190729Nguyễn Đoàn Hà MyNữ01/06/20132A2
TD190730Nguyễn Gia Linh BNữ27/12/20132A2
TD190732Võ Hồ Minh ChâuNữ04/12/20132A4
TD190734Nguyễn Lê Minh KhuêNữ24/12/20078A2
TD190737Nguyễn Trọng QuânNam09/02/20123A4
TD190738Nguyễn Duy Khôi NguyênNam12/02/20132A2
TD190739Nguyễn Lê Tuấn AnhNam25/10/20087A2
TD190740Đinh Khánh ChiNữ12/10/20132A1
TD190741Nguyễn Sỹ TàiNam08/08/20132A6
TD190742Trần Ngọc Minh ChâuNữ01/03/20096A4
TD190743Trần KhôiNam07/11/20114A4
TD190745Lê Hoàng Tuấn DũngNam18/08/20123A6
TD190746Đinh Trung KiệtNam28/01/20069A2
TD190748Nguyễn Hà TrangNữ09/07/20132A2
TD190749Lê Phúc AnNam11/10/20132A8
TD190750Nguyễn Gia Huy BNam01/06/20105A3
TD190751Đặng Thị Khánh LinhNữ13/12/20077A3
TD190752Hồ Anh TuấnNam14/09/20132A1
TD190753Nguyễn Vũ KhangNam18/09/20105A2
TD190754Lê Tiến ĐạtNam15/09/20105A3
TD190755Nguyễn Hữu Hào KiệtNam30/10/20096A4
TD190756Nguyễn Ngọc Bảo SanNữ07/01/20114A4
TD190758Đặng Ngọc ThiệnNam07/07/20078A2
TD190759Đặng Long HảiNam19/11/20123A5
TD190762Đinh Tuệ AnhNữ28/10/20094A3
TD190763Nguyễn Minh Quang ANam15/08/19817A1
TD190764Đinh Hoàng MinhNam02/12/20132A6
TD190765Phạm Nguyễn Nhật HuyNam12/12/20078A2
TD190766Trần Thị Ngân KhánhNữ13/06/20132A2
TD190768Bùi Bảo NamNam27/09/20132A6
TD190769Trần Trọng NhânNam28/05/20096A6
TD190770Trần Anh ThưNữ13/01/20123A5
TD190771Hoàng Minh TriếtNam30/09/20069A1
TD190773Hoàng Minh SángNam12/11/20132A6
TD190774Nguyễn Ngọc HàNữ16/06/20123A4
TD190775Tống Đăng DuyNam15/07/20132A2
TD190776Huỳnh Bảo NgọcNữ24/01/20123A4
TD190777Nguyễn Khánh Linh ANữ22/06/20123A6
TD190780Nguyễn Ngọc Hải ĐăngNam25/08/20114A1
TD190781Nguyễn Thị Linh ChiNữ07/10/20069A1
TD190782Nguyễn Bảo PhươngNữ12/06/20105A1
TD190783Ngô Quang DũngNam05/12/20105A1
TD190784Hồ Chúc AnhNữ29/12/20105A3
TD190785Nguyễn Minh Triết ANam18/12/20069A1
TD190786Nguyễn Thành Nam ANam01/09/20087A1
TD190788Nguyễn Hoàng Minh KhangNam16/09/20132A4
TD190790Nguyễn Trọng NghĩaNam16/11/20078A1
TD190791Phan TrungNam16/08/20078A1
TD190792Nguyễn Ngọc Bảo AnhNữ16/02/20132A8
TD190793Lê Chúc LinhNữ22/12/20105A1
TD190794Lê Chúc AnNữ19/09/20087A1
TD190796Trần Minh QuangNam29/07/20132A4
TD190797Nguyễn Chúc AnNữ12/12/20123A6
TD190799Vũ Thùy DươngNữ19/10/20069A1
TD190803Đinh Tiến DũngNam19/05/20087A1
TD190804Trần Hữu QuânNam22/11/20078A2
TD190805Nguyễn Thành ChínhNam26/01/20069A2
TD190806Nguyễn Huy ChuẩnNam20/12/20132A1
TD190807Nguyễn Công ChứcNam20/08/20087A4
TD190808Nguyễn Hữu Thanh PhongNam07/08/20123A3
TD190809Đoàn Vân KhánhNữ30/09/20132A2
TD190812Nguyễn Hoàng LongNam02/09/20123A4
TD190814Trần Như KhuêNữ07/12/20087A3
TD190815Nguyễn Hải LongNam03/05/20069A2
TD190816Nguyễn Anh MinhNam19/04/200510A0
TD190817Phí Thiên MỹNữ09/09/20096A1
TD190820Vũ Văn QuangNam10/12/20114A1
TD190821Nguyễn Thái Ngọc NhiNữ24/03/20132A6
TD190823Tạ Trường AnNam12/10/20123A4
TD190824Tạ Thái AnNam24/06/20096A6
TD190825Nguyễn Ngọc Bảo HânNữ01/02/20142A6
