TRA CỨU MÃ HỌC SINH, LỚP

Mã HSTên HSGiới tínhNgày sinhLớpTài khoản Microsoft Teams
TD200007Nguyễn Lam DiệpNữ12/07/20141A1TD200007@tueducschool.edu.vn
TD200020Trần Phương LinhNữ29/09/20141A1TD200020@tueducschool.edu.vn
TD200021Nguyễn Khánh NgânNữ01/12/20141A1TD200021@tueducschool.edu.vn
TD200029Kiều Minh KiềuNữ05/11/20141A1TD200029@tueducschool.edu.vn
TD200042Nguyễn Thành PhátNam17/06/20141A1TD200042@tueducschool.edu.vn
TD200047Bùi Hiếu MinhNam27/12/20141A1TD200047@tueducschool.edu.vn
TD200055Nguyễn Phúc NguyênNam31/01/20141A1TD200055@tueducschool.edu.vn
TD200097Đồng Bảo ChiNữ22/02/20141A1TD200097@tueducschool.edu.vn
TD200123Nguyễn Chí Nhật MinhNam30/06/20141A1TD200123@tueducschool.edu.vn
TD200132Nguyễn Trâm AnhNữ18/10/20141A1TD200132@tueducschool.edu.vn
TD200139Trần Tuấn LậpNam04/11/20141A1TD200139@tueducschool.edu.vn
TD200140Phạm Gia HuyNam22/06/20141A1TD200140@tueducschool.edu.vn
TD200141Đặng Xuân Gia BáchNam30/08/20141A1TD200141@tueducschool.edu.vn
TD200148Phạm Hoàng LiênNữ15/04/20141A1TD200148@tueducschool.edu.vn
TD200164Cao Thảo NhiNữ10/10/20141A1TD200164@tueducschool.edu.vn
TD200165Hồ Phúc NguyênNam28/05/20141A1TD200165@tueducschool.edu.vn
TD200214Phạm Đức HuyNam09/10/20141A1TD200214@tueducschool.edu.vn
TD200243Đặng Trần Tấn ThànhNam23/02/20141A1TD200243@tueducschool.edu.vn
TD200376Nguyễn Phúc LâmNam30/12/20141A1TD200376@tueducschool.edu.vn
TD200398Nguyễn Minh KhuêNữ01/10/20141A1TD200398@tueducschool.edu.vn
TD200413Đặng Khánh ChiNữ23/09/20141A1TD200413@tueducschool.edu.vn
TD200603Ngô Đăng Đức MinhNam07/11/20141A1TD200603@tueducschool.edu.vn
TD200678Đỗ Ngọc LiênNữ12/09/20141A1TD200678@tueducschool.edu.vn
TD200725Nguyễn Minh ChâuNữ26/12/20141A1TD200725@tueducschool.edu.vn
TD201064Nguyễn Đắc PhongNam01/12/20141A1TD201064@tueducschool.edu.vn
TD200002Nguyễn Vi Tuấn KiệtNam10/03/20141A2TD200002@tueducschool.edu.vn
TD200038Trần Đức Gia HuyNam30/05/20141A2TD200038@tueducschool.edu.vn
TD200063Lương Hoàng BáchNam05/12/20141A2TD200063@tueducschool.edu.vn
TD200090Nguyễn Anh QuânNam31/05/20141A2TD200090@tueducschool.edu.vn
TD200096Phương Ngọc QuyênNữ31/10/20141A2TD200096@tueducschool.edu.vn
TD200147Nguyễn Ngọc Linh ChiNữ29/07/20141A2TD200147@tueducschool.edu.vn
TD200155Đoàn Linh NgaNữ04/06/20141A2TD200155@tueducschool.edu.vn
TD200202Nguyễn Thế KhôiNam03/08/20141A2TD200202@tueducschool.edu.vn
TD200205Đỗ Như Phước NhânNam06/11/20141A2TD200205@tueducschool.edu.vn
TD200212Nguyễn Hoàng TuấnNam15/10/20141A2TD200212@tueducschool.edu.vn
TD200231Hoàng Nguyễn Tuấn KiệtNam15/11/20141A2TD200231@tueducschool.edu.vn
TD200247Đào Tùng LâmNam18/02/20141A2TD200247@tueducschool.edu.vn
TD200262Phạm Việt HàNam13/01/20141A2TD200262@tueducschool.edu.vn
TD200267Vũ Minh PhátNam22/10/20141A2TD200267@tueducschool.edu.vn
TD200270Trần Minh HiếuNam07/02/20141A2TD200270@tueducschool.edu.vn
TD200285Phạm Trung KiênNam15/08/20141A2TD200285@tueducschool.edu.vn
TD200287Hoàng Bảo TrâmNữ23/02/20141A2TD200287@tueducschool.edu.vn
TD200288Đà Minh ThưNữ17/11/20141A2TD200288@tueducschool.edu.vn
TD200289Bùi Phạm Quang HuyNam13/08/20141A2TD200289@tueducschool.edu.vn
TD200331Bùi Nam SơnNam28/06/20141A2TD200331@tueducschool.edu.vn
TD200364Bùi Minh AnNữ16/04/20141A2TD200364@tueducschool.edu.vn
TD200416Nguyễn Hương GiangNữ19/02/20141A2TD200416@tueducschool.edu.vn
TD200620Bùi Nhật LinhNữ16/09/20141A2TD200620@tueducschool.edu.vn
TD200716Vũ Thành LâmNam29/04/20141A2TD200716@tueducschool.edu.vn
TD201123Trần Doãn Phan Ngọc ChâuNữ20/12/20141A2TD201123@tueducschool.edu.vn
TD200003Nguyễn Tuấn MinhNam28/03/20141A3TD200003@tueducschool.edu.vn
TD200012Nguyễn Ngọc Minh AnhNữ05/06/20141A3TD200012@tueducschool.edu.vn
TD200014Nguyễn Khánh NgọcNữ23/08/20141A3TD200014@tueducschool.edu.vn
TD200026Nguyễn Gia BảoNam01/08/20141A3TD200026@tueducschool.edu.vn
TD200035Nguyễn Huy KhánhNam07/02/20141A3TD200035@tueducschool.edu.vn
TD200039Nguyễn Ngọc Bảo TrinhNữ28/06/20141A3TD200039@tueducschool.edu.vn
TD200046Phạm Anh KhoaNam04/10/20141A3TD200046@tueducschool.edu.vn
TD200053Nguyễn Đức BảoNam04/12/20141A3TD200053@tueducschool.edu.vn
TD200056Nguyễn Anh DũngNam28/01/20141A3TD200056@tueducschool.edu.vn
TD200065Lê Huyền TrangNữ04/11/20141A3TD200065@tueducschool.edu.vn
TD200122Bùi Quốc AnNam10/11/20141A3TD200122@tueducschool.edu.vn
TD200125Đỗ Gia LinhNữ20/05/20141A3TD200125@tueducschool.edu.vn
TD200126Nguyễn Việt HưngNam04/06/20141A3TD200126@tueducschool.edu.vn
TD200142Lê Minh HoàngNam06/07/20141A3TD200142@tueducschool.edu.vn
TD200146Vũ Đức BảoNam19/12/20141A3TD200146@tueducschool.edu.vn
TD200183Nguyễn An PhươngNữ18/01/20141A3TD200183@tueducschool.edu.vn
TD200209Vũ Thị Hương GiangNữ11/08/20141A3TD200209@tueducschool.edu.vn
TD200292Nguyễn Quang TùngNam13/09/20141A3TD200292@tueducschool.edu.vn
TD200335Nguyễn Kiến QuốcNam03/04/20141A3TD200335@tueducschool.edu.vn
TD200421Trần Trọng Quang MinhNam14/06/20141A3TD200421@tueducschool.edu.vn
TD200526Lê Hoàng Quốc QuânNam30/05/20141A3TD200526@tueducschool.edu.vn
TD200686Tống Bá Thiện NhânNam20/09/20141A3TD200686@tueducschool.edu.vn
TD200794Nguyễn Hà VyNữ18/07/20141A3TD200794@tueducschool.edu.vn
TD200945Đoàn Tuấn DũngNam06/07/20141A3TD200945@tueducschool.edu.vn
TD210029Đỗ Quang VinhNam07/12/20141A3TD210029@tueducschool.edu.vn
TD200019Phạm Quang AnhNam29/11/20141A4TD200019@tueducschool.edu.vn
TD200022Trương Đức MinhNam18/09/20141A4TD200022@tueducschool.edu.vn
TD200033Phạm Trần Bích NgọcNữ10/07/20141A4TD200033@tueducschool.edu.vn
TD200099Phạm Bảo ChâuNữ17/04/20141A4TD200099@tueducschool.edu.vn
TD200130Nguyễn Khánh LyNữ18/11/20141A4TD200130@tueducschool.edu.vn
TD200135Nguyễn Khuê TâmNữ28/01/20141A4TD200135@tueducschool.edu.vn
TD200150Nguyễn Ngọc DiệpNữ16/01/20141A4TD200150@tueducschool.edu.vn
TD200201Trịnh Kim NgânNữ01/10/20141A4TD200201@tueducschool.edu.vn
TD200235Nguyễn Minh KhôiNam20/06/20141A4TD200235@tueducschool.edu.vn
TD200244Nguyễn Hoàng Trí AnhNam20/11/20141A4TD200244@tueducschool.edu.vn
TD200263Nguyễn Trọng Minh KhoaNam24/03/20141A4TD200263@tueducschool.edu.vn
TD200277Trịnh Đức KhiêmNam14/01/20141A4TD200277@tueducschool.edu.vn
TD200305Nguyễn Minh SangNam20/10/20141A4TD200305@tueducschool.edu.vn
TD200309Phạm Đức KiênNam02/03/20141A4TD200309@tueducschool.edu.vn
TD200327Phùng Quang DũngNam19/01/20141A4TD200327@tueducschool.edu.vn
TD200378Nông An ThảoNữ07/12/20141A4TD200378@tueducschool.edu.vn
TD200437Tạ Ngọc Khánh ChiNữ15/09/20141A4TD200437@tueducschool.edu.vn
TD200472Vũ Mai Châu AnhNữ09/07/20141A4TD200472@tueducschool.edu.vn
TD200482Nguyễn Trọng HiếuNam08/10/20141A4TD200482@tueducschool.edu.vn
TD200513Trịnh Thu PhươngNữ20/08/20141A4TD200513@tueducschool.edu.vn
TD200535Nguyễn Hải ĐăngNam14/11/20141A4TD200535@tueducschool.edu.vn
TD200558Lê Đức AnhNam16/08/20131A4TD200558@tueducschool.edu.vn
TD200573Nguyễn Việt AnhNam10/04/20141A4TD200573@tueducschool.edu.vn
TD200577Nguyễn Minh ĐứcNam07/05/20141A4TD200577@tueducschool.edu.vn
TD200723Triệu Chí HiếuNam26/12/20141A4TD200723@tueducschool.edu.vn
TD200917Lê Trí HiểnNam19/04/20141A4TD200917@tueducschool.edu.vn
TD200006Nguyễn Tuấn KiệtNam08/11/20141A5TD200006@tueducschool.edu.vn
TD200031Nguyễn Tường AnhNữ06/12/20141A5TD200031@tueducschool.edu.vn
TD200045Hồ Sơn TùngNam03/01/20141A5TD200045@tueducschool.edu.vn
TD200049Trần Ngọc Hà LinhNữ10/11/20141A5TD200049@tueducschool.edu.vn
TD200066Chu Quang NhânNam22/08/20141A5TD200066@tueducschool.edu.vn
TD200071Nguyễn Vũ Thùy LinhNữ20/04/20141A5TD200071@tueducschool.edu.vn
TD200103Đỗ Nguyễn Anh KiệtNam02/10/20141A5TD200103@tueducschool.edu.vn
TD200121Chu Minh AnhNữ08/03/20141A5TD200121@tueducschool.edu.vn
TD200124Cao Quang AnhNam01/09/20141A5TD200124@tueducschool.edu.vn
TD200151Lương Đình TuấnNam15/04/20141A5TD200151@tueducschool.edu.vn
TD200181Phạm Thị Hải YếnNữ16/11/20141A5TD200181@tueducschool.edu.vn
TD200187Chu Khang MinhNam31/10/20141A5TD200187@tueducschool.edu.vn
TD200257Phạm Phương ThảoNữ23/12/20141A5TD200257@tueducschool.edu.vn
TD200276Nguyễn Khánh HuyềnNữ11/07/20141A5TD200276@tueducschool.edu.vn
TD200286Bùi Hải HàNữ26/02/20141A5TD200286@tueducschool.edu.vn
TD200291Đào Thanh HảiNam12/12/20141A5TD200291@tueducschool.edu.vn
TD200392Phạm Trung LâmNam08/01/20141A5TD200392@tueducschool.edu.vn
TD200410Nguyễn Tường VyNữ11/09/20141A5TD200410@tueducschool.edu.vn
TD200503Phạm Minh ThắngNam24/03/20141A5TD200503@tueducschool.edu.vn
TD200517Đào Đức BìnhNam05/09/20141A5TD200517@tueducschool.edu.vn
TD200554Trần Nguyễn Tuệ LinhNữ14/12/20141A5TD200554@tueducschool.edu.vn
TD200650Trương Duy Phước AnNam26/10/20141A5TD200650@tueducschool.edu.vn
TD200651Trần Phạm Như MinhNữ19/12/20141A5TD200651@tueducschool.edu.vn
TD200703Nguyễn Trần Khánh VyNữ08/03/20141A5TD200703@tueducschool.edu.vn
TD200801Vũ Lê Quỳnh ChiNữ31/10/20141A5TD200801@tueducschool.edu.vn
TD200011Hà Huy HoàngNam03/01/20141A6TD200011@tueducschool.edu.vn
TD200034Lê Đặng Hà LinhNữ12/01/20141A6TD200034@tueducschool.edu.vn
TD200048Lại Thảo ChiNữ25/04/20141A6TD200048@tueducschool.edu.vn
