HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH

ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

Mỗi học sinh sẽ được nhà trường cấp tài khoản theo mã học sinh theo mẫu:

MãHS@tueducschool.edu.vn

Do tính bảo mật cao của Teams nên lần đầu tiên đăng nhập, Teams sẽ yêu cầu đổi mật khẩu.
Quý PH cần đặt mật khẩu ít nhất 8 kí tự, bao gồm 1 chữ in Hoa, 1 số và 1 kí tự đặc biệt như @ $ % !
VD: Hue@5678

Bảng tra cứu tài khoản đăng nhập Microsoft Teams

Mã HSTên HSGiới tínhNgày sinhLớpTài khoản Microsoft Teams
TD200007Nguyễn Lam DiệpNữ12/07/20141A1TD200007@tueducschool.edu.vn
TD200020Trần Phương LinhNữ29/09/20141A1TD200020@tueducschool.edu.vn
TD200021Nguyễn Khánh NgânNữ01/12/20141A1TD200021@tueducschool.edu.vn
TD200029Kiều Minh KiềuNữ05/11/20141A1TD200029@tueducschool.edu.vn
TD200042Nguyễn Thành PhátNam17/06/20141A1TD200042@tueducschool.edu.vn
TD200047Bùi Hiếu MinhNam27/12/20141A1TD200047@tueducschool.edu.vn
TD200055Nguyễn Phúc NguyênNam31/01/20141A1TD200055@tueducschool.edu.vn
TD200097Đồng Bảo ChiNữ22/02/20141A1TD200097@tueducschool.edu.vn
TD200123Nguyễn Chí Nhật MinhNam30/06/20141A1TD200123@tueducschool.edu.vn
TD200132Nguyễn Trâm AnhNữ18/10/20141A1TD200132@tueducschool.edu.vn
TD200139Trần Tuấn LậpNam04/11/20141A1TD200139@tueducschool.edu.vn
TD200140Phạm Gia HuyNam22/06/20141A1TD200140@tueducschool.edu.vn
TD200141Đặng Xuân Gia BáchNam30/08/20141A1TD200141@tueducschool.edu.vn
TD200148Phạm Hoàng LiênNữ15/04/20141A1TD200148@tueducschool.edu.vn
TD200164Cao Thảo NhiNữ10/10/20141A1TD200164@tueducschool.edu.vn
TD200165Hồ Phúc NguyênNam28/05/20141A1TD200165@tueducschool.edu.vn
TD200214Phạm Đức HuyNam09/10/20141A1TD200214@tueducschool.edu.vn
TD200243Đặng Trần Tấn ThànhNam23/02/20141A1TD200243@tueducschool.edu.vn
TD200376Nguyễn Phúc LâmNam30/12/20141A1TD200376@tueducschool.edu.vn
TD200398Nguyễn Minh KhuêNữ01/10/20141A1TD200398@tueducschool.edu.vn
TD200413Đặng Khánh ChiNữ23/09/20141A1TD200413@tueducschool.edu.vn
TD200603Ngô Đăng Đức MinhNam07/11/20141A1TD200603@tueducschool.edu.vn
TD200678Đỗ Ngọc LiênNữ12/09/20141A1TD200678@tueducschool.edu.vn
TD200725Nguyễn Minh ChâuNữ26/12/20141A1TD200725@tueducschool.edu.vn
TD201064Nguyễn Đắc PhongNam01/12/20141A1TD201064@tueducschool.edu.vn
TD200002Nguyễn Vi Tuấn KiệtNam10/03/20141A2TD200002@tueducschool.edu.vn
TD200038Trần Đức Gia HuyNam30/05/20141A2TD200038@tueducschool.edu.vn
TD200063Lương Hoàng BáchNam05/12/20141A2TD200063@tueducschool.edu.vn
TD200090Nguyễn Anh QuânNam31/05/20141A2TD200090@tueducschool.edu.vn
TD200096Phương Ngọc QuyênNữ31/10/20141A2TD200096@tueducschool.edu.vn
TD200147Nguyễn Ngọc Linh ChiNữ29/07/20141A2TD200147@tueducschool.edu.vn
TD200155Đoàn Linh NgaNữ04/06/20141A2TD200155@tueducschool.edu.vn
TD200202Nguyễn Thế KhôiNam03/08/20141A2TD200202@tueducschool.edu.vn
TD200205Đỗ Như Phước NhânNam06/11/20141A2TD200205@tueducschool.edu.vn
TD200212Nguyễn Hoàng TuấnNam15/10/20141A2TD200212@tueducschool.edu.vn
TD200231Hoàng Nguyễn Tuấn KiệtNam15/11/20141A2TD200231@tueducschool.edu.vn
TD200247Đào Tùng LâmNam18/02/20141A2TD200247@tueducschool.edu.vn
TD200262Phạm Việt HàNam13/01/20141A2TD200262@tueducschool.edu.vn
TD200267Vũ Minh PhátNam22/10/20141A2TD200267@tueducschool.edu.vn
TD200270Trần Minh HiếuNam07/02/20141A2TD200270@tueducschool.edu.vn
TD200285Phạm Trung KiênNam15/08/20141A2TD200285@tueducschool.edu.vn
TD200287Hoàng Bảo TrâmNữ23/02/20141A2TD200287@tueducschool.edu.vn
TD200288Đà Minh ThưNữ17/11/20141A2TD200288@tueducschool.edu.vn
TD200289Bùi Phạm Quang HuyNam13/08/20141A2TD200289@tueducschool.edu.vn
TD200331Bùi Nam SơnNam28/06/20141A2TD200331@tueducschool.edu.vn
TD200364Bùi Minh AnNữ16/04/20141A2TD200364@tueducschool.edu.vn
TD200416Nguyễn Hương GiangNữ19/02/20141A2TD200416@tueducschool.edu.vn
TD200620Bùi Nhật LinhNữ16/09/20141A2TD200620@tueducschool.edu.vn
TD200716Vũ Thành LâmNam29/04/20141A2TD200716@tueducschool.edu.vn
TD201123Trần Doãn Phan Ngọc ChâuNữ20/12/20141A2TD201123@tueducschool.edu.vn
TD200003Nguyễn Tuấn MinhNam28/03/20141A3TD200003@tueducschool.edu.vn
TD200012Nguyễn Ngọc Minh AnhNữ05/06/20141A3TD200012@tueducschool.edu.vn
TD200014Nguyễn Khánh NgọcNữ23/08/20141A3TD200014@tueducschool.edu.vn
TD200026Nguyễn Gia BảoNam01/08/20141A3TD200026@tueducschool.edu.vn
TD200035Nguyễn Huy KhánhNam07/02/20141A3TD200035@tueducschool.edu.vn
TD200039Nguyễn Ngọc Bảo TrinhNữ28/06/20141A3TD200039@tueducschool.edu.vn
TD200046Phạm Anh KhoaNam04/10/20141A3TD200046@tueducschool.edu.vn
TD200053Nguyễn Đức BảoNam04/12/20141A3TD200053@tueducschool.edu.vn
TD200056Nguyễn Anh DũngNam28/01/20141A3TD200056@tueducschool.edu.vn
TD200065Lê Huyền TrangNữ04/11/20141A3TD200065@tueducschool.edu.vn
TD200122Bùi Quốc AnNam10/11/20141A3TD200122@tueducschool.edu.vn
TD200125Đỗ Gia LinhNữ20/05/20141A3TD200125@tueducschool.edu.vn
TD200126Nguyễn Việt HưngNam04/06/20141A3TD200126@tueducschool.edu.vn
TD200142Lê Minh HoàngNam06/07/20141A3TD200142@tueducschool.edu.vn
TD200146Vũ Đức BảoNam19/12/20141A3TD200146@tueducschool.edu.vn
TD200183Nguyễn An PhươngNữ18/01/20141A3TD200183@tueducschool.edu.vn
TD200209Vũ Thị Hương GiangNữ11/08/20141A3TD200209@tueducschool.edu.vn
TD200292Nguyễn Quang TùngNam13/09/20141A3TD200292@tueducschool.edu.vn
TD200335Nguyễn Kiến QuốcNam03/04/20141A3TD200335@tueducschool.edu.vn
TD200421Trần Trọng Quang MinhNam14/06/20141A3TD200421@tueducschool.edu.vn
TD200526Lê Hoàng Quốc QuânNam30/05/20141A3TD200526@tueducschool.edu.vn
TD200686Tống Bá Thiện NhânNam20/09/20141A3TD200686@tueducschool.edu.vn
TD200794Nguyễn Hà VyNữ18/07/20141A3TD200794@tueducschool.edu.vn
TD200945Đoàn Tuấn DũngNam06/07/20141A3TD200945@tueducschool.edu.vn
TD210029Đỗ Quang VinhNam07/12/20141A3TD210029@tueducschool.edu.vn
TD200019Phạm Quang AnhNam29/11/20141A4TD200019@tueducschool.edu.vn
TD200022Trương Đức MinhNam18/09/20141A4TD200022@tueducschool.edu.vn
