TRA CỨU MÃ HỌC SINH, LỚP

MÃ HSHỌ TÊNGIỚI TÍNHNGÀY SINHLỚP
TD180001Nguyễn Huy Hải DươngNam23/03/20124A4
TD180003Hà Minh NhậtNam09/07/20124A1
TD180004Mai Thanh ThùyNữ25/03/20124A3
TD180005Lương Nguyễn Tuấn KiệtNam27/12/20079A2
TD180008Nguyễn Ngọc Phương NhiNữ22/10/20124A3
TD180016Phùng Ngọc KhánhNữ26/05/20079A1
TD180017Phùng Ngọc AnhNữ17/02/20102
TD180018Nguyễn Phúc TườngNam30/10/20097A1
TD180021Lê Tuệ TrangNữ23/02/20079A2
TD180023Lê Nhật HoàngNam19/12/20079A2
TD180028Bùi Thùy ChiNữ02/02/20097A1
TD180030Nguyễn Nam KhánhNam08/12/20101
TD180036Trần Gia BảoNam23/07/20079A1
TD180037Trần Bảo LongNam09/04/20102
TD180038Dương Thị Mỹ HạnhNữ13/11/20079A2
TD180040Vũ Tâm ĐanNam07/01/20079A1
TD180042Nguyễn Việt HoàngNam04/12/20124A3
TD180049Phan Thiên KhánhNam09/09/20097A5
TD180052Phạm Văn Thanh B BìnhNam17/10/20079A3
TD180054Bùi Đức PhátNam06/06/20097A2
TD180055Bùi Đức ThiệnNam27/10/20102
TD180056Đỗ Minh ThưNữ09/08/20097A4
TD180060Nguyễn Hà An BNữ23/01/20124A3
TD180062Vũ Nhật ĐứcNam24/12/20079A3
TD180063Nguyễn Đặng Bảo TrangNữ06/09/20115A1
TD180065Phạm Hải HoàngNam24/06/20124A1
TD180068Phạm Quỳnh TrangNữ01/10/20101
TD180072Nguyễn Thị Hồng PhúcNữ21/04/20079A2
TD180074Vũ Lê Thùy DươngNữ25/12/20115A1
TD180075Hoàng Bảo NgânNam01/09/20088A4
TD180077Đào Tín PhongNam30/12/20124A1
TD180083Nguyễn Đức KiênNam13/09/20101
TD180087Dương Trần Đức MinhNam22/02/20079A1
TD180088Nguyễn Huy Hải ĐăngNam06/08/20124A2
TD180090Đồng Quang AnhNam29/01/20101
TD180092Nguyễn Mạnh Hải BNam17/10/20124A3
TD180095Lê Gia LinhNữ29/09/20101
TD180108Nguyễn Nam KhánhNam24/12/20088A4
TD180111Nguyễn Như Thái SơnNam09/09/20124A2
TD180112Trương Hữu Trường GiangNam08/04/20124A2
TD180113Phùng Gia AnNam15/04/20124A3
TD180115Nguyễn Quang ĐứcNam23/10/20097A5
TD180116Phạm Tuấn KiệtNam27/05/20115A2
TD180117Phạm Lê NhânNam26/05/20124A3
TD180118Đỗ Quang MinhNam01/02/20088A2
TD180119Dương An KhanhNam24/11/20088A1
TD180120Vũ Đào Tuấn PhongNam09/07/20115A1
TD180123Đinh Khánh LinhNữ25/04/20079A1
TD180125Nguyễn Ngọc Mai VyNữ22/12/20115A2
TD180127Đặng Bảo ChâuNam23/04/20124A2
TD180129Nguyễn Huy BáchNam13/11/20088A4
TD180132Đào Mạnh QuânNam10/06/20097A3
TD180137Nguyễn Nhật BảoNam05/11/20079A3
TD180142Nguyễn Khánh LyNữ05/04/20087A3
TD180143Phạm Hoàng NgânNữ20/11/20088A5
TD180146Nguyễn Hoàng NguyênNam17/12/20079A2
TD180149Nguyễn Tài DũngNam04/10/20079A1
TD180156Lê Văn Thái SơnNam12/12/20103
TD180157Lê Huyền MyNữ24/08/20088A1
TD180159Đặng Ngọc Bảo NgânNữ06/10/20097A3
TD180165Nguyễn Tài Gia BảoNam12/12/20124A3
TD180173Bùi Trần Bá TrườngNam19/05/20088A5
TD180177Phạm Đức QuangNam22/05/20124A2
TD180181Nguyễn Thảo NguyênNữ22/02/20088A3
TD180183Nguyễn Thị Hoàng LinhNữ15/03/20079A1
TD180184Nguyễn Đức Huy TùngNam23/04/20115A1
TD180185Vũ Hoàng HảiNam07/08/20115A2
TD180187Phạm Vũ Lan ChiNữ14/01/20115A1
TD180188Lê Ngọc Hồng AnhNữ28/07/20115A2
TD180189Phạm Thị Hà MinhNữ12/02/20097A3
TD180195Nguyễn Minh HảiNam31/01/20103
TD180196Phạm Anh TúNam08/05/20097A6
TD180199Nguyễn Đức Hải AnhNữ11/10/20102
TD180206Đỗ Gia HuyNam18/11/20102
TD180207Lê Bảo ChâuNam25/02/20101
TD180208Trang Giai HoaNữ26/10/20115A1
TD180209Nguyễn Văn Bá HảiNam21/07/20124A3
TD180212Nguyễn Khánh LyNữ03/11/20079A2
TD180213Phạm Lê Giang AnhNữ11/11/20115A1
TD180221Dương Hoàng Nam GiangNam25/11/20102
TD180222Phạm Minh SángNam21/11/20124A2
TD180226Lại Tiến ĐạtNam24/12/20097A3
TD180228Nguyễn Minh ĐứcNam07/01/20097A6
TD180231Phạm Văn ViệtNam18/03/20079A2
TD180232Nguyễn Xuân LongNam27/11/20124A2
TD180233Võ Vĩ PhongNam22/11/20124A2
TD180237Hoàng Ngọc Hương LyNữ31/08/20088A1
TD180238Hoàng Ngọc Hương GiangNữ29/11/20103
TD180239Nguyễn Phạm Duy HưngNam21/10/20103
TD180240Hoàng Bảo NamNam28/10/20088A2
TD180251Nguyễn Minh PhươngNữ26/08/20088A1
TD180252Nguyễn Thành NghĩaNam09/03/20097A4
TD180255Phùng Minh NgọcNam29/02/20124A3
TD180256Trần Gia Bảo BNam17/12/20124A4
TD180258Vũ Minh QuânNam25/09/20115A1
TD180265Nguyễn Hà PhươngNữ21/08/20115A2
TD180266Nguyễn Đăng KhôiNam12/07/20115A1
TD180267Trần Văn KhánhNam08/01/20069A3
TD180270Nguyễn Gia KhanhNữ04/10/20088A2
TD190273Nguyễn Đức HuyNam19/08/20115A1
TD190274Vũ Khánh LinhNam10/06/20115A2
TD190277Đinh Công QuangNam26/12/20088A4
TD190278Nguyễn Tiến Hoàng MinhNam06/04/20124A1
TD190279Phạm Duy AnhNam29/09/20115A1
TD190285Trần Trọng Gia HuyNam11/10/20124A1
TD190289Lê Uyên NhiNữ17/11/20115A1
TD190292Đỗ Lê KhoaNam06/03/20115A1
TD190293Đỗ Lê HuyNam16/10/20079A2
TD190294Đào Ngọc Trâm AnhNữ10/11/20124A4
TD190295Nguyễn Minh TriếtNam13/11/20102
TD190298Nguyễn Bảo ChâuNữ25/08/20133A2
TD190300Nguyễn Trịnh Phương AnhNữ11/08/20088A3
TD190301Nguyễn Trịnh Nhật MinhNam31/07/20124A2
TD190303Bùi Hà NguyênNam27/10/20133A1
TD190304Vũ Đức MinhNam20/04/20097A3
TD190306Phạm Vũ Gia KhánhNam22/02/20115A4
TD190307Trần Duy AnhNam14/12/20088A3
TD190308Nguyễn Hải PhongNam17/08/20133A8
TD190310Bùi Lê Ngọc QuỳnhNữ24/09/20088A3
TD190311Bùi Lê Trí HuyNam17/12/20124A6
TD190312Trần Khánh NguyênNam01/04/20124A1
TD190314Lê Ngọc Thanh VânNữ09/04/20123A2
TD190316Ngô Gia BảoNam07/05/20133A6
TD190317Phan Thanh HảiNam28/12/20133A5
TD190318Phan HuyNam03/11/20115A4
TD190319Vũ Tường NhiNữ25/09/20133A6
TD190320Nguyễn Mai Thu Nữ18/09/20133A3
TD190323Bùi Vũ Đức HuyNam04/06/20088A5
TD190324Lê Đăng KhôiNam20/10/20079A1
TD190325Phạm Tiến CươngNam04/02/20133A8
TD190328Nguyễn Khánh AnNữ11/07/20133A2
TD190329Han Bảo KhánhNam19/09/20123A3
TD190330Trần Nam KhánhNam19/10/20115A3
TD190334Nguyễn Ngọc Diệp ANữ31/07/20115A2
TD190335Đặng Khôi NguyênNam12/07/20133A6
TD190336Đinh Tân Công ĐượcNam28/12/20088A5
TD190340Nguyễn Thanh MaiNữ07/09/20133A8
TD190341Nguyễn Cảnh Minh KhangNam02/08/20133A8
TD190342Nguyễn Ngọc Diệp BNữ07/10/20115A3
TD190343Ngô Đức HiếuNam23/01/20088A1
TD190344Lưu Gia PhongNam29/06/20133A3
TD190345Hán Ngọc HảiNam10/01/20133A8
TD190347Đinh Ngọc Minh ChâuNữ09/04/20097A5
TD190348Nguyễn Thành NamNam14/08/20133A6
TD190349Bùi Lâm PhongNam19/09/20133A8
TD190351Đoàn Hải NamNam23/08/20133A8
TD190352Nguyễn Ánh DươngNữ23/02/20133A6
TD190353Hà Phúc TườngNam22/06/20133A6
TD190354Nguyễn Diễm HạnhNữ13/07/20079A1
TD190356Hoàng Gia BáchNam15/08/20097A1
TD190357Đỗ Quang VinhNam28/12/20088A2
TD190358Ngô Quang HiểnNam17/01/20088A2
TD190359Nguyễn HiếuNam13/09/20133A2
TD190361Nguyễn Danh HoàngNam24/10/20079A1
TD190363Lê Khôi NguyênNam03/08/20124A2
TD190364Lê Khánh ThưNữ03/11/20133A3
TD190365Đỗ Thành TrungNam16/12/20088A1
TD190366Phạm Đức AnhNam10/07/20079A2
TD190368Nguyễn Hải Hà AnhNữ04/07/20133A6
TD190369Trần Quốc TháiNam04/12/20088A5
TD190370Trần Hà PhươngNữ22/05/20124A5