TD200062Vũ Minh ĐứcNam29/07/20141A6TD200062@tueducschool.edu.vn
TD200106Đặng Thị Ánh DươngNữ24/01/20141A6TD200106@tueducschool.edu.vn
TD200159Tạ Nhất MinhNam23/08/20141A6TD200159@tueducschool.edu.vn
TD200178Hồ Bách HảiNam05/06/20141A6TD200178@tueducschool.edu.vn
TD200184Trịnh Lê MinhNam24/10/20141A6TD200184@tueducschool.edu.vn
TD200185Nguyễn Đình KhôiNam02/12/20141A6TD200185@tueducschool.edu.vn
TD200224Nguyễn Xuân VinhNam12/12/20141A6TD200224@tueducschool.edu.vn
TD200266Trần Gia MinhNam22/01/20141A6TD200266@tueducschool.edu.vn
TD200308Hà Huyền MyNữ06/02/20141A6TD200308@tueducschool.edu.vn
TD200322Nguyễn Minh AnhNữ22/12/20141A6TD200322@tueducschool.edu.vn
TD200334Đinh Thị Trà MyNữ20/06/20141A6TD200334@tueducschool.edu.vn
TD200345Nguyễn Thảo NguyênNữ12/03/20141A6TD200345@tueducschool.edu.vn
TD200375Đặng Bảo NgọcNữ27/07/20141A6TD200375@tueducschool.edu.vn
TD200463Cao Kiến ThànhNam25/07/20141A6TD200463@tueducschool.edu.vn
TD200468Lê Khả AnNữ10/02/20141A6TD200468@tueducschool.edu.vn
TD200490Lê Minh Quỳnh AnhNữ19/06/20141A6TD200490@tueducschool.edu.vn
TD200610Đinh Tuấn KiệtNam10/10/20141A6TD200610@tueducschool.edu.vn
TD200611Trần Thảo ChiNữ21/06/20141A6TD200611@tueducschool.edu.vn
TD200785Nguyễn Hà Phương LinhNữ13/07/20141A6TD200785@tueducschool.edu.vn
TD201039Trịnh Tuấn DũngNam1A6TD201039@tueducschool.edu.vn
TD201150Trương Thảo NhiNữ1A6TD201150@tueducschool.edu.vn
TD200023Nguyễn Hà ThuNữ30/10/20141A7TD200023@tueducschool.edu.vn
TD200027Hà Vy AnhNữ05/09/20141A7TD200027@tueducschool.edu.vn
TD200043Nguyễn Thảo QuyênNữ21/07/20141A7TD200043@tueducschool.edu.vn
TD200051Hoàng Minh ĐứcNam24/04/20141A7TD200051@tueducschool.edu.vn
TD200054Nguyễn Việt DũngNam18/01/20141A7TD200054@tueducschool.edu.vn
TD200058Bùi Nguyễn Anh KhoaNam01/06/20141A7TD200058@tueducschool.edu.vn
TD200067Ngô Tuấn MinhNam11/02/20141A7TD200067@tueducschool.edu.vn
TD200068Luyện Thị Trâm AnhNữ21/02/20141A7TD200068@tueducschool.edu.vn
TD200069Vũ Minh TriếtNam07/02/20141A7TD200069@tueducschool.edu.vn
TD200070Bùi Quang MinhNam12/12/20141A7TD200070@tueducschool.edu.vn
TD200120Nguyễn Phúc NguyênNam28/05/20141A7TD200120@tueducschool.edu.vn
TD200143Nguyễn Minh NhậtNam02/04/20141A7TD200143@tueducschool.edu.vn
TD200152Trần Ngọc Quỳnh MaiNữ04/09/20141A7TD200152@tueducschool.edu.vn
TD200195Phạm Vĩnh Yến NhungNữ30/01/20141A7TD200195@tueducschool.edu.vn
TD200281Trần Minh QuânNam24/03/20141A7TD200281@tueducschool.edu.vn
TD200296Lê Gia HuyNam30/09/20141A7TD200296@tueducschool.edu.vn
TD200297Hán Nguyễn Hà MyNữ22/12/20141A7TD200297@tueducschool.edu.vn
TD200298Hán Nguyễn Hà TrangNữ04/03/20141A7TD200298@tueducschool.edu.vn
TD200300Nguyễn Phương AnNữ25/12/20141A7TD200300@tueducschool.edu.vn
TD200332Nguyễn Vũ An NghiNữ02/03/20141A7TD200332@tueducschool.edu.vn
TD200339Phan Kim CươngNam25/09/20141A7TD200339@tueducschool.edu.vn
TD200563Phùng Hoài AnNữ12/11/20141A7TD200563@tueducschool.edu.vn
TD200596Dương Minh ThànhNam07/04/20141A7TD200596@tueducschool.edu.vn
TD190303Bùi Hà NguyênNam27/10/20132A1TD190303@tueducschool.edu.vn
TD190438Giang Phúc LâmNam08/01/20132A1TD190438@tueducschool.edu.vn
TD190583Lê Ngọc Thiên TrangNữ18/12/20132A1TD190583@tueducschool.edu.vn
TD190611Trịnh Hoàng Bảo NamNam17/12/20132A1TD190611@tueducschool.edu.vn
TD190618Đặng Tâm PhúcNam12/04/20132A1TD190618@tueducschool.edu.vn
TD190650Hoàng Trọng NghĩaNam27/04/20132A1TD190650@tueducschool.edu.vn
TD190725Đào Nguyên Ngân HàNữ21/08/20132A1TD190725@tueducschool.edu.vn
TD190740Đinh Khánh ChiNữ12/10/20132A1TD190740@tueducschool.edu.vn
TD190752Hồ Anh TuấnNam14/09/20132A1TD190752@tueducschool.edu.vn
TD190806Nguyễn Huy ChuẩnNam20/12/20132A1TD190806@tueducschool.edu.vn
TD190862Đinh Đức MinhNam26/03/20132A1TD190862@tueducschool.edu.vn
TD200064Lê Ngọc Bảo LiênNữ09/01/20132A1TD200064@tueducschool.edu.vn
TD200112Đặng Nam KhánhNam28/08/20132A1TD200112@tueducschool.edu.vn
TD200177Hoàng Gia CườngNam10/11/20132A1TD200177@tueducschool.edu.vn
TD200271Trần Anh TháiNam08/10/20132A1TD200271@tueducschool.edu.vn
TD200393Lê Tiến MinhNam10/01/20132A1TD200393@tueducschool.edu.vn
TD200578Mai ChiNữ27/11/20132A1TD200578@tueducschool.edu.vn
TD200595Phan Thành LâmNam27/02/20132A1TD200595@tueducschool.edu.vn
TD200709Phan Tùng LâmNam28/09/20132A1TD200709@tueducschool.edu.vn
TD200856Nguyễn Lê Bảo NgânNữ31/05/20132A1TD200856@tueducschool.edu.vn
TD200926Triệu Minh HiếuNam05/01/20132A1TD200926@tueducschool.edu.vn
TD201004Nguyễn Yến KhanhNữ28/10/20132A1TD201004@tueducschool.edu.vn
TD190298Nguyễn Bảo ChâuNữ25/08/20132A2TD190298@tueducschool.edu.vn
TD190314Lê Ngọc Thanh VânNữ04/09/20122A2TD190314@tueducschool.edu.vn
TD190328Nguyễn Khánh AnNữ07/11/20132A2TD190328@tueducschool.edu.vn
TD190341Nguyễn Cảnh Minh KhangNam08/02/20132A2TD190341@tueducschool.edu.vn
TD190359Nguyễn HiếuNam13/09/20132A2TD190359@tueducschool.edu.vn
TD190377Phan An KhánhNữ11/09/20132A2TD190377@tueducschool.edu.vn
TD190444Nguyễn Khánh ChiNữ25/06/20132A2TD190444@tueducschool.edu.vn
TD190638Nguyễn Gia Hưng ANam10/04/20132A2TD190638@tueducschool.edu.vn
TD190697Lê Thanh TùngNam04/07/20132A2TD190697@tueducschool.edu.vn
TD190729Nguyễn Đoàn Hà MyNữ01/06/20132A2TD190729@tueducschool.edu.vn
TD190730Nguyễn Gia Linh BNữ27/12/20132A2TD190730@tueducschool.edu.vn
TD190738Nguyễn Duy Khôi NguyênNam12/02/20132A2TD190738@tueducschool.edu.vn
TD190748Nguyễn Hà TrangNữ09/07/20132A2TD190748@tueducschool.edu.vn
TD190766Trần Thị Ngân KhánhNữ13/06/20132A2TD190766@tueducschool.edu.vn
TD190775Tống Đăng DuyNam15/07/20132A2TD190775@tueducschool.edu.vn
TD190809Đoàn Vân KhánhNữ30/09/20132A2TD190809@tueducschool.edu.vn
TD200024Nguyễn Trần Hà MyNữ24/12/20132A2TD200024@tueducschool.edu.vn
TD200114Nguyễn Quang BìnhNam29/11/20132A2TD200114@tueducschool.edu.vn
TD200414Hoàng Phúc LâmNam24/11/20132A2TD200414@tueducschool.edu.vn
TD190329Han Bảo KhánhNam19/09/20122A3TD190329@tueducschool.edu.vn
TD190344Lưu Gia PhongNam29/06/20132A3TD190344@tueducschool.edu.vn
TD190364Lê Khánh ThưNữ11/03/20132A3TD190364@tueducschool.edu.vn
TD190378Lê Đới Bảo NamNam08/01/20132A3TD190378@tueducschool.edu.vn
TD190439Phạm Minh ChâuNữ18/01/20132A3TD190439@tueducschool.edu.vn
TD190440Trần Việt PhướcNam30/12/20132A3TD190440@tueducschool.edu.vn
TD190446Lê Bùi Gia LinhNữ15/07/20132A3TD190446@tueducschool.edu.vn
TD190457Lê Nhã UyênNữ01/03/20132A3TD190457@tueducschool.edu.vn
TD190484Trần Thị Thu HằngNữ16/08/20132A3TD190484@tueducschool.edu.vn
TD190515Nguyễn Lê Hùng AnhNam27/12/20132A3TD190515@tueducschool.edu.vn
TD190579Trần Như HảiNam17/12/20132A3TD190579@tueducschool.edu.vn
TD190596Lại Đắc Minh KhangNam10/11/20132A3TD190596@tueducschool.edu.vn
TD190646Lê Huy LongNam10/07/20132A3TD190646@tueducschool.edu.vn
TD190651Lương Tuệ KhanhNữ03/05/20132A3TD190651@tueducschool.edu.vn
TD190652Trần Tuấn KhangNam17/09/20132A3TD190652@tueducschool.edu.vn
TD190671Bùi Thúy QuỳnhNữ21/01/20132A3TD190671@tueducschool.edu.vn
TD190851Phạm Gia LinhNữ21/12/20132A3TD190851@tueducschool.edu.vn
TD200388Hà Châu AnhNữ07/08/20132A3TD200388@tueducschool.edu.vn
TD200710Vũ Đức HuyNam30/03/20132A3TD200710@tueducschool.edu.vn
TD210030Lê Bảo PhúcNam12/05/20132A3TD210030@tueducschool.edu.vn
TD190332Phạm Minh ĐứcNam02/04/20132A4TD190332@tueducschool.edu.vn
TD190395Nguyễn Quang LâmNam21/08/20132A4TD190395@tueducschool.edu.vn
TD190396Nguyễn Tuệ AnhNữ14/06/20132A4TD190396@tueducschool.edu.vn
TD190398Nguyễn Hoàng Thái AnNam08/12/20132A4TD190398@tueducschool.edu.vn
TD190402Nguyễn Phúc LuânNam26/07/20132A4TD190402@tueducschool.edu.vn
TD190504Trần Nguyễn Trúc LamNữ21/11/20132A4TD190504@tueducschool.edu.vn
TD190509Phạm Bảo LâmNam10/06/20132A4TD190509@tueducschool.edu.vn
TD190546Vũ Hồ Thu HươngNữ29/06/20132A4TD190546@tueducschool.edu.vn
TD190564Nguyễn Thái BảoNam14/07/20132A4TD190564@tueducschool.edu.vn
TD190580Nguyễn Mạnh DũngNam11/02/20132A4TD190580@tueducschool.edu.vn
TD190732Võ Hồ Minh ChâuNữ04/12/20132A4TD190732@tueducschool.edu.vn
TD190788Nguyễn Hoàng Minh KhangNam16/09/20132A4TD190788@tueducschool.edu.vn
TD190796Trần Minh QuangNam29/07/20132A4TD190796@tueducschool.edu.vn
TD200485Phạm Lâm PhongNam06/08/20132A4TD200485@tueducschool.edu.vn
TD200527Hoàng Phương LinhNữ31/08/20132A4TD200527@tueducschool.edu.vn
TD201177Nguyễn Bảo NamNam18/03/20132A4TD201177@tueducschool.edu.vn
TD190317Phan Thanh HảiNam28/12/20132A5TD190317@tueducschool.edu.vn
TD190338Nguyễn Khôi NguyênNam07/10/20132A5TD190338@tueducschool.edu.vn
TD190376Nguyễn Viết Phú NguyênNam21/11/20132A5TD190376@tueducschool.edu.vn
TD190384Mậu Minh KhánhNam27/09/20132A5TD190384@tueducschool.edu.vn
TD190389Thái Chu Bảo HoanNam11/05/20132A5TD190389@tueducschool.edu.vn
TD190405Phạm Huy HoàngNam11/07/20132A5TD190405@tueducschool.edu.vn
TD190418Nguyễn Việt KhangNam26/09/20132A5TD190418@tueducschool.edu.vn
TD190461Vũ Tuệ NhiNữ04/11/20132A5TD190461@tueducschool.edu.vn
TD190467Nguyễn Hoàng Khánh NgânNữ09/03/20132A5TD190467@tueducschool.edu.vn
TD190482Lưu Vũ TâmNam31/08/20132A5TD190482@tueducschool.edu.vn
