Học phí Mầm non Tuệ Đức | Cơ sở Lê Đức Thọ (Đại Việt Mỹ) – Gò Vấp

BIỂU PHÍ MẦM NON NĂM HỌC 2018–2019/CƠ SỞ LÊ ĐỨC THỌ, QUẬN GÒ VẤP

KINDERGARTEN SCHOOL FEE 2018-2019/ LE DUC THO, GO VAP.DIS CAMPUS

(Áp dụng từ 02/04/2018/ Effective from Apr 02nd  ,2018)

I. HỌC PHÍ/ TUITION FEES (không bao gồm sách giáo khoa/not included textbook)

Đơn vị/ Unit: VND

 

Khối lớp (7:00-17:00, T2-T6)

Grades (7:00-17:00, Mon-Fri)

Học phí tháng 2018-2019

Monthly fee 2018-2019

Đóng theo năm Annual fee 1/9/2018 – 31/5/2019

Phí đã giảm 10%

Discounted 10%

Đóng theo Học kỳ I

Semester I fee 1/9 – 31/12/2018

Phí đã giảm 5%

Discounted 5%

Đóng theo Học kỳ II

Semester II fee

1/1 – 31/5/2019

Phí đã giảm 5%

Discounted 5%

Học Phí Hè

Summer Semester fee 1/6 – 31/8/2018

Nhà trẻ (18 – 23 tháng)

Toddler (18- 23 months)

3.050.000 24.705.000 11.590.000 14.487.500 9.150.000
Nhà trẻ (24 – 36 tháng)

Toddler (24- 36 months)

2.950.000 23.895.000 11.210.000 14.012.500 8.850.000
Mầm (3-5 tuổi)

Toddler (3-4 years)

2.750.000 22.275.000 10.450.000 13.062.500 8.250.000
Chồi (4-5 tuổi)

Toddler (4-5 years)

2.750.000 22.275.000 10.450.000 13.062.500 8.250.000
Lá (5-6 tuổi)

Toddler (5-6 years)

2.850.000 23.085.000 10.830.000 13.537.500 8.550.000
Tiếng Anh Toàn Phần

Full English

4.950.000 40.095.000 18.810.000 23.512.500 14.850.000

*Lưu ý: thu thêm Cơ sở vật chất Hè: 500.000vnd/12 tuần (đối với học sinh mới).
*Note: Adding the facilities fee: 500.000vnd/12 weeks (for new students).

II. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC/ OTHER FEES

Khối lớp

Grades

 Phí ăn (tháng)

Meal fee (monthly)

 Cơ sở vật chất (năm)

Facilities (year)

Đồng phục (bộ)

Uniform (three)

 Balo (chiếc)

School bag (one)

Mầm non

Kindergarden

1.092.000/tháng Lớp chuẩn:  1.920.000/năm

Lớp Tiếng Anh toàn phần: 3.000.000/năm

150.000/bộ 150.000/chiếc

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ/ OTHER PROGRAMS & SERVICES

  Phí giữ trẻ ngoài giờ (ngày)

Afterschool childcare fee (day)

Phí ăn chiều (ngày)

Meal fee (day)

 Phí giữ trẻ ngoài giờ+ ăn chiều (tháng)

Afterschool childcare fee +meal fee (month)

Mầm non

Kindergarden

Từ 17h-18h: 25.000/ngày Từ 17h-19h: 50.000/ngày 25.000/ngày Phí giữ trẻ ngoài giờ: 300.000/tháng Phí ăn chiều: 500.000/tháng

Lớp năng khiếu/ Extracurricular Activities

Bơi lội

Swimming

Võ thuật

Martial Arts

Anh văn

English

Kỹ năng sống

Life skill

TD Nhịp điệu

Aerobic

Miễn phí

Free

Miễn phí

Free

Miễn phí

Free

Miễn phí

Free

Miễn phí

Free

IV. ƯU ĐÃI HỌC PHÍ/ DISCOUNT POLICY

 • Giảm thêm 10% học phí từ bé thứ 2, 3 là anh chị em ruột cùng học tại trường và đóng phí đúng hạn (không áp dụng cho lớp Tiếng anh toàn phần).