TD200033Phạm Trần Bích NgọcNữ10/07/20141A4TD200033@tueducschool.edu.vn
TD200099Phạm Bảo ChâuNữ17/04/20141A4TD200099@tueducschool.edu.vn
TD200130Nguyễn Khánh LyNữ18/11/20141A4TD200130@tueducschool.edu.vn
TD200135Nguyễn Khuê TâmNữ28/01/20141A4TD200135@tueducschool.edu.vn
TD200150Nguyễn Ngọc DiệpNữ16/01/20141A4TD200150@tueducschool.edu.vn
TD200201Trịnh Kim NgânNữ01/10/20141A4TD200201@tueducschool.edu.vn
TD200235Nguyễn Minh KhôiNam20/06/20141A4TD200235@tueducschool.edu.vn
TD200244Nguyễn Hoàng Trí AnhNam20/11/20141A4TD200244@tueducschool.edu.vn
TD200263Nguyễn Trọng Minh KhoaNam24/03/20141A4TD200263@tueducschool.edu.vn
TD200277Trịnh Đức KhiêmNam14/01/20141A4TD200277@tueducschool.edu.vn
TD200305Nguyễn Minh SangNam20/10/20141A4TD200305@tueducschool.edu.vn
TD200309Phạm Đức KiênNam02/03/20141A4TD200309@tueducschool.edu.vn
TD200327Phùng Quang DũngNam19/01/20141A4TD200327@tueducschool.edu.vn
TD200378Nông An ThảoNữ07/12/20141A4TD200378@tueducschool.edu.vn
TD200437Tạ Ngọc Khánh ChiNữ15/09/20141A4TD200437@tueducschool.edu.vn
TD200472Vũ Mai Châu AnhNữ09/07/20141A4TD200472@tueducschool.edu.vn
TD200482Nguyễn Trọng HiếuNam08/10/20141A4TD200482@tueducschool.edu.vn
TD200513Trịnh Thu PhươngNữ20/08/20141A4TD200513@tueducschool.edu.vn
TD200535Nguyễn Hải ĐăngNam14/11/20141A4TD200535@tueducschool.edu.vn
TD200558Lê Đức AnhNam16/08/20131A4TD200558@tueducschool.edu.vn
TD200573Nguyễn Việt AnhNam10/04/20141A4TD200573@tueducschool.edu.vn
TD200577Nguyễn Minh ĐứcNam07/05/20141A4TD200577@tueducschool.edu.vn
TD200723Triệu Chí HiếuNam26/12/20141A4TD200723@tueducschool.edu.vn
TD200917Lê Trí HiểnNam19/04/20141A4TD200917@tueducschool.edu.vn
TD200006Nguyễn Tuấn KiệtNam08/11/20141A5TD200006@tueducschool.edu.vn
TD200031Nguyễn Tường AnhNữ06/12/20141A5TD200031@tueducschool.edu.vn
TD200045Hồ Sơn TùngNam03/01/20141A5TD200045@tueducschool.edu.vn
TD200049Trần Ngọc Hà LinhNữ10/11/20141A5TD200049@tueducschool.edu.vn
TD200066Chu Quang NhânNam22/08/20141A5TD200066@tueducschool.edu.vn
TD200071Nguyễn Vũ Thùy LinhNữ20/04/20141A5TD200071@tueducschool.edu.vn
TD200103Đỗ Nguyễn Anh KiệtNam02/10/20141A5TD200103@tueducschool.edu.vn
TD200121Chu Minh AnhNữ08/03/20141A5TD200121@tueducschool.edu.vn
TD200124Cao Quang AnhNam01/09/20141A5TD200124@tueducschool.edu.vn
TD200151Lương Đình TuấnNam15/04/20141A5TD200151@tueducschool.edu.vn
TD200181Phạm Thị Hải YếnNữ16/11/20141A5TD200181@tueducschool.edu.vn
TD200187Chu Khang MinhNam31/10/20141A5TD200187@tueducschool.edu.vn
TD200257Phạm Phương ThảoNữ23/12/20141A5TD200257@tueducschool.edu.vn
TD200276Nguyễn Khánh HuyềnNữ11/07/20141A5TD200276@tueducschool.edu.vn
TD200286Bùi Hải HàNữ26/02/20141A5TD200286@tueducschool.edu.vn
TD200291Đào Thanh HảiNam12/12/20141A5TD200291@tueducschool.edu.vn
TD200392Phạm Trung LâmNam08/01/20141A5TD200392@tueducschool.edu.vn
TD200410Nguyễn Tường VyNữ11/09/20141A5TD200410@tueducschool.edu.vn
TD200503Phạm Minh ThắngNam24/03/20141A5TD200503@tueducschool.edu.vn
TD200517Đào Đức BìnhNam05/09/20141A5TD200517@tueducschool.edu.vn
TD200554Trần Nguyễn Tuệ LinhNữ14/12/20141A5TD200554@tueducschool.edu.vn
TD200650Trương Duy Phước AnNam26/10/20141A5TD200650@tueducschool.edu.vn
TD200651Trần Phạm Như MinhNữ19/12/20141A5TD200651@tueducschool.edu.vn
TD200703Nguyễn Trần Khánh VyNữ08/03/20141A5TD200703@tueducschool.edu.vn
TD200801Vũ Lê Quỳnh ChiNữ31/10/20141A5TD200801@tueducschool.edu.vn
TD200011Hà Huy HoàngNam03/01/20141A6TD200011@tueducschool.edu.vn
TD200034Lê Đặng Hà LinhNữ12/01/20141A6TD200034@tueducschool.edu.vn
TD200048Lại Thảo ChiNữ25/04/20141A6TD200048@tueducschool.edu.vn
TD200062Vũ Minh ĐứcNam29/07/20141A6TD200062@tueducschool.edu.vn
TD200106Đặng Thị Ánh DươngNữ24/01/20141A6TD200106@tueducschool.edu.vn
TD200159Tạ Nhất MinhNam23/08/20141A6TD200159@tueducschool.edu.vn
TD200178Hồ Bách HảiNam05/06/20141A6TD200178@tueducschool.edu.vn
TD200184Trịnh Lê MinhNam24/10/20141A6TD200184@tueducschool.edu.vn
TD200185Nguyễn Đình KhôiNam02/12/20141A6TD200185@tueducschool.edu.vn
TD200224Nguyễn Xuân VinhNam12/12/20141A6TD200224@tueducschool.edu.vn
TD200266Trần Gia MinhNam22/01/20141A6TD200266@tueducschool.edu.vn
TD200308Hà Huyền MyNữ06/02/20141A6TD200308@tueducschool.edu.vn
TD200322Nguyễn Minh AnhNữ22/12/20141A6TD200322@tueducschool.edu.vn
TD200334Đinh Thị Trà MyNữ20/06/20141A6TD200334@tueducschool.edu.vn
TD200345Nguyễn Thảo NguyênNữ12/03/20141A6TD200345@tueducschool.edu.vn
TD200375Đặng Bảo NgọcNữ27/07/20141A6TD200375@tueducschool.edu.vn
TD200463Cao Kiến ThànhNam25/07/20141A6TD200463@tueducschool.edu.vn
TD200468Lê Khả AnNữ10/02/20141A6TD200468@tueducschool.edu.vn
TD200490Lê Minh Quỳnh AnhNữ19/06/20141A6TD200490@tueducschool.edu.vn
TD200610Đinh Tuấn KiệtNam10/10/20141A6TD200610@tueducschool.edu.vn
TD200611Trần Thảo ChiNữ21/06/20141A6TD200611@tueducschool.edu.vn
TD200785Nguyễn Hà Phương LinhNữ13/07/20141A6TD200785@tueducschool.edu.vn
TD201039Trịnh Tuấn DũngNam1A6TD201039@tueducschool.edu.vn
TD201150Trương Thảo NhiNữ1A6TD201150@tueducschool.edu.vn
TD200023Nguyễn Hà ThuNữ30/10/20141A7TD200023@tueducschool.edu.vn
TD200027Hà Vy AnhNữ05/09/20141A7TD200027@tueducschool.edu.vn
TD200043Nguyễn Thảo QuyênNữ21/07/20141A7TD200043@tueducschool.edu.vn
TD200051Hoàng Minh ĐứcNam24/04/20141A7TD200051@tueducschool.edu.vn
TD200054Nguyễn Việt DũngNam18/01/20141A7TD200054@tueducschool.edu.vn
TD200058Bùi Nguyễn Anh KhoaNam01/06/20141A7TD200058@tueducschool.edu.vn
TD200067Ngô Tuấn MinhNam11/02/20141A7TD200067@tueducschool.edu.vn
TD200068Luyện Thị Trâm AnhNữ21/02/20141A7TD200068@tueducschool.edu.vn
TD200069Vũ Minh TriếtNam07/02/20141A7TD200069@tueducschool.edu.vn
TD200070Bùi Quang MinhNam12/12/20141A7TD200070@tueducschool.edu.vn
TD200120Nguyễn Phúc NguyênNam28/05/20141A7TD200120@tueducschool.edu.vn
TD200143Nguyễn Minh NhậtNam02/04/20141A7TD200143@tueducschool.edu.vn
TD200152Trần Ngọc Quỳnh MaiNữ04/09/20141A7TD200152@tueducschool.edu.vn