TD190486Nguyễn Ngọc Bảo AnNữ16/08/20132A5TD190486@tueducschool.edu.vn
TD190514Phạm Gia HưngNam15/09/20132A5TD190514@tueducschool.edu.vn
TD190517Tạ Phương LinhNữ22/03/20132A5TD190517@tueducschool.edu.vn
TD190551Nguyễn Kim NgọcNữ26/07/20132A5TD190551@tueducschool.edu.vn
TD190595Nguyễn Tuấn Kiệt BNam09/02/20112A5TD190595@tueducschool.edu.vn
TD190619Lưu Thiên VũNam13/09/20132A5TD190619@tueducschool.edu.vn
TD190649Trần Phương NamNam16/12/20132A5TD190649@tueducschool.edu.vn
TD190956Nguyễn Ngọc LinhNữ17/12/20132A5TD190956@tueducschool.edu.vn
TD200170Nguyễn Hoàng HảiNam10/05/20132A5TD200170@tueducschool.edu.vn
TD200172Tào Dương Ngọc LinhNữ25/01/20132A5TD200172@tueducschool.edu.vn
TD200795Trịnh Nguyên KhôiNam14/01/20132A5TD200795@tueducschool.edu.vn
TD190316Ngô Gia BảoNam05/07/20132A6TD190316@tueducschool.edu.vn
TD190319Vũ Tường NhiNữ25/09/20132A6TD190319@tueducschool.edu.vn
TD190348Nguyễn Thành NamNam14/08/20132A6TD190348@tueducschool.edu.vn
TD190352Nguyễn Ánh DươngNữ23/02/20132A6TD190352@tueducschool.edu.vn
TD190353Hà Phúc TườngNam22/06/20132A6TD190353@tueducschool.edu.vn
TD190368Nguyễn Hải Hà AnhNữ07/04/20132A6TD190368@tueducschool.edu.vn
TD190385Nguyễn Hoàng Phương LinhNữ10/01/20132A6TD190385@tueducschool.edu.vn
TD190397Hà Bảo LinhNữ11/07/20132A6TD190397@tueducschool.edu.vn
TD190430Nguyễn Bảo TrungNam03/04/20132A6TD190430@tueducschool.edu.vn
TD190471Ngô Gia Minh NhậtNam16/10/20132A6TD190471@tueducschool.edu.vn
TD190510Nghiêm Nhật NamNam13/03/20132A6TD190510@tueducschool.edu.vn
TD190511Lê Minh ChâuNữ25/04/20132A6TD190511@tueducschool.edu.vn
TD190565Nguyễn Trọng KiênNam08/12/20132A6TD190565@tueducschool.edu.vn
TD190576Mai Khánh ThiệnNam19/01/20132A6TD190576@tueducschool.edu.vn
TD190606Nguyễn Đức Anh BNam03/03/20132A6TD190606@tueducschool.edu.vn
TD190668Nguyễn Hoàng MinhNam01/11/20132A6TD190668@tueducschool.edu.vn
TD190741Nguyễn Sỹ TàiNam08/08/20132A6TD190741@tueducschool.edu.vn
TD190764Đinh Hoàng MinhNam02/12/20132A6TD190764@tueducschool.edu.vn
TD190768Bùi Bảo NamNam27/09/20132A6TD190768@tueducschool.edu.vn
TD190773Hoàng Minh SángNam12/11/20132A6TD190773@tueducschool.edu.vn
TD190821Nguyễn Thái Ngọc NhiNữ24/03/20132A6TD190821@tueducschool.edu.vn
TD190825Nguyễn Ngọc Bảo HânNữ01/02/20142A6TD190825@tueducschool.edu.vn
TD190828Nguyễn Hà NgânNữ29/01/20132A6TD190828@tueducschool.edu.vn
TD200439Ngô Tấn DũngNam09/01/20132A6TD200439@tueducschool.edu.vn
TD190320Nguyễn Mai ThuNữ18/09/20132A7TD190320@tueducschool.edu.vn
TD190437Nguyễn Đăng Hoàng AnhNữ12/06/20132A7TD190437@tueducschool.edu.vn
TD190458Nguyễn Hoàng BáchNam10/12/20132A7TD190458@tueducschool.edu.vn
TD190479Lê Tuệ LinhNữ29/11/20132A7TD190479@tueducschool.edu.vn
TD190543Đinh Phương LinhNữ27/12/20132A7TD190543@tueducschool.edu.vn
TD190545Bùi Thị Minh KhuêNữ20/08/20132A7TD190545@tueducschool.edu.vn
TD190601Văn Trọng NghĩaNam16/12/20132A7TD190601@tueducschool.edu.vn
TD190643Nguyễn Hữu PhongNam10/05/20132A7TD190643@tueducschool.edu.vn
TD190659Nguyễn Nam AnhNam10/03/20132A7TD190659@tueducschool.edu.vn
TD190698Nguyễn Duy An PhúNam24/03/20132A7TD190698@tueducschool.edu.vn
TD190699Nguyễn Ngọc Lan HươngNữ30/10/20122A7TD190699@tueducschool.edu.vn
TD190723Nguyễn Thu TrangNữ07/01/20132A7TD190723@tueducschool.edu.vn
TD190843Nguyễn Cao Bảo LâmNam14/11/20132A7TD190843@tueducschool.edu.vn
TD200015Nguyễn Viết Hoàng ÂnNam10/10/20132A7TD200015@tueducschool.edu.vn
TD200060Bùi Quang ThànhNam24/07/20132A7TD200060@tueducschool.edu.vn
TD200424Bùi Cát Tường AnNữ29/03/20132A7TD200424@tueducschool.edu.vn
TD200496Đinh Thái LâmNam16/02/20132A7TD200496@tueducschool.edu.vn
TD200539Lạc Gia AnNam31/07/20132A7TD200539@tueducschool.edu.vn
TD200542Đào Công KhoaNam23/10/20132A7TD200542@tueducschool.edu.vn
TD200695Vũ Bảo TrâmNữ16/04/20132A7TD200695@tueducschool.edu.vn
TD201107Vũ Đức Thái DuyNam2A7TD201107@tueducschool.edu.vn
TD210008Hoàng Tâm AnNam19/02/20132A7TD210008@tueducschool.edu.vn
TD190308Nguyễn Hải PhongNam17/08/20132A8TD190308@tueducschool.edu.vn
TD190325Phạm Tiến CươngNam02/04/20132A8TD190325@tueducschool.edu.vn
TD190335Đặng Khôi NguyênNam07/12/20132A8TD190335@tueducschool.edu.vn
TD190340Nguyễn Thanh MaiNữ07/09/20132A8TD190340@tueducschool.edu.vn
TD190345Hán Ngọc HảiNam01/10/20132A8TD190345@tueducschool.edu.vn
TD190349Bùi Lâm PhongNam19/09/20132A8TD190349@tueducschool.edu.vn
TD190351Đoàn Hải NamNam23/08/20132A8TD190351@tueducschool.edu.vn
TD190386Lưu Gia BảoNam20/12/20132A8TD190386@tueducschool.edu.vn
TD190420Nguyễn Đức NguyênNam04/11/20132A8TD190420@tueducschool.edu.vn
TD190426Bùi Thảo MinhNữ12/01/20132A8TD190426@tueducschool.edu.vn
TD190462Nguyễn Ngọc BíchNữ28/12/20132A8TD190462@tueducschool.edu.vn
TD190465Phùng Thái NamNam28/03/20132A8TD190465@tueducschool.edu.vn
TD190488Vũ Thị Cẩm TúNữ23/03/20132A8TD190488@tueducschool.edu.vn
TD190518Lê Nguyễn Sơn TùngNam17/03/20132A8TD190518@tueducschool.edu.vn
TD190526Đinh Đăng KhoaNam10/12/20132A8TD190526@tueducschool.edu.vn
TD190554Vũ Đức HưngNam10/04/20132A8TD190554@tueducschool.edu.vn
TD190568Nguyễn Thị Minh ChâuNữ17/10/20132A8TD190568@tueducschool.edu.vn
TD190593Dương Trung KiênNam06/06/20132A8TD190593@tueducschool.edu.vn
TD190674Nguyễn Bảo TrâmNữ22/08/20132A8TD190674@tueducschool.edu.vn
TD190692Lê Minh Châu ANữ17/09/20132A8TD190692@tueducschool.edu.vn
TD190749Lê Phúc AnNam11/10/20132A8TD190749@tueducschool.edu.vn
TD190792Nguyễn Ngọc Bảo AnhNữ16/02/20132A8TD190792@tueducschool.edu.vn
TD190861Vũ Như Tuấn LâmNam08/08/20132A8TD190861@tueducschool.edu.vn
TD180003Hà Minh NhậtNam07/09/20123A1TD180003@tueducschool.edu.vn
TD180047Đặng Quỳnh Bảo HânNữ09/08/20123A1TD180047@tueducschool.edu.vn
TD180065Phạm Hải HoàngNam24/06/20123A1TD180065@tueducschool.edu.vn
TD180076Nguyễn Tri Đan ThứcNam29/01/20123A1TD180076@tueducschool.edu.vn
TD180077Đào Tín PhongNam30/12/20123A1TD180077@tueducschool.edu.vn
TD190278Nguyễn Tiến Hoàng MinhNam04/06/20123A1TD190278@tueducschool.edu.vn
TD190285Trần Trọng Gia HuyNam10/11/20123A1TD190285@tueducschool.edu.vn
TD190312Trần Khánh NguyênNam04/01/20123A1TD190312@tueducschool.edu.vn
TD190695Đỗ Thế AnhNam19/12/20123A1TD190695@tueducschool.edu.vn
TD200221Lê Đoan TrangNữ30/01/20123A1TD200221@tueducschool.edu.vn
TD200304Nguyễn Minh AnhNữ18/12/20123A1TD200304@tueducschool.edu.vn
TD200374Đặng Duy HùngNam02/04/20123A1TD200374@tueducschool.edu.vn
TD200389Trịnh Khánh LinhNữ14/07/20123A1TD200389@tueducschool.edu.vn
TD200692Đặng Khánh NinhNữ10/01/20123A1TD200692@tueducschool.edu.vn
TD200866Lê Nhật MinhNam11/12/20123A1TD200866@tueducschool.edu.vn
TD200985Dương Minh HạnhNữ21/12/20123A1TD200985@tueducschool.edu.vn
TD201000Vũ Quang PhúNam08/04/20123A1TD201000@tueducschool.edu.vn
TD201018Ngô Phương MaiNữ03/08/20123A1TD201018@tueducschool.edu.vn
TD201025Trần Minh ĐứcNam08/09/20123A1TD201025@tueducschool.edu.vn
TD201096Nguyễn Hà Minh TuyềnNữ3A1TD201096@tueducschool.edu.vn
TD201121Nguyễn Triệu HuyNam23/10/20123A1TD201121@tueducschool.edu.vn
TD201160Nguyễn Thanh VinhNam19/06/20123A1TD201160@tueducschool.edu.vn
TD180081Lý Quang ĐứcNam06/02/20123A2TD180081@tueducschool.edu.vn
TD180088Nguyễn Huy Hải ĐăngNam08/06/20123A2TD180088@tueducschool.edu.vn
TD180111Nguyễn Như Thái SơnNam09/09/20123A2TD180111@tueducschool.edu.vn
TD180112Trương Hữu Trường GiangNam04/08/20123A2TD180112@tueducschool.edu.vn
TD180127Đặng Bảo ChâuNam23/04/20123A2TD180127@tueducschool.edu.vn
TD180160Đặng Ngọc Bảo ChâuNữ23/09/20123A2TD180160@tueducschool.edu.vn
TD180177Phạm Đức QuangNam22/05/20123A2TD180177@tueducschool.edu.vn
TD180222Phạm Minh SángNam21/11/20123A2TD180222@tueducschool.edu.vn
TD180232Nguyễn Xuân LongNam27/11/20123A2TD180232@tueducschool.edu.vn
TD180233Võ Vĩ PhongNam22/11/20123A2TD180233@tueducschool.edu.vn
TD190301Nguyễn Trịnh Nhật MinhNam31/07/20123A2TD190301@tueducschool.edu.vn
TD190363Lê Khôi NguyênNam08/03/20123A2TD190363@tueducschool.edu.vn
TD190372Nguyễn Thục SanNữ08/01/20123A2TD190372@tueducschool.edu.vn
TD190453Nguyễn Đình Tuấn MinhNam27/10/20123A2TD190453@tueducschool.edu.vn
TD190542Đinh Mẫn ThuNữ08/10/20123A2TD190542@tueducschool.edu.vn
TD190669Phạm Bảo NgânNữ11/08/20123A2TD190669@tueducschool.edu.vn
TD190829Lê Đức BảoNam05/06/20123A2TD190829@tueducschool.edu.vn
TD200226Nguyễn Tuệ LâmNữ20/08/20123A2TD200226@tueducschool.edu.vn
TD200346Lê Chí KhiêmNam15/10/20123A2TD200346@tueducschool.edu.vn
TD200559Lê Khôi NguyênNam24/09/20123A2TD200559@tueducschool.edu.vn
TD180004Mai Thanh ThùyNữ25/03/20123A3TD180004@tueducschool.edu.vn
TD180008Nguyễn Ngọc Phương NhiNữ22/10/20123A3TD180008@tueducschool.edu.vn
TD180042Nguyễn Việt HoàngNam12/04/20123A3TD180042@tueducschool.edu.vn
TD180060Nguyễn Hà An BNữ23/01/20123A3TD180060@tueducschool.edu.vn
TD180092Nguyễn Mạnh Hải BNam17/10/20123A3TD180092@tueducschool.edu.vn
TD180109Lê Hoàng Thanh TrúcNữ07/02/20123A3TD180109@tueducschool.edu.vn
TD180113Phùng Gia AnNam15/04/20123A3TD180113@tueducschool.edu.vn
TD180117Phạm Lê NhânNam26/05/20123A3TD180117@tueducschool.edu.vn