TD190374Nguyễn Đức TrườngNam03/05/20088A4
TD190375Trần Hải AnhNữ27/03/20097A1
TD190376Nguyễn Viết Phú NguyênNam21/11/20133A5
TD190377Phan An KhánhNữ09/11/20133A2
TD190378Lê Đới Bảo NamNam01/08/20133A4
TD190384Mậu Minh KhánhNam27/09/20133A5
TD190385Nguyễn Hoàng Phương LinhNữ01/10/20133A6
TD190386Lưu Gia BảoNam20/12/20133A8
TD190390Đinh Thanh LiêmNam11/12/20095A3
TD190391Nguyễn Tiến ĐạtNam13/05/20097A4
TD190392Hà Nguyễn Ngọc BíchNữ28/02/20079A1
TD190393Lê Nhã LinhNữ03/03/20124A6
TD190394Lưu Anh KhôiNam30/11/20088A3
TD190395Nguyễn Quang LâmNam21/08/20133A4
TD190396Nguyễn Tuệ AnhNữ14/06/20133A4
TD190397Hà Bảo LinhNữ07/11/20133A6
TD190398Nguyễn Hoàng Thái AnNam12/08/20133A4
TD190399Lâm Nhật MinhNam15/11/20124A4
TD190402Nguyễn Phúc LuânNam26/07/20133A4
TD190405Phạm Huy HoàngNam07/11/20133A5
TD190406Dương Minh Đức HuyNam17/08/20115A3
TD190407Đỗ Hoàng Anh TuấnNam27/12/20103
TD190408Đỗ Đan NguyênNam22/08/20124A5
TD190410Nguyễn Văn Bảo MinhNam08/05/20088A3
TD190411Đỗ Hoàng Anh KiệtNam29/11/20088A1
TD190415Phan Ngọc AnhNữ05/04/20097A4
TD190416Phan Việt BáchNam16/05/20115A3
TD190418Nguyễn Việt KhangNam26/09/20133A5
TD190420Nguyễn Đức NguyênNam11/04/20133A8
TD190424Nguyễn Tuấn KiệtNam02/09/20115A3
TD190426Bùi Thảo MinhNữ01/12/20133A8
TD190427Nguyễn Trí DũngNam28/12/20124A3
TD190429Phạm Nguyên ChươngNam04/11/20088A2
TD190430Nguyễn Bảo TrungNam04/03/20133A6
TD190433Lê Vũ An ChiNữ12/06/20115A2
TD190436Vũ Hà PhươngNữ20/09/20097A1
TD190437Nguyễn Đăng Hoàng AnhNam06/12/20133A3
TD190438Giang Phúc LâmNam01/08/20133A1
TD190439Phạm Minh ChâuNữ18/01/20133A3
TD190440Trần Việt PhướcNam30/12/20133A3
TD190441Phạm Đăng KhoaNam04/12/20124A6
TD190442Phạm Hải AnNữ04/04/20079A3
TD190444Nguyễn Khánh ChiNữ25/06/20133A4
TD190446Lê Bùi Gia LinhNữ15/07/20133A3
TD190449Nguyễn Ngọc KhánhNam03/12/20079A1
TD190450Khuất Minh TúNam11/11/20124A3
TD190451Vũ Ngọc UyểnNữ13/07/20101
TD190452Nguyễn Công LâmNam13/11/20101
TD190453Nguyễn Đình Tuấn MinhNam27/10/20124A2
TD190455Nguyễn Đức HuyNam18/12/20101
TD190457Lê Nhã UyênNữ03/01/20133A3
TD190458Nguyễn Hoàng BáchNam12/10/20133A7
TD190461Vũ Tuệ NhiNữ11/04/20133A5
TD190462Nguyễn Ngọc BíchNữ28/12/20133A8
TD190463Nguyễn Nhật Quỳnh AnhNữ27/04/20088A3
TD190464Nguyễn Thị Bảo NgọcNữ23/05/20115A4
TD190465Phùng Thái NamNam28/03/20133A8
TD190467Nguyễn Hoàng Khánh NgânNữ03/09/20133A5
TD190468Tạ Đức MinhNam15/01/20088A4
TD190469Trần Bảo NamNam07/06/20115A4
TD190470Nguyễn Phúc LâmNam16/12/20124A6
TD190471Ngô Gia Minh NhậtNam16/10/20133A6
TD190472Tống An MyNữ13/12/20124A6
TD190473Bùi Trần Phương HảoNữ03/12/20103
TD190474Bùi Trần Tú LinhNữ04/11/20124A5
TD190475Nguyễn Thị Thùy LinhNữ12/09/20079A2
TD190476Lưu Diệu QuỳnhNữ24/01/20088A2
TD190479Lê Tuệ LinhNữ29/11/20133A7
TD190481Lưu Tuệ MinhNữ29/10/20079A1
TD190482Lưu Vũ TâmNam31/08/20133A5
TD190484Trần Thị Thu HằngNữ16/08/20133A5
TD190486Nguyễn Ngọc Bảo AnNữ16/08/20133A5
TD190488Vũ Thị Cẩm TúNữ23/03/20133A8
TD190489Nguyễn Hải Minh ChâuNữ01/05/20088A2
TD190490Lê Quốc KhánhNam06/01/20088A3
TD190495Nông Đức NguyênNam05/07/20124A4
TD190498Lê Trung KiênNam10/11/20124A4
TD190499Lê Vũ An ThưNữ12/11/20088A1
TD190500Phạm Nguyễn Mai ChiNữ01/07/20079A2
TD190501Đặng Trần Mai LâmNữ04/06/20088A5
TD190506Nguyễn Bảo MinhNam04/12/20097A2
TD190507Nguyễn Khánh An ANữ08/10/20124A5
TD190508Nguyễn Văn An PhúcNam27/07/20088A2
TD190509Phạm Bảo LâmNam06/10/20133A4
TD190510Nghiêm Nhật NamNam13/03/20133A6
TD190511Lê Minh ChâuNữ25/04/20133A6
TD190514Phạm Gia HưngNam15/09/20133A5
TD190515Nguyễn Lê Hùng AnhNam27/12/20133A3
TD190517Tạ Phương LinhNữ22/03/20133A5
TD190518Lê Nguyễn Sơn TùngNam17/03/20133A8
TD190526Đinh Đăng KhoaNam12/10/20133A4
TD190527Nguyễn Ngọc Tâm ĐanNam25/11/20124A4
TD190528Nguyễn Tuấn KhôiNam30/09/20102
TD190530Cao Duy NamNam03/07/20088A3
TD190534Nguyễn Phương Linh ANữ05/07/20124A5
TD190539Đỗ Minh KhangNam26/09/20124A6
TD190540Đinh Thái SơnNam18/08/20102
TD190543Đinh Phương LinhNữ27/12/20133A7
TD190544Bùi Minh TriếtNam12/06/20115A4
TD190545Bùi Thị Minh KhuêNữ20/08/20133A3
TD190546Vũ Hồ Thu HươngNữ29/06/20133A4
TD190547Đào Hưng LongNam17/11/20124A6
TD190548Đinh Huyền ViNữ19/09/20102
TD190549Đinh Nam PhongNam10/11/20124A6
TD190551Nguyễn Kim NgọcNữ26/07/20133A5
TD190554Vũ Đức HưngNam04/10/20133A8
TD190556Phạm Tuấn MinhNam22/07/20088A2
TD190558Nguyễn Nhật MinhNam07/11/20124A3
TD190560Đỗ Phương LinhNữ14/12/20088A1
TD190561Đỗ Việt HưngNam12/09/20124A3
TD190562Trần Bình MinhNam20/04/20088A2
TD190564Nguyễn Thái BảoNam14/07/20133A4
TD190565Nguyễn Trọng KiênNam12/08/20133A6
TD190568Nguyễn Thị Minh ChâuNữ17/10/20133A8
TD190569Lê Nhật CườngNam07/10/20097A5
TD190571Nguyễn Ngọc MinhNam22/06/20103
TD190572Nguyễn Thành HuyNam27/09/20088A5
TD190573Tạ Minh ChâuNữ25/08/20124A4
TD190576Mai Khánh ThiệnNam19/01/20133A6
TD190577Nguyễn Bùi Ngọc PhươngNữ20/12/20088A1
TD190579Trần Như HảiNam17/12/20133A2
TD190579Trần Như HảiNam17/12/20133A3
TD190580Nguyễn Mạnh DũngNam02/11/20133A4
TD190581Phạm Đức MạnhNam25/06/20097A2
TD190582Nguyễn Chí DũngNam29/01/20115A2
TD190583Lê Ngọc Thiên TrangNữ18/12/20133A1
TD190584Nguyễn Đắc Trường ThịnhNam26/10/20088A5
TD190585Ngô Hoàng DươngNam11/07/20097A2
TD190588Nguyễn Lâm CúcNữ07/05/20079A3
TD190590Đào Tuấn PhápNam10/02/20088A3
TD190592Đào An VinhNam28/03/20088A2
TD190594Trần Quế KhangNam18/01/20124A3
TD190595Nguyễn Tuấn Kiệt BNam03/04/20133A5
TD190596Lại Đắc Minh KhangNam11/10/20133A3
TD190597Bùi Ngọc Uyên NhiNữ11/12/20088A3
TD190598Phạm Trung NghĩaNam26/10/20088A4
TD190599Nguyễn Thiện NhânNam06/10/20103
TD190604Chu Ngô Sơn LộcNam06/07/20101
TD190605Nguyễn Tiến PhátNam27/08/20079A3
TD190606Nguyễn Đức Anh BNam03/03/20133A6
TD190607Nguyễn Doãn Duy LinhNam17/05/20102
TD190609Phạm Loan ChâuNữ05/05/20102
TD190610Phạm Bảo NgọcNữ20/06/20124A4
TD190611Trịnh Hoàng Bảo NamNam17/12/20133A1
TD190612Nguyễn Trường GiangNam04/12/20124A5
TD190614Vũ Trí TrungNam26/05/20088A5
TD190615Trần Gia NhưNữ12/11/20088A2
TD190616Nguyễn Quang VũNam11/02/20124A4
TD190618Đặng Tâm PhúcNam04/12/20133A1
TD190619Lưu Thiên VũNữ13/09/20133A5
TD190621Lê DươngNam25/03/20124A5
TD190622Lê Trung NghĩaNam13/01/20103
TD190625Lê Hoàng Tuấn AnhNam01/11/20088A5
TD190626Trần Thư Hải LongNam23/10/20088A3
TD190627Nguyễn Bùi Khánh ThiệnNam17/04/20079A3
TD190628Phí Nhật MinhNam28/11/20088A5
TD190633Nguyễn Gia Linh ANữ14/11/20124A6
TD190634Nguyễn Gia HưngNam26/10/20088A2
TD190636Nguyễn Ngọc Minh ChâuNữ06/02/20079A2
TD190637Phạm Phúc AnhNữ04/01/20115A2
TD190638Nguyễn Gia Hưng ANam04/10/20133A2
TD190640Nguyễn Hà Phương ANữ02/11/20124A5