TD200195Phạm Vĩnh Yến NhungNữ30/01/20141A7TD200195@tueducschool.edu.vn
TD200281Trần Minh QuânNam24/03/20141A7TD200281@tueducschool.edu.vn
TD200296Lê Gia HuyNam30/09/20141A7TD200296@tueducschool.edu.vn
TD200297Hán Nguyễn Hà MyNữ22/12/20141A7TD200297@tueducschool.edu.vn
TD200298Hán Nguyễn Hà TrangNữ04/03/20141A7TD200298@tueducschool.edu.vn
TD200300Nguyễn Phương AnNữ25/12/20141A7TD200300@tueducschool.edu.vn
TD200332Nguyễn Vũ An NghiNữ02/03/20141A7TD200332@tueducschool.edu.vn
TD200339Phan Kim CươngNam25/09/20141A7TD200339@tueducschool.edu.vn
TD200563Phùng Hoài AnNữ12/11/20141A7TD200563@tueducschool.edu.vn
TD200596Dương Minh ThànhNam07/04/20141A7TD200596@tueducschool.edu.vn
TD190303Bùi Hà NguyênNam27/10/20132A1TD190303@tueducschool.edu.vn
TD190438Giang Phúc LâmNam08/01/20132A1TD190438@tueducschool.edu.vn
TD190583Lê Ngọc Thiên TrangNữ18/12/20132A1TD190583@tueducschool.edu.vn
TD190611Trịnh Hoàng Bảo NamNam17/12/20132A1TD190611@tueducschool.edu.vn
TD190618Đặng Tâm PhúcNam12/04/20132A1TD190618@tueducschool.edu.vn
TD190650Hoàng Trọng NghĩaNam27/04/20132A1TD190650@tueducschool.edu.vn
TD190725Đào Nguyên Ngân HàNữ21/08/20132A1TD190725@tueducschool.edu.vn
TD190740Đinh Khánh ChiNữ12/10/20132A1TD190740@tueducschool.edu.vn
TD190752Hồ Anh TuấnNam14/09/20132A1TD190752@tueducschool.edu.vn
TD190806Nguyễn Huy ChuẩnNam20/12/20132A1TD190806@tueducschool.edu.vn
TD190862Đinh Đức MinhNam26/03/20132A1TD190862@tueducschool.edu.vn
TD200064Lê Ngọc Bảo LiênNữ09/01/20132A1TD200064@tueducschool.edu.vn
TD200112Đặng Nam KhánhNam28/08/20132A1TD200112@tueducschool.edu.vn
TD200177Hoàng Gia CườngNam10/11/20132A1TD200177@tueducschool.edu.vn
TD200271Trần Anh TháiNam08/10/20132A1TD200271@tueducschool.edu.vn
TD200393Lê Tiến MinhNam10/01/20132A1TD200393@tueducschool.edu.vn
TD200578Mai ChiNữ27/11/20132A1TD200578@tueducschool.edu.vn
TD200595Phan Thành LâmNam27/02/20132A1TD200595@tueducschool.edu.vn
TD200709Phan Tùng LâmNam28/09/20132A1TD200709@tueducschool.edu.vn
TD200856Nguyễn Lê Bảo NgânNữ31/05/20132A1TD200856@tueducschool.edu.vn
TD200926Triệu Minh HiếuNam05/01/20132A1TD200926@tueducschool.edu.vn
TD201004Nguyễn Yến KhanhNữ28/10/20132A1TD201004@tueducschool.edu.vn
TD190298Nguyễn Bảo ChâuNữ25/08/20132A2TD190298@tueducschool.edu.vn
TD190314Lê Ngọc Thanh VânNữ04/09/20122A2TD190314@tueducschool.edu.vn
TD190328Nguyễn Khánh AnNữ07/11/20132A2TD190328@tueducschool.edu.vn
TD190341Nguyễn Cảnh Minh KhangNam08/02/20132A2TD190341@tueducschool.edu.vn
TD190359Nguyễn HiếuNam13/09/20132A2TD190359@tueducschool.edu.vn
TD190377Phan An KhánhNữ11/09/20132A2TD190377@tueducschool.edu.vn
TD190444Nguyễn Khánh ChiNữ25/06/20132A2TD190444@tueducschool.edu.vn
TD190638Nguyễn Gia Hưng ANam10/04/20132A2TD190638@tueducschool.edu.vn
TD190697Lê Thanh TùngNam04/07/20132A2TD190697@tueducschool.edu.vn
TD190729Nguyễn Đoàn Hà MyNữ01/06/20132A2TD190729@tueducschool.edu.vn
TD190730Nguyễn Gia Linh BNữ27/12/20132A2TD190730@tueducschool.edu.vn
TD190738Nguyễn Duy Khôi NguyênNam12/02/20132A2TD190738@tueducschool.edu.vn
TD190748Nguyễn Hà TrangNữ09/07/20132A2TD190748@tueducschool.edu.vn
TD190766Trần Thị Ngân KhánhNữ13/06/20132A2TD190766@tueducschool.edu.vn
TD190775Tống Đăng DuyNam15/07/20132A2TD190775@tueducschool.edu.vn
TD190809Đoàn Vân KhánhNữ30/09/20132A2TD190809@tueducschool.edu.vn
TD200024Nguyễn Trần Hà MyNữ24/12/20132A2TD200024@tueducschool.edu.vn
TD200114Nguyễn Quang BìnhNam29/11/20132A2TD200114@tueducschool.edu.vn
TD200414Hoàng Phúc LâmNam24/11/20132A2TD200414@tueducschool.edu.vn
TD190329Han Bảo KhánhNam19/09/20122A3TD190329@tueducschool.edu.vn
TD190344Lưu Gia PhongNam29/06/20132A3TD190344@tueducschool.edu.vn
TD190364Lê Khánh ThưNữ11/03/20132A3TD190364@tueducschool.edu.vn
TD190378Lê Đới Bảo NamNam08/01/20132A3TD190378@tueducschool.edu.vn
TD190439Phạm Minh ChâuNữ18/01/20132A3TD190439@tueducschool.edu.vn
TD190440Trần Việt PhướcNam30/12/20132A3TD190440@tueducschool.edu.vn
TD190446Lê Bùi Gia LinhNữ15/07/20132A3TD190446@tueducschool.edu.vn
TD190457Lê Nhã UyênNữ01/03/20132A3TD190457@tueducschool.edu.vn
TD190484Trần Thị Thu HằngNữ16/08/20132A3TD190484@tueducschool.edu.vn
TD190515Nguyễn Lê Hùng AnhNam27/12/20132A3TD190515@tueducschool.edu.vn
TD190579Trần Như HảiNam17/12/20132A3TD190579@tueducschool.edu.vn
TD190596Lại Đắc Minh KhangNam10/11/20132A3TD190596@tueducschool.edu.vn
TD190646Lê Huy LongNam10/07/20132A3TD190646@tueducschool.edu.vn
TD190651Lương Tuệ KhanhNữ03/05/20132A3TD190651@tueducschool.edu.vn
TD190652Trần Tuấn KhangNam17/09/20132A3TD190652@tueducschool.edu.vn
TD190671Bùi Thúy QuỳnhNữ21/01/20132A3TD190671@tueducschool.edu.vn
TD190851Phạm Gia LinhNữ21/12/20132A3TD190851@tueducschool.edu.vn
TD200388Hà Châu AnhNữ07/08/20132A3TD200388@tueducschool.edu.vn
TD200710Vũ Đức HuyNam30/03/20132A3TD200710@tueducschool.edu.vn
TD210030Lê Bảo PhúcNam12/05/20132A3TD210030@tueducschool.edu.vn
TD190332Phạm Minh ĐứcNam02/04/20132A4TD190332@tueducschool.edu.vn
TD190395Nguyễn Quang LâmNam21/08/20132A4TD190395@tueducschool.edu.vn
TD190396Nguyễn Tuệ AnhNữ14/06/20132A4TD190396@tueducschool.edu.vn
TD190398Nguyễn Hoàng Thái AnNam08/12/20132A4TD190398@tueducschool.edu.vn
TD190402Nguyễn Phúc LuânNam26/07/20132A4TD190402@tueducschool.edu.vn
TD190504Trần Nguyễn Trúc LamNữ21/11/20132A4TD190504@tueducschool.edu.vn
TD190509Phạm Bảo LâmNam10/06/20132A4TD190509@tueducschool.edu.vn
TD190546Vũ Hồ Thu HươngNữ29/06/20132A4TD190546@tueducschool.edu.vn
TD190564Nguyễn Thái BảoNam14/07/20132A4TD190564@tueducschool.edu.vn
TD190580Nguyễn Mạnh DũngNam11/02/20132A4TD190580@tueducschool.edu.vn
TD190732Võ Hồ Minh ChâuNữ04/12/20132A4TD190732@tueducschool.edu.vn
TD190788Nguyễn Hoàng Minh KhangNam16/09/20132A4TD190788@tueducschool.edu.vn
TD190796Trần Minh QuangNam29/07/20132A4TD190796@tueducschool.edu.vn
TD200485Phạm Lâm PhongNam06/08/20132A4TD200485@tueducschool.edu.vn
TD200527Hoàng Phương LinhNữ31/08/20132A4TD200527@tueducschool.edu.vn