TD180165Nguyễn Tài Gia BảoNam12/12/20123A3TD180165@tueducschool.edu.vn
TD180209Nguyễn Văn Bá HảiNam21/07/20123A3TD180209@tueducschool.edu.vn
TD180255Phùng Minh NgọcNữ29/02/20123A3TD180255@tueducschool.edu.vn
TD190427Nguyễn Trí DũngNam28/12/20123A3TD190427@tueducschool.edu.vn
TD190450Khuất Minh TúNam11/11/20123A3TD190450@tueducschool.edu.vn
TD190558Nguyễn Nhật MinhNam11/07/20123A3TD190558@tueducschool.edu.vn
TD190594Trần Quế KhangNam18/01/20123A3TD190594@tueducschool.edu.vn
TD190644Đinh Gia HiếuNam18/08/20123A3TD190644@tueducschool.edu.vn
TD190808Nguyễn Hữu Thanh PhongNam07/08/20123A3TD190808@tueducschool.edu.vn
TD200797Đinh Xuân An KhánhNam22/09/20123A3TD200797@tueducschool.edu.vn
TD201006Nguyễn Hải PhongNam25/01/20123A3TD201006@tueducschool.edu.vn
TD201143Nguyễn Hoàng BáchNam3A3TD201143@tueducschool.edu.vn
TD201173Ninh Diệp NhưNữ27/09/20123A3TD201173@tueducschool.edu.vn
TD180001Nguyễn Huy Hải DươngNam23/03/20123A4TD180001@tueducschool.edu.vn
TD180256Trần Gia Bảo BNam17/12/20123A4TD180256@tueducschool.edu.vn
TD190294Đào Ngọc Trâm AnhNữ11/10/20123A4TD190294@tueducschool.edu.vn
TD190388Trần Hải PhongNam14/04/20123A4TD190388@tueducschool.edu.vn
TD190399Lâm Nhật MinhNam15/11/20123A4TD190399@tueducschool.edu.vn
TD190414Nguyễn Ngọc Khánh LinhNữ29/03/20123A4TD190414@tueducschool.edu.vn
TD190495Nông Đức NguyênNam07/05/20123A4TD190495@tueducschool.edu.vn
TD190498Lê Trung KiênNam11/10/20123A4TD190498@tueducschool.edu.vn
TD190527Nguyễn Ngọc Tâm ĐanNữ25/11/20123A4TD190527@tueducschool.edu.vn
TD190561Đỗ Việt HưngNam09/12/20123A4TD190561@tueducschool.edu.vn
TD190573Tạ Minh ChâuNữ25/08/20123A4TD190573@tueducschool.edu.vn
TD190586Ngô Mai PhươngNữ16/08/20123A4TD190586@tueducschool.edu.vn
TD190610Phạm Bảo NgọcNữ20/06/20123A4TD190610@tueducschool.edu.vn
TD190616Nguyễn Quang VũNam02/11/20123A4TD190616@tueducschool.edu.vn
TD190667Vũ Viết LâmNam11/09/20123A4TD190667@tueducschool.edu.vn
TD190673Nguyễn Thùy Linh ANữ09/12/20123A4TD190673@tueducschool.edu.vn
TD190708Nguyễn Thị Mỹ LinhNữ20/08/20123A4TD190708@tueducschool.edu.vn
TD190737Nguyễn Trọng QuânNam09/02/20123A4TD190737@tueducschool.edu.vn
TD190774Nguyễn Ngọc HàNữ16/06/20123A4TD190774@tueducschool.edu.vn
TD190776Huỳnh Bảo NgọcNữ24/01/20123A4TD190776@tueducschool.edu.vn
TD190812Nguyễn Hoàng LongNam02/09/20123A4TD190812@tueducschool.edu.vn
TD190823Tạ Trường AnNam12/10/20123A4TD190823@tueducschool.edu.vn
TD200158Nguyễn Minh KhiêmNam26/05/20123A4TD200158@tueducschool.edu.vn
TD200385Nguyễn Thanh LâmNam11/08/20123A4TD200385@tueducschool.edu.vn
TD201179Phan Trần Gia HưngNam07/07/20123A4TD201179@tueducschool.edu.vn
TD190370Trần Hà PhươngNữ22/05/20123A5TD190370@tueducschool.edu.vn
TD190408Đỗ Đan NguyênNam22/08/20123A5TD190408@tueducschool.edu.vn
TD190474Bùi Trần Tú LinhNữ11/04/20123A5TD190474@tueducschool.edu.vn
TD190507Nguyễn Khánh AnNữ08/10/20123A5TD190507@tueducschool.edu.vn
TD190534Nguyễn Phương Linh ANữ07/05/20123A5TD190534@tueducschool.edu.vn
TD190612Nguyễn Trường GiangNam12/04/20123A5TD190612@tueducschool.edu.vn
TD190621Lê DươngNam25/03/20123A5TD190621@tueducschool.edu.vn
TD190640Nguyễn Hà Phương ANữ11/02/20123A5TD190640@tueducschool.edu.vn
TD190641Nguyễn Hà Ngân ANữ11/02/20123A5TD190641@tueducschool.edu.vn
TD190759Đặng Long HảiNam19/11/20123A5TD190759@tueducschool.edu.vn
TD190770Trần Anh ThưNữ13/01/20123A5TD190770@tueducschool.edu.vn
TD190845Đỗ Quang Đăng KhôiNam23/12/20123A5TD190845@tueducschool.edu.vn
TD190866Nguyễn Ngọc Bảo NhiNữ26/11/20123A5TD190866@tueducschool.edu.vn
TD200041Nguyễn Minh CườngNam14/10/20123A5TD200041@tueducschool.edu.vn
TD200085Nguyễn Trọng Minh QuânNam13/02/20123A5TD200085@tueducschool.edu.vn
TD200117Hoàng Nhã UyênNữ06/10/20123A5TD200117@tueducschool.edu.vn
TD200137Nguyễn Khánh NamNam16/01/20123A5TD200137@tueducschool.edu.vn
TD200255Phạm Bá PhúcNam07/10/20123A5TD200255@tueducschool.edu.vn
TD200306Nguyễn Huy HoàngNam13/10/20123A5TD200306@tueducschool.edu.vn
TD200465Quản Đình NamNam07/12/20123A5TD200465@tueducschool.edu.vn
TD200594Nguyễn Phương AnhNữ09/07/20123A5TD200594@tueducschool.edu.vn
TD200676Nguyễn Nhật MinhNam12/03/20123A5TD200676@tueducschool.edu.vn
TD200681Nguyễn Anh KhôiNam01/10/20123A5TD200681@tueducschool.edu.vn
TD200922Nguyễn Trọng KhangNam09/05/20123A5TD200922@tueducschool.edu.vn
TD201082Vũ Hà PhươngNữ3A5TD201082@tueducschool.edu.vn
TD201175Bùi Đức HiếuNam02/05/20123A5TD201175@tueducschool.edu.vn
TD190311Bùi Lê Trí HuyNam17/12/20123A6TD190311@tueducschool.edu.vn
TD190393Lê Nhã LinhNữ03/03/20123A6TD190393@tueducschool.edu.vn
TD190441Phạm Đăng KhoaNam04/12/20123A6TD190441@tueducschool.edu.vn
TD190470Nguyễn Phúc LâmNam16/12/20123A6TD190470@tueducschool.edu.vn
TD190472Tống An MyNữ13/12/20123A6TD190472@tueducschool.edu.vn
TD190524Nguyễn Minh QuânNam17/09/20123A6TD190524@tueducschool.edu.vn
TD190539Đỗ Minh KhangNam26/09/20123A6TD190539@tueducschool.edu.vn
TD190547Đào Hưng LongNam17/11/20123A6TD190547@tueducschool.edu.vn
TD190549Đinh Nam PhongNam10/11/20123A6TD190549@tueducschool.edu.vn
TD190633Nguyễn Gia Linh ANữ14/11/20123A6TD190633@tueducschool.edu.vn
TD190657Nguyễn Bảo AnNam20/10/20123A6TD190657@tueducschool.edu.vn
TD190663Vũ Nam Phong ANam28/05/20113A6TD190663@tueducschool.edu.vn
TD190700Trần Minh TuấnNam08/11/20123A6TD190700@tueducschool.edu.vn
TD190704Vũ Chí KiênNam20/10/20123A6TD190704@tueducschool.edu.vn
TD190745Lê Hoàng Tuấn DũngNam18/08/20123A6TD190745@tueducschool.edu.vn
TD190777Nguyễn Khánh Linh ANữ22/06/20123A6TD190777@tueducschool.edu.vn
TD190797Nguyễn Chúc AnNữ12/12/20123A6TD190797@tueducschool.edu.vn
TD200163Nguyễn Thanh PhongNam12/07/20123A6TD200163@tueducschool.edu.vn
TD200176Hoàng Yến NhiNữ07/07/20123A6TD200176@tueducschool.edu.vn
TD200217Nguyễn Huy HiếuNam26/06/20123A6TD200217@tueducschool.edu.vn
TD200252Dương Trí MinhNam09/05/20123A6TD200252@tueducschool.edu.vn
TD200343Nhữ Hoàng MinhNam07/12/20123A6TD200343@tueducschool.edu.vn
TD200402Phương Hà Anh ThưNữ21/10/20123A6TD200402@tueducschool.edu.vn
TD200458Lê Hoàng Bảo TrânNữ02/03/20123A6TD200458@tueducschool.edu.vn
TD200551Phạm Minh QuânNam24/07/20123A6TD200551@tueducschool.edu.vn
TD200665Phan Thái VinhNam19/11/20123A6TD200665@tueducschool.edu.vn
TD180063Nguyễn Đặng Bảo TrangNữ09/06/20114A1TD180063@tueducschool.edu.vn
TD180074Vũ Lê Thùy DươngNữ25/12/20114A1TD180074@tueducschool.edu.vn
TD180116Phạm Tuấn KiệtNam27/05/20114A1TD180116@tueducschool.edu.vn
TD180120Vũ Đào Tuấn PhongNam07/09/20114A1TD180120@tueducschool.edu.vn
TD180184Nguyễn Đức Huy TùngNam23/04/20114A1TD180184@tueducschool.edu.vn
TD180187Phạm Vũ Lan ChiNữ14/01/20114A1TD180187@tueducschool.edu.vn
TD180208Trang Giai HoaNữ26/10/20114A1TD180208@tueducschool.edu.vn
TD180213Phạm Lê Giang AnhNữ11/11/20114A1TD180213@tueducschool.edu.vn
TD180258Vũ Minh QuânNam25/09/20114A1TD180258@tueducschool.edu.vn
TD180266Nguyễn Đăng KhôiNam07/12/20114A1TD180266@tueducschool.edu.vn
TD190273Nguyễn Đức HuyNam19/08/20114A1TD190273@tueducschool.edu.vn
TD190279Phạm Duy AnhNam29/09/20114A1TD190279@tueducschool.edu.vn
TD190289Lê Uyên NhiNữ17/11/20114A1TD190289@tueducschool.edu.vn
TD190292Đỗ Lê KhoaNam03/06/20114A1TD190292@tueducschool.edu.vn
TD190780Nguyễn Ngọc Hải ĐăngNam25/08/20114A1TD190780@tueducschool.edu.vn
TD190820Vũ Văn QuangNam10/12/20114A1TD190820@tueducschool.edu.vn
TD200016Trần Khánh GiangNữ14/08/20104A1TD200016@tueducschool.edu.vn
TD200078Đoàn Nguyễn Khánh MinhNam27/08/20114A1TD200078@tueducschool.edu.vn
TD200477Lê Xuân AnNam08/02/20114A1TD200477@tueducschool.edu.vn
TD200506Nguyễn Hà Yên ChiNữ09/10/20114A1TD200506@tueducschool.edu.vn
TD200744Lê Anh ThưNữ19/10/20114A1TD200744@tueducschool.edu.vn
TD200783Nguyễn Gia HưngNam13/06/20114A1TD200783@tueducschool.edu.vn
TD200855Nguyễn Lê Bảo NgọcNữ17/08/20114A1TD200855@tueducschool.edu.vn
TD200868Nguyễn Lương Thành ĐạtNam11/08/20114A1TD200868@tueducschool.edu.vn
TD200987Nguyễn Thục UyênNữ01/03/20114A1TD200987@tueducschool.edu.vn
TD180025Nguyễn Ngọc Khánh AnNữ23/06/20114A2TD180025@tueducschool.edu.vn
TD180071Đào Hà AnhNữ09/06/20114A2TD180071@tueducschool.edu.vn
TD180125Nguyễn Ngọc Mai VyNữ22/12/20114A2TD180125@tueducschool.edu.vn
TD180185Vũ Hoàng HảiNam08/07/20114A2TD180185@tueducschool.edu.vn
TD180188Lê Ngọc Hồng AnhNữ28/07/20114A2TD180188@tueducschool.edu.vn
TD180236Lưu Trí TùngNam16/03/20114A2TD180236@tueducschool.edu.vn
TD180265Nguyễn Hà PhươngNữ21/08/20114A2TD180265@tueducschool.edu.vn
TD190274Vũ Khánh LinhNữ06/10/20114A2TD190274@tueducschool.edu.vn
TD190334Nguyễn Ngọc DiệpNữ31/07/20114A2TD190334@tueducschool.edu.vn
TD190379Bùi Lệ Mỹ AnhNữ02/11/20114A2TD190379@tueducschool.edu.vn
TD190582Nguyễn Chí DũngNam29/01/20114A2TD190582@tueducschool.edu.vn
TD190637Phạm Phúc AnhNữ01/04/20114A2TD190637@tueducschool.edu.vn
TD190722Nguyễn Ngọc Diệp CNữ10/01/20114A2TD190722@tueducschool.edu.vn
TD190727Đặng Minh AnhNữ05/12/20114A2TD190727@tueducschool.edu.vn
TD190846Vũ Ngọc HuyềnNữ03/07/20114A2TD190846@tueducschool.edu.vn
TD200036Đặng Nhật MinhNam25/01/20114A2TD200036@tueducschool.edu.vn