TD190641Nguyễn Hà Ngân ANữ02/11/20124A5
TD190643Nguyễn Hữu PhongNam05/10/20133A7
TD190644Đinh Gia HiếuNam18/08/20124A3
TD190646Lê Huy LongNam07/10/20133A2
TD190646Lê Huy LongNam07/10/20133A3
TD190647Trần Huyền TrangNữ15/06/20115A4
TD190648Lương Việt AnhNam08/10/20088A4
TD190649Trần Phương NamNam16/12/20133A5
TD190650Hoàng Trọng NghĩaNam27/04/20133A1
TD190651Lương Tuệ KhanhNữ05/03/20133A3
TD190652Trần Tuấn KhangNam17/09/20133A3
TD190657Nguyễn Bảo AnNam20/10/20124A6
TD190659Nguyễn Nam Anh BNam10/03/20133A7
TD190660Nguyễn Việt AnhNam11/12/20115A4
TD190663Vũ Nam Phong ANam28/05/20114A6
TD190664Nguyễn Hà Phương LanNữ26/09/20088A1
TD190665Nguyễn Khánh BìnhNam21/06/20115A3
TD190666Nguyễn Tuấn Kiệt ANam06/08/20115A3
TD190667Vũ Viết LâmNam11/09/20124A4
TD190668Nguyễn Hoàng MinhNam01/11/20133A6
TD190670Bùi Lê MinhNam14/03/20101
TD190671Bùi Thúy QuỳnhNữ21/01/20133A3
TD190673Nguyễn Thùy Linh ANữ12/09/20124A4
TD190674Nguyễn Bảo TrâmNữ22/08/20133A8
TD190676Lưu Việt DũngNam23/09/20088A5
TD190677Lưu Tuấn DũngNam23/09/20088A5
TD190678Phạm Phương LyNữ12/11/20097A3
TD190679Hoàng Linh ChiNữ23/06/20088A4
TD190681Nguyễn Quang MinhNam27/05/20088A5
TD190683Nguyễn Đức KhiêmNam01/07/20079A1
TD190684Nguyễn Ngọc Trà MyNữ26/12/20115A4
TD190686Nguyễn Đình KiênNam12/10/20079A3
TD190688Trần Duy BáchNam02/10/20115A3
TD190690Vũ Viên ChiNữ10/08/20088A3
TD190691Võ Thành ĐạtNam18/11/20079A3
TD190692Lê Minh Châu ANữ17/09/20133A8
TD190693Hoàng Ngọc HàNữ18/04/20115A3
TD190695Đặng Khánh NinhNữ10/01/20124A1
TD190695Đỗ Thế AnhNam19/12/20124A2
TD190696Đặng Trần Thanh VânNữ11/11/20101
TD190698Nguyễn Duy An PhúNam24/03/20133A7
TD190699Nguyễn Ngọc Lan HươngNữ30/10/20123A7
TD190700Trần Minh TuấnNam08/11/20124A6
TD190701Tôn Lương BảoNam26/11/20088A3
TD190704Vũ Chí KiênNam20/10/20124A6
TD190707Lê Phạm Nhật MinhNam26/04/20079A1
TD190714Nguyễn Phúc KhánhNam28/04/20088A3
TD190721Cấn Tùng DươngNam03/06/20088A2
TD190722Nguyễn Ngọc Diệp CNữ01/10/20115A2
TD190723Nguyễn Thu TrangNữ01/07/20133A3
TD190724Vũ Quang Trí ĐứcNam16/11/20079A1
TD190725Đào Nguyễn Ngân HàNữ21/08/20133A1
TD190726Vũ Bảo Châu BNữ25/07/20115A3
TD190727Đặng Minh AnhNữ12/05/20115A3
TD190729Nguyễn Đoàn Hà MyNữ06/01/20133A3
TD190730Nguyễn Gia Linh BNữ27/12/20133A4
TD190732Võ Hồ Minh ChâuNữ04/12/20133A4
TD190734Nguyễn Lê Minh KhuêNữ24/12/20079A2
TD190738Nguyễn Duy Khôi NguyênNam02/12/20133A2
TD190739Nguyễn Lê Tuấn AnhNam25/10/20088A2
TD190740Đinh Khánh ChiNữ10/12/20133A1
TD190741Nguyễn Sỹ TàiNam08/08/20133A6
TD190743Trần KhôiNam07/11/20115A4
TD190745Lê Hoàng Tuấn DũngNam18/08/20124A6
TD190748Nguyễn Hà TrangNữ07/09/20133A2
TD190749Lê Phúc AnNam10/11/20133A8
TD190751Đặng Thị Khánh LinhNữ13/12/20078A3
TD190752Hồ Anh Tuấn ANam14/09/20133A1
TD190753Nguyễn Vũ KhangNam18/09/20102
TD190754Lê Tiến ĐạtNam15/09/20103
TD190758Đặng Ngọc ThiệnNam07/07/20079A2
TD190759Đặng Long HảiNam19/11/20124A5
TD190762Đinh Tuệ AnhNữ28/10/20115A3
TD190764Đinh Hoàng MinhNam12/02/20133A4
TD190765Phạm Nguyễn Nhật HuyNam12/12/20079A2
TD190768Bùi Bảo NamNam27/09/20133A6
TD190769Trần Trọng NhânNam28/05/20097A6
TD190770Trần Anh ThưNữ13/01/20124A5
TD190773Hoàng Minh SángNam11/12/20133A6
TD190775Tống Đăng DuyNam15/07/20133A8
TD190776Huỳnh Bảo NgọcNữ24/01/20124A4
TD190777Nguyễn Khánh Linh ANữ22/06/20124A6
TD190780Nguyễn Ngọc Hải ĐăngNam25/08/20115A1
TD190783Ngô Quang DũngNam12/05/20101
TD190784Hồ Chúc AnhNữ29/12/20103
TD190786Nguyễn Thành NamNam09/01/20088A1
TD190788Nguyễn Hoàng Minh KhangNam16/09/20133A4
TD190790Nguyễn Trọng NghĩaNam16/11/20079A1
TD190791Phan TrungNam16/08/20079A1
TD190792Nguyễn Ngọc Bảo AnhNam16/02/20133A8
TD190793Lê Chúc LinhNữ22/12/20101
TD190794Lê Chúc AnNữ19/09/20088A1
TD190796Trần Minh QuangNam29/07/20133A4
TD190797Nguyễn Chúc AnNữ12/12/20124A6
TD190803Đinh Tiến DũngNam19/05/20088A1
TD190806Nguyễn Huy ChuẩnNam20/12/20133A1
TD190807Nguyễn Công ChứcNam20/08/20088A4
TD190809Đoàn Vân KhánhNữ30/09/20133A8
TD190812Nguyễn Hoàng LongNam09/02/20124A4
TD190814Trần Như KhuêNữ12/07/20088A3
TD190817Phí Thiên MỹNữ09/09/20097A1
TD190820Vũ Văn QuangNam12/10/20115A1
TD190821Nguyễn Thái Ngọc NhiNữ24/03/20133A6
TD190823Tạ Trường AnNam10/12/20124A4
TD190824Tạ Thái AnNam24/06/20097A6
TD190825Nguyễn Ngọc Bảo HânNữ02/01/20143A6
TD190828Nguyễn Hà NgânNữ29/01/20133A6
TD190829Lê Đức BảoNam06/05/20124A2
TD190835Lê Nguyễn Mạnh HảiNam20/05/20115A3
TD190839Nguyễn Hiền AnhNữ25/07/20097A6
TD190842Nguyễn Ngọc Tường ViNam19/08/20102
TD190843Nguyễn Cao Bảo LâmNam14/11/20133A7
TD190846Vũ Ngọc HuyềnNữ03/07/20115A2
TD190851Phạm Gia LinhNữ21/12/20133A3
TD190857Nguyễn Đan QuỳnhNữ12/10/20088A3
TD190858Nguyễn Hồng QuânNam15/05/20079A1
TD190860Trần Ngọc VũNam27/06/20115A4
TD190861Vũ Như Tuấn LâmNam08/08/20133A6
TD190862Đinh Đức MinhNam26/03/20133A1
TD190863Nguyễn Minh ThuNữ06/04/20079A3
TD190864Ngô Minh HằngNữ24/03/20088A2
TD190865Nguyễn Anh MinhNam13/08/20097A1
TD190866Nguyễn Ngọc Bảo NhiNữ26/11/20124A5
TD190868Phan Nguyễn Nhật Minh ANam20/11/20115A4
TD190958Hồ An NếtNữ16/12/20097A6
TD200001Nguyễn Huy PhongNam20/10/20097A5
TD200002Nguyễn Vi Tuấn KiệtNam10/03/20142A8
TD200003Nguyễn Tuấn MinhNam28/03/20142A8
TD200005Đỗ Trọng MạnhNam30/01/20097A2
TD200006Nguyễn Tuấn KiệtNam08/11/20142A5
TD200007Nguyễn Lam DiệpNữ12/07/20142A8
TD200008Nguyễn Phương LinhNữ07/03/20097A1
TD200009Trần BìnhNam21/04/20079A3
TD200014Nguyễn Khánh NgọcNữ23/08/20142A3
TD200015Nguyễn Viết Hoàng ÂnNam10/10/20133A3
TD200016Trần Khánh GiangNữ14/08/20105A1
TD200019Phạm Quang AnhNam29/11/20142A4
TD200020Trần Phương LinhNữ29/09/20142A1
TD200021Nguyễn Khánh NgânNữ01/12/20142A1
TD200022Trương Đức MinhNam18/09/20142A4
TD200023Nguyễn Hà ThuNam30/10/20142A7
TD200024Nguyễn Trần Hà MyNữ24/12/20133A8
TD200026Nguyễn Gia BảoNam01/08/20142A8
TD200027Hà Vy AnhNữ09/05/20142A7
TD200029Kiều Minh KiềuNữ05/11/20142A8
TD200031Nguyễn Tường AnhNữ12/06/20142A5
TD200033Phạm Trần Bích NgọcNữ10/07/20142A7
TD200034Lê Đặng Hà LinhNữ12/01/20142A7
TD200036Đặng Nhật MinhNam25/01/20115A2
TD200038Trần Đức Gia HuyNam30/05/20142A2
TD200039Nguyễn Ngọc Bảo TrinhNữ28/06/20142A8
TD200041Nguyễn Minh CườngNam14/10/20124A5
TD200042Nguyễn Thành PhátNam17/06/20142A1
TD200045Hồ Sơn TùngNam03/01/20142A5
TD200046Phạm Anh KhoaNam04/10/20142A3
TD200048Lại Thảo ChiNữ25/04/20142A7
TD200049Trần Ngọc Hà LinhNữ10/11/20142A5
TD200051Hoàng Minh ĐứcNam24/04/20142A7
TD200053Nguyễn Đức BảoNam04/12/20142A3
TD200056Nguyễn Anh DũngNam28/01/20142A3
TD200058Bùi Nguyễn Anh KhoaNam01/06/20142A7
TD200059Lê NguyễnNam13/02/20115A3
TD200060Bùi Quang ThànhNam24/07/20133A3
