Học phí Mầm non Tuệ Đức | Cơ sở Tạ Quang Bửu, Quận 8

BIỂU PHÍ NIÊN HỌC 2017–2018 KHỐI MẦM NON
KINDERGARTEN SCHOOL FEE 2017-2018

(Áp dụng từ 18.05.2017/ Effective from May18th, 2017)

I. HỌC PHÍ/ TUITION FEE Đơnvị/Unit: VND

 Khối lớp

Grades

(7:00 – 17:00 Monday –Friday)

Theo tháng

Monthly

 

Lớp nhà trẻ

19-24 tháng 3,400,000
25-36 tháng 3,200,000
Lớp Mầm – Chồi – Lá 3-6 tuổi 3,100,000

 II. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC/ OTHER FEES

Tiền ăn (tháng)

Meal (monthly)

 

Cơ sở vật chất (năm – 10 tháng)

Facilities (year – 10 months)

 

Đồng phục (bộ)

Uniform (one)

Balo (chiếc)

School bag (one)

800,000 1,500,000 150,000 150,000

 III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ/ OTHER PROGRAMS& SERVICES

Năng khiếu ngoài giờ (tháng)

Extra courses (monthly)

Giữ trẻ ngoài giờ (17:00 – 18:00)

Afterschool childcare

Anh văn nâng cao 500,000 Phí theo giờ 25,000
Trắc nghiệm vân tay 3,000,000 Tiền ăn (ngày) 15,000
Phí học thứ 7 (ngày) 150,000
Phí học làm quen (ngày) 100,000

 

Thông tin về học phí và các chi phí khác được trình bày cụ thể giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi kế hoạch tài chính khi cho con theo học tại hệ thống trường Tuệ Đức.

Please select a valid form