TD201177Nguyễn Bảo NamNam18/03/20132A4TD201177@tueducschool.edu.vn
TD190317Phan Thanh HảiNam28/12/20132A5TD190317@tueducschool.edu.vn
TD190338Nguyễn Khôi NguyênNam07/10/20132A5TD190338@tueducschool.edu.vn
TD190376Nguyễn Viết Phú NguyênNam21/11/20132A5TD190376@tueducschool.edu.vn
TD190384Mậu Minh KhánhNam27/09/20132A5TD190384@tueducschool.edu.vn
TD190389Thái Chu Bảo HoanNam11/05/20132A5TD190389@tueducschool.edu.vn
TD190405Phạm Huy HoàngNam11/07/20132A5TD190405@tueducschool.edu.vn
TD190418Nguyễn Việt KhangNam26/09/20132A5TD190418@tueducschool.edu.vn
TD190461Vũ Tuệ NhiNữ04/11/20132A5TD190461@tueducschool.edu.vn
TD190467Nguyễn Hoàng Khánh NgânNữ09/03/20132A5TD190467@tueducschool.edu.vn
TD190482Lưu Vũ TâmNam31/08/20132A5TD190482@tueducschool.edu.vn
TD190486Nguyễn Ngọc Bảo AnNữ16/08/20132A5TD190486@tueducschool.edu.vn
TD190514Phạm Gia HưngNam15/09/20132A5TD190514@tueducschool.edu.vn
TD190517Tạ Phương LinhNữ22/03/20132A5TD190517@tueducschool.edu.vn
TD190551Nguyễn Kim NgọcNữ26/07/20132A5TD190551@tueducschool.edu.vn
TD190595Nguyễn Tuấn Kiệt BNam09/02/20112A5TD190595@tueducschool.edu.vn
TD190619Lưu Thiên VũNam13/09/20132A5TD190619@tueducschool.edu.vn
TD190649Trần Phương NamNam16/12/20132A5TD190649@tueducschool.edu.vn
TD190956Nguyễn Ngọc LinhNữ17/12/20132A5TD190956@tueducschool.edu.vn
TD200170Nguyễn Hoàng HảiNam10/05/20132A5TD200170@tueducschool.edu.vn
TD200172Tào Dương Ngọc LinhNữ25/01/20132A5TD200172@tueducschool.edu.vn
TD200795Trịnh Nguyên KhôiNam14/01/20132A5TD200795@tueducschool.edu.vn
TD190316Ngô Gia BảoNam05/07/20132A6TD190316@tueducschool.edu.vn
TD190319Vũ Tường NhiNữ25/09/20132A6TD190319@tueducschool.edu.vn
TD190348Nguyễn Thành NamNam14/08/20132A6TD190348@tueducschool.edu.vn
TD190352Nguyễn Ánh DươngNữ23/02/20132A6TD190352@tueducschool.edu.vn
TD190353Hà Phúc TườngNam22/06/20132A6TD190353@tueducschool.edu.vn
TD190368Nguyễn Hải Hà AnhNữ07/04/20132A6TD190368@tueducschool.edu.vn
TD190385Nguyễn Hoàng Phương LinhNữ10/01/20132A6TD190385@tueducschool.edu.vn
TD190397Hà Bảo LinhNữ11/07/20132A6TD190397@tueducschool.edu.vn
TD190430Nguyễn Bảo TrungNam03/04/20132A6TD190430@tueducschool.edu.vn
TD190471Ngô Gia Minh NhậtNam16/10/20132A6TD190471@tueducschool.edu.vn
TD190510Nghiêm Nhật NamNam13/03/20132A6TD190510@tueducschool.edu.vn
TD190511Lê Minh ChâuNữ25/04/20132A6TD190511@tueducschool.edu.vn
TD190565Nguyễn Trọng KiênNam08/12/20132A6TD190565@tueducschool.edu.vn
TD190576Mai Khánh ThiệnNam19/01/20132A6TD190576@tueducschool.edu.vn
TD190606Nguyễn Đức Anh BNam03/03/20132A6TD190606@tueducschool.edu.vn
TD190668Nguyễn Hoàng MinhNam01/11/20132A6TD190668@tueducschool.edu.vn
TD190741Nguyễn Sỹ TàiNam08/08/20132A6TD190741@tueducschool.edu.vn
TD190764Đinh Hoàng MinhNam02/12/20132A6TD190764@tueducschool.edu.vn
TD190768Bùi Bảo NamNam27/09/20132A6TD190768@tueducschool.edu.vn
TD190773Hoàng Minh SángNam12/11/20132A6TD190773@tueducschool.edu.vn
TD190821Nguyễn Thái Ngọc NhiNữ24/03/20132A6TD190821@tueducschool.edu.vn
TD190825Nguyễn Ngọc Bảo HânNữ01/02/20142A6TD190825@tueducschool.edu.vn
TD190828Nguyễn Hà NgânNữ29/01/20132A6TD190828@tueducschool.edu.vn
TD200439Ngô Tấn DũngNam09/01/20132A6TD200439@tueducschool.edu.vn
TD190320Nguyễn Mai ThuNữ18/09/20132A7TD190320@tueducschool.edu.vn
TD190437Nguyễn Đăng Hoàng AnhNữ12/06/20132A7TD190437@tueducschool.edu.vn
TD190458Nguyễn Hoàng BáchNam10/12/20132A7TD190458@tueducschool.edu.vn
TD190479Lê Tuệ LinhNữ29/11/20132A7TD190479@tueducschool.edu.vn
TD190543Đinh Phương LinhNữ27/12/20132A7TD190543@tueducschool.edu.vn
TD190545Bùi Thị Minh KhuêNữ20/08/20132A7TD190545@tueducschool.edu.vn
TD190601Văn Trọng NghĩaNam16/12/20132A7TD190601@tueducschool.edu.vn
TD190643Nguyễn Hữu PhongNam10/05/20132A7TD190643@tueducschool.edu.vn
TD190659Nguyễn Nam AnhNam10/03/20132A7TD190659@tueducschool.edu.vn
TD190698Nguyễn Duy An PhúNam24/03/20132A7TD190698@tueducschool.edu.vn
TD190699Nguyễn Ngọc Lan HươngNữ30/10/20122A7TD190699@tueducschool.edu.vn
TD190723Nguyễn Thu TrangNữ07/01/20132A7TD190723@tueducschool.edu.vn
TD190843Nguyễn Cao Bảo LâmNam14/11/20132A7TD190843@tueducschool.edu.vn
TD200015Nguyễn Viết Hoàng ÂnNam10/10/20132A7TD200015@tueducschool.edu.vn
TD200060Bùi Quang ThànhNam24/07/20132A7TD200060@tueducschool.edu.vn
TD200424Bùi Cát Tường AnNữ29/03/20132A7TD200424@tueducschool.edu.vn
TD200496Đinh Thái LâmNam16/02/20132A7TD200496@tueducschool.edu.vn
TD200539Lạc Gia AnNam31/07/20132A7TD200539@tueducschool.edu.vn
TD200542Đào Công KhoaNam23/10/20132A7TD200542@tueducschool.edu.vn
TD200695Vũ Bảo TrâmNữ16/04/20132A7TD200695@tueducschool.edu.vn
TD201107Vũ Đức Thái DuyNam2A7TD201107@tueducschool.edu.vn
TD210008Hoàng Tâm AnNam19/02/20132A7TD210008@tueducschool.edu.vn
TD190308Nguyễn Hải PhongNam17/08/20132A8TD190308@tueducschool.edu.vn
TD190325Phạm Tiến CươngNam02/04/20132A8TD190325@tueducschool.edu.vn
TD190335Đặng Khôi NguyênNam07/12/20132A8TD190335@tueducschool.edu.vn
TD190340Nguyễn Thanh MaiNữ07/09/20132A8TD190340@tueducschool.edu.vn
TD190345Hán Ngọc HảiNam01/10/20132A8TD190345@tueducschool.edu.vn
TD190349Bùi Lâm PhongNam19/09/20132A8TD190349@tueducschool.edu.vn
TD190351Đoàn Hải NamNam23/08/20132A8TD190351@tueducschool.edu.vn
TD190386Lưu Gia BảoNam20/12/20132A8TD190386@tueducschool.edu.vn
TD190420Nguyễn Đức NguyênNam04/11/20132A8TD190420@tueducschool.edu.vn
TD190426Bùi Thảo MinhNữ12/01/20132A8TD190426@tueducschool.edu.vn
TD190462Nguyễn Ngọc BíchNữ28/12/20132A8TD190462@tueducschool.edu.vn
TD190465Phùng Thái NamNam28/03/20132A8TD190465@tueducschool.edu.vn
TD190488Vũ Thị Cẩm TúNữ23/03/20132A8TD190488@tueducschool.edu.vn
TD190518Lê Nguyễn Sơn TùngNam17/03/20132A8TD190518@tueducschool.edu.vn
TD190526Đinh Đăng KhoaNam10/12/20132A8TD190526@tueducschool.edu.vn
TD190554Vũ Đức HưngNam10/04/20132A8TD190554@tueducschool.edu.vn
TD190568Nguyễn Thị Minh ChâuNữ17/10/20132A8TD190568@tueducschool.edu.vn