TD200062Vũ Minh ĐứcNam29/07/20142A6
TD200063Lương Hoàng BáchNam05/12/20142A2
TD200064Lê Ngọc Bảo LiênNữ09/01/20133A5
TD200065Lê Huyền TrangNữ04/11/20142A3
TD200066Chu Quang NhânNam22/08/20142A5
TD200067Ngô Tuấn MinhNam11/02/20142A7
TD200068Luyện Thị Trâm AnhNữ21/02/20142A7
TD200069Vũ Minh TriếtNam07/03/20142A7
TD200070Bùi Quang MinhNam12/12/20142A7
TD200071Nguyễn Vũ Thùy LinhNữ20/04/20142A5
TD200072Nguyễn Viết Hải AnhNam15/11/20115A4
TD200073Nguyễn Bùi Bảo AnhNữ31/05/20097A6
TD200074Nguyễn Trần Hà AnhNữ28/08/20097A1
TD200077Nguyễn Xuân PhúcNam26/11/20088A4
TD200078Đoàn Nguyễn Khánh MinhNữ27/08/20115A1
TD200081Lê Hoàng AnhNam20/04/20097A2
TD200083Vũ Quỳnh AnhNữ07/09/20097A5
TD200085Nguyễn Trọng Minh QuânNam13/02/20124A5
TD200087Nguyễn Uyên NhiNữ02/10/20097A1
TD200089Ngô Khải NguyênNam29/07/20097A1
TD200093Vũ Phương NgaNữ01/11/20097A3
TD200095Phạm Minh ĐứcNam27/09/20097A5
TD200096Phương Ngọc QuyênNữ31/10/20142A8
TD200097Đồng Bảo ChiNữ22/02/20142A1
TD200099Phạm Bảo ChâuNữ17/04/20142A4
TD200103Đỗ Nguyễn Anh KiệtNam02/10/20142A5
TD200105Đỗ Hoàng Quỳnh ChiNữ19/05/20097A4
TD200106Đặng Thị Ánh DươngNữ24/01/20142A7
TD200107Đỗ Hoàng Khánh ChiNữ14/04/20115A2
TD200108Nguyễn Diệu QuỳnhNữ08/06/20097A4
TD200112Đặng Nam KhánhNam28/08/20133A4
TD200113Đỗ Duy Anh KhoaNam06/11/20097A1
TD200114Nguyễn Quang BìnhNam29/11/20133A2
TD200115Nguyễn Đức SơnNam30/05/20115A2
TD200116Hoàng An VyNữ13/02/20097A3
TD200117Hoàng Nhã UyênNữ06/10/20124A5
TD200120Nguyễn Phúc NguyênNam28/05/20142A7
TD200121Chu Minh AnhNữ03/08/20142A5
TD200124Cao Quang AnhNam09/01/20142A5
TD200125Đỗ Gia LinhNữ20/05/20142A3
TD200126Nguyễn Việt HưngNam04/06/20142A3
TD200127Nguyễn Đắc Thái BảoNam31/07/20097A3
TD200130Nguyễn Khánh LyNữ18/11/20142A4
TD200132Nguyễn Trâm AnhNữ18/10/20142A8
TD200135Nguyễn Khuê TâmNữ28/01/20142A4
TD200136Bùi Quang ĐạiNam02/05/20102
TD200137Nguyễn Khánh NamNam16/01/20124A5
TD200139Trần Tuấn LậpNam04/11/20142A1
TD200140Phạm Gia HuyNam22/06/20142A1
TD200141Đặng Xuân Gia BáchNam30/08/20142A1
TD200143Nguyễn Minh NhậtNam02/04/20142A7
TD200146Vũ Đức BảoNam19/12/20142A3
TD200147Nguyễn Ngọc Linh ChiNữ29/07/20142A2
TD200148Phạm Hoàng LiênNữ15/04/20142A1
TD200150Nguyễn Ngọc DiệpNữ16/01/20142A8
TD200151Lương Đình TuấnNam15/04/20142A5
TD200152Trần Ngọc Quỳnh MaiNữ04/09/20142A7
TD200154Đoàn Hà VyNữ21/12/20115A3
TD200155Đoàn Linh NgaNữ04/06/20142A2
TD200158Nguyễn Minh KhiêmNam26/05/20124A4
TD200159Tạ Nhất MinhNam23/08/20142A6
TD200160Bùi Trần Trí DũngNam06/10/20097A4
TD200163Nguyễn Thanh PhongNam12/07/20124A6
TD200165Hồ Phúc NguyênNam28/05/20142A1
TD200166Lương Hoàng LâmNam08/01/20097A2
TD200170Nguyễn Hoàng HảiNam10/05/20133A5
TD200172Tào Dương Ngọc LinhNữ25/01/20133A6
TD200175Nguyễn Tuấn PhongNam17/05/20097A1
TD200176Hoàng Yến NhiNữ07/07/20124A6
TD200177Hoàng Gia CườngNam10/11/20133A1
TD200178Hồ Bách HảiNam05/06/20142A6
TD200180Phạm Phương AnhNữ12/04/20088A2
TD200181Phạm Thị Hải YếnNữ16/11/20142A5
TD200182Phạm Anh TuấnNam22/06/20079A3
TD200185Nguyễn Đình KhôiNam02/12/20142A6
TD200187Chu Khang MinhNam31/10/20142A5
TD200188Nguyễn Hoàng BáchNam05/12/20097A5
TD200195Phạm Vĩnh Yến NhungNữ30/01/20142A7
TD200201Trịnh Kim NgânNữ01/10/20142A4
TD200202Nguyễn Thế KhôiNam03/08/20142A2
TD200205Đỗ Như Phước NhânNam06/11/20142A2
TD200206Lê Minh ChâuNữ15/08/20097A5
TD200208Lê Minh PhươngNữ20/09/20079A1
TD200209Vũ Thị Hương GiangNữ11/08/20142A3
TD200214Phạm Đức HuyNam09/10/20142A8
TD200217Nguyễn Huy HiếuNam26/06/20124A6
TD200218Nguyễn Đức AnhNam09/10/20097A4
TD200219Nguyễn Viết ĐứcNam07/10/20115A2
TD200221Lê Đoan TrangNữ30/01/20124A1
TD200224Nguyễn Xuân VinhNam12/12/20142A6
TD200231Hoàng Nguyễn Tuấn KiệtNam15/11/20142A2
TD200235Nguyễn Minh KhôiNam20/06/20142A8
TD200244Nguyễn Hoàng Trí AnhNam20/11/20142A4
TD200245Nguyễn Ngọc LinhNữ25/10/20079A3
TD200246Phạm Ngọc Bảo LâmNam19/07/20097A4
TD200247Đào Tùng LâmNữ18/02/20132A2
TD200250Nguyễn Hà VyNữ13/06/20097A2
TD200251Dương Ngọc Minh AnhNữ02/11/20097A4
TD200252Dương Trí MinhNam09/05/20124A6
TD200255Phạm Bá PhúcNam07/10/20124A5
TD200257Phạm Phương ThảoNữ23/12/20142A5
TD200262Phạm Việt HàNam13/01/20142A2
TD200263Nguyễn Trọng Minh KhoaNam24/03/20142A4
TD200264Phan Trần Phúc MinhNam03/07/20097A2
TD200266Trần Gia MinhNam22/01/20142A6
TD200267Vũ Minh PhátNam22/10/20142A2
TD200270Trần Minh HiếuNam07/02/20142A8
TD200271Trần Anh TháiNam08/10/20133A1
TD200276Nguyễn Khánh HuyềnNữ11/07/20142A5
TD200277Trịnh Đức KhiêmNam14/11/20142A4
TD200281Trần Minh QuânNam24/03/20142A7
TD200282Trần Nguyễn Quỳnh ChiNữ23/02/20115A2
TD200285Phạm Trung KiênNam15/08/20142A2
TD200286Bùi Hải HàNữ26/02/20142A8
TD200287Hoàng Bảo TrâmNữ23/02/20142A2
TD200289Bùi Phạm Quang HuyNam13/08/20142A2
TD200291Đào Thanh HảiNam12/12/20142A8
TD200292Nguyễn Quang TùngNam13/09/20142A3
TD200296Lê Gia HuyNam30/09/20142A7
TD200297Hán Nguyễn Hà MyNữ22/12/20142A7
TD200298Hán Nguyễn Hà TrangNữ04/03/20142A7
TD200299Hán Nguyễn Hà LinhNữ21/07/20097A6
TD200300Nguyễn Phương AnNữ25/12/20142A7
TD200301Đinh Gia KhánhNam20/07/20115A4
TD200303Nguyễn Thái AnhNữ26/09/20097A1
TD200304Nguyễn Minh AnhNữ18/12/20124A1
TD200305Nguyễn Minh SangNam20/10/20142A4
TD200306Nguyễn Huy HoàngNam13/10/20124A5
TD200308Hà Huyền MyNữ06/02/20142A6
TD200313Nghiêm Hồng MaiNữ23/09/20097A2
TD200320Nguyễn Thị Minh NgọcNữ06/11/20097A1
TD200322Nguyễn Minh AnhNữ22/12/20142A6
TD200326Trương Thảo PhươngNữ10/04/20097A1
TD200327Phùng Quang DũngNam19/01/20142A8
TD200331Bùi Nam SơnNam28/06/20142A2
TD200332Nguyễn Vũ An NghiNữ02/03/20142A7
TD200333Hoàng Nguyên BáchNam16/03/20088A2
TD200334Đinh Thị Trà MyNữ20/06/20142A6
TD200335Nguyễn Kiến QuốcNam03/04/20142A3
TD200339Phan Kim CươngNam25/09/20142A7
TD200340Trần Thế AnhNam09/09/20079A2
TD200342Nhữ Minh HoàngNam29/12/20097A6
TD200343Nhữ Hoàng MinhNam07/12/20124A6
TD200344Vương Ngọc ThạchNam16/02/20115A2
TD200345Nguyễn Thảo NguyênNữ12/03/20142A6
TD200346Lê Chí KhiêmNam15/10/20124A2
TD200347Phan Gia HưngNam07/08/20097A6
TD200349Nguyễn Thùy DươngNữ02/08/20102
TD200354Lê Đắc KhoaNam20/01/20097A6
TD200355Lê Đắc KhôiNam19/06/20079A3
TD200356Đặng Tuấn KiệtNam25/08/20088A4
TD200357Đặng Trần Gia KhiêmNam21/10/20097A4
TD200358Nguyễn Đắc Anh ĐứcNam25/09/20097A6
TD200361Trần Đức MinhNam01/09/20097A3
TD200364Bùi Minh AnNữ16/04/20142A2
TD200366Nguyễn Khánh ChiNữ18/04/20097A2
TD200367Nguyễn Huy CườngNam12/09/20079A3
TD200368Bùi Bảo ĐứcNam18/10/20088A5
TD200369Bùi Bảo NamNam18/10/20088A5
TD200371Phạm Tấn SinhNam27/06/20097A1
TD200374Đặng Duy HùngNam02/04/20124A1
TD200375Đặng Bảo NgọcNữ27/07/20142A6