TD200107Đỗ Hoàng Khánh ChiNữ14/04/20114A2TD200107@tueducschool.edu.vn
TD200115Nguyễn Đức SơnNam30/05/20114A2TD200115@tueducschool.edu.vn
TD200219Nguyễn Viết ĐứcNam07/10/20114A2TD200219@tueducschool.edu.vn
TD200233Đỗ Nhật MinhNam10/01/20114A2TD200233@tueducschool.edu.vn
TD200282Trần Nguyễn Quỳnh ChiNữ23/02/20114A2TD200282@tueducschool.edu.vn
TD200344Vương Ngọc ThạchNam16/02/20114A2TD200344@tueducschool.edu.vn
TD200504Phạm Khánh LinhNữ03/03/20114A2TD200504@tueducschool.edu.vn
TD200529Trịnh Bình MinhNam27/11/20114A2TD200529@tueducschool.edu.vn
TD200592Thịnh Thái AnhNam11/05/20114A2TD200592@tueducschool.edu.vn
TD200906Đỗ Minh KhuêNữ4A2TD200906@tueducschool.edu.vn
TD190330Trần Nam KhánhNam19/10/20114A3TD190330@tueducschool.edu.vn
TD190342Nguyễn Ngọc Diệp BNữ10/07/20114A3TD190342@tueducschool.edu.vn
TD190390Đinh Thanh LiêmNam12/11/20094A3TD190390@tueducschool.edu.vn
TD190406Dương Minh Đức HuyNam17/08/20114A3TD190406@tueducschool.edu.vn
TD190416Phan Việt BáchNam16/05/20114A3TD190416@tueducschool.edu.vn
TD190424Nguyễn Tuấn KiệtNam02/09/20114A3TD190424@tueducschool.edu.vn
TD190433Lê Vũ An ChiNữ06/12/20114A3TD190433@tueducschool.edu.vn
TD190665Nguyễn Khánh BìnhNam21/06/20114A3TD190665@tueducschool.edu.vn
TD190666Nguyễn Tuấn Kiệt ANam08/06/20114A3TD190666@tueducschool.edu.vn
TD190688Trần Duy BáchNam10/02/20114A3TD190688@tueducschool.edu.vn
TD190693Hoàng Ngọc HàNữ18/04/20114A3TD190693@tueducschool.edu.vn
TD190726Vũ Bảo ChâuNữ25/07/20114A3TD190726@tueducschool.edu.vn
TD190762Đinh Tuệ AnhNữ28/10/20094A3TD190762@tueducschool.edu.vn
TD190835Lê Nguyễn Mạnh HảiNam20/05/20114A3TD190835@tueducschool.edu.vn
TD190855Đỗ Đan LinhNữ27/04/20114A3TD190855@tueducschool.edu.vn
TD190957Nguyễn Ngọc DiệpNữ25/11/20114A3TD190957@tueducschool.edu.vn
TD200059Lê NguyễnNam13/02/20114A3TD200059@tueducschool.edu.vn
TD200154Đoàn Hà VyNữ21/12/20114A3TD200154@tueducschool.edu.vn
TD200574Nguyễn Anh VinhNam10/01/20114A3TD200574@tueducschool.edu.vn
TD201076Trần Đăng QuangNam17/10/20114A3TD201076@tueducschool.edu.vn
TD201142Nguyễn Quốc ViệtNam23/01/20114A3TD201142@tueducschool.edu.vn
TD201151Nông Đức ThiệnNam24/11/20114A3TD201151@tueducschool.edu.vn
TD201168Vũ Bình MinhNam25/10/20114A3TD201168@tueducschool.edu.vn
TD201169Tạ Ngân AnNam13/12/20114A3TD201169@tueducschool.edu.vn
TD210018Vương Khôi VĩNam22/06/20114A3TD210018@tueducschool.edu.vn
TD190306Phạm Vũ Gia KhánhNam22/02/20114A4TD190306@tueducschool.edu.vn
TD190318Phan HuyNam11/03/20114A4TD190318@tueducschool.edu.vn
TD190464Nguyễn Thị Bảo NgọcNữ23/05/20114A4TD190464@tueducschool.edu.vn
TD190469Trần Bảo NamNam06/07/20114A4TD190469@tueducschool.edu.vn
TD190544Bùi Minh TriếtNam06/12/20114A4TD190544@tueducschool.edu.vn
TD190570Bùi Gia KhánhNam10/09/20114A4TD190570@tueducschool.edu.vn
TD190647Trần Huyền TrangNữ15/06/20114A4TD190647@tueducschool.edu.vn
TD190660Nguyễn Việt AnhNam12/11/20114A4TD190660@tueducschool.edu.vn
TD190684Nguyễn Ngọc Trà MyNữ26/12/20114A4TD190684@tueducschool.edu.vn
TD190743Trần KhôiNam07/11/20114A4TD190743@tueducschool.edu.vn
TD190756Nguyễn Ngọc Bảo SanNữ07/01/20114A4TD190756@tueducschool.edu.vn
TD190860Trần Ngọc VũNam27/06/20114A4TD190860@tueducschool.edu.vn
TD190868Phan Nguyễn Nhật Minh ANam20/11/20114A4TD190868@tueducschool.edu.vn
TD200072Nguyễn Viết Hải AnhNam15/11/20114A4TD200072@tueducschool.edu.vn
TD200301Đinh Gia KhánhNam20/07/20114A4TD200301@tueducschool.edu.vn
TD200379Vũ Ngân HàNữ13/08/20114A4TD200379@tueducschool.edu.vn
TD200386Nguyễn Lê Hoàng NamNam10/07/20104A4TD200386@tueducschool.edu.vn
TD200502Nguyễn Hoàng BáchNam09/07/20114A4TD200502@tueducschool.edu.vn
TD200523Nguyễn Ngọc DiệpNữ28/07/20114A4TD200523@tueducschool.edu.vn
TD200685Trần Quốc Khánh AnNam02/11/20114A4TD200685@tueducschool.edu.vn
TD200687Vũ Uyển VyNữ12/07/20114A4TD200687@tueducschool.edu.vn
TD200796Trịnh Anh ĐứcNam19/01/20114A4TD200796@tueducschool.edu.vn
TD201036Lê Toàn MinhNam01/12/20114A4TD201036@tueducschool.edu.vn
TD201172Nguyễn Ngọc DiệpNữ24/02/20114A4TD201172@tueducschool.edu.vn
TD201176Ngô Chí CườngNam13/09/20104A4TD201176@tueducschool.edu.vn
TD180026Trịnh Lê HoàngNam22/01/20105A1TD180026@tueducschool.edu.vn
TD180030Nguyễn Nam Khánh BNam12/08/20105A1TD180030@tueducschool.edu.vn
TD180068Phạm Quỳnh TrangNữ10/01/20105A1TD180068@tueducschool.edu.vn
TD180083Nguyễn Đức KiênNam13/09/20105A1TD180083@tueducschool.edu.vn
TD180090Đồng Quang AnhNam29/01/20105A1TD180090@tueducschool.edu.vn
TD180095Lê Gia LinhNữ29/09/20105A1TD180095@tueducschool.edu.vn
TD180126Dương Vũ Sơn TùngNam13/12/20105A1TD180126@tueducschool.edu.vn
TD180207Lê Bảo ChâuNam25/02/20105A1TD180207@tueducschool.edu.vn
TD180216Trần Nguyễn Tố LinhNữ08/07/20105A1TD180216@tueducschool.edu.vn
TD180257Nguyễn Đỗ Hạnh LinhNữ27/04/20105A1TD180257@tueducschool.edu.vn
TD190451Vũ Ngọc UyểnNữ13/07/20105A1TD190451@tueducschool.edu.vn
TD190452Nguyễn Công LâmNam13/11/20105A1TD190452@tueducschool.edu.vn
TD190455Nguyễn Đức Huy ANam18/12/20105A1TD190455@tueducschool.edu.vn
TD190487Đoàn Tiến DũngNam18/02/20105A1TD190487@tueducschool.edu.vn
TD190493Nguyễn Trần Quỳnh NhưNữ11/12/20105A1TD190493@tueducschool.edu.vn
TD190604Chu Ngô Sơn LộcNam07/06/20105A1TD190604@tueducschool.edu.vn
TD190670Bùi Lê MinhNam14/03/20105A1TD190670@tueducschool.edu.vn
TD190696Đặng Trần Thanh VânNữ11/11/20105A1TD190696@tueducschool.edu.vn
TD190782Nguyễn Bảo PhươngNữ12/06/20105A1TD190782@tueducschool.edu.vn
TD190783Ngô Quang DũngNam05/12/20105A1TD190783@tueducschool.edu.vn
TD190793Lê Chúc LinhNữ22/12/20105A1TD190793@tueducschool.edu.vn
TD190830Nguyễn Hồ Gia HưngNam14/06/20105A1TD190830@tueducschool.edu.vn
TD190833Bùi Quang Huy ANam08/06/20105A1TD190833@tueducschool.edu.vn
TD200415Nguyễn Tiến MinhNam30/12/20105A1TD200415@tueducschool.edu.vn
TD180017Phùng Ngọc AnhNữ17/02/20105A2TD180017@tueducschool.edu.vn
TD180037Trần Bảo LongNam04/09/20105A2TD180037@tueducschool.edu.vn
TD180055Bùi Đức ThiệnNam27/10/20105A2TD180055@tueducschool.edu.vn
TD180199Nguyễn Đức Hải AnhNữ10/11/20105A2TD180199@tueducschool.edu.vn
TD180206Đỗ Gia HuyNam18/11/20105A2TD180206@tueducschool.edu.vn
TD180215Đỗ Hương GiangNữ22/04/20105A2TD180215@tueducschool.edu.vn
TD180221Dương Hoàng Nam GiangNam25/11/20105A2TD180221@tueducschool.edu.vn
TD190295Nguyễn Minh Triết BNam13/11/20105A2TD190295@tueducschool.edu.vn
TD190528Nguyễn Tuấn KhôiNam30/09/20105A2TD190528@tueducschool.edu.vn
TD190540Đinh Thái SơnNam18/08/20105A2TD190540@tueducschool.edu.vn
TD190541Lê Khánh LinhNữ21/10/20105A2TD190541@tueducschool.edu.vn
TD190548Đinh Huyền ViNữ19/09/20105A2TD190548@tueducschool.edu.vn
TD190607Nguyễn Doãn Duy LinhNam17/05/20105A2TD190607@tueducschool.edu.vn
TD190609Phạm Loan ChâuNữ05/05/20105A2TD190609@tueducschool.edu.vn
TD190753Nguyễn Vũ KhangNam18/09/20105A2TD190753@tueducschool.edu.vn
TD190827Nguyễn Nhật Minh ANam04/11/20105A2TD190827@tueducschool.edu.vn
TD190842Nguyễn Ngọc Tường ViNữ19/08/20105A2TD190842@tueducschool.edu.vn
TD190859Phạm Tú NguyênNữ25/02/20105A2TD190859@tueducschool.edu.vn
TD200136Bùi Quang ĐạiNam02/05/20105A2TD200136@tueducschool.edu.vn
TD200253Nguyễn Ngọc Gia HânNữ24/06/20105A2TD200253@tueducschool.edu.vn
TD200349Nguyễn Thùy DươngNữ02/08/20105A2TD200349@tueducschool.edu.vn
TD200471Phạm Đỗ Bảo NgọcNữ27/08/20095A2TD200471@tueducschool.edu.vn
TD201040Nguyễn Đức KhôiNam5A2TD201040@tueducschool.edu.vn
TD201090Nguyễn Minh PhươngNữ5A2TD201090@tueducschool.edu.vn
TD201130Nguyễn Đức LongNữ05/11/20105A2TD201130@tueducschool.edu.vn
TD201137Vũ Khánh HỷNam27/03/20105A2TD201137@tueducschool.edu.vn
TD180156Lê Văn Thái SơnNam12/12/20105A3TD180156@tueducschool.edu.vn
TD180195Nguyễn Minh Hải ANam31/01/20105A3TD180195@tueducschool.edu.vn
TD180238Hoàng Ngọc Hương GiangNữ29/11/20105A3TD180238@tueducschool.edu.vn
TD180239Nguyễn Phạm Duy HưngNam21/10/20105A3TD180239@tueducschool.edu.vn
TD190407Đỗ Hoàng Anh TuấnNam27/12/20105A3TD190407@tueducschool.edu.vn
TD190473Bùi Trần Phương HảoNữ12/03/20105A3TD190473@tueducschool.edu.vn
TD190559Hoàng Tâm NhiênNữ24/11/20105A3TD190559@tueducschool.edu.vn
TD190571Nguyễn Ngọc Minh ANam22/06/20105A3TD190571@tueducschool.edu.vn
TD190591Nguyễn HùngNam24/01/20105A3TD190591@tueducschool.edu.vn
TD190599Nguyễn Thiện NhânNam10/06/20105A3TD190599@tueducschool.edu.vn
TD190622Lê Trung NghĩaNam13/01/20105A3TD190622@tueducschool.edu.vn
TD190639Chu Chí BáchNam01/06/20105A3TD190639@tueducschool.edu.vn
TD190750Nguyễn Gia Huy BNam01/06/20105A3TD190750@tueducschool.edu.vn
TD190754Lê Tiến ĐạtNam15/09/20105A3TD190754@tueducschool.edu.vn
TD190784Hồ Chúc AnhNữ29/12/20105A3TD190784@tueducschool.edu.vn
TD190844Đỗ Quang Thành ĐạtNam20/10/20105A3TD190844@tueducschool.edu.vn
TD190853Đào Nhật VyNữ23/07/20105A3TD190853@tueducschool.edu.vn
TD200426Nguyễn Gia BảoNam23/08/20105A3TD200426@tueducschool.edu.vn
TD200430Đỗ Tường QuânNam19/06/20105A3TD200430@tueducschool.edu.vn
TD200441Lê Gia BáchNam31/07/20105A3TD200441@tueducschool.edu.vn
TD200541Đào Hồng ÁnhNữ28/12/20105A3TD200541@tueducschool.edu.vn