TD190826Đinh Diễm HạnhNữ20/09/20069A2
TD190827Nguyễn Nhật Minh ANam04/11/20105A2
TD190828Nguyễn Hà NgânNữ29/01/20132A6
TD190829Lê Đức BảoNam05/06/20123A2
TD190830Nguyễn Hồ Gia HưngNam14/06/20105A1
TD190833Bùi Quang Huy ANam08/06/20105A1
TD190835Lê Nguyễn Mạnh HảiNam20/05/20114A3
TD190839Nguyễn Hiền AnhNữ25/07/20096A6
TD190842Nguyễn Ngọc Tường ViNữ19/08/20105A2
TD190843Nguyễn Cao Bảo LâmNam14/11/20132A7
TD190844Đỗ Quang Thành ĐạtNam20/10/20105A3
TD190845Đỗ Quang Đăng KhôiNam23/12/20123A5
TD190846Vũ Ngọc HuyềnNữ03/07/20114A2
TD190848Lương Huyền Khánh ViNữ14/12/20069A1
TD190851Phạm Gia LinhNữ21/12/20132A3
TD190853Đào Nhật VyNữ23/07/20105A3
TD190855Đỗ Đan LinhNữ27/04/20114A3
TD190857Nguyễn Đan QuỳnhNữ12/10/20087A3
TD190858Nguyễn Hồng QuânNam15/05/20078A1
TD190859Phạm Tú NguyênNữ25/02/20105A2
TD190860Trần Ngọc VũNam27/06/20114A4
TD190861Vũ Như Tuấn LâmNam08/08/20132A8
TD190862Đinh Đức MinhNam26/03/20132A1
TD190863Nguyễn Minh ThuNữ06/04/20078A3
TD190864Ngô Minh HằngNữ24/03/20087A2
TD190865Nguyễn Anh Minh ANam13/08/20096A1
TD190866Nguyễn Ngọc Bảo NhiNữ26/11/20123A5
TD190868Phan Nguyễn Nhật Minh ANam20/11/20114A4
TD190956Nguyễn Ngọc LinhNữ17/12/20132A5
TD190957Nguyễn Ngọc DiệpNữ25/11/20114A3
TD190958Hồ An NếtNữ16/12/20096A6
TD200001Nguyễn Huy PhongNam20/10/20096A5
TD200002Nguyễn Vi Tuấn KiệtNam10/03/20141A2
TD200003Nguyễn Tuấn MinhNam28/03/20141A3
TD200005Đỗ Trọng MạnhNam01/01/20096A2
TD200006Nguyễn Tuấn KiệtNam08/11/20141A5
TD200007Nguyễn Lam DiệpNữ12/07/20141A1
TD200008Nguyễn Phương LinhNữ07/03/20096A1
TD200009Trần BìnhNam21/07/20078A3
TD200011Hà Huy HoàngNam03/01/20141A6
TD200012Nguyễn Ngọc Minh AnhNữ05/06/20141A3
TD200014Nguyễn Khánh NgọcNữ23/08/20141A3
TD200015Nguyễn Viết Hoàng ÂnNam10/10/20132A7
TD200016Trần Khánh GiangNữ14/08/20104A1
TD200019Phạm Quang AnhNam29/11/20141A4
TD200020Trần Phương LinhNữ29/09/20141A1
TD200021Nguyễn Khánh NgânNữ01/12/20141A1
TD200022Trương Đức MinhNam18/09/20141A4
TD200023Nguyễn Hà ThuNữ30/10/20141A7
TD200024Nguyễn Trần Hà MyNữ24/12/20132A2
TD200026Nguyễn Gia BảoNam01/08/20141A3
TD200027Hà Vy AnhNữ05/09/20141A7
TD200029Kiều Minh KiềuNữ05/11/20141A1
TD200031Nguyễn Tường AnhNữ06/12/20141A5
TD200033Phạm Trần Bích NgọcNữ10/07/20141A4
TD200034Lê Đặng Hà LinhNữ12/01/20141A6
TD200035Nguyễn Huy KhánhNam07/02/20141A3
TD200036Đặng Nhật MinhNam25/01/20114A2
TD200038Trần Đức Gia HuyNam30/05/20141A2
TD200039Nguyễn Ngọc Bảo TrinhNữ28/06/20141A3
TD200041Nguyễn Minh CườngNam14/10/20123A5
TD200042Nguyễn Thành PhátNam17/06/20141A1
TD200043Nguyễn Thảo QuyênNữ21/07/20141A7
TD200045Hồ Sơn TùngNam03/01/20141A5
TD200046Phạm Anh KhoaNam04/10/20141A3
TD200047Bùi Hiếu MinhNam27/12/20141A1
TD200048Lại Thảo ChiNữ25/04/20141A6
TD200049Trần Ngọc Hà LinhNữ10/11/20141A5
TD200051Hoàng Minh ĐứcNam24/04/20141A7
TD200053Nguyễn Đức BảoNam04/12/20141A3
TD200054Nguyễn Việt DũngNam18/01/20141A7