TD200376Nguyễn Phúc LâmNam30/12/20142A1
TD200378Nông An ThảoNữ06/07/20142A8
TD200379Vũ Ngân HàNữ13/08/20115A4
TD200380Vũ Đức HuyNam24/05/20097A6
TD200381Hoàng Nhật MinhNam27/05/20097A3
TD200383Lê Đào Tuệ NhiNữ05/04/20097A4
TD200384Nguyễn Quốc Danh HiểnNam08/12/20097A3
TD200385Nguyễn Thanh LâmNam11/08/20124A4
TD200386Nguyễn Lê Hoàng NamNam10/07/20105A4
TD200387Lưu Lê Khôi NguyênNam09/11/20097A2
TD200388Hà Châu AnhNữ07/08/20133A5
TD200390Trần Nhật LinhNữ29/07/20097A4
TD200392Phạm Trung LâmNam08/01/20142A5
TD200393Lê Tiến MinhNam10/01/20133A5
TD200398Nguyễn Minh KhuêNữ01/10/20142A6
TD200400Đặng Đình KhangNam09/07/20049A3
TD200401Dư Thị Bảo MyNữ24/06/20097A5
TD200402Phương Hà Anh ThưNữ21/10/20124A6
TD200408Mai Khánh LinhNữ22/09/20097A6
TD200410Nguyễn Tường VyNữ11/04/20142A8
TD200413Đặng Khánh ChiNữ23/09/20142A6
TD200414Hoàng Phúc LâmNam24/11/20133A8
TD200415Nguyễn Tiến MinhNam30/12/20101
TD200416Nguyễn Hương GiangNữ19/02/20142A8
TD200420Bùi Trung ĐứcNam16/07/20088A4
TD200421Trần Trọng Quang MinhNam14/06/20142A8
TD200424Bùi Cát Tường AnNữ29/03/20133A7
TD200426Nguyễn Gia BảoNam23/08/20103
TD200434Nguyễn Hoài GiangNữ03/03/20097A3
TD200436Ngô Khánh ViNữ06/11/20097A2
TD200439Ngô Tấn DũngNam09/01/20133A6
TD200441Lê Gia BáchNam31/07/20103
TD200442Lê Gia HiểnNam10/09/19848A2
TD200445Tạ Hạnh NgaNữ15/01/20097A4
TD200458Lê Hoàng Bảo TrânNữ02/03/20124A6
TD200463Cao Kiến ThànhNam25/07/20142A6
TD200464Nguyễn Thị Huyền AnhNữ14/09/20097A5
TD200465Quản Đình NamNam07/12/20124A5
TD200468Lê Khả AnNữ02/08/20142A6
TD200471Phạm Đỗ Bảo NgọcNữ27/08/20092
TD200474Nguyễn Minh QuangNam31/12/20097A3
TD200476Lê Xuân Bảo MinhNữ20/02/20097A2
TD200477Lê Xuân AnNam08/07/20115A1
TD200478Cao Nguyên VũNam18/06/20097A5
TD200480Nguyễn Trung HiếuNam19/09/20097A5
TD200482Nguyễn Trọng HiếuNam08/10/20142A4
TD200485Phạm Lâm PhongNam06/08/20133A4
TD200490Lê Minh Quỳnh AnhNữ19/06/20142A6
TD200493Vũ Việt LâmNam18/05/20097A6
TD200496Đinh Thái LâmNam16/02/20133A7
TD200497Vũ Thu PhươngNữ24/09/20097A2
TD200499Phùng Đỗ Trúc LinhNữ17/10/20097A3
TD200500Đặng Hà PhươngNữ28/08/20097A5
TD200502Nguyễn Hoàng BáchNam09/07/20115A4
TD200503Phạm Minh ThắngNam24/03/20142A5
TD200504Phạm Khánh LinhNữ03/03/20115A2
TD200506Nguyễn Hà Yên ChiNữ09/10/20115A1
TD200512Nguyễn Hà Đức TríNam19/10/20088A4
TD200513Trịnh Thu PhươngNữ20/08/20142A4
TD200517Đào Đức BìnhNam05/09/20142A5
TD200523Nguyễn Ngọc DiệpNữ28/07/20115A4
TD200526Lê Hoàng Quốc QuânNam30/05/20142A8
TD200527Hoàng Phương LinhNữ31/08/20133A4
TD200529Trịnh Bình MinhNam27/11/20115A2
TD200535Nguyễn Hải ĐăngNam14/11/20142A4
TD200539Lạc Gia AnNam31/07/20133A7
TD200540Nguyễn Uyển VyNữ15/06/20097A6
TD200541Đào Hồng ÁnhNữ28/12/20103
TD200542Đào Công KhoaNam23/10/20133A4
TD200551Phạm Minh QuânNam24/07/20124A6
TD200552Nguyễn Nghĩa Duy MinhNam09/08/20088A4
TD200553Phạm Tuấn MinhNam16/03/20079A1
TD200554Trần Nguyễn Tuệ LinhNữ14/12/20142A5
TD200555Nguyễn Thiên AnNam20/03/20097A5
TD200557Nguyễn Lương BáchNam10/10/20079A1
TD200558Lê Đức AnhNam16/08/20132A4
TD200559Lê Khôi NguyênNam24/09/20124A2
TD200561Lê Thị Hải AnhNữ06/11/20097A1
TD200562Nguyễn Thọ Phúc KhánhNam26/03/20088A2
TD200563Phùng Hoài AnNữ11/12/20142A7
TD200564Nguyễn Duy BảoNam10/01/20088A5
TD200565Lê Thanh Thảo NguyênNữ01/07/20097A1
TD200566Phạm Hoàng Nhật LongNam01/08/20097A5
TD200567Nguyễn Hoàng Nhật MinhNữ22/04/20097A2
TD200569Phạm Ngọc BảoNam14/12/20097A3
TD200573Nguyễn Việt AnhNam04/10/20142A4
TD200574Nguyễn Anh VinhNam10/01/20115A3
TD200577Nguyễn Minh ĐứcNam07/05/20142A4
TD200578Mai ChiNữ27/11/20133A4
TD200584Hoàng Phan Duy BáchNam06/12/20097A3
TD200592Thịnh Thái AnhNam11/05/20115A2
TD200594Nguyễn Phương AnhNữ09/07/20124A5
TD200595Phan Thành LâmNam27/02/20133A4
TD200596Dương Minh ThànhNam07/04/20142A7
TD200604Hoàng Văn MinhNam03/01/20097A3
TD200605Hà Quốc HiệuNam20/10/20079A3
TD200607Bùi Ngọc PhúcNam08/06/20088A3
TD200610Đinh Tuấn KiệtNam10/10/20142A6
TD200611Trần Thảo ChiNữ21/06/20142A6
TD200620Bùi Nhật LinhNữ16/09/20142A2
TD200621Bùi Nhật MinhNam15/10/20097A2
TD200622Hoàng Đoàn Ngọc ÁnhNữ17/01/20097A2
TD200639Trần Minh ThuNữ01/07/20088A5
TD200640Lê Gia BảoNam09/04/20097A5
TD200650Trương Duy Phước AnNam26/10/20142A5
TD200651Trần Phạm Như MinhNam19/12/20142A5
TD200663Phan Tuấn MinhNam03/06/20088A5
TD200665Phan Thái VinhNam19/11/20124A6
TD200667Phạm Bảo NgọcNữ11/07/20079A2
TD200668Nguyễn Văn Anh TuấnNam14/08/20097A4
TD200671Trần Nhật NguyênNam04/05/20097A5
TD200676Nguyễn Nhật MinhNam12/03/20124A5
TD200678Đỗ Ngọc LiênNữ12/09/20142A1
TD200679Phạm Gia BáchNam19/03/20097A5
TD200680Phạm Lê Minh ĐứcNam18/05/20097A1
TD200681Nguyễn Anh KhôiNam01/10/20124A5
TD200685Trần Quốc Khánh AnNam02/11/20115A4
TD200686Tống Bá Thiện NhânNam20/09/20142A3
TD200687Vũ Uyển VyNữ12/07/20115A4
TD200693Phạm Nhật MinhNam19/12/20097A1
TD200695Vũ Bảo TrâmNữ16/04/20133A7
TD200696Vũ Tiến ĐạtNam18/04/20079A1
TD200700Trần Châu AnhNữ19/03/20097A3
TD200703Nguyễn Trần Khánh VyNữ08/03/20142A5
TD200705Đỗ Hồng HạnhNữ12/10/20097A2
TD200708Nguyễn Nhật AnhNam28/07/20079A2
TD200709Phan Tùng LâmNam28/09/20133A4
TD200710Vũ Đức HuyNam30/03/20133A5
TD200716Vũ Thành LâmNam29/04/20142A2
TD200723Triệu Chí HiếuNam26/12/20142A4
TD200725Nguyễn Minh ChâuNữ26/12/20142A1
TD200728Bùi Thế ThờiNam30/10/20078A3
TD200733Đường Hiệp HưngNam04/01/20097A4
TD200734Nguyễn Gia PhúcNam31/12/20088A3
TD200743Lê Quỳnh ChiNữ21/12/20097A4
TD200744Lê Anh ThưNữ19/10/20115A1
TD200768Nguyễn Nhật QuangNam03/02/20097A1
TD200770Ngô Vi Hoàng BáchNam21/10/20097A6
TD200783Nguyễn Gia HưngNam13/06/20115A1
TD200785Nguyễn Hà Phương LinhNữ13/07/20142A6
TD200795Trịnh Nguyên KhôiNam14/01/20133A5
TD200796Trịnh Anh ĐứcNam19/01/20115A4
TD200797Đinh Xuân An KhánhNam22/09/20124A3
TD200801Vũ Lê Quỳnh ChiNữ31/10/20142A5
TD200855Nguyễn Lê Bảo NgọcNữ17/08/20115A1
TD200856Nguyễn Lê Bảo NgânNữ31/05/20133A8
TD200860Nguyễn Phúc LộcNam09/07/20097A3
TD200866Lê Nhật MinhNam11/12/20124A1
TD200868Nguyễn Lương Thành ĐạtNam11/08/20115A1
TD200906Đỗ Minh KhuêNữ08/11/20115A2
TD200917Lê Trí HiểnNam19/04/20142A4
TD200920Ứng Hồng VũNam03/10/20088A5
TD200922Nguyễn Trọng KhangNam09/05/20124A5
TD200926Triệu Minh HiếuNam05/01/20133A8
TD200945Đoàn Tuấn DũngNam06/07/20142A3
TD200947Chu Minh TríNam23/08/20088A1
TD200948Chu Minh KhánhNam19/08/20103
TD200949Bùi Đức LươngNam04/11/20079A2
TD200952Đào Nam DươngNam29/06/20097A6
TD200953Nguyễn Hải SơnNam06/07/20097A6
TD200979Nguyễn Trần Xuân DuyNam10/12/20088A5
TD200985Dương Minh HạnhNữ21/12/20124A1
TD200986Phạm Khánh LinhNữ29/12/20088A4
TD200987Nguyễn Thục UyênNữ01/03/20115A1