TD190593Dương Trung KiênNam06/06/20132A8TD190593@tueducschool.edu.vn
TD190674Nguyễn Bảo TrâmNữ22/08/20132A8TD190674@tueducschool.edu.vn
TD190692Lê Minh Châu ANữ17/09/20132A8TD190692@tueducschool.edu.vn
TD190749Lê Phúc AnNam11/10/20132A8TD190749@tueducschool.edu.vn
TD190792Nguyễn Ngọc Bảo AnhNữ16/02/20132A8TD190792@tueducschool.edu.vn
TD190861Vũ Như Tuấn LâmNam08/08/20132A8TD190861@tueducschool.edu.vn
TD180003Hà Minh NhậtNam07/09/20123A1TD180003@tueducschool.edu.vn
TD180047Đặng Quỳnh Bảo HânNữ09/08/20123A1TD180047@tueducschool.edu.vn
TD180065Phạm Hải HoàngNam24/06/20123A1TD180065@tueducschool.edu.vn
TD180076Nguyễn Tri Đan ThứcNam29/01/20123A1TD180076@tueducschool.edu.vn
TD180077Đào Tín PhongNam30/12/20123A1TD180077@tueducschool.edu.vn
TD190278Nguyễn Tiến Hoàng MinhNam04/06/20123A1TD190278@tueducschool.edu.vn
TD190285Trần Trọng Gia HuyNam10/11/20123A1TD190285@tueducschool.edu.vn
TD190312Trần Khánh NguyênNam04/01/20123A1TD190312@tueducschool.edu.vn
TD190695Đỗ Thế AnhNam19/12/20123A1TD190695@tueducschool.edu.vn
TD200221Lê Đoan TrangNữ30/01/20123A1TD200221@tueducschool.edu.vn
TD200304Nguyễn Minh AnhNữ18/12/20123A1TD200304@tueducschool.edu.vn
TD200374Đặng Duy HùngNam02/04/20123A1TD200374@tueducschool.edu.vn
TD200389Trịnh Khánh LinhNữ14/07/20123A1TD200389@tueducschool.edu.vn
TD200692Đặng Khánh NinhNữ10/01/20123A1TD200692@tueducschool.edu.vn
TD200866Lê Nhật MinhNam11/12/20123A1TD200866@tueducschool.edu.vn
TD200985Dương Minh HạnhNữ21/12/20123A1TD200985@tueducschool.edu.vn
TD201000Vũ Quang PhúNam08/04/20123A1TD201000@tueducschool.edu.vn
TD201018Ngô Phương MaiNữ03/08/20123A1TD201018@tueducschool.edu.vn
TD201025Trần Minh ĐứcNam08/09/20123A1TD201025@tueducschool.edu.vn
TD201096Nguyễn Hà Minh TuyềnNữ3A1TD201096@tueducschool.edu.vn
TD201121Nguyễn Triệu HuyNam23/10/20123A1TD201121@tueducschool.edu.vn
TD201160Nguyễn Thanh VinhNam19/06/20123A1TD201160@tueducschool.edu.vn
TD180081Lý Quang ĐứcNam06/02/20123A2TD180081@tueducschool.edu.vn
TD180088Nguyễn Huy Hải ĐăngNam08/06/20123A2TD180088@tueducschool.edu.vn
TD180111Nguyễn Như Thái SơnNam09/09/20123A2TD180111@tueducschool.edu.vn
TD180112Trương Hữu Trường GiangNam04/08/20123A2TD180112@tueducschool.edu.vn
TD180127Đặng Bảo ChâuNam23/04/20123A2TD180127@tueducschool.edu.vn
TD180160Đặng Ngọc Bảo ChâuNữ23/09/20123A2TD180160@tueducschool.edu.vn
TD180177Phạm Đức QuangNam22/05/20123A2TD180177@tueducschool.edu.vn
TD180222Phạm Minh SángNam21/11/20123A2TD180222@tueducschool.edu.vn
TD180232Nguyễn Xuân LongNam27/11/20123A2TD180232@tueducschool.edu.vn
TD180233Võ Vĩ PhongNam22/11/20123A2TD180233@tueducschool.edu.vn
TD190301Nguyễn Trịnh Nhật MinhNam31/07/20123A2TD190301@tueducschool.edu.vn
TD190363Lê Khôi NguyênNam08/03/20123A2TD190363@tueducschool.edu.vn
TD190372Nguyễn Thục SanNữ08/01/20123A2TD190372@tueducschool.edu.vn
TD190453Nguyễn Đình Tuấn MinhNam27/10/20123A2TD190453@tueducschool.edu.vn
TD190542Đinh Mẫn ThuNữ08/10/20123A2TD190542@tueducschool.edu.vn
TD190669Phạm Bảo NgânNữ11/08/20123A2TD190669@tueducschool.edu.vn
TD190829Lê Đức BảoNam05/06/20123A2TD190829@tueducschool.edu.vn
TD200226Nguyễn Tuệ LâmNữ20/08/20123A2TD200226@tueducschool.edu.vn
TD200346Lê Chí KhiêmNam15/10/20123A2TD200346@tueducschool.edu.vn
TD200559Lê Khôi NguyênNam24/09/20123A2TD200559@tueducschool.edu.vn
TD180004Mai Thanh ThùyNữ25/03/20123A3TD180004@tueducschool.edu.vn
TD180008Nguyễn Ngọc Phương NhiNữ22/10/20123A3TD180008@tueducschool.edu.vn
TD180042Nguyễn Việt HoàngNam12/04/20123A3TD180042@tueducschool.edu.vn
TD180060Nguyễn Hà An BNữ23/01/20123A3TD180060@tueducschool.edu.vn
TD180092Nguyễn Mạnh Hải BNam17/10/20123A3TD180092@tueducschool.edu.vn
TD180109Lê Hoàng Thanh TrúcNữ07/02/20123A3TD180109@tueducschool.edu.vn
TD180113Phùng Gia AnNam15/04/20123A3TD180113@tueducschool.edu.vn
TD180117Phạm Lê NhânNam26/05/20123A3TD180117@tueducschool.edu.vn
TD180165Nguyễn Tài Gia BảoNam12/12/20123A3TD180165@tueducschool.edu.vn
TD180209Nguyễn Văn Bá HảiNam21/07/20123A3TD180209@tueducschool.edu.vn
TD180255Phùng Minh NgọcNữ29/02/20123A3TD180255@tueducschool.edu.vn
TD190427Nguyễn Trí DũngNam28/12/20123A3TD190427@tueducschool.edu.vn
TD190450Khuất Minh TúNam11/11/20123A3TD190450@tueducschool.edu.vn
TD190558Nguyễn Nhật MinhNam11/07/20123A3TD190558@tueducschool.edu.vn
TD190594Trần Quế KhangNam18/01/20123A3TD190594@tueducschool.edu.vn
TD190644Đinh Gia HiếuNam18/08/20123A3TD190644@tueducschool.edu.vn
TD190808Nguyễn Hữu Thanh PhongNam07/08/20123A3TD190808@tueducschool.edu.vn
TD200797Đinh Xuân An KhánhNam22/09/20123A3TD200797@tueducschool.edu.vn
TD201006Nguyễn Hải PhongNam25/01/20123A3TD201006@tueducschool.edu.vn
TD201143Nguyễn Hoàng BáchNam3A3TD201143@tueducschool.edu.vn
TD201173Ninh Diệp NhưNữ27/09/20123A3TD201173@tueducschool.edu.vn
TD180001Nguyễn Huy Hải DươngNam23/03/20123A4TD180001@tueducschool.edu.vn
TD180256Trần Gia Bảo BNam17/12/20123A4TD180256@tueducschool.edu.vn
TD190294Đào Ngọc Trâm AnhNữ11/10/20123A4TD190294@tueducschool.edu.vn
TD190388Trần Hải PhongNam14/04/20123A4TD190388@tueducschool.edu.vn
TD190399Lâm Nhật MinhNam15/11/20123A4TD190399@tueducschool.edu.vn
TD190414Nguyễn Ngọc Khánh LinhNữ29/03/20123A4TD190414@tueducschool.edu.vn
TD190495Nông Đức NguyênNam07/05/20123A4TD190495@tueducschool.edu.vn
TD190498Lê Trung KiênNam11/10/20123A4TD190498@tueducschool.edu.vn
TD190527Nguyễn Ngọc Tâm ĐanNữ25/11/20123A4TD190527@tueducschool.edu.vn
TD190561Đỗ Việt HưngNam09/12/20123A4TD190561@tueducschool.edu.vn
TD190573Tạ Minh ChâuNữ25/08/20123A4TD190573@tueducschool.edu.vn
TD190586Ngô Mai PhươngNữ16/08/20123A4TD190586@tueducschool.edu.vn
TD190610Phạm Bảo NgọcNữ20/06/20123A4TD190610@tueducschool.edu.vn
TD190616Nguyễn Quang VũNam02/11/20123A4TD190616@tueducschool.edu.vn
TD190667Vũ Viết LâmNam11/09/20123A4TD190667@tueducschool.edu.vn
TD190673Nguyễn Thùy Linh ANữ09/12/20123A4TD190673@tueducschool.edu.vn
TD190708Nguyễn Thị Mỹ LinhNữ20/08/20123A4TD190708@tueducschool.edu.vn