TD200602Ngô Đăng ĐứcNam24/09/20105A3TD200602@tueducschool.edu.vn
TD200948Chu Minh KhánhNam19/08/20105A3TD200948@tueducschool.edu.vn
TD201049Vũ Nam PhongNam29/11/20105A3TD201049@tueducschool.edu.vn
TD201083Vũ Anh MinhNữ5A3TD201083@tueducschool.edu.vn
TD201131Nguyễn Tuấn DuyNam19/11/20105A3TD201131@tueducschool.edu.vn
TD180018Nguyễn Phúc TườngNam30/10/20096A1TD180018@tueducschool.edu.vn
TD180028Bùi Thùy ChiNữ02/02/20096A1TD180028@tueducschool.edu.vn
TD190356Hoàng Gia BáchNam15/08/20096A1TD190356@tueducschool.edu.vn
TD190375Trần Hải AnhNữ27/03/20096A1TD190375@tueducschool.edu.vn
TD190436Vũ Hà PhươngNữ20/09/20096A1TD190436@tueducschool.edu.vn
TD190817Phí Thiên MỹNữ09/09/20096A1TD190817@tueducschool.edu.vn
TD190865Nguyễn Anh Minh ANam13/08/20096A1TD190865@tueducschool.edu.vn
TD200008Nguyễn Phương LinhNữ07/03/20096A1TD200008@tueducschool.edu.vn
TD200074Nguyễn Trần Hà AnhNữ28/08/20096A1TD200074@tueducschool.edu.vn
TD200087Nguyễn Uyên NhiNữ02/10/20096A1TD200087@tueducschool.edu.vn
TD200089Ngô Khải NguyênNam29/07/20096A1TD200089@tueducschool.edu.vn
TD200113Đỗ Duy Anh KhoaNam06/11/20096A1TD200113@tueducschool.edu.vn
TD200175Nguyễn Tuấn PhongNam17/05/20096A1TD200175@tueducschool.edu.vn
TD200303Nguyễn Thái AnhNam26/09/20096A1TD200303@tueducschool.edu.vn
TD200320Nguyễn Thị Minh NgọcNữ06/11/20096A1TD200320@tueducschool.edu.vn
TD200326Trương Thảo PhươngNữ10/04/20096A1TD200326@tueducschool.edu.vn
TD200371Phạm Tấn SinhNam27/06/20096A1TD200371@tueducschool.edu.vn
TD200561Lê Thị Hải AnhNữ06/11/20096A1TD200561@tueducschool.edu.vn
TD200565Lê Thanh Thảo NguyênNữ01/07/20096A1TD200565@tueducschool.edu.vn
TD200680Phạm Lê Minh ĐứcNam18/05/20096A1TD200680@tueducschool.edu.vn
TD200693Phạm Nhật MinhNam19/12/20096A1TD200693@tueducschool.edu.vn
TD200768Nguyễn Nhật QuangNam03/02/20096A1TD200768@tueducschool.edu.vn
TD180048Trịnh Việt SơnNam19/02/20086A2TD180048@tueducschool.edu.vn
TD180054Bùi Đức PhátNam06/06/20096A2TD180054@tueducschool.edu.vn
TD180229Nguyễn Bùi Tiến MạnhNam07/12/20096A2TD180229@tueducschool.edu.vn
TD190506Nguyễn Bảo Minh ANam12/04/20096A2TD190506@tueducschool.edu.vn
TD190581Phạm Đức MạnhNam25/06/20096A2TD190581@tueducschool.edu.vn
TD190585Ngô Hoàng DươngNam07/11/20096A2TD190585@tueducschool.edu.vn
TD200005Đỗ Trọng MạnhNam01/01/20096A2TD200005@tueducschool.edu.vn
TD200081Lê Hoàng AnhNam20/04/20096A2TD200081@tueducschool.edu.vn
TD200166Lương Hoàng LâmNam08/01/20096A2TD200166@tueducschool.edu.vn
TD200250Nguyễn Hà VyNữ13/06/20096A2TD200250@tueducschool.edu.vn
TD200264Phạm Trần Phúc MinhNam03/07/20096A2TD200264@tueducschool.edu.vn
TD200313Nghiêm Hồng MaiNữ23/09/20096A2TD200313@tueducschool.edu.vn
TD200366Nguyễn Khánh ChiNữ18/04/20096A2TD200366@tueducschool.edu.vn
TD200387Lưu Lê Khôi NguyênNam09/11/20096A2TD200387@tueducschool.edu.vn
TD200436Ngô Khánh ViNữ06/11/20096A2TD200436@tueducschool.edu.vn
TD200476Lê Xuân Bảo MinhNam20/02/20096A2TD200476@tueducschool.edu.vn
TD200497Vũ Thu PhươngNữ24/09/20096A2TD200497@tueducschool.edu.vn
TD200524Bùi Thục VânNam09/06/20096A2TD200524@tueducschool.edu.vn
TD200567Nguyễn Hoàng Nhật MinhNam22/04/20096A2TD200567@tueducschool.edu.vn
TD200621Bùi Nhật MinhNam15/10/20096A2TD200621@tueducschool.edu.vn
TD200622Hoàng Đoàn Ngọc ÁnhNữ17/01/20096A2TD200622@tueducschool.edu.vn
TD200705Đỗ Hồng HạnhNữ12/10/20096A2TD200705@tueducschool.edu.vn
TD201005Nguyễn Nhật MaiNam28/01/20096A2TD201005@tueducschool.edu.vn
TD210023Nguyễn Đức Long HảiNam02/09/20096A2TD210023@tueducschool.edu.vn
TD180132Đào Mạnh QuânNam06/10/20096A3TD180132@tueducschool.edu.vn
TD180142Nguyễn Khánh Ly BNữ04/05/20086A3TD180142@tueducschool.edu.vn
TD180159Đặng Ngọc Bảo NgânNữ10/06/20096A3TD180159@tueducschool.edu.vn
TD180189Phạm Thị Hà MinhNữ02/12/20096A3TD180189@tueducschool.edu.vn
TD180226Lại Tiến ĐạtNam24/12/20096A3TD180226@tueducschool.edu.vn
TD190304Vũ Đức MinhNam20/04/20096A3TD190304@tueducschool.edu.vn
TD190678Phạm Phương LyNữ11/12/20096A3TD190678@tueducschool.edu.vn
TD200093Vũ Phương NgaNữ01/11/20096A3TD200093@tueducschool.edu.vn
TD200116Hoàng An VyNữ13/02/20096A3TD200116@tueducschool.edu.vn
TD200127Nguyễn Đắc Thái BảoNam31/07/20096A3TD200127@tueducschool.edu.vn
TD200361Trần Đức MinhNam01/09/20096A3TD200361@tueducschool.edu.vn
TD200381Hoàng Nhật MinhNam27/05/20096A3TD200381@tueducschool.edu.vn
TD200384Nguyễn Quốc Danh HiểnNam08/12/20096A3TD200384@tueducschool.edu.vn
TD200434Nguyễn Hoài GiangNữ03/03/20096A3TD200434@tueducschool.edu.vn
TD200474Nguyễn Minh QuangNam31/12/20096A3TD200474@tueducschool.edu.vn
TD200499Phùng Đỗ Trúc LinhNữ17/10/20096A3TD200499@tueducschool.edu.vn
TD200569Phạm Ngọc BảoNam14/12/20096A3TD200569@tueducschool.edu.vn
TD200584Hoàng Phan Duy BáchNam06/12/20096A3TD200584@tueducschool.edu.vn
TD200604Hoàng Văn MinhNam03/01/20096A3TD200604@tueducschool.edu.vn
TD200700Trần Châu AnhNữ19/03/20096A3TD200700@tueducschool.edu.vn
TD200860Nguyễn Phúc LộcNam09/07/20096A3TD200860@tueducschool.edu.vn
TD201015Trần Hoàng MinhNam07/06/20096A3TD201015@tueducschool.edu.vn
TD180056Đỗ Minh ThưNữ08/09/20096A4TD180056@tueducschool.edu.vn
TD180252Nguyễn Thành NghĩaNam03/09/20096A4TD180252@tueducschool.edu.vn
TD190391Nguyễn Tiến ĐạtNam13/05/20096A4TD190391@tueducschool.edu.vn
TD190415Phan Ngọc AnhNữ04/05/20096A4TD190415@tueducschool.edu.vn
TD190466Nguyễn Đức NamNam03/07/20096A4TD190466@tueducschool.edu.vn
TD190502Đặng Tâm ĐoanNữ15/11/20096A4TD190502@tueducschool.edu.vn
TD190719Nguyễn Thị Kim YếnNữ21/02/20096A4TD190719@tueducschool.edu.vn
TD190742Trần Ngọc Minh ChâuNữ01/03/20096A4TD190742@tueducschool.edu.vn
TD190755Nguyễn Hữu Hào KiệtNam30/10/20096A4TD190755@tueducschool.edu.vn
TD200105Đỗ Hoàng Quỳnh ChiNữ19/05/20096A4TD200105@tueducschool.edu.vn
TD200108Nguyễn Diệu QuỳnhNữ08/06/20096A4TD200108@tueducschool.edu.vn
TD200160Bùi Trần Trí DũngNam06/10/20096A4TD200160@tueducschool.edu.vn
TD200218Nguyễn Đức AnhNam09/10/20096A4TD200218@tueducschool.edu.vn
TD200246Phạm Ngọc Bảo LâmNam19/07/20096A4TD200246@tueducschool.edu.vn
TD200251Dương Ngọc Minh AnhNữ02/11/20096A4TD200251@tueducschool.edu.vn
TD200357Đặng Trần Gia KhiêmNam21/10/20096A4TD200357@tueducschool.edu.vn
TD200383Lê Đào Tuệ NhiNữ05/04/20096A4TD200383@tueducschool.edu.vn
TD200390Trần Nhật LinhNữ29/07/20096A4TD200390@tueducschool.edu.vn
TD200445Tạ Hạnh NgaNữ15/01/20096A4TD200445@tueducschool.edu.vn
TD200668Nguyễn Văn Anh TuấnNam14/08/20096A4TD200668@tueducschool.edu.vn
TD200733Đường Hiệp HưngNam04/01/20096A4TD200733@tueducschool.edu.vn
TD200743Lê Quỳnh ChiNam21/12/20096A4TD200743@tueducschool.edu.vn
TD201129Cao Hải MinhNam13/08/20096A4TD201129@tueducschool.edu.vn
TD180049Phan Thiên KhánhNữ09/09/20096A5TD180049@tueducschool.edu.vn
TD180070Đào Nguyên BìnhNam17/10/20096A5TD180070@tueducschool.edu.vn
TD180115Nguyễn Quang ĐứcNam23/10/20096A5TD180115@tueducschool.edu.vn
TD190347Đinh Ngọc Minh ChâuNữ04/09/20096A5TD190347@tueducschool.edu.vn
TD190569Lê Nhật CườngNam10/07/20096A5TD190569@tueducschool.edu.vn
TD200001Nguyễn Huy PhongNam20/10/20096A5TD200001@tueducschool.edu.vn
TD200083Vũ Quỳnh AnhNữ07/09/20096A5TD200083@tueducschool.edu.vn
TD200095Phạm Minh ĐứcNam27/09/20096A5TD200095@tueducschool.edu.vn
TD200188Nguyễn Hoàng BáchNam05/12/20096A5TD200188@tueducschool.edu.vn
TD200206Lê Minh ChâuNữ15/08/20096A5TD200206@tueducschool.edu.vn
TD200401Dư Thị Bảo MyNữ24/06/20096A5TD200401@tueducschool.edu.vn
TD200464Nguyễn Thị Huyền AnhNữ14/09/20096A5TD200464@tueducschool.edu.vn
TD200478Cao Nguyên VũNam18/06/20096A5TD200478@tueducschool.edu.vn
TD200480Nguyễn Trung HiếuNam19/09/20096A5TD200480@tueducschool.edu.vn
TD200500Đặng Hà PhươngNữ28/08/20096A5TD200500@tueducschool.edu.vn
TD200555Nguyễn Thiên AnNam20/03/20096A5TD200555@tueducschool.edu.vn
TD200566Phạm Hoàng Nhật LongNam01/08/20096A5TD200566@tueducschool.edu.vn
TD200640Lê Gia BảoNam09/04/20096A5TD200640@tueducschool.edu.vn
TD200671Trần Nhật NguyênNam04/05/20096A5TD200671@tueducschool.edu.vn
TD200679Phạm Gia BáchNam19/03/20096A5TD200679@tueducschool.edu.vn
TD210028Đỗ Hải AnhNữ30/10/20096A5TD210028@tueducschool.edu.vn
TD180196Phạm Anh TúNam05/08/20096A6TD180196@tueducschool.edu.vn
TD180228Nguyễn Minh ĐứcNam01/07/20096A6TD180228@tueducschool.edu.vn
TD180235Lưu Thảo MyNữ12/10/20096A6TD180235@tueducschool.edu.vn
TD190769Trần Trọng NhânNam28/05/20096A6TD190769@tueducschool.edu.vn
TD190824Tạ Thái AnNam24/06/20096A6TD190824@tueducschool.edu.vn
TD190839Nguyễn Hiền AnhNữ25/07/20096A6TD190839@tueducschool.edu.vn
TD190958Hồ An NếtNữ16/12/20096A6TD190958@tueducschool.edu.vn
TD200073Nguyễn Bùi Bảo AnhNữ31/05/20096A6TD200073@tueducschool.edu.vn
TD200299Hán Nguyễn Hà LinhNam21/07/20096A6TD200299@tueducschool.edu.vn
TD200342Nhữ Minh HoàngNam29/12/20096A6TD200342@tueducschool.edu.vn
TD200347Phan Gia HưngNam07/08/20096A6TD200347@tueducschool.edu.vn
TD200354Lê Đắc KhoaNam20/01/20096A6TD200354@tueducschool.edu.vn
TD200358Nguyễn Đắc Anh ĐứcNam25/09/20096A6TD200358@tueducschool.edu.vn
TD200380Vũ Đức HuyNam24/05/20096A6TD200380@tueducschool.edu.vn