TD201000Vũ Quang PhúNam08/04/20124A1
TD201004Nguyễn Yến KhanhNữ28/10/20133A1
TD201005Nguyễn Nhật MaiNữ28/01/20097A2
TD201015Trần Hoàng MinhNam07/06/20097A3
TD201016Nguyễn Quang MinhNam05/12/20088A4
TD201025Trần Minh ĐứcNam08/09/20124A2
TD201036Lê Toàn MinhNam01/12/20115A4
TD201037Trần Hoàng VyNữ10/05/20088A4
TD201039Trịnh Tuấn DũngNam07/08/20142A6
TD201040Nguyễn Đức KhôiNam11/01/20102
TD201041Lê Công DuyNam19/12/20079A3
TD201057Nguyễn Hồng ĐăngNam03/01/20088A4
TD201061Nguyễn Quốc AnhNam08/11/20078A1
TD201064Nguyễn Đắc PhongNam01/12/20142A1
TD201076Trần Đăng QuangNam17/10/20115A3
TD201082Vũ Hà PhươngNữ25/05/20124A5
TD201083Vũ Anh MinhNam02/10/20103
TD201090Nguyễn Minh PhươngNữ13/12/20092
TD201096Nguyễn Hà Minh TuyềnNữ11/07/20124A1
TD201107Vũ Đức Thái DuyNam24/07/20133A7
TD201121Nguyễn Triệu HuyNam23/10/20124A1
TD201123Trần Doãn Phan Ngọc ChâuNam20/12/20142A2
TD201137Vũ Khánh HỷNữ27/03/20102
TD201142Nguyễn Quốc ViệtNam23/01/20115A3
TD201143Nguyễn Hoàng BáchNam25/10/20124A3
TD201146Nguyễn Phương ThảoNữ10/01/20079A2
TD201147Phạm Nguyễn Hà ChâuNữ21/10/20088A1
TD201148Nguyễn Thị Huyền ThươngNữ04/10/20088A2
TD201150Trương Thảo NhiNữ19/09/20142A6
TD201151Nông Đức ThiệnNam24/11/20115A3
TD201160Nguyễn Thanh VinhNam16/06/20124A1
TD201167Vũ Trần Anh KhoaNam26/07/20088A3
TD201168Vũ Bình MinhNam25/10/20115A3
TD201169Tạ Ngân AnNữ13/12/20115A3
TD201172Nguyễn Ngọc DiệpNữ24/02/20115A4
TD201173Ninh Diệp NhưNữ27/09/20124A1
TD201174Nguyễn Nhật MinhNam07/08/20088A2
TD201175Bùi Đức HiếuNam02/05/20124A5
TD201176Ngô Chí CườngNam13/09/20105A4
TD201177Nguyễn Bảo NamNam18/03/20133A4
TD201179Phan Trần Gia HưngNam07/07/20124A4
TD210002Hoàng Hà PhươngNữ09/11/20101
TD210010Trần Gia HuyNam11/04/20088A3
TD210011Trần Bảo HuyNam28/01/20115A4
TD210018Vương Khôi VĩNam22/06/20115A3
TD210019Phạm Lê Diệp ChiNữ23/06/20142A7
TD210023Nguyễn Đức Long HảiNam02/09/20097A2
TD210028Đỗ Hải AnhNữ30/10/20097A5
TD210029Đỗ Quang VinhNam07/12/20142A3
TD210030Lê Bảo PhúcNam12/05/20133A3
TD210032Nguyễn Trung Khánh AnNam30/05/20088A1
TD210213Quách Lê Gia AnNữ11/05/20101
TD210228Nguyễn Gia LinhNữ16/10/20124A4
TD210291Trần Khánh UyênNữ19/03/20133A2
TD200876Nguyễn Kiều AnhNữ10/07/20151A6
TD200890Xiêm Thái SơnNam14/05/20151A8
TD200903Lê Quang HiếuNam17/08/20151A4
TD200936Ngô Quang TrungNam21/07/20151A6
TD200965Lê Trung SơnNam12/10/20151A6
TD200968Phạm Bảo AnNữ18/05/20151A5
TD200969Nguyễn Phương AnhNữ25/03/20151A8
TD201022Bùi Quang MinhNam10/06/20151A8
TD201055Nguyễn Kiến SơnNam27/11/20151A8
TD201140Nguyễn Trọng KhánhNam09/01/20151A1
TD201155Phạm Phương LinhNữ11/04/20151A6
TD201156Phạm Đức AnhNam20/11/20151A6
TD210033Lê Thùy DươngNỮ13/05/20151A3
TD210034Nguyễn Duy AnNam26/09/20151A1
TD210035Nguyễn Minh ThưNữ04/03/20151A1
TD210040Đỗ Trúc LâmNam21/04/20151A4
TD210044Trịnh Quang MinhNam29/05/20151A8
TD210045Phạm Quang MinhNam19/12/20151A1
TD210051Lê Nhật PhươngNữ06/07/20151A1
TD210052Vũ Minh NguyệtNữ21/05/20151A1
TD210055Ngô Diệu BăngNữ01/07/20151A8
TD210056Nguyễn Gia KhánhNam19/01/20151A1
TD210057Nguyễn Nhật NamNam30/08/20151A8
TD210058Nguyễn Minh ĐứcNam02/12/20151A5
TD210059Nguyễn Phúc ThànhNam22/01/20151A4
TD210060Nguyễn Danh Bảo NgọcNữ14/10/20151A5
TD210062Lê MinhNam13/07/20151A6
TD210063Nguyễn Minh ChâuNữ01/11/20151A7
TD210068Bùi Lê Cường ThịnhNam23/06/20151A1
TD210069Trần Đăng QuangNam08/03/20141A1
TD210070Nguyễn Thảo NguyênNữ30/11/20142A4
TD210071Vũ Dương Hải ĐăngNam12/11/20151A5
TD210073Nguyễn Đức ĐạtNam08/10/20151A8
TD210075Vũ Minh PhúNam15/08/20106
TD210076Nguyễn Ánh DươngNam13/05/20151A8
TD210078Nguyễn Tiến ĐạtNam02/10/20151A7
TD210081Lê Đức AnhNam11/11/20151A1
TD210082Đào Công BáchNam12/11/20151A6
TD210084Đặng Bảo NamNam09/10/20151A7
TD210085Nguyễn Minh TiếnNam08/01/20151A4
TD210086Vũ Minh QuangNam13/10/20104
TD210087Phạm Minh PhươngNam16/04/20151A6
TD210088Đỗ Minh ThưNữ30/07/20104
TD210089Trịnh Anh KhoaNam18/04/20151A6
TD210096Tạ Linh AnhNữ23/03/20151A1
TD210097Nguyễn Huy ĐạtNam06/08/20151A1
TD210098Nguyễn Khải MinhNam11/05/20151A6
TD210099Nguyễn Thị Phương AnhNữ11/05/20151A7
TD210100Trương Thế QuangNam03/01/20151A8
TD210101Nguyễn Ngọc Minh KhoaNam19/11/20151A1
TD210104Bùi Đinh Sỹ ThăngNam17/12/20151A1
TD210113Kiều Minh ĐạtNam08/03/20151A5
TD210114Bùi Đức KiênNam23/11/20151A5
TD210115Nguyễn Kiều AnhNữ14/02/20151A2
TD210116Vũ Ngọc MinhNam01/08/20151A2
TD210118Phạm Minh SơnNam07/11/20151A5
TD210119Hoàng Thảo PhươngNữ24/04/20151A5
TD210121Khuất Kiều Bảo ChâuNữ18/09/20151A3
TD210122Nguyễn Văn Gia PhúNam09/03/20151A1
TD210123Nguyễn Khánh ChiNữ13/02/20151A2
TD210124Nguyễn Đức MinhNam28/11/20103
TD210125Nguyễn Đàm Phương AnhNữ18/10/20088A3
TD210127Nguyễn Hoàng TùngNam02/06/20151A4
TD210128Nguyễn Nghĩa Ngọc AnhNam06/12/20151A4
TD210129Nguyễn Minh TríNam19/02/20151A8
TD210130Đặng Khánh PhươngNữ30/11/20151A3
TD210132Nguyễn Minh KhangNam26/12/20151A2
TD210133Nguyễn Phạm Hà VyNữ17/07/20151A2
TD210134Đinh Nguyễn Thế DũngNam06/04/20151A3
TD210135Nguyễn Thanh ThảoNữ03/09/20151A1
TD210139Nguyễn Tuấn PhongNam15/05/20151A1
TD210140Đặng Chí KiênNam21/12/20151A5
TD210141Tạ Minh KhangNam19/12/20151A1
TD210143Nguyễn Hoài AnhNữ11/12/20105
TD210144Đặng Quỳnh AnhNữ29/05/20151A3
TD210145Đặng Quỳnh ChiNữ29/05/20151A3
TD210147Nguyễn Đức Phúc HưngNam30/03/20133A7
TD210148Mai Nhật MinhNam20/08/20103
TD210149Dương Đình TháiNam23/12/20088A4
TD210151Đỗ Ngọc MinhNam01/10/20151A1
TD210152Nguyễn Trí ĐứcNam27/11/20124A7
TD210153Phùng Quang HảiNam16/05/20133A1
TD210154Hoàng Tuấn AnhNam11/07/20151A3
TD210155Hoàng Ngọc AnhNữ01/11/20101
TD210156Nguyễn Ngọc Gia NgânNữ14/03/20151A5
TD210158Trần Thái SơnNam02/11/20151A5
TD210159Phạm Bảo LâmNam20/02/20104
TD210161Kiều Kim NgânNữ05/11/20151A1
TD210162Đinh Minh Ngọc AnhNữ10/11/20151A5
TD210163Dương Mai TrangNữ31/08/20133A4
TD210165Lê Cao Hoàng QuânNam30/04/20151A5
TD210168Lâm Tuấn KiệtNam09/04/20151A1
TD210170Nguyễn Bá MạnhNam08/08/20104
TD210172Nhâm Minh ChâuNữ01/12/20151A2
TD210175Nguyễn Chí LâmNam24/12/20104
TD210178Vũ Huyền AnhNữ19/01/20104
TD210181Trần Uyển NhiNữ30/07/20151A3
TD210183Trần Nguyễn Việt AnhNam22/06/20097A6
TD210185Trần Linh ĐanNữ25/09/20124A7
TD210186Trần Tú AnhNam13/12/20104
TD210188Trần Lê Hồng AnhNữ19/11/20115A5
TD210189Nguyễn Uyển NhiNữ27/01/20105
TD210195Phùng Quang BộNam18/11/20104
TD210196Đặng Trúc LamNữ15/10/20104
TD210197Đoàn Xuân Hà MinhNam21/04/20104
TD210198Nguyễn Đỗ Thụy VyNữ31/03/20106
TD210199Nguyễn Đỗ ThànhNam07/03/20124A4
TD210200Trương Thảo NguyênNữ29/09/20151A2
TD210201Tống Mai AnhNữ06/05/20115A5