TD200055Nguyễn Phúc NguyênNam31/01/20141A1
TD200056Nguyễn Anh DũngNam28/01/20141A3
TD200058Bùi Nguyễn Anh KhoaNam01/06/20141A7
TD200059Lê NguyễnNam13/02/20114A3
TD200060Bùi Quang ThànhNam24/07/20132A7
TD200062Vũ Minh ĐứcNam29/07/20141A6
TD200063Lương Hoàng BáchNam05/12/20141A2
TD200064Lê Ngọc Bảo LiênNữ09/01/20132A1
TD200065Lê Huyền TrangNữ04/11/20141A3
TD200066Chu Quang NhânNam22/08/20141A5
TD200067Ngô Tuấn MinhNam11/02/20141A7
TD200068Luyện Thị Trâm AnhNữ21/02/20141A7
TD200069Vũ Minh TriếtNam07/02/20141A7
TD200070Bùi Quang MinhNam12/12/20141A7
TD200071Nguyễn Vũ Thùy LinhNữ20/04/20141A5
TD200072Nguyễn Viết Hải AnhNam15/11/20114A4
TD200073Nguyễn Bùi Bảo AnhNữ31/05/20096A6
TD200074Nguyễn Trần Hà AnhNữ28/08/20096A1
TD200077Nguyễn Xuân PhúcNam26/11/20087A4
TD200078Đoàn Nguyễn Khánh MinhNam27/08/20114A1
TD200081Lê Hoàng AnhNam20/04/20096A2
TD200083Vũ Quỳnh AnhNữ07/09/20096A5
TD200085Nguyễn Trọng Minh QuânNam13/02/20123A5
TD200087Nguyễn Uyên NhiNữ02/10/20096A1
TD200089Ngô Khải NguyênNam29/07/20096A1
TD200090Nguyễn Anh QuânNam31/05/20141A2
TD200093Vũ Phương NgaNữ01/11/20096A3
TD200095Phạm Minh ĐứcNam27/09/20096A5
TD200096Phương Ngọc QuyênNữ31/10/20141A2
TD200097Đồng Bảo ChiNữ22/02/20141A1
TD200099Phạm Bảo ChâuNữ17/04/20141A4
TD200103Đỗ Nguyễn Anh KiệtNam02/10/20141A5
TD200105Đỗ Hoàng Quỳnh ChiNữ19/05/20096A4
TD200106Đặng Thị Ánh DươngNữ24/01/20141A6
TD200107Đỗ Hoàng Khánh ChiNữ14/04/20114A2
TD200108Nguyễn Diệu QuỳnhNữ08/06/20096A4
TD200112Đặng Nam KhánhNam28/08/20132A1
TD200113Đỗ Duy Anh KhoaNam06/11/20096A1
TD200114Nguyễn Quang BìnhNam29/11/20132A2
TD200115Nguyễn Đức SơnNam30/05/20114A2
TD200116Hoàng An VyNữ13/02/20096A3
TD200117Hoàng Nhã UyênNữ06/10/20123A5
TD200120Nguyễn Phúc NguyênNam28/05/20141A7
TD200121Chu Minh AnhNữ08/03/20141A5
TD200122Bùi Quốc AnNam10/11/20141A3
TD200123Nguyễn Chí Nhật MinhNam30/06/20141A1
TD200124Cao Quang AnhNam01/09/20141A5
TD200125Đỗ Gia LinhNữ20/05/20141A3
TD200126Nguyễn Việt HưngNam04/06/20141A3
TD200127Nguyễn Đắc Thái BảoNam31/07/20096A3
TD200130Nguyễn Khánh LyNữ18/11/20141A4
TD200132Nguyễn Trâm AnhNữ18/10/20141A1
TD200135Nguyễn Khuê TâmNữ28/01/20141A4
TD200136Bùi Quang ĐạiNam02/05/20105A2
TD200137Nguyễn Khánh NamNam16/01/20123A5
TD200139Trần Tuấn LậpNam04/11/20141A1
TD200140Phạm Gia HuyNam22/06/20141A1
TD200141Đặng Xuân Gia BáchNam30/08/20141A1
TD200142Lê Minh HoàngNam06/07/20141A3
TD200143Nguyễn Minh NhậtNam02/04/20141A7
TD200146Vũ Đức BảoNam19/12/20141A3
TD200147Nguyễn Ngọc Linh ChiNữ29/07/20141A2
TD200148Phạm Hoàng LiênNữ15/04/20141A1
TD200150Nguyễn Ngọc DiệpNữ16/01/20141A4
TD200151Lương Đình TuấnNam15/04/20141A5
TD200152Trần Ngọc Quỳnh MaiNữ04/09/20141A7
TD200154Đoàn Hà VyNữ21/12/20114A3
TD200155Đoàn Linh NgaNữ04/06/20141A2
TD200158Nguyễn Minh KhiêmNam26/05/20123A4
TD200159Tạ Nhất MinhNam23/08/20141A6
TD200160Bùi Trần Trí DũngNam06/10/20096A4