TD200407Đinh Ngọc Bảo AnhNữ20/03/20096A6TD200407@tueducschool.edu.vn
TD200408Mai Khánh LinhNam22/09/20096A6TD200408@tueducschool.edu.vn
TD200493Vũ Việt LâmNam18/05/20096A6TD200493@tueducschool.edu.vn
TD200540Nguyễn Uyển VyNữ15/06/20096A6TD200540@tueducschool.edu.vn
TD200770Ngô Vi Hoàng BáchNam21/10/20096A6TD200770@tueducschool.edu.vn
TD200952Đào Nam DươngNam29/06/20096A6TD200952@tueducschool.edu.vn
TD200953Nguyễn Hải SơnNam06/07/20096A6TD200953@tueducschool.edu.vn
TD180119Dương An KhanhNữ24/11/20087A1TD180119@tueducschool.edu.vn
TD180157Lê Huyền MyNữ24/08/20087A1TD180157@tueducschool.edu.vn
TD180237Hoàng Ngọc Hương LyNữ31/08/20087A1TD180237@tueducschool.edu.vn
TD180251Nguyễn Minh PhươngNữ26/08/20087A1TD180251@tueducschool.edu.vn
TD190287Phạm Linh NhiNữ25/12/20077A1TD190287@tueducschool.edu.vn
TD190291Nguyễn Ngọc Huyền ChâuNữ25/05/20087A1TD190291@tueducschool.edu.vn
TD190309Đoàn Phúc SơnNam04/06/20087A1TD190309@tueducschool.edu.vn
TD190343Ngô Đức HiếuNam23/01/20087A1TD190343@tueducschool.edu.vn
TD190365Đỗ Thành TrungNam16/12/20087A1TD190365@tueducschool.edu.vn
TD190411Đỗ Hoàng Anh KiệtNam29/11/20197A1TD190411@tueducschool.edu.vn
TD190413Nguyễn Đình KhoaNam30/05/20087A1TD190413@tueducschool.edu.vn
TD190499Lê Vũ An ThưNữ11/12/20087A1TD190499@tueducschool.edu.vn
TD190536Nguyễn Châu AnhNữ09/08/20087A1TD190536@tueducschool.edu.vn
TD190560Đỗ Phương LinhNữ14/12/20087A1TD190560@tueducschool.edu.vn
TD190577Nguyễn Bùi Ngọc PhươngNữ20/12/20087A1TD190577@tueducschool.edu.vn
TD190664Nguyễn Hà Phương LanNữ26/09/20087A1TD190664@tueducschool.edu.vn
TD190763Nguyễn Minh Quang ANam15/08/19817A1TD190763@tueducschool.edu.vn
TD190786Nguyễn Thành Nam ANam01/09/20087A1TD190786@tueducschool.edu.vn
TD190794Lê Chúc AnNữ19/09/20087A1TD190794@tueducschool.edu.vn
TD190803Đinh Tiến DũngNam19/05/20087A1TD190803@tueducschool.edu.vn
TD200947Chu Minh TríNam23/08/20087A1TD200947@tueducschool.edu.vn
TD201061Nguyễn Quốc AnhNam08/11/20077A1TD201061@tueducschool.edu.vn
TD201147Phạm Nguyễn Hà ChâuNữ7A1TD201147@tueducschool.edu.vn
TD210032Nguyễn Trung Khánh AnNam30/05/20087A1TD210032@tueducschool.edu.vn
TD180118Đỗ Quang MinhNam02/01/20087A2TD180118@tueducschool.edu.vn
TD180140Nguyễn Thu PhươngNữ24/09/20087A2TD180140@tueducschool.edu.vn
TD180240Hoàng Bảo NamNam28/10/20087A2TD180240@tueducschool.edu.vn
TD180270Nguyễn Gia KhanhNữ04/10/20087A2TD180270@tueducschool.edu.vn
TD190357Đỗ Quang VinhNam28/12/20087A2TD190357@tueducschool.edu.vn
TD190358Ngô Quang HiểnNam17/01/20087A2TD190358@tueducschool.edu.vn
TD190429Phạm Nguyên ChươngNam11/04/20087A2TD190429@tueducschool.edu.vn
TD190476Lưu Diệu QuỳnhNữ24/01/20087A2TD190476@tueducschool.edu.vn
TD190489Nguyễn Hải Minh ChâuNữ05/01/20087A2TD190489@tueducschool.edu.vn
TD190508Nguyễn Văn An PhúcNam27/07/20087A2TD190508@tueducschool.edu.vn
TD190556Phạm Tuấn Minh ANam22/07/20087A2TD190556@tueducschool.edu.vn
TD190562Trần Bình Minh ANam20/04/20087A2TD190562@tueducschool.edu.vn
TD190592Đào An VinhNam28/03/20087A2TD190592@tueducschool.edu.vn
TD190615Trần Gia NhưNữ11/12/20087A2TD190615@tueducschool.edu.vn
TD190634Nguyễn Gia HưngNam26/10/20087A2TD190634@tueducschool.edu.vn
TD190721Cấn Tùng DươngNam06/03/20087A2TD190721@tueducschool.edu.vn
TD190739Nguyễn Lê Tuấn AnhNam25/10/20087A2TD190739@tueducschool.edu.vn
TD190864Ngô Minh HằngNữ24/03/20087A2TD190864@tueducschool.edu.vn
TD200180Phạm Phương AnhNữ04/12/20087A2TD200180@tueducschool.edu.vn
TD200220Tạ Lê Hải NamNam03/11/20087A2TD200220@tueducschool.edu.vn
TD200333Hoàng Nguyên BáchNam16/03/20087A2TD200333@tueducschool.edu.vn
TD200442Lê Gia HiểnNam10/09/20087A2TD200442@tueducschool.edu.vn
TD200455Bùi Minh ThắngNam25/05/20087A2TD200455@tueducschool.edu.vn
TD200562Nguyễn Thọ Phúc KhánhNam26/03/20087A2TD200562@tueducschool.edu.vn
TD201148Nguyễn Thị Huyền ThươngNữ10/04/20087A2TD201148@tueducschool.edu.vn
TD201174Nguyễn Nhật MinhNam07/08/20087A2TD201174@tueducschool.edu.vn
TD180181Nguyễn Thảo NguyênNữ22/02/20087A3TD180181@tueducschool.edu.vn
TD190300Nguyễn Trịnh Phương AnhNữ08/11/20087A3TD190300@tueducschool.edu.vn
TD190307Trần Duy AnhNam14/12/20087A3TD190307@tueducschool.edu.vn
TD190310Bùi Lê Ngọc QuỳnhNữ24/09/20087A3TD190310@tueducschool.edu.vn
TD190394Lưu Anh KhôiNam30/11/20087A3TD190394@tueducschool.edu.vn
TD190410Nguyễn Văn Bảo MinhNam05/08/20087A3TD190410@tueducschool.edu.vn
TD190463Nguyễn Nhật Quỳnh AnhNữ27/04/20087A3TD190463@tueducschool.edu.vn
TD190477Đặng Lê Huy ANam26/06/20087A3TD190477@tueducschool.edu.vn
TD190490Lê Quốc KhánhNam01/06/20087A3TD190490@tueducschool.edu.vn
TD190530Cao Duy NamNam07/03/20087A3TD190530@tueducschool.edu.vn
TD190578Nguyễn Lê BảoNam04/07/20087A3TD190578@tueducschool.edu.vn
TD190590Đào Tuấn PhápNam02/10/20087A3TD190590@tueducschool.edu.vn
TD190597Bùi Ngọc Uyên NhiNữ12/11/20087A3TD190597@tueducschool.edu.vn
TD190624Phan Nguyễn Hồng AnhNữ10/11/20087A3TD190624@tueducschool.edu.vn
TD190626Trần Thư Hải LongNam23/10/20087A3TD190626@tueducschool.edu.vn
TD190690Vũ Viên ChiNữ10/08/20087A3TD190690@tueducschool.edu.vn
TD190701Tôn Lương BảoNam26/11/20087A3TD190701@tueducschool.edu.vn
TD190714Nguyễn Phúc KhánhNam28/04/20087A3TD190714@tueducschool.edu.vn
TD190751Đặng Thị Khánh LinhNữ13/12/20077A3TD190751@tueducschool.edu.vn
TD190814Trần Như KhuêNữ07/12/20087A3TD190814@tueducschool.edu.vn
TD190857Nguyễn Đan QuỳnhNữ12/10/20087A3TD190857@tueducschool.edu.vn
TD200607Bùi Ngọc PhúcNam08/06/20087A3TD200607@tueducschool.edu.vn
TD200734Nguyễn Gia PhúcNam31/12/20087A3TD200734@tueducschool.edu.vn
TD201167Vũ Trần Anh KhoaNam26/07/20087A3TD201167@tueducschool.edu.vn
TD180067Phạm Trung HiếuNam11/12/20087A4TD180067@tueducschool.edu.vn
TD180075Hoàng Bảo NgânNữ09/01/20087A4TD180075@tueducschool.edu.vn
TD180108Nguyễn Nam KhánhNam24/12/20087A4TD180108@tueducschool.edu.vn
TD180129Nguyễn Huy BáchNam13/11/20087A4TD180129@tueducschool.edu.vn
TD190277Đinh Công QuangNam26/12/20087A4TD190277@tueducschool.edu.vn
TD190374Nguyễn Đức TrườngNam05/03/20087A4TD190374@tueducschool.edu.vn
TD190468Tạ Đức MinhNam15/01/20087A4TD190468@tueducschool.edu.vn
TD190537Lê Anh QuânNam15/07/20087A4TD190537@tueducschool.edu.vn
TD190598Phạm Trung NghĩaNam26/10/20087A4TD190598@tueducschool.edu.vn
TD190648Lương Việt AnhNam10/08/20087A4TD190648@tueducschool.edu.vn
TD190679Hoàng Linh ChiNữ23/06/20087A4TD190679@tueducschool.edu.vn
TD190711Nguyễn Mạnh HùngNam25/10/20087A4TD190711@tueducschool.edu.vn
TD190718Nguyễn Thanh LongNam01/05/20087A4TD190718@tueducschool.edu.vn
TD190807Nguyễn Công ChứcNam20/08/20087A4TD190807@tueducschool.edu.vn
TD200077Nguyễn Xuân PhúcNam26/11/20087A4TD200077@tueducschool.edu.vn
TD200356Đặng Tuấn KiệtNam25/08/20087A4TD200356@tueducschool.edu.vn
TD200420Bùi Trung ĐứcNam16/07/20087A4TD200420@tueducschool.edu.vn
TD200512Nguyễn Hà Đức TríNam19/10/20087A4TD200512@tueducschool.edu.vn
TD200552Nguyễn Nghĩa Duy MinhNam09/08/20087A4TD200552@tueducschool.edu.vn
TD200986Phạm Khánh LinhNữ29/12/20087A4TD200986@tueducschool.edu.vn
TD201016Nguyễn Quang MinhNam7A4TD201016@tueducschool.edu.vn
TD201037Trần Hoàng VyNam7A4TD201037@tueducschool.edu.vn
TD201057Nguyễn Hồng ĐăngNam03/01/20087A4TD201057@tueducschool.edu.vn
TD180143Phạm Hoàng NgânNữ20/11/20087A5TD180143@tueducschool.edu.vn
TD180173Bùi Trần Bá TrườngNam19/05/20087A5TD180173@tueducschool.edu.vn
TD180264Cung Hồng QuangNam31/10/20087A5TD180264@tueducschool.edu.vn
TD190323Bùi Vũ Đức HuyNam06/04/20087A5TD190323@tueducschool.edu.vn
TD190336Đinh Tân Công ĐượcNam28/12/20087A5TD190336@tueducschool.edu.vn
TD190369Trần Quốc TháiNam12/04/20087A5TD190369@tueducschool.edu.vn
TD190454Phạm Ngọc Bảo ChâuNữ29/12/20087A5TD190454@tueducschool.edu.vn
TD190501Đặng Trần Mai LâmNữ06/04/20087A5TD190501@tueducschool.edu.vn
TD190572Nguyễn Thành HuyNam27/09/20087A5TD190572@tueducschool.edu.vn
TD190584Nguyễn Đắc Trường ThịnhNam26/10/20087A5TD190584@tueducschool.edu.vn
TD190589Đào Đoàn Hồng TháiNam12/08/20087A5TD190589@tueducschool.edu.vn
TD190600Văn Nhật AnhNữ25/08/20087A5TD190600@tueducschool.edu.vn
TD190614Vũ Trí TrungNam26/05/20087A5TD190614@tueducschool.edu.vn
TD190625Lê Hoàng Tuấn AnhNam11/01/20087A5TD190625@tueducschool.edu.vn
TD190628Phí Nhật MinhNam28/11/20087A5TD190628@tueducschool.edu.vn
TD190676Lưu Việt DũngNam23/09/20087A5TD190676@tueducschool.edu.vn
TD190677Lưu Tuấn DũngNam23/09/20087A5TD190677@tueducschool.edu.vn
TD190681Nguyễn Quang MinhNam27/05/20087A5TD190681@tueducschool.edu.vn
TD200368Bùi Bảo ĐứcNam18/10/20087A5TD200368@tueducschool.edu.vn
TD200369Bùi Bảo NamNam18/10/20087A5TD200369@tueducschool.edu.vn
TD200452Trần Khánh LinhNữ04/12/20087A5TD200452@tueducschool.edu.vn
TD200564Nguyễn Duy BảoNam01/10/20087A5TD200564@tueducschool.edu.vn
TD200639Trần Minh ThuNữ01/07/20087A5TD200639@tueducschool.edu.vn
TD200663Phan Tuấn MinhNam03/06/20087A5TD200663@tueducschool.edu.vn
TD200920Ứng Hồng VũNam03/10/20087A5TD200920@tueducschool.edu.vn
TD200979Nguyễn Trần Xuân DuyNam7A5TD200979@tueducschool.edu.vn
TD180016Phùng Ngọc KhánhNữ26/05/20078A1TD180016@tueducschool.edu.vn