TD190737Nguyễn Trọng QuânNam09/02/20123A4TD190737@tueducschool.edu.vn
TD190774Nguyễn Ngọc HàNữ16/06/20123A4TD190774@tueducschool.edu.vn
TD190776Huỳnh Bảo NgọcNữ24/01/20123A4TD190776@tueducschool.edu.vn
TD190812Nguyễn Hoàng LongNam02/09/20123A4TD190812@tueducschool.edu.vn
TD190823Tạ Trường AnNam12/10/20123A4TD190823@tueducschool.edu.vn
TD200158Nguyễn Minh KhiêmNam26/05/20123A4TD200158@tueducschool.edu.vn
TD200385Nguyễn Thanh LâmNam11/08/20123A4TD200385@tueducschool.edu.vn
TD201179Phan Trần Gia HưngNam07/07/20123A4TD201179@tueducschool.edu.vn
TD190370Trần Hà PhươngNữ22/05/20123A5TD190370@tueducschool.edu.vn
TD190408Đỗ Đan NguyênNam22/08/20123A5TD190408@tueducschool.edu.vn
TD190474Bùi Trần Tú LinhNữ11/04/20123A5TD190474@tueducschool.edu.vn
TD190507Nguyễn Khánh AnNữ08/10/20123A5TD190507@tueducschool.edu.vn
TD190534Nguyễn Phương Linh ANữ07/05/20123A5TD190534@tueducschool.edu.vn
TD190612Nguyễn Trường GiangNam12/04/20123A5TD190612@tueducschool.edu.vn
TD190621Lê DươngNam25/03/20123A5TD190621@tueducschool.edu.vn
TD190640Nguyễn Hà Phương ANữ11/02/20123A5TD190640@tueducschool.edu.vn
TD190641Nguyễn Hà Ngân ANữ11/02/20123A5TD190641@tueducschool.edu.vn
TD190759Đặng Long HảiNam19/11/20123A5TD190759@tueducschool.edu.vn
TD190770Trần Anh ThưNữ13/01/20123A5TD190770@tueducschool.edu.vn
TD190845Đỗ Quang Đăng KhôiNam23/12/20123A5TD190845@tueducschool.edu.vn
TD190866Nguyễn Ngọc Bảo NhiNữ26/11/20123A5TD190866@tueducschool.edu.vn
TD200041Nguyễn Minh CườngNam14/10/20123A5TD200041@tueducschool.edu.vn
TD200085Nguyễn Trọng Minh QuânNam13/02/20123A5TD200085@tueducschool.edu.vn
TD200117Hoàng Nhã UyênNữ06/10/20123A5TD200117@tueducschool.edu.vn
TD200137Nguyễn Khánh NamNam16/01/20123A5TD200137@tueducschool.edu.vn
TD200255Phạm Bá PhúcNam07/10/20123A5TD200255@tueducschool.edu.vn
TD200306Nguyễn Huy HoàngNam13/10/20123A5TD200306@tueducschool.edu.vn
TD200465Quản Đình NamNam07/12/20123A5TD200465@tueducschool.edu.vn
TD200594Nguyễn Phương AnhNữ09/07/20123A5TD200594@tueducschool.edu.vn
TD200676Nguyễn Nhật MinhNam12/03/20123A5TD200676@tueducschool.edu.vn
TD200681Nguyễn Anh KhôiNam01/10/20123A5TD200681@tueducschool.edu.vn
TD200922Nguyễn Trọng KhangNam09/05/20123A5TD200922@tueducschool.edu.vn
TD201082Vũ Hà PhươngNữ3A5TD201082@tueducschool.edu.vn
TD201175Bùi Đức HiếuNam02/05/20123A5TD201175@tueducschool.edu.vn
TD190311Bùi Lê Trí HuyNam17/12/20123A6TD190311@tueducschool.edu.vn
TD190393Lê Nhã LinhNữ03/03/20123A6TD190393@tueducschool.edu.vn
TD190441Phạm Đăng KhoaNam04/12/20123A6TD190441@tueducschool.edu.vn
TD190470Nguyễn Phúc LâmNam16/12/20123A6TD190470@tueducschool.edu.vn
TD190472Tống An MyNữ13/12/20123A6TD190472@tueducschool.edu.vn
TD190524Nguyễn Minh QuânNam17/09/20123A6TD190524@tueducschool.edu.vn
TD190539Đỗ Minh KhangNam26/09/20123A6TD190539@tueducschool.edu.vn
TD190547Đào Hưng LongNam17/11/20123A6TD190547@tueducschool.edu.vn
TD190549Đinh Nam PhongNam10/11/20123A6TD190549@tueducschool.edu.vn
TD190633Nguyễn Gia Linh ANữ14/11/20123A6TD190633@tueducschool.edu.vn
TD190657Nguyễn Bảo AnNam20/10/20123A6TD190657@tueducschool.edu.vn
TD190663Vũ Nam Phong ANam28/05/20113A6TD190663@tueducschool.edu.vn
TD190700Trần Minh TuấnNam08/11/20123A6TD190700@tueducschool.edu.vn
TD190704Vũ Chí KiênNam20/10/20123A6TD190704@tueducschool.edu.vn
TD190745Lê Hoàng Tuấn DũngNam18/08/20123A6TD190745@tueducschool.edu.vn
TD190777Nguyễn Khánh Linh ANữ22/06/20123A6TD190777@tueducschool.edu.vn
TD190797Nguyễn Chúc AnNữ12/12/20123A6TD190797@tueducschool.edu.vn
TD200163Nguyễn Thanh PhongNam12/07/20123A6TD200163@tueducschool.edu.vn
TD200176Hoàng Yến NhiNữ07/07/20123A6TD200176@tueducschool.edu.vn
TD200217Nguyễn Huy HiếuNam26/06/20123A6TD200217@tueducschool.edu.vn
TD200252Dương Trí MinhNam09/05/20123A6TD200252@tueducschool.edu.vn
TD200343Nhữ Hoàng MinhNam07/12/20123A6TD200343@tueducschool.edu.vn
TD200402Phương Hà Anh ThưNữ21/10/20123A6TD200402@tueducschool.edu.vn
TD200458Lê Hoàng Bảo TrânNữ02/03/20123A6TD200458@tueducschool.edu.vn
TD200551Phạm Minh QuânNam24/07/20123A6TD200551@tueducschool.edu.vn
TD200665Phan Thái VinhNam19/11/20123A6TD200665@tueducschool.edu.vn
TD180063Nguyễn Đặng Bảo TrangNữ09/06/20114A1TD180063@tueducschool.edu.vn
TD180074Vũ Lê Thùy DươngNữ25/12/20114A1TD180074@tueducschool.edu.vn
TD180116Phạm Tuấn KiệtNam27/05/20114A1TD180116@tueducschool.edu.vn
TD180120Vũ Đào Tuấn PhongNam07/09/20114A1TD180120@tueducschool.edu.vn
TD180184Nguyễn Đức Huy TùngNam23/04/20114A1TD180184@tueducschool.edu.vn
TD180187Phạm Vũ Lan ChiNữ14/01/20114A1TD180187@tueducschool.edu.vn
TD180208Trang Giai HoaNữ26/10/20114A1TD180208@tueducschool.edu.vn
TD180213Phạm Lê Giang AnhNữ11/11/20114A1TD180213@tueducschool.edu.vn
TD180258Vũ Minh QuânNam25/09/20114A1TD180258@tueducschool.edu.vn
TD180266Nguyễn Đăng KhôiNam07/12/20114A1TD180266@tueducschool.edu.vn
TD190273Nguyễn Đức HuyNam19/08/20114A1TD190273@tueducschool.edu.vn
TD190279Phạm Duy AnhNam29/09/20114A1TD190279@tueducschool.edu.vn
TD190289Lê Uyên NhiNữ17/11/20114A1TD190289@tueducschool.edu.vn
TD190292Đỗ Lê KhoaNam03/06/20114A1TD190292@tueducschool.edu.vn
TD190780Nguyễn Ngọc Hải ĐăngNam25/08/20114A1TD190780@tueducschool.edu.vn
TD190820Vũ Văn QuangNam10/12/20114A1TD190820@tueducschool.edu.vn
TD200016Trần Khánh GiangNữ14/08/20104A1TD200016@tueducschool.edu.vn
TD200078Đoàn Nguyễn Khánh MinhNam27/08/20114A1TD200078@tueducschool.edu.vn
TD200477Lê Xuân AnNam08/02/20114A1TD200477@tueducschool.edu.vn
TD200506Nguyễn Hà Yên ChiNữ09/10/20114A1TD200506@tueducschool.edu.vn
TD200744Lê Anh ThưNữ19/10/20114A1TD200744@tueducschool.edu.vn
TD200783Nguyễn Gia HưngNam13/06/20114A1TD200783@tueducschool.edu.vn
TD200855Nguyễn Lê Bảo NgọcNữ17/08/20114A1TD200855@tueducschool.edu.vn
TD200868Nguyễn Lương Thành ĐạtNam11/08/20114A1TD200868@tueducschool.edu.vn
TD200987Nguyễn Thục UyênNữ01/03/20114A1TD200987@tueducschool.edu.vn