Additional 10% discount for the second, third sibling enrolling at the same campus and school fee paid on time (not included Full English)

V. QUY ĐỊNH HỌC PHÍ/ PAYMENT POLICY

 • Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đủ các khoản phí trước ngày nhập học.

Parents are responsible for paying fees before joining class.

 • Phí cơ sở vật chất được đóng theo năm học, khóa HÈ và KHÔNG hoàn trả lại. Nếu học sinh nhập học từ ngày 20 của tháng, sẽ không cần đóng phí cơ sở vật chất của tháng đó.

Facilities fee must be paid by school year, summer semester and will not be refunded. In case, the child join class on the 20th of month, facilities fee of that month will not be charged.

 • Đối với trường hợp đóng theo tháng, học phí, phí ăn và các phí phát sinh được đóng trước ngày 5 hàng tháng. For monthly payment, tuition fee, meal fee and other fees must be paid by 10th
 • Trường hợp bé nghỉ học có phép trước 1 ngày vì lí do khách quan sẽ được hoàn lại tiền ăn (40.000 VNĐ/ngày).

In case, the child is absent with appropriate reason (need to be informed 1 day in advance), meal fee will be refunded (Kindergarten: 50,000 VND/day).

 • Các trường hợp không thanh toán học phí và các khoản phí khác (nếu có), Nhà trường có thể từ chối không nhận học sinh vào học.

The child cannot be admitted into our program until all fees are fully paid.

 • Các điều khoản khác về học phí, Phụ huynh có trách nhiệm kí vào bản thỏa thuận trước khi nhập học.

Parents need to sign on the Agreement about Tuition before joining class.

VI. RÚT HỒ SƠ VÀ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ/ WITHDRAWAL AND REFUND POLICY

 • Nhà trường chỉ giải quyết cho học sinh rút hồ sơ khi có thông báo tiếp nhận của trường được chuyển đến trong năm học đối với những trường hợp sau:

The school can only accept withdrawal and refund when the admission notice to be delivered under the following circumstances :

 • Phụ huynh chuyển nơi công tác hay chuyển nơi sinh sống .

Parents change working places or living places.

 • Học sinh phải điều trị bệnh dài hạn theo chỉ định của bác sĩ.

The child is in a long term medical treatment program.

 • Việc hoàn trả học phí áp dụng đối với trường hợp đóng học phí trọn khóa đúng thời hạn quy định.

Tuition fee refund is applicable only for full year or semester payment.

 • Hoàn trả 90% học phí thực đóng của các tháng còn lại đối với những trường hợp đóng theo năm hoặc theo học kỳ mà không học hết vì những lý do khách

For full year or semester payment, we will refund 90% tuition fee of the remaining months.

 • Hoàn trả 100% học phí nếu phụ huynh gửi thư thông báo rút hồ sơ chính thức cho văn phòng ít nhất 30 ngày trước khi niên học bắt đầu.

A 30-day notice before the beginning of the school year is required for 100% refund.

 • Trong các ngày nghỉ lễ do Nhà Nước quy định, Nhà trường xin phép không hoàn lại tiền ăn. Các dịch vụ khác như phí ăn chiều, ngoại khóa sẽ được hoàn lại.

In other National holiday, the tuition fee will not be paid meal fee. With other services as: outdoor activities fee will be paid back.

VII. CAM KẾT HỌC PHÍ/ ENGAGEMENT

 • Trong trường hợp tăng học phí, nhà trường cam kết chỉ tăng 5%-15% học phí mỗi năm.

Regarding to the plan of tuition fee for the next years, we engage the increasing percent is 5%-15% per year.

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TUỆ ĐỨC

PRINCIPAL OF Tuệ Đức School

Tuệ Đức món ăn tâm hồn - đọc sách

Thông tin về học phí và các chi phí khác được trình bày cụ thể giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi kế hoạch tài chính khi cho con theo học tại hệ thống trường Tuệ Đức.

Please select a valid form