TD180036Trần Gia Bảo ANam23/07/20078A1TD180036@tueducschool.edu.vn
TD180040Vũ Tâm ĐanNữ01/07/20078A1TD180040@tueducschool.edu.vn
TD180087Dương Trần Đức MinhNam22/02/20078A1TD180087@tueducschool.edu.vn
TD180123Đinh Khánh LinhNữ25/04/20078A1TD180123@tueducschool.edu.vn
TD180149Nguyễn Tài DũngNam10/04/20078A1TD180149@tueducschool.edu.vn
TD180183Nguyễn Thị Hoàng LinhNữ15/03/20078A1TD180183@tueducschool.edu.vn
TD190324Lê Đăng KhôiNam20/10/20078A1TD190324@tueducschool.edu.vn
TD190354Nguyễn Diễm HạnhNữ13/07/20078A1TD190354@tueducschool.edu.vn
TD190361Nguyễn Danh HoàngNam24/10/20078A1TD190361@tueducschool.edu.vn
TD190392Hà Nguyễn Ngọc BíchNữ28/02/20078A1TD190392@tueducschool.edu.vn
TD190449Nguyễn Ngọc Khánh ANữ03/12/20078A1TD190449@tueducschool.edu.vn
TD190481Lưu Tuệ MinhNữ29/10/20078A1TD190481@tueducschool.edu.vn
TD190683Nguyễn Đức KhiêmNam07/01/20078A1TD190683@tueducschool.edu.vn
TD190707Lê Phạm Nhật MinhNam26/04/20078A1TD190707@tueducschool.edu.vn
TD190724Vũ Quang Trí ĐứcNam16/11/20078A1TD190724@tueducschool.edu.vn
TD190790Nguyễn Trọng NghĩaNam16/11/20078A1TD190790@tueducschool.edu.vn
TD190791Phan TrungNam16/08/20078A1TD190791@tueducschool.edu.vn
TD190858Nguyễn Hồng QuânNam15/05/20078A1TD190858@tueducschool.edu.vn
TD200208Lê Minh PhươngNữ20/09/20078A1TD200208@tueducschool.edu.vn
TD200553Phạm Tuấn MinhNam16/03/20078A1TD200553@tueducschool.edu.vn
TD200557Nguyễn Lương BáchNam8A1TD200557@tueducschool.edu.vn
TD200696Vũ Tiến ĐạtNam18/04/20078A1TD200696@tueducschool.edu.vn
TD180005Lương Nguyễn Tuấn KiệtNam27/12/20078A2TD180005@tueducschool.edu.vn
TD180021Lê Tuệ TrangNữ23/02/20078A2TD180021@tueducschool.edu.vn
TD180023Lê Nhật HoàngNam19/12/20078A2TD180023@tueducschool.edu.vn
TD180038Dương Thị Mỹ HạnhNữ13/11/20078A2TD180038@tueducschool.edu.vn
TD180072Nguyễn Thị Hồng PhúcNữ21/04/20078A2TD180072@tueducschool.edu.vn
TD180146Nguyễn Hoàng NguyênNam17/12/20078A2TD180146@tueducschool.edu.vn
TD180212Nguyễn Khánh Ly ANữ11/03/20078A2TD180212@tueducschool.edu.vn
TD180231Phạm Văn ViệtNam18/03/20078A2TD180231@tueducschool.edu.vn
TD190293Đỗ Lê HuyNam16/10/20078A2TD190293@tueducschool.edu.vn
TD190366Phạm Đức AnhNam07/10/20078A2TD190366@tueducschool.edu.vn
TD190475Nguyễn Thị Thùy LinhNữ09/12/20078A2TD190475@tueducschool.edu.vn
TD190500Phạm Nguyễn Mai ChiNữ07/01/20078A2TD190500@tueducschool.edu.vn
TD190636Nguyễn Ngọc Minh ChâuNữ02/06/20078A2TD190636@tueducschool.edu.vn
TD190734Nguyễn Lê Minh KhuêNữ24/12/20078A2TD190734@tueducschool.edu.vn
TD190758Đặng Ngọc ThiệnNam07/07/20078A2TD190758@tueducschool.edu.vn
TD190765Phạm Nguyễn Nhật HuyNam12/12/20078A2TD190765@tueducschool.edu.vn
TD190804Trần Hữu QuânNam22/11/20078A2TD190804@tueducschool.edu.vn
TD200340Trần Thế AnhNam09/09/20078A2TD200340@tueducschool.edu.vn
TD200362Nguyễn Hữu Gia BảoNam05/06/20078A2TD200362@tueducschool.edu.vn
TD200667Phạm Bảo NgọcNữ11/07/20078A2TD200667@tueducschool.edu.vn
TD200708Nguyễn Nhật AnhNam28/07/20078A2TD200708@tueducschool.edu.vn
TD200949Bùi Đức LươngNam04/11/20078A2TD200949@tueducschool.edu.vn
TD201146Nguyễn Phương ThảoNữ01/10/20078A2TD201146@tueducschool.edu.vn
TD180052Phạm Văn Thanh BìnhNam17/10/20078A3TD180052@tueducschool.edu.vn
TD180062Vũ Nhật ĐứcNam24/12/20078A3TD180062@tueducschool.edu.vn
TD180137Nguyễn Nhật BảoNam11/05/20078A3TD180137@tueducschool.edu.vn
TD180253Đặng Tấn DũngNam18/12/20078A3TD180253@tueducschool.edu.vn
TD180267Trần Văn KhánhNam01/08/20068A3TD180267@tueducschool.edu.vn
TD190442Phạm Hải AnNữ04/04/20078A3TD190442@tueducschool.edu.vn
TD190588Nguyễn Lâm CúcNữ05/07/20078A3TD190588@tueducschool.edu.vn
TD190605Nguyễn Tiến PhátNam27/08/20078A3TD190605@tueducschool.edu.vn
TD190627Nguyễn Bùi Khánh ThiệnNam17/04/20078A3TD190627@tueducschool.edu.vn
TD190686Nguyễn Đình KiênNam10/12/20078A3TD190686@tueducschool.edu.vn
TD190691Võ Thành ĐạtNam18/11/20078A3TD190691@tueducschool.edu.vn
TD190863Nguyễn Minh ThuNữ06/04/20078A3TD190863@tueducschool.edu.vn
TD200182Phạm Anh TuấnNam22/06/20078A3TD200182@tueducschool.edu.vn
TD200245Nguyễn Ngọc LinhNữ25/10/20078A3TD200245@tueducschool.edu.vn
TD200284Nguyễn Quý CườngNam02/11/20078A3TD200284@tueducschool.edu.vn
TD200355Lê Đắc KhôiNam19/06/20078A3TD200355@tueducschool.edu.vn
TD200367Nguyễn Huy CườngNam12/09/20078A3TD200367@tueducschool.edu.vn
TD200400Đặng Đình KhangNam09/07/20048A3TD200400@tueducschool.edu.vn
TD200605Hà Quốc HiệuNam20/10/20078A3TD200605@tueducschool.edu.vn
TD200728Bùi Thế ThờiNam30/10/20078A3TD200728@tueducschool.edu.vn
TD201041Lê Công DuyNam8A3TD201041@tueducschool.edu.vn
TD180006Lương Nguyễn Yến NhiNữ08/06/20069A1TD180006@tueducschool.edu.vn
TD180064Phạm Hải QuỳnhNữ24/10/20069A1TD180064@tueducschool.edu.vn
TD180263Đỗ Khánh Hà AnhNữ04/09/20069A1TD180263@tueducschool.edu.vn
TD180271Vũ Hoàng Gia NamNam22/04/20069A1TD180271@tueducschool.edu.vn
TD190321Lê Trần Hà AnhNữ29/06/20069A1TD190321@tueducschool.edu.vn
TD190480Lê Quang MinhNam11/12/20069A1TD190480@tueducschool.edu.vn
TD190503Nguyễn Xuân Gia BáchNam04/07/20069A1TD190503@tueducschool.edu.vn
TD190522Nguyễn Nam TùngNam03/05/20069A1TD190522@tueducschool.edu.vn
TD190529Cao Thùy LinhNữ27/10/20069A1TD190529@tueducschool.edu.vn
TD190535Nguyễn Bá Hải LongNam19/08/20069A1TD190535@tueducschool.edu.vn
TD190563Thái Đức AnhNam27/10/20069A1TD190563@tueducschool.edu.vn
TD190661Nguyễn Mạnh CườngNam27/09/20069A1TD190661@tueducschool.edu.vn
TD190680Lê MinhNam23/02/20069A1TD190680@tueducschool.edu.vn
TD190717Hoàng An Nguyên XuânNữ02/01/20069A1TD190717@tueducschool.edu.vn
TD190728Đặng Tú AnhNữ08/09/20069A1TD190728@tueducschool.edu.vn
TD190771Hoàng Minh TriếtNam30/09/20069A1TD190771@tueducschool.edu.vn
TD190781Nguyễn Thị Linh ChiNữ07/10/20069A1TD190781@tueducschool.edu.vn
TD190785Nguyễn Minh Triết ANam18/12/20069A1TD190785@tueducschool.edu.vn
TD190799Vũ Thùy DươngNữ19/10/20069A1TD190799@tueducschool.edu.vn
TD190848Lương Huyền Khánh ViNữ14/12/20069A1TD190848@tueducschool.edu.vn
TD200215Vũ Thu HươngNam07/11/20049A1TD200215@tueducschool.edu.vn
TD200307Vương Chí VĩNam23/09/20069A1TD200307@tueducschool.edu.vn
TD200525Nguyễn Thái HàNam11/06/20069A1TD200525@tueducschool.edu.vn
TD200867Vũ Minh ĐứcNam23/10/20069A1TD200867@tueducschool.edu.vn
TD180080Đặng Ngọc Chí ViệtNữ22/11/20069A2TD180080@tueducschool.edu.vn
TD180141Nguyễn Huy HoàngNam23/05/20069A2TD180141@tueducschool.edu.vn
TD180158Nguyễn Minh TriếtNam27/04/20069A2TD180158@tueducschool.edu.vn
TD180172Đinh Xuân LộcNam19/12/20069A2TD180172@tueducschool.edu.vn
TD180193Nguyễn Mạnh Hải ANam18/01/20069A2TD180193@tueducschool.edu.vn
TD180210Hà Nhân Hải ĐăngNam06/03/20059A2TD180210@tueducschool.edu.vn
TD180247Nguyễn Đức ThànhNam13/08/20059A2TD180247@tueducschool.edu.vn
TD180248Nguyễn Đăng TrườngNam25/11/20059A2TD180248@tueducschool.edu.vn
TD190281Nguyễn Nam Tùng KhánhNam15/01/20069A2TD190281@tueducschool.edu.vn
TD190296Nguyễn Minh Đức ANam14/04/20069A2TD190296@tueducschool.edu.vn
TD190305Thạch ĐứcNam28/12/20069A2TD190305@tueducschool.edu.vn
TD190456Nguyễn Ngô Việt AnhNam11/02/20069A2TD190456@tueducschool.edu.vn
TD190523Vũ Quang HưngNam25/07/20059A2TD190523@tueducschool.edu.vn
TD190525Nguyễn Phương ThảoNữ19/04/20069A2TD190525@tueducschool.edu.vn
TD190552Nghiêm Xuân ĐạtNam10/03/20069A2TD190552@tueducschool.edu.vn
TD190642Phạm Gia AnNam22/12/20069A2TD190642@tueducschool.edu.vn
TD190675Chu Thị Khánh ViNữ27/09/20069A2TD190675@tueducschool.edu.vn
TD190746Đinh Trung KiệtNam28/01/20069A2TD190746@tueducschool.edu.vn
TD190805Nguyễn Thành ChínhNam26/01/20069A2TD190805@tueducschool.edu.vn
TD190815Nguyễn Hải LongNam03/05/20069A2TD190815@tueducschool.edu.vn
TD190826Đinh Diễm HạnhNữ20/09/20069A2TD190826@tueducschool.edu.vn
TD200479Trần Việt CườngNam18/12/20069A2TD200479@tueducschool.edu.vn
TD200900Nguyễn Minh AnhNam28/11/20069A2TD200900@tueducschool.edu.vn
TD180178Nguyễn Phương UyênNữ21/07/200510A0TD180178@tueducschool.edu.vn
TD180194Lê Đức DuyNam09/06/200510A0TD180194@tueducschool.edu.vn
TD180197Trần Thanh TúNữ30/01/200510A0TD180197@tueducschool.edu.vn
TD180211Phạm Xuân Hải AnhNữ22/09/200410A0TD180211@tueducschool.edu.vn
TD180214Nguyễn Quang HiệpNam17/10/200510A0TD180214@tueducschool.edu.vn
TD180269Phạm Văn HuyNam04/12/200510A0TD180269@tueducschool.edu.vn
TD190326Phạm Hoàng DuyNam09/09/200510A0TD190326@tueducschool.edu.vn
TD190653Nguyễn Bá Ngọc QuânNam18/01/200510A0TD190653@tueducschool.edu.vn
TD190816Nguyễn Anh MinhNam19/04/200510A0TD190816@tueducschool.edu.vn
TD200727Bùi Thế LựcNam02/11/200510A0TD200727@tueducschool.edu.vn
TD200771Nguyễn Hoàng AnhNam10A0TD200771@tueducschool.edu.vn
TD200772Lê Tùng DươngNam18/11/200510A0TD200772@tueducschool.edu.vn
TD200858Bùi Công DanhNam23/10/200510A0TD200858@tueducschool.edu.vn
TD200859Trần Linh ChiNữ24/05/200510A0TD200859@tueducschool.edu.vn

Ghi chú:

  • Mã học sinh đồng thời là Mã đóng học phí, Mã đăng nhập sổ liên lạc điện tử
  • Mã học sinh không thay đổi trong suốt quá trình HS học tại trường (Khi HS lên lớp vẫn sử dụng mã HS cũ)