TD180025Nguyễn Ngọc Khánh AnNữ23/06/20114A2TD180025@tueducschool.edu.vn
TD180071Đào Hà AnhNữ09/06/20114A2TD180071@tueducschool.edu.vn
TD180125Nguyễn Ngọc Mai VyNữ22/12/20114A2TD180125@tueducschool.edu.vn
TD180185Vũ Hoàng HảiNam08/07/20114A2TD180185@tueducschool.edu.vn
TD180188Lê Ngọc Hồng AnhNữ28/07/20114A2TD180188@tueducschool.edu.vn
TD180236Lưu Trí TùngNam16/03/20114A2TD180236@tueducschool.edu.vn
TD180265Nguyễn Hà PhươngNữ21/08/20114A2TD180265@tueducschool.edu.vn
TD190274Vũ Khánh LinhNữ06/10/20114A2TD190274@tueducschool.edu.vn
TD190334Nguyễn Ngọc DiệpNữ31/07/20114A2TD190334@tueducschool.edu.vn
TD190379Bùi Lệ Mỹ AnhNữ02/11/20114A2TD190379@tueducschool.edu.vn
TD190582Nguyễn Chí DũngNam29/01/20114A2TD190582@tueducschool.edu.vn
TD190637Phạm Phúc AnhNữ01/04/20114A2TD190637@tueducschool.edu.vn
TD190722Nguyễn Ngọc Diệp CNữ10/01/20114A2TD190722@tueducschool.edu.vn
TD190727Đặng Minh AnhNữ05/12/20114A2TD190727@tueducschool.edu.vn
TD190846Vũ Ngọc HuyềnNữ03/07/20114A2TD190846@tueducschool.edu.vn
TD200036Đặng Nhật MinhNam25/01/20114A2TD200036@tueducschool.edu.vn
TD200107Đỗ Hoàng Khánh ChiNữ14/04/20114A2TD200107@tueducschool.edu.vn
TD200115Nguyễn Đức SơnNam30/05/20114A2TD200115@tueducschool.edu.vn
TD200219Nguyễn Viết ĐứcNam07/10/20114A2TD200219@tueducschool.edu.vn
TD200233Đỗ Nhật MinhNam10/01/20114A2TD200233@tueducschool.edu.vn
TD200282Trần Nguyễn Quỳnh ChiNữ23/02/20114A2TD200282@tueducschool.edu.vn
TD200344Vương Ngọc ThạchNam16/02/20114A2TD200344@tueducschool.edu.vn
TD200504Phạm Khánh LinhNữ03/03/20114A2TD200504@tueducschool.edu.vn
TD200529Trịnh Bình MinhNam27/11/20114A2TD200529@tueducschool.edu.vn
TD200592Thịnh Thái AnhNam11/05/20114A2TD200592@tueducschool.edu.vn
TD200906Đỗ Minh KhuêNữ4A2TD200906@tueducschool.edu.vn
TD190330Trần Nam KhánhNam19/10/20114A3TD190330@tueducschool.edu.vn
TD190342Nguyễn Ngọc Diệp BNữ10/07/20114A3TD190342@tueducschool.edu.vn
TD190390Đinh Thanh LiêmNam12/11/20094A3TD190390@tueducschool.edu.vn
TD190406Dương Minh Đức HuyNam17/08/20114A3TD190406@tueducschool.edu.vn
TD190416Phan Việt BáchNam16/05/20114A3TD190416@tueducschool.edu.vn
TD190424Nguyễn Tuấn KiệtNam02/09/20114A3TD190424@tueducschool.edu.vn
TD190433Lê Vũ An ChiNữ06/12/20114A3TD190433@tueducschool.edu.vn
TD190665Nguyễn Khánh BìnhNam21/06/20114A3TD190665@tueducschool.edu.vn
TD190666Nguyễn Tuấn Kiệt ANam08/06/20114A3TD190666@tueducschool.edu.vn
TD190688Trần Duy BáchNam10/02/20114A3TD190688@tueducschool.edu.vn
TD190693Hoàng Ngọc HàNữ18/04/20114A3TD190693@tueducschool.edu.vn
TD190726Vũ Bảo ChâuNữ25/07/20114A3TD190726@tueducschool.edu.vn
TD190762Đinh Tuệ AnhNữ28/10/20094A3TD190762@tueducschool.edu.vn
TD190835Lê Nguyễn Mạnh HảiNam20/05/20114A3TD190835@tueducschool.edu.vn
TD190855Đỗ Đan LinhNữ27/04/20114A3TD190855@tueducschool.edu.vn
TD190957Nguyễn Ngọc DiệpNữ25/11/20114A3TD190957@tueducschool.edu.vn
TD200059Lê NguyễnNam13/02/20114A3TD200059@tueducschool.edu.vn
TD200154Đoàn Hà VyNữ21/12/20114A3TD200154@tueducschool.edu.vn
TD200574Nguyễn Anh VinhNam10/01/20114A3TD200574@tueducschool.edu.vn
TD201076Trần Đăng QuangNam17/10/20114A3TD201076@tueducschool.edu.vn
TD201142Nguyễn Quốc ViệtNam23/01/20114A3TD201142@tueducschool.edu.vn
TD201151Nông Đức ThiệnNam24/11/20114A3TD201151@tueducschool.edu.vn
TD201168Vũ Bình MinhNam25/10/20114A3TD201168@tueducschool.edu.vn
TD201169Tạ Ngân AnNam13/12/20114A3TD201169@tueducschool.edu.vn
TD210018Vương Khôi VĩNam22/06/20114A3TD210018@tueducschool.edu.vn
TD190306Phạm Vũ Gia KhánhNam22/02/20114A4TD190306@tueducschool.edu.vn
TD190318Phan HuyNam11/03/20114A4TD190318@tueducschool.edu.vn
TD190464Nguyễn Thị Bảo NgọcNữ23/05/20114A4TD190464@tueducschool.edu.vn
TD190469Trần Bảo NamNam06/07/20114A4TD190469@tueducschool.edu.vn
TD190544Bùi Minh TriếtNam06/12/20114A4TD190544@tueducschool.edu.vn
TD190570Bùi Gia KhánhNam10/09/20114A4TD190570@tueducschool.edu.vn
TD190647Trần Huyền TrangNữ15/06/20114A4TD190647@tueducschool.edu.vn
TD190660Nguyễn Việt AnhNam12/11/20114A4TD190660@tueducschool.edu.vn
TD190684Nguyễn Ngọc Trà MyNữ26/12/20114A4TD190684@tueducschool.edu.vn
TD190743Trần KhôiNam07/11/20114A4TD190743@tueducschool.edu.vn
TD190756Nguyễn Ngọc Bảo SanNữ07/01/20114A4TD190756@tueducschool.edu.vn
TD190860Trần Ngọc VũNam27/06/20114A4TD190860@tueducschool.edu.vn
TD190868Phan Nguyễn Nhật Minh ANam20/11/20114A4TD190868@tueducschool.edu.vn
TD200072Nguyễn Viết Hải AnhNam15/11/20114A4TD200072@tueducschool.edu.vn
TD200301Đinh Gia KhánhNam20/07/20114A4TD200301@tueducschool.edu.vn
TD200379Vũ Ngân HàNữ13/08/20114A4TD200379@tueducschool.edu.vn
TD200386Nguyễn Lê Hoàng NamNam10/07/20104A4TD200386@tueducschool.edu.vn
TD200502Nguyễn Hoàng BáchNam09/07/20114A4TD200502@tueducschool.edu.vn
TD200523Nguyễn Ngọc DiệpNữ28/07/20114A4TD200523@tueducschool.edu.vn
TD200685Trần Quốc Khánh AnNam02/11/20114A4TD200685@tueducschool.edu.vn
TD200687Vũ Uyển VyNữ12/07/20114A4TD200687@tueducschool.edu.vn
TD200796Trịnh Anh ĐứcNam19/01/20114A4TD200796@tueducschool.edu.vn
TD201036Lê Toàn MinhNam01/12/20114A4TD201036@tueducschool.edu.vn
TD201172Nguyễn Ngọc DiệpNữ24/02/20114A4TD201172@tueducschool.edu.vn
TD201176Ngô Chí CườngNam13/09/20104A4TD201176@tueducschool.edu.vn
TD180026Trịnh Lê HoàngNam22/01/20105A1TD180026@tueducschool.edu.vn
TD180030Nguyễn Nam Khánh BNam12/08/20105A1TD180030@tueducschool.edu.vn
TD180068Phạm Quỳnh TrangNữ10/01/20105A1TD180068@tueducschool.edu.vn
TD180083Nguyễn Đức KiênNam13/09/20105A1TD180083@tueducschool.edu.vn
TD180090Đồng Quang AnhNam29/01/20105A1TD180090@tueducschool.edu.vn
TD180095Lê Gia LinhNữ29/09/20105A1TD180095@tueducschool.edu.vn
TD180126Dương Vũ Sơn TùngNam13/12/20105A1TD180126@tueducschool.edu.vn
TD180207Lê Bảo ChâuNam25/02/20105A1TD180207@tueducschool.edu.vn
TD180216Trần Nguyễn Tố LinhNữ08/07/20105A1TD180216@tueducschool.edu.vn
TD180257Nguyễn Đỗ Hạnh LinhNữ27/04/20105A1TD180257@tueducschool.edu.vn