TD200163Nguyễn Thanh PhongNam12/07/20123A6
TD200164Cao Thảo NhiNữ10/10/20141A1
TD200165Hồ Phúc NguyênNam28/05/20141A1
TD200166Lương Hoàng LâmNam08/01/20096A2
TD200170Nguyễn Hoàng HảiNam10/05/20132A5
TD200172Tào Dương Ngọc LinhNữ25/01/20132A5
TD200175Nguyễn Tuấn PhongNam17/05/20096A1
TD200176Hoàng Yến NhiNữ07/07/20123A6
TD200177Hoàng Gia CườngNam10/11/20132A1
TD200178Hồ Bách HảiNam05/06/20141A6
TD200180Phạm Phương AnhNữ04/12/20087A2
TD200181Phạm Thị Hải YếnNữ16/11/20141A5
TD200182Phạm Anh TuấnNam22/06/20078A3
TD200183Nguyễn An PhươngNữ18/01/20141A3
TD200184Trịnh Lê MinhNam24/10/20141A6
TD200185Nguyễn Đình KhôiNam02/12/20141A6
TD200187Chu Khang MinhNam31/10/20141A5
TD200188Nguyễn Hoàng BáchNam05/12/20096A5
TD200195Phạm Vĩnh Yến NhungNữ30/01/20141A7
TD200201Trịnh Kim NgânNữ01/10/20141A4
TD200202Nguyễn Thế KhôiNam03/08/20141A2
TD200205Đỗ Như Phước NhânNam06/11/20141A2
TD200206Lê Minh ChâuNữ15/08/20096A5
TD200208Lê Minh PhươngNữ20/09/20078A1
TD200209Vũ Thị Hương GiangNữ11/08/20141A3
TD200212Nguyễn Hoàng TuấnNam15/10/20141A2
TD200214Phạm Đức HuyNam09/10/20141A1
TD200215Vũ Thu HươngNam07/11/20049A1
TD200217Nguyễn Huy HiếuNam26/06/20123A6
TD200218Nguyễn Đức AnhNam09/10/20096A4
TD200219Nguyễn Viết ĐứcNam07/10/20114A2
TD200220Tạ Lê Hải NamNam03/11/20087A2
TD200221Lê Đoan TrangNữ30/01/20123A1
TD200224Nguyễn Xuân VinhNam12/12/20141A6
TD200226Nguyễn Tuệ LâmNữ20/08/20123A2
TD200231Hoàng Nguyễn Tuấn KiệtNam15/11/20141A2
TD200233Đỗ Nhật MinhNam10/01/20114A2
TD200235Nguyễn Minh KhôiNam20/06/20141A4
TD200243Đặng Trần Tấn ThànhNam23/02/20141A1
TD200244Nguyễn Hoàng Trí AnhNam20/11/20141A4
TD200245Nguyễn Ngọc LinhNữ25/10/20078A3
TD200246Phạm Ngọc Bảo LâmNam19/07/20096A4
TD200247Đào Tùng LâmNam18/02/20141A2
TD200250Nguyễn Hà VyNữ13/06/20096A2
TD200251Dương Ngọc Minh AnhNữ02/11/20096A4
TD200252Dương Trí MinhNam09/05/20123A6
TD200253Nguyễn Ngọc Gia HânNữ24/06/20105A2
TD200255Phạm Bá PhúcNam07/10/20123A5
TD200257Phạm Phương ThảoNữ23/12/20141A5
TD200262Phạm Việt HàNam13/01/20141A2
TD200263Nguyễn Trọng Minh KhoaNam24/03/20141A4
TD200264Phạm Trần Phúc MinhNam03/07/20096A2
TD200266Trần Gia MinhNam22/01/20141A6
TD200267Vũ Minh PhátNam22/10/20141A2
TD200270Trần Minh HiếuNam07/02/20141A2
TD200271Trần Anh TháiNam08/10/20132A1
TD200276Nguyễn Khánh HuyềnNữ11/07/20141A5
TD200277Trịnh Đức KhiêmNam14/01/20141A4
TD200281Trần Minh QuânNam24/03/20141A7
TD200282Trần Nguyễn Quỳnh ChiNữ23/02/20114A2
TD200284Nguyễn Quý CườngNam02/11/20078A3
TD200285Phạm Trung KiênNam15/08/20141A2
TD200286Bùi Hải HàNữ26/02/20141A5
TD200287Hoàng Bảo TrâmNữ23/02/20141A2
TD200288Đà Minh ThưNữ17/11/20141A2
TD200289Bùi Phạm Quang HuyNam13/08/20141A2
TD200291Đào Thanh HảiNam12/12/20141A5
TD200292Nguyễn Quang TùngNam13/09/20141A3
TD200296Lê Gia HuyNam30/09/20141A7
TD200297Hán Nguyễn Hà MyNữ22/12/20141A7
TD200298Hán Nguyễn Hà TrangNữ04/03/20141A7