TD210204Phùng Linh GiangNữ01/07/20106
TD210208Nguyễn Lê VyNữ29/10/20151A8
TD210209Nguyễn Gia KhangNam10/11/20151A8
TD210210Lê Như ThảoNữ28/03/20151A5
TD210212Hoàng Đức AnhNam13/11/20151A4
TD210214Nguyễn Vi Thiên LýNữ25/10/20104
TD210215Phạm Nam KhánhNam09/11/20105
TD210216Nguyễn Hữu Trung KiênNam18/07/20151A3
TD210218Lưu Minh BảoNam28/05/20151A6
TD210221Bùi Minh QuangNam04/09/20115A5
TD210226Vũ Nhật MinhNam11/11/20151A2
TD210227Nguyễn Nhật MinhNam14/12/20115A3
TD210229Vũ Huy HoàngNam15/11/20151A7
TD210231Vương Chí KiệtNam20/01/20105
TD210235Phạm Minh QuangNam15/10/20105
TD210237Trịnh Lê Thanh ThanhNữ25/01/20106
TD210244Nguyễn Đức Bảo PhúcNam24/03/20097A5
TD210246Lê Trí NguyênNam18/06/20142A2
TD210247Lê Hoàng HảiNam16/01/20104
TD210251Nguyễn Nguyên ĐứcNam08/09/20097A4
TD210252Quang Ngọc HuyềnNữ06/04/20115A5
TD210253Nguyễn Hà MyNữ03/07/20105
TD210254Nguyễn Trần Gia HânNữ28/09/20151A1
TD210255Trịnh Bảo NgọcNữ17/12/20151A1
TD210257Đới Sĩ Thạch AnhNam23/10/20105
TD210258Nguyễn Bảo QuânNam18/09/20133A3
TD210259Nguyễn Bảo PhongNam11/12/20151A8
TD210260Lưu Bảo ChungNam03/05/20151A6
TD210262Phạm Minh NgọcNữ05/11/20151A5
TD210263Nguyễn Linh NhiNữ09/06/20151A2
TD210264Nguyễn Ngọc Tuệ MinhNữ24/11/20151A4
TD210266Nguyễn Minh TrangNữ04/09/20151A1
TD210268Nguyễn Như ÝNữ21/05/20151A2
TD210269Tống Nguyên HảiNam04/01/20107
TD210270Bùi Quang KiệtNam16/06/20105
TD210271Đỗ Yến VyNữ13/02/20151A6
TD210272Đỗ Hà LinhNữ13/02/20151A6
TD210273Đào Mạnh QuangNam22/05/20151A2
TD210279Hoàng Anh ThưNữ16/06/20151A5
TD210280Nguyễn Thiện ThanhNữ28/02/20151A7
TD210284Trần Vy AnNữ07/08/20142A8
TD210287Han Ngọc HàNữ18/03/20151A7
TD210288Nguyễn Nhật Gia HuyNam07/01/20133A7
TD210292Nguyễn Tùng AnhNam14/02/20151A6
TD210293Trần Đức MinhNam29/10/20151A4
TD210294Nguyễn Tuấn HưngNam13/05/20104
TD210299Dương Nguyễn Anh TúNam12/12/20151A4
TD210300Dương Xuân BáchNam19/10/20115A5
TD210301Kiều Thị Minh TâmNữ14/02/20151A8
TD210303Lê Phúc Minh HoàngNam28/04/20151A5
TD210304Hoàng Anh DũngNam21/09/20151A4
TD210305Nguyễn Minh TriếtNam10/03/20151A7
TD210307Lê Đức TríNam05/11/20104
TD210308Nguyễn Gia PhúcNam10/08/20142A3
TD210309Triệu Gia PhúNam30/04/20151A2
TD210310Trần Đức PhongNam24/03/20124A7
TD210312Phan Bình MinhNam01/10/20107
TD210314Bùi Gia KhánhNam04/03/20104
TD210315Nguyễn Yến VyNữ02/06/20151A8
TD210316Nguyễn Sơn TùngNam01/11/20151A2
TD210318Phan Hoàng NamNam28/04/20124A7
TD210319Mai Quang HuyNam24/01/20104
TD210320Mai Quang AnhNam15/11/20151A3
TD210321Lý Nguyễn Quang AnhNam04/08/20088A1
TD210327Lê Bình MinhNam09/12/20097A3
TD210331Lưu Vĩnh TháiNam28/06/20133A1
TD210332Đặng Tiến DũngNam29/03/20124A1
TD210336Nguyễn Đình Anh KhôiNam07/01/20133A2
TD210338Nguyễn An Gia HânNữ28/08/20142A3
TD210339Nguyễn Thảo NguyênNam14/07/20142A1
TD210340Nguyễn Ngọc HânNữ04/05/20151A8
TD210341Phạm Ánh GiangNữ05/11/20142A3
TD210342Lại Chi Mai LâmNữ12/08/20133A2
TD210343Lại Chi Bảo HânNữ23/09/20115A5
TD210344Lại Huy Minh TúNam30/10/20151A3
TD210345Hoàng Phúc SơnNam29/12/20151A6
TD210346Phạm Trần Ngọc MinhNam31/03/20151A6
TD210347Đỗ Văn TrungNam03/11/20151A2
TD210348Bùi Tuấn MinhNam06/02/20151A8
TD210349Trần Quỳnh ChiNữ26/12/20151A6
TD210352Dương Ngân HàNữ29/08/20151A6
TD210353Bùi Ngô Bảo HuyNam05/04/20151A7
TD210359Nguyễn Mạnh ĐứcNam24/01/20115A5
TD210360Vũ Phương MyNữ11/12/20133A1
TD210361Nguyễn Gia ThiệnNam06/02/20151A3
TD210362Nguyễn Nhật QuangNam09/10/20151A6
TD210364Nguyễn KhangNam25/07/20097A6
TD210369Hoàng Diệu LinhNữ02/03/20151A7
TD210373Nguyễn Hà Minh SơnNam04/09/20151A2
TD210376Lưu Thúy HuyềnNữ10/03/20151A8
TD210378Nguyễn Tú UyênNam04/08/20105
TD210379Nguyễn Như QuỳnhNữ26/04/20104
TD210380Nguyễn Trường AnNam20/10/20133A7
TD210382Trương Gia BảoNam04/09/20151A3
TD210383Trần Anh VũNam14/11/20104
TD210386Nguyễn Việt AnhNam16/02/20104
TD210389Trần Thị Minh ChâuNữ23/06/20151A2
TD210391Trần Nguyễn Minh PhúNam21/12/20124A7
TD210392Nguyễn Minh HiếuNam5A5
TD210396Nguyễn Thị Ngân GiangNữ07/11/20104
TD210397Nguyễn Đình TúNam08/11/20151A4
TD210398Vũ Minh SơnNam16/07/20151A4
TD210402Nguyễn Bảo MinhNam11/09/20088A4
TD210408Lê Vũ Nhật NamNam02/03/20151A8
TD210409Lưu Ngọc AnhNữ15/05/20151A7
TD210410Ngô Minh AnhNữ20/10/20151A7
TD210411Đỗ Chí KiênNam17/06/20142A2
TD210415Nguyễn Bá HưngNam15/06/20151A7
TD210416Nguyễn Bảo AnhNữ14/12/20151A1
TD210419Nguyễn Kim HoànNam02/11/20104
TD210420Nguyễn Gia HuyNam19/03/20151A5
TD210421Nguyễn Xuân SơnNam03/03/20151A4
TD210424Nguyễn Đăng Hoàng DũngNam19/12/20151A6
TD210426Nguyễn Hồng Ánh DươngNữ14/10/20151A4
TD210427Ngô Minh VũNam21/09/20124A7
TD210431Lưu Phương LinhNữ14/12/20115A5
TD210433Phùng Bảo SơnNam14/01/20151A3
TD210437Đỗ Minh KhangNam02/11/20151A5
TD210440Đỗ Minh KhánhNam23/08/20151A3
TD210447Nguyễn Thùy TrangNữ17/07/20133A7
TD210448Trần Ngọc KhánhNam31/08/20124A7
TD210449Doãn Phương LinhNữ25/10/20124A7
TD210450Bùi Diệp ChiNữ01/11/20142A2
TD210451Trần Vũ Gia MinhNam24/08/20124A7
TD210452Phạm Gia BảoNam18/11/20142A4
TD210454Phạm Vân ChiNữ14/04/20115A5
TD210455Hoàng Đoàn Bảo AnNữ13/11/20151A6
TD210456Nguyễn Thị Khánh HuyềnNữ01/09/20105
TD210457Nguyễn Kiều KhanhNữ02/11/20105
TD210467Tạ Việt HàNữ10/03/20105
TD210470Phan Trọng HoàngNam28/12/20151A7
TD210471Phạm Ngọc Gia HưngNam29/05/20151A8
TD210474Ngọ Diệu HuyềnNữ16/08/20151A4
TD210475Ngô Thái Bách HợpNữ10/02/20115A5
TD210476Hạ Huyền AnhNữ08/08/20151A4
TD210477Nguyễn Minh KhangNam04/11/20151A7
TD210478Hạ Trung AnhNam20/11/20133A2
TD210483Đào Thị Phương ThảoNữ02/09/20151A6
TD210485Cầm Đức AnhNam10/09/20151A7
TD210486Đỗ Nhật MinhNam07/11/20151A5
TD210488Trần Anh TúNam05/11/20151A7
TD210494Nguyễn Thị Khánh HuyềnNữ19/11/20124A1
TD210497Hoàng An KhangNam30/12/20097A5
TD210498Nguyễn Hà LinhNữ10/10/20142A1
TD210499Nguyễn Huy PhongNam27/10/20151A5
TD210500Nguyễn Bảo QuyênNữ09/11/20151A4
TD210501Nguyễn Minh QuangNam31/05/20105
TD210502Nguyễn Như Bảo LinhNữ03/03/20142A8
TD210503Phạm Ngọc Vân AnhNữ21/09/20151A3
TD210504Nguyễn Minh QuangNam25/03/20151A2
TD210505Võ Thùy DươngNữ09/12/20151A8
TD210506Trần Hoàng Nhật MinhNam19/11/20105
TD210509Trần Khánh ChiNữ16/09/20151A5
TD210510Nguyễn Đỗ Minh KhuêNữ23/11/20124A4
TD210514Trương Phúc KhangNam08/09/20105
TD210515Nguyễn Đức MinhNam05/10/20105
TD210516Đặng Gia MinhNam05/12/20105
TD210517Đặng Gia BìnhNam01/07/20133A1
TD210518Đào Bảo ChâuNữ06/02/20151A6
TD210523Nguyễn Khôi NguyênNam06/07/20101
TD210524Lê Phúc MinhNam23/07/20142A6
TD210525Nguyễn Hà QuyênNữ17/11/20107
TD210526Hoàng Như Bảo AnhNữ25/06/20151A6
TD210528Văn Tuệ TâmNữ10/10/20151A4
TD210530Nguyễn Tiến PhongNam26/08/20151A7