TD200299Hán Nguyễn Hà LinhNam21/07/20096A6
TD200300Nguyễn Phương AnNữ25/12/20141A7
TD200301Đinh Gia KhánhNam20/07/20114A4
TD200303Nguyễn Thái AnhNam26/09/20096A1
TD200304Nguyễn Minh AnhNữ18/12/20123A1
TD200305Nguyễn Minh SangNam20/10/20141A4
TD200306Nguyễn Huy HoàngNam13/10/20123A5
TD200307Vương Chí VĩNam23/09/20069A1
TD200308Hà Huyền MyNữ06/02/20141A6
TD200309Phạm Đức KiênNam02/03/20141A4
TD200313Nghiêm Hồng MaiNữ23/09/20096A2
TD200320Nguyễn Thị Minh NgọcNữ06/11/20096A1
TD200322Nguyễn Minh AnhNữ22/12/20141A6
TD200326Trương Thảo PhươngNữ10/04/20096A1
TD200327Phùng Quang DũngNam19/01/20141A4
TD200331Bùi Nam SơnNam28/06/20141A2
TD200332Nguyễn Vũ An NghiNữ02/03/20141A7
TD200333Hoàng Nguyên BáchNam16/03/20087A2
TD200334Đinh Thị Trà MyNữ20/06/20141A6
TD200335Nguyễn Kiến QuốcNam03/04/20141A3
TD200339Phan Kim CươngNam25/09/20141A7
TD200340Trần Thế AnhNam09/09/20078A2
TD200342Nhữ Minh HoàngNam29/12/20096A6
TD200343Nhữ Hoàng MinhNam07/12/20123A6
TD200344Vương Ngọc ThạchNam16/02/20114A2
TD200345Nguyễn Thảo NguyênNữ12/03/20141A6
TD200346Lê Chí KhiêmNam15/10/20123A2
TD200347Phan Gia HưngNam07/08/20096A6
TD200349Nguyễn Thùy DươngNữ02/08/20105A2
TD200354Lê Đắc KhoaNam20/01/20096A6
TD200355Lê Đắc KhôiNam19/06/20078A3
TD200356Đặng Tuấn KiệtNam25/08/20087A4
TD200357Đặng Trần Gia KhiêmNam21/10/20096A4
TD200358Nguyễn Đắc Anh ĐứcNam25/09/20096A6
TD200361Trần Đức MinhNam01/09/20096A3
TD200362Nguyễn Hữu Gia BảoNam05/06/20078A2
TD200364Bùi Minh AnNữ16/04/20141A2
TD200366Nguyễn Khánh ChiNữ18/04/20096A2
TD200367Nguyễn Huy CườngNam12/09/20078A3
TD200368Bùi Bảo ĐứcNam18/10/20087A5
TD200369Bùi Bảo NamNam18/10/20087A5
TD200371Phạm Tấn SinhNam27/06/20096A1
TD200374Đặng Duy HùngNam02/04/20123A1
TD200375Đặng Bảo NgọcNữ27/07/20141A6
TD200376Nguyễn Phúc LâmNam30/12/20141A1
TD200378Nông An ThảoNữ07/12/20141A4
TD200379Vũ Ngân HàNữ13/08/20114A4
TD200380Vũ Đức HuyNam24/05/20096A6
TD200381Hoàng Nhật MinhNam27/05/20096A3
TD200383Lê Đào Tuệ NhiNữ05/04/20096A4
TD200384Nguyễn Quốc Danh HiểnNam08/12/20096A3
TD200385Nguyễn Thanh LâmNam11/08/20123A4
TD200386Nguyễn Lê Hoàng NamNam10/07/20104A4
TD200387Lưu Lê Khôi NguyênNam09/11/20096A2
TD200388Hà Châu AnhNữ07/08/20132A3
TD200389Trịnh Khánh LinhNữ14/07/20123A1
TD200390Trần Nhật LinhNữ29/07/20096A4
TD200392Phạm Trung LâmNam08/01/20141A5
TD200393Lê Tiến MinhNam10/01/20132A1
TD200398Nguyễn Minh KhuêNữ01/10/20141A1
TD200400Đặng Đình KhangNam09/07/20048A3
TD200401Dư Thị Bảo MyNữ24/06/20096A5
TD200402Phương Hà Anh ThưNữ21/10/20123A6
TD200407Đinh Ngọc Bảo AnhNữ20/03/20096A6
TD200408Mai Khánh LinhNam22/09/20096A6
TD200410Nguyễn Tường VyNữ11/09/20141A5
TD200413Đặng Khánh ChiNữ23/09/20141A1
TD200414Hoàng Phúc LâmNam24/11/20132A2
TD200415Nguyễn Tiến MinhNam30/12/20105A1
TD200416Nguyễn Hương GiangNữ19/02/20141A2
TD200420Bùi Trung ĐứcNam16/07/20087A4
TD200421Trần Trọng Quang MinhNam14/06/20141A3
TD200424Bùi Cát Tường AnNữ29/03/20132A7
TD200426Nguyễn Gia BảoNam23/08/20105A3
TD200430Đỗ Tường QuânNam19/06/20105A3
TD200434Nguyễn Hoài GiangNữ03/03/20096A3
TD200436Ngô Khánh ViNữ06/11/20096A2
TD200437Tạ Ngọc Khánh ChiNữ15/09/20141A4
TD200439Ngô Tấn DũngNam09/01/20132A6
TD200441Lê Gia BáchNam31/07/20105A3
TD200442Lê Gia HiểnNam10/09/20087A2
TD200445Tạ Hạnh NgaNữ15/01/20096A4
TD200452Trần Khánh LinhNữ04/12/20087A5
TD200455Bùi Minh ThắngNam25/05/20087A2
TD200458Lê Hoàng Bảo TrânNữ02/03/20123A6
TD200463Cao Kiến ThànhNam25/07/20141A6
TD200464Nguyễn Thị Huyền AnhNữ14/09/20096A5
TD200465Quản Đình NamNam07/12/20123A5
TD200468Lê Khả AnNữ10/02/20141A6
TD200471Phạm Đỗ Bảo NgọcNữ27/08/20095A2
TD200472Vũ Mai Châu AnhNữ09/07/20141A4
TD200474Nguyễn Minh QuangNam31/12/20096A3
TD200476Lê Xuân Bảo MinhNam20/02/20096A2
TD200477Lê Xuân AnNam08/02/20114A1
TD200478Cao Nguyên VũNam18/06/20096A5
TD200479Trần Việt CườngNam18/12/20069A2
TD200480Nguyễn Trung HiếuNam19/09/20096A5
TD200482Nguyễn Trọng HiếuNam08/10/20141A4
TD200485Phạm Lâm PhongNam06/08/20132A4
TD200490Lê Minh Quỳnh AnhNữ19/06/20141A6
TD200493Vũ Việt LâmNam18/05/20096A6
TD200496Đinh Thái LâmNam16/02/20132A7
TD200497Vũ Thu PhươngNữ24/09/20096A2
TD200499Phùng Đỗ Trúc LinhNữ17/10/20096A3
TD200500Đặng Hà PhươngNữ28/08/20096A5
TD200502Nguyễn Hoàng BáchNam09/07/20114A4
TD200503Phạm Minh ThắngNam24/03/20141A5
TD200504Phạm Khánh LinhNữ03/03/20114A2
TD200506Nguyễn Hà Yên ChiNữ09/10/20114A1
TD200512Nguyễn Hà Đức TríNam19/10/20087A4
TD200513Trịnh Thu PhươngNữ20/08/20141A4
TD200517Đào Đức BìnhNam05/09/20141A5
TD200523Nguyễn Ngọc DiệpNữ28/07/20114A4
TD200524Bùi Thục VânNam09/06/20096A2
TD200525Nguyễn Thái HàNam11/06/20069A1
TD200526Lê Hoàng Quốc QuânNam30/05/20141A3
TD200527Hoàng Phương LinhNữ31/08/20132A4
TD200529Trịnh Bình MinhNam27/11/20114A2
TD200535Nguyễn Hải ĐăngNam14/11/20141A4
TD200539Lạc Gia AnNam31/07/20132A7
TD200540Nguyễn Uyển VyNữ15/06/20096A6
TD200541Đào Hồng ÁnhNữ28/12/20105A3
TD200542Đào Công KhoaNam23/10/20132A7
TD200551Phạm Minh QuânNam24/07/20123A6
TD200552Nguyễn Nghĩa Duy MinhNam09/08/20087A4
TD200553Phạm Tuấn MinhNam16/03/20078A1
TD200554Trần Nguyễn Tuệ LinhNữ14/12/20141A5
TD200555Nguyễn Thiên AnNam20/03/20096A5
TD200557Nguyễn Lương BáchNam8A1
TD200558Lê Đức AnhNam16/08/20131A4
TD200559Lê Khôi NguyênNam24/09/20123A2
TD200561Lê Thị Hải AnhNữ06/11/20096A1
TD200562Nguyễn Thọ Phúc KhánhNam26/03/20087A2
TD200563Phùng Hoài AnNữ12/11/20141A7
TD200564Nguyễn Duy BảoNam01/10/20087A5
TD200565Lê Thanh Thảo NguyênNữ01/07/20096A1
TD200566Phạm Hoàng Nhật LongNam01/08/20096A5
TD200567Nguyễn Hoàng Nhật MinhNam22/04/20096A2
TD200569Phạm Ngọc BảoNam14/12/20096A3
TD200573Nguyễn Việt AnhNam10/04/20141A4
TD200574Nguyễn Anh VinhNam10/01/20114A3
TD200577Nguyễn Minh ĐứcNam07/05/20141A4
TD200578Mai ChiNữ27/11/20132A1
TD200584Hoàng Phan Duy BáchNam06/12/20096A3