TD210531Nguyễn Nam KhánhNam29/10/20151A7
TD210534Lê Hoàng QuyềnNam23/04/20115A5
TD210536Nguyễn Nhật MinhNam11/10/20097A3
TD210537Nguyễn Ngọc MinhNam11/10/20097A4
TD210538Đỗ Mạnh CườngNam25/05/20105
TD210540Nguyễn Bùi Minh NgọcNam19/10/20105
TD210542Nguyễn Đức HuyNam02/09/20142A1
TD210543Đào Thùy TrangNữ22/10/20105
TD210549Phạm Nguyễn Nhật HoàngNam20/05/20124A7
TD210550Nguyễn Minh TùngNam22/06/20151A8
TD210553Đinh Thị Minh ThưNữ08/11/20151A7
TD210563Đỗ Trung HiếuNam12/07/20106
TD210564Đỗ Trung KiênNam24/10/20133A1
TD210566Đinh Thanh SơnNam21/11/20124A7
TD210568Nguyễn Tùng AnhNam30/12/20151A2
TD210573Chử Đạt MinhNam30/06/20106
TD210574Chử Thành CôngNam30/06/20106
TD210577Phạm Đăng KhoaNam30/12/20151A5
TD210579Nguyễn Hùng ĐăngNam02/10/20106
TD210588Lê Hồng QuangNữ09/01/20142A3
TD210591Nguyễn Minh ChâuNữ29/07/20124A3
TD210594Tăng Thanh MaiNam21/05/20097A3
TD210599Trần Phúc BảoNam11/01/20115A2
TD210603Nguyễn Xuân LâmNam23/09/20133A2
TD210604Nguyễn Đăng DươngNam02/12/20115A2
TD210626Trần Thế BảoNam03/10/20107
TD210631Tạ Duy KhánhNam14/02/20124A2
TD210632Nguyễn Trần MinhNam29/08/20106
TD210636Hoàng Chí DũngNam31/12/20151A3
TD210637Vũ Hà LâmNam07/10/20107
TD210638Lương Gia LinhNữ12/01/20151A7
TD210639Nguyễn Đỗ Bảo TrânNữ28/01/20151A4
TD210640Lê Anh ĐứcNam01/05/20097A2
TD210642Ngô Thành NamNam07/01/20115A5
TD210645Trần Đức ToànNam27/08/20124A7
TD210646Bùi Nguyễn Nam AnhNam11/09/20151A2
TD210647Bùi Nguyễn Khánh HuyNam13/09/20106
TD210654Trịnh Bách Như PhươngNữ28/07/20115A3
TD210656Nịnh Quang TuyếnNam28/10/20106
TD210659Nguyễn Thành CôngNam25/12/20151A2
TD210660Trịnh Mai PhươngNữ19/08/20097A1
TD210663Nguyễn Trần Gia MinhNam18/12/20151A4
TD210670Trịnh Đắc MinhNam22/11/20097A4
TD210678Lê Hồng PhúcNữ06/02/20115A5
TD210680Kiều Vân AnhNữ14/07/20151A8
TD210681Lê Hà Thùy AnhNữ01/04/20151A2
TD210683Nguyễn Thị Ngân KhánhNữ04/02/20151A3
TD210685Nguyễn Khắc Nhật QuânNam25/01/20151A3
TD210686Nguyễn Hoàng Bảo TrânNữ05/01/20133A3
TD210689Phạm Lương Tuấn DũngNam15/12/20097A1
TD210691Phạm Nguyễn Minh ChâuNữ17/03/20106
TD210695Nguyễn Mạnh DũngNam21/07/20115A5
TD210696Nguyễn Tường VyNữ10/01/20088A1
TD210698Lưu Hoàng NamNam15/01/20151A6
TD210703Phạm Quang ĐạtNam09/05/20151A3
TD210708Nguyễn Hà ThuNữ09/11/20142A2
TD210709Trần Phú TháiNam17/10/20087A1
TD210711Trần Hương GiangNữ02/10/20107
TD210712Ngô Đình Công DuyNam18/11/20106
TD210713Phạm Minh NghĩaNam23/03/20106
TD210714Bùi Nguyên LongNam29/11/20124A7
TD210715Lê Khánh HàNữ29/09/20115A1
TD210716Cấn Đỗ Trường GiangNam08/03/20124A7
TD210719Lê Nguyễn Gia BảoNam11/12/20142A1
TD210722Nguyễn Thu TrangNữ23/09/20133A7
TD210723Nguyễn Gia BảoNam05/08/20115A5
TD210773Tạ Phương LinhNữ24/02/20106
TD210774Hoàng Bảo NgọcNữ16/06/20106
TD210775Nguyễn Quang HuyNam31/08/20115A5
TD210776Nguyễn Quang Hải AnNam02/05/20133A1
TD210777Bùi Mai Kiều LiênNữ13/11/20124A3
TD210779Bùi Ngọc LinhNữ02/06/20124A7
TD210780Nguyễn Việt TiếnNam10/03/20107
TD210781Nguyễn Huy VũNam23/08/20115A5
TD210784Đỗ Minh QuânNam12/10/20151A3
TD210787Cao Bảo AnhNữ06/08/20151A3
TD210799Bùi Phương LinhNữ12/12/20106
TD210801Nguyễn Anh DuyNam05/10/20151A3
TD210802Nguyễn Thuận PhongNam27/10/20142A1
TD210810Phùng Hiểu MinhNữ04/08/20106
TD210811Lê Phạm Khánh AnNam02/02/20107
TD210830Nguyễn Gia KiênNam01/04/20124A7
TD210834Vũ Đình DươngNam08/12/20088A3
TD210840Phan Đức TríNam29/10/20107
TD210843Trần Đức Cao MinhNam30/06/20106
TD210850Tạ Thục VyNữ10/01/20151A5
TD210853Kiều Gia VinhNam28/10/20107
TD210855Bùi Đức MinhNam27/09/20133A1
TD210858Hoàng Bảo TrâmNữ30/08/20101
TD210859Nguyễn Đức NguyênNam17/09/20103
TD210861Phạm Phương LinhNữ02/12/20101
TD210862Nguyễn Phương AnhNữ31/08/20097A6
TD210864Ngô Gia BảoNam08/12/20107
TD210865Lê Minh NhậtNam02/01/20133A2
TD210866Nguyễn Thùy DươngNữ15/08/20107
TD210867Nguyễn Duy ĐạiNam06/01/20151A2
TD210875Nguyễn Hương LiênNữ22/07/20151A2
TD210876Nguyễn Thị Hương GiangNam17/09/20133A2
TD210877Lưu Hồng HạnhNữ16/01/20107
TD210882Lê Đức Trí DũngNam03/03/20151A2
TD210885Bùi Đức PhúcNam13/02/20097A4
TD210888Trịnh Phan Tuấn KiệtNam28/02/20115A5
TD210889Trịnh Phan Gia HưngNam06/08/20142A3
TD210892Nguyễn Nhật NamNam16/06/20151A7
TD210894Nguyễn An PhúNam06/04/20151A4
TD210898Phạm Hà KhánhNam08/07/20115A4
TD210899Trần Minh QuânNam29/05/20088A3
TD210905Nguyễn Duy HiểnNam28/08/20141a4
TD210907Đào Cư Bảo MinhNam13/09/20107
TD210910Trần Khánh HuyềnNữ19/05/20114A7
TD210912Trần Minh ChâuNam19/07/20124A7
TD210913Phí Ngọc AnhNam09/12/20151A7
TD210914Trần Minh DũngNam21/12/20107
TD210915Phạm Chu Bảo NhiNữ21/06/20124A7
TD210920Nguyễn Mai AnhNữ25/07/20088A1
TD210921Nguyễn Xuân LâmNam21/11/20107
TD210926Nguyễn Hoàng TâmNam19/01/20107
TD210934Đào Thị Hải YếnNữ21/09/20097A5
TD210938Nguyễn Ánh HồngNữ05/11/20107
TD210939Nguyễn Đình Minh SángNam06/03/20133A7
TD210941Đặng Thị QuyênNữ02/11/20107
TD210945Đặng Hùng CườngNam30/10/20115A5
TD210946Nguyễn Thanh HuyềnNữ20/12/20133A7
TD210947Ngô An BìnhNam23/08/20115A5
TD210948Vũ Nam PhongNam02/03/20133A2
TD210949Nguyễn Thanh DươngNam11/05/20115A5
TD210950Lê Doanh DoanhNữ09/07/20097A2
TD210964Đinh Quốc BảoNam03/10/20124A7
TD210965Trần Vũ Khánh LinhNữ01/09/20151A3
TD210968Nguyễn Minh TriếtNam03/06/20133A5
TD210969Dương Trung NghĩaNam29/07/20133A5
TD210970Dương Diệp LinhNữ16/06/20115A5
TD210975Nguyễn Ngọc LâmNam24/06/20097A5
TD210976Nguyễn Đức HiếuNam04/09/20097A4
TD210977Phạm Minh UyênNữ26/01/20115A5
TD210978Phạm Minh KhuêNữ28/11/20088A4
TD210983Lương Đình Tuấn MinhNam17/04/20115A5
TD210984Lương Đình PhátNam05/03/20097A6
TD210986Dư Tuấn AnhNam05/12/20151A3
TD210992Nguyễn Phương LinhNữ20/08/20151A5
TD210993Hoàng Minh KhánhNam05/08/20107
TD210997Nguyễn Quang HuyNam23/11/20088A4
TD211001Nguyễn TrọngNam29/09/20107
TD211002Nguyễn Hữu Duy AnhNam24/09/20151A3
TD211003Nguyễn Thạch Bảo QuốcNam01/12/20124A7
TD211004Phạm Vĩnh NamNam04/02/20133A3
TD211005Bùi Nhật MinhNam14/07/20151A4
TD211006Vũ Gia HânNam29/08/20151A2
TD211012Nguyễn Hồng Minh PhươngNữ21/11/20088A2
TD211014Trần Khánh LinhNữ13/01/20103
TD211015Bùi Thảo NhiNữ01/04/20151A4
TD211017Nguyễn Năng HuyNam16/06/20124A1
TD211018Nguyễn Năng QuânNam05/10/20102
TD211019Nguyễn Hà PhươngNữ31/05/2015?
TD211020Hoàng Mỹ An Nữ21/12/20124A7
TD211026Phan Thục AnhNữ21/09/20151A2
TD211028Vũ Dung BìnhNam18/08/20142A8
TN201703Nguyễn Hoàng MinhNam09/10/20141A7
TN210330Phạm Hà AnhNữ19/10/20151A7

Ghi chú:

  • Mã học sinh đồng thời là Mã đóng học phí, Mã đăng nhập sổ liên lạc điện tử
  • Mã học sinh không thay đổi trong suốt quá trình HS học tại trường (Khi HS lên lớp vẫn sử dụng mã HS cũ)