TD200592Thịnh Thái AnhNam11/05/20114A2
TD200594Nguyễn Phương AnhNữ09/07/20123A5
TD200595Phan Thành LâmNam27/02/20132A1
TD200596Dương Minh ThànhNam07/04/20141A7
TD200602Ngô Đăng ĐứcNam24/09/20105A3
TD200603Ngô Đăng Đức MinhNam07/11/20141A1
TD200604Hoàng Văn MinhNam03/01/20096A3
TD200605Hà Quốc HiệuNam20/10/20078A3
TD200607Bùi Ngọc PhúcNam08/06/20087A3
TD200610Đinh Tuấn KiệtNam10/10/20141A6
TD200611Trần Thảo ChiNữ21/06/20141A6
TD200620Bùi Nhật LinhNữ16/09/20141A2
TD200621Bùi Nhật MinhNam15/10/20096A2
TD200622Hoàng Đoàn Ngọc ÁnhNữ17/01/20096A2
TD200639Trần Minh ThuNữ01/07/20087A5
TD200640Lê Gia BảoNam09/04/20096A5
TD200650Trương Duy Phước AnNam26/10/20141A5
TD200651Trần Phạm Như MinhNữ19/12/20141A5
TD200663Phan Tuấn MinhNam03/06/20087A5
TD200665Phan Thái VinhNam19/11/20123A6
TD200667Phạm Bảo NgọcNữ11/07/20078A2
TD200668Nguyễn Văn Anh TuấnNam14/08/20096A4
TD200671Trần Nhật NguyênNam04/05/20096A5
TD200676Nguyễn Nhật MinhNam12/03/20123A5
TD200678Đỗ Ngọc LiênNữ12/09/20141A1
TD200679Phạm Gia BáchNam19/03/20096A5
TD200680Phạm Lê Minh ĐứcNam18/05/20096A1
TD200681Nguyễn Anh KhôiNam01/10/20123A5
TD200685Trần Quốc Khánh AnNam02/11/20114A4
TD200686Tống Bá Thiện NhânNam20/09/20141A3
TD200687Vũ Uyển VyNữ12/07/20114A4
TD200692Đặng Khánh NinhNữ10/01/20123A1
TD200693Phạm Nhật MinhNam19/12/20096A1
TD200695Vũ Bảo TrâmNữ16/04/20132A7
TD200696Vũ Tiến ĐạtNam18/04/20078A1
TD200700Trần Châu AnhNữ19/03/20096A3
TD200703Nguyễn Trần Khánh VyNữ08/03/20141A5
TD200705Đỗ Hồng HạnhNữ12/10/20096A2
TD200708Nguyễn Nhật AnhNam28/07/20078A2
TD200709Phan Tùng LâmNam28/09/20132A1
TD200710Vũ Đức HuyNam30/03/20132A3
TD200716Vũ Thành LâmNam29/04/20141A2
TD200723Triệu Chí HiếuNam26/12/20141A4
TD200725Nguyễn Minh ChâuNữ26/12/20141A1
TD200727Bùi Thế LựcNam02/11/200510A0
TD200728Bùi Thế ThờiNam30/10/20078A3
TD200733Đường Hiệp HưngNam04/01/20096A4
TD200734Nguyễn Gia PhúcNam31/12/20087A3
TD200743Lê Quỳnh ChiNam21/12/20096A4
TD200744Lê Anh ThưNữ19/10/20114A1
TD200768Nguyễn Nhật QuangNam03/02/20096A1
TD200770Ngô Vi Hoàng BáchNam21/10/20096A6
TD200771Nguyễn Hoàng AnhNam10A0
TD200772Lê Tùng DươngNam18/11/200510A0
TD200783Nguyễn Gia HưngNam13/06/20114A1
TD200785Nguyễn Hà Phương LinhNữ13/07/20141A6
TD200794Nguyễn Hà VyNữ18/07/20141A3
TD200795Trịnh Nguyên KhôiNam14/01/20132A5
TD200796Trịnh Anh ĐứcNam19/01/20114A4
TD200797Đinh Xuân An KhánhNam22/09/20123A3
TD200801Vũ Lê Quỳnh ChiNữ31/10/20141A5
TD200855Nguyễn Lê Bảo NgọcNữ17/08/20114A1
TD200856Nguyễn Lê Bảo NgânNữ31/05/20132A1
TD200859Trần Linh ChiNữ24/05/200510A0
TD200860Nguyễn Phúc LộcNam09/07/20096A3
TD200866Lê Nhật MinhNam11/12/20123A1
TD200867Vũ Minh ĐứcNam23/10/20069A1
TD200868Nguyễn Lương Thành ĐạtNam11/08/20114A1
TD200900Nguyễn Minh AnhNam28/11/20069A2
TD200906Đỗ Minh KhuêNữ4A2
TD200917Lê Trí HiểnNam19/04/20141A4
TD200920Ứng Hồng VũNam03/10/20087A5
TD200922Nguyễn Trọng KhangNam09/05/20123A5
TD200926Triệu Minh HiếuNam05/01/20132A1
TD200945Đoàn Tuấn DũngNam06/07/20141A3
TD200947Chu Minh TríNam23/08/20087A1
TD200948Chu Minh KhánhNam19/08/20105A3
TD200949Bùi Đức LươngNam04/11/20078A2
TD200952Đào Nam DươngNam29/06/20096A6
TD200953Nguyễn Hải SơnNam06/07/20096A6
TD200979Nguyễn Trần Xuân DuyNam7A5
TD200985Dương Minh HạnhNữ21/12/20123A1
TD200986Phạm Khánh LinhNữ29/12/20087A4
TD200987Nguyễn Thục UyênNữ01/03/20114A1
TD201000Vũ Quang PhúNam08/04/20123A1
TD201004Nguyễn Yến KhanhNữ28/10/20132A1
TD201005Nguyễn Nhật MaiNam28/01/20096A2
TD201006Nguyễn Hải PhongNam25/01/20123A3
TD201015Trần Hoàng MinhNam07/06/20096A3
TD201016Nguyễn Quang MinhNam7A4
TD201018Ngô Phương MaiNữ03/08/20123A1
TD201025Trần Minh ĐứcNam08/09/20123A1
TD201036Lê Toàn MinhNam01/12/20114A4
TD201037Trần Hoàng VyNam7A4
TD201039Trịnh Tuấn DũngNam1A6
TD201040Nguyễn Đức KhôiNam5A2
TD201041Lê Công DuyNam8A3
TD201049Vũ Nam PhongNam29/11/20105A3
TD201057Nguyễn Hồng ĐăngNam03/01/20087A4
TD201061Nguyễn Quốc AnhNam08/11/20077A1
TD201064Nguyễn Đắc PhongNam01/12/20141A1
TD201076Trần Đăng QuangNam17/10/20114A3
TD201082Vũ Hà PhươngNữ3A5
TD201083Vũ Anh MinhNữ5A3
TD201090Nguyễn Minh PhươngNữ5A2
TD201096Nguyễn Hà Minh TuyềnNữ3A1
TD201107Vũ Đức Thái DuyNam2A7
TD201121Nguyễn Triệu HuyNam23/10/20123A1
TD201123Trần Doãn Phan Ngọc ChâuNữ20/12/20141A2
TD201129Cao Hải MinhNam13/08/20096A4
TD201130Nguyễn Đức LongNữ05/11/20105A2
TD201131Nguyễn Tuấn DuyNam19/11/20105A3
TD201137Vũ Khánh HỷNam27/03/20105A2
TD201142Nguyễn Quốc ViệtNam23/01/20114A3
TD201143Nguyễn Hoàng BáchNam3A3
TD201146Nguyễn Phương ThảoNữ01/10/20078A2
TD201147Phạm Nguyễn Hà ChâuNữ7A1
TD201148Nguyễn Thị Huyền ThươngNữ10/04/20087A2
TD201150Trương Thảo NhiNữ1A6
TD201151Nông Đức ThiệnNam24/11/20114A3
TD201160Nguyễn Thanh VinhNam19/06/20123A1
TD201167Vũ Trần Anh KhoaNam26/07/20087A3
TD201168Vũ Bình MinhNam25/10/20114A3
TD201169Tạ Ngân AnNam13/12/20114A3
TD201172Nguyễn Ngọc DiệpNữ24/02/20114A4
TD201173Ninh Diệp NhưNữ27/09/20123A3
TD201174Nguyễn Nhật MinhNam07/08/20087A2
TD201175Bùi Đức HiếuNam02/05/20123A5
TD201176Ngô Chí CườngNam13/09/20104A4
TD201177Nguyễn Bảo NamNam18/03/20132A4
TD201179Phan Trần Gia HưngNam07/07/20123A4
TD210008Hoàng Tâm AnNam19/02/20132A7
TD210010Trần Gia HuyNam7A3
TD210011Trần Bảo HuyNam4A4
TD210018Vương Khôi VĩNam22/06/20114A3
TD210019Phạm Lê Diệp ChiNữ23/06/20141A6
TD210023Nguyễn Đức Long HảiNam02/09/20096A2
TD210028Đỗ Hải AnhNữ30/10/20096A5
TD210029Đỗ Quang VinhNam07/12/20141A3
TD210030Lê Bảo PhúcNam12/05/20132A3
TD210032Nguyễn Trung Khánh AnNam30/05/20087A1
TD210137Nguyễn Tùng QuânNam8A2
TD210228Nguyễn Gia LinhNữ16/10/20123A4
TD210291Trần Khánh UyênNữ19/03/20132A2

Ghi chú:

  • Mã học sinh đồng thời là Mã đóng học phí, Mã đăng nhập sổ liên lạc điện tử
  • Mã học sinh không thay đổi trong suốt quá trình HS học tại trường (Khi HS lên lớp vẫn sử dụng mã HS cũ)