TD190451Vũ Ngọc UyểnNữ13/07/20105A1TD190451@tueducschool.edu.vn
TD190452Nguyễn Công LâmNam13/11/20105A1TD190452@tueducschool.edu.vn
TD190455Nguyễn Đức Huy ANam18/12/20105A1TD190455@tueducschool.edu.vn
TD190487Đoàn Tiến DũngNam18/02/20105A1TD190487@tueducschool.edu.vn
TD190493Nguyễn Trần Quỳnh NhưNữ11/12/20105A1TD190493@tueducschool.edu.vn
TD190604Chu Ngô Sơn LộcNam07/06/20105A1TD190604@tueducschool.edu.vn
TD190670Bùi Lê MinhNam14/03/20105A1TD190670@tueducschool.edu.vn
TD190696Đặng Trần Thanh VânNữ11/11/20105A1TD190696@tueducschool.edu.vn
TD190782Nguyễn Bảo PhươngNữ12/06/20105A1TD190782@tueducschool.edu.vn
TD190783Ngô Quang DũngNam05/12/20105A1TD190783@tueducschool.edu.vn
TD190793Lê Chúc LinhNữ22/12/20105A1TD190793@tueducschool.edu.vn
TD190830Nguyễn Hồ Gia HưngNam14/06/20105A1TD190830@tueducschool.edu.vn
TD190833Bùi Quang Huy ANam08/06/20105A1TD190833@tueducschool.edu.vn
TD200415Nguyễn Tiến MinhNam30/12/20105A1TD200415@tueducschool.edu.vn
TD180017Phùng Ngọc AnhNữ17/02/20105A2TD180017@tueducschool.edu.vn
TD180037Trần Bảo LongNam04/09/20105A2TD180037@tueducschool.edu.vn
TD180055Bùi Đức ThiệnNam27/10/20105A2TD180055@tueducschool.edu.vn
TD180199Nguyễn Đức Hải AnhNữ10/11/20105A2TD180199@tueducschool.edu.vn
TD180206Đỗ Gia HuyNam18/11/20105A2TD180206@tueducschool.edu.vn
TD180215Đỗ Hương GiangNữ22/04/20105A2TD180215@tueducschool.edu.vn
TD180221Dương Hoàng Nam GiangNam25/11/20105A2TD180221@tueducschool.edu.vn
TD190295Nguyễn Minh Triết BNam13/11/20105A2TD190295@tueducschool.edu.vn
TD190528Nguyễn Tuấn KhôiNam30/09/20105A2TD190528@tueducschool.edu.vn
TD190540Đinh Thái SơnNam18/08/20105A2TD190540@tueducschool.edu.vn
TD190541Lê Khánh LinhNữ21/10/20105A2TD190541@tueducschool.edu.vn
TD190548Đinh Huyền ViNữ19/09/20105A2TD190548@tueducschool.edu.vn
TD190607Nguyễn Doãn Duy LinhNam17/05/20105A2TD190607@tueducschool.edu.vn
TD190609Phạm Loan ChâuNữ05/05/20105A2TD190609@tueducschool.edu.vn
TD190753Nguyễn Vũ KhangNam18/09/20105A2TD190753@tueducschool.edu.vn
TD190827Nguyễn Nhật Minh ANam04/11/20105A2TD190827@tueducschool.edu.vn
TD190842Nguyễn Ngọc Tường ViNữ19/08/20105A2TD190842@tueducschool.edu.vn
TD190859Phạm Tú NguyênNữ25/02/20105A2TD190859@tueducschool.edu.vn
TD200136Bùi Quang ĐạiNam02/05/20105A2TD200136@tueducschool.edu.vn
TD200253Nguyễn Ngọc Gia HânNữ24/06/20105A2TD200253@tueducschool.edu.vn
TD200349Nguyễn Thùy DươngNữ02/08/20105A2TD200349@tueducschool.edu.vn
TD200471Phạm Đỗ Bảo NgọcNữ27/08/20095A2TD200471@tueducschool.edu.vn
TD201040Nguyễn Đức KhôiNam5A2TD201040@tueducschool.edu.vn
TD201090Nguyễn Minh PhươngNữ5A2TD201090@tueducschool.edu.vn
TD201130Nguyễn Đức LongNữ05/11/20105A2TD201130@tueducschool.edu.vn
TD201137Vũ Khánh HỷNam27/03/20105A2TD201137@tueducschool.edu.vn
TD180156Lê Văn Thái SơnNam12/12/20105A3TD180156@tueducschool.edu.vn
TD180195Nguyễn Minh Hải ANam31/01/20105A3TD180195@tueducschool.edu.vn
TD180238Hoàng Ngọc Hương GiangNữ29/11/20105A3TD180238@tueducschool.edu.vn
TD180239Nguyễn Phạm Duy HưngNam21/10/20105A3TD180239@tueducschool.edu.vn
TD190407Đỗ Hoàng Anh TuấnNam27/12/20105A3TD190407@tueducschool.edu.vn
TD190473Bùi Trần Phương HảoNữ12/03/20105A3TD190473@tueducschool.edu.vn
TD190559Hoàng Tâm NhiênNữ24/11/20105A3TD190559@tueducschool.edu.vn
TD190571Nguyễn Ngọc Minh ANam22/06/20105A3TD190571@tueducschool.edu.vn
TD190591Nguyễn HùngNam24/01/20105A3TD190591@tueducschool.edu.vn
TD190599Nguyễn Thiện NhânNam10/06/20105A3TD190599@tueducschool.edu.vn
TD190622Lê Trung NghĩaNam13/01/20105A3TD190622@tueducschool.edu.vn
TD190639Chu Chí BáchNam01/06/20105A3TD190639@tueducschool.edu.vn
TD190750Nguyễn Gia Huy BNam01/06/20105A3TD190750@tueducschool.edu.vn
TD190754Lê Tiến ĐạtNam15/09/20105A3TD190754@tueducschool.edu.vn
TD190784Hồ Chúc AnhNữ29/12/20105A3TD190784@tueducschool.edu.vn
TD190844Đỗ Quang Thành ĐạtNam20/10/20105A3TD190844@tueducschool.edu.vn
TD190853Đào Nhật VyNữ23/07/20105A3TD190853@tueducschool.edu.vn
TD200426Nguyễn Gia BảoNam23/08/20105A3TD200426@tueducschool.edu.vn
TD200430Đỗ Tường QuânNam19/06/20105A3TD200430@tueducschool.edu.vn
TD200441Lê Gia BáchNam31/07/20105A3TD200441@tueducschool.edu.vn
TD200541Đào Hồng ÁnhNữ28/12/20105A3TD200541@tueducschool.edu.vn
TD200602Ngô Đăng ĐứcNam24/09/20105A3TD200602@tueducschool.edu.vn
TD200948Chu Minh KhánhNam19/08/20105A3TD200948@tueducschool.edu.vn
TD201049Vũ Nam PhongNam29/11/20105A3TD201049@tueducschool.edu.vn
TD201083Vũ Anh MinhNữ5A3TD201083@tueducschool.edu.vn
TD201131Nguyễn Tuấn DuyNam19/11/20105A3TD201131@tueducschool.edu.vn
TD180018Nguyễn Phúc TườngNam30/10/20096A1TD180018@tueducschool.edu.vn
TD180028Bùi Thùy ChiNữ02/02/20096A1TD180028@tueducschool.edu.vn
TD190356Hoàng Gia BáchNam15/08/20096A1TD190356@tueducschool.edu.vn
TD190375Trần Hải AnhNữ27/03/20096A1TD190375@tueducschool.edu.vn
TD190436Vũ Hà PhươngNữ20/09/20096A1TD190436@tueducschool.edu.vn
TD190817Phí Thiên MỹNữ09/09/20096A1TD190817@tueducschool.edu.vn
TD190865Nguyễn Anh Minh ANam13/08/20096A1TD190865@tueducschool.edu.vn
TD200008Nguyễn Phương LinhNữ07/03/20096A1TD200008@tueducschool.edu.vn
TD200074Nguyễn Trần Hà AnhNữ28/08/20096A1TD200074@tueducschool.edu.vn
TD200087Nguyễn Uyên NhiNữ02/10/20096A1TD200087@tueducschool.edu.vn
TD200089Ngô Khải NguyênNam29/07/20096A1TD200089@tueducschool.edu.vn
TD200113Đỗ Duy Anh KhoaNam06/11/20096A1TD200113@tueducschool.edu.vn
TD200175Nguyễn Tuấn PhongNam17/05/20096A1TD200175@tueducschool.edu.vn
TD200303Nguyễn Thái AnhNam26/09/20096A1TD200303@tueducschool.edu.vn
TD200320Nguyễn Thị Minh NgọcNữ06/11/20096A1TD200320@tueducschool.edu.vn
TD200326Trương Thảo PhươngNữ10/04/20096A1TD200326@tueducschool.edu.vn
TD200371Phạm Tấn SinhNam27/06/20096A1TD200371@tueducschool.edu.vn
TD200561Lê Thị Hải AnhNữ06/11/20096A1TD200561@tueducschool.edu.vn
TD200565Lê Thanh Thảo NguyênNữ01/07/20096A1TD200565@tueducschool.edu.vn
TD200680Phạm Lê Minh ĐứcNam18/05/20096A1TD200680@tueducschool.edu.vn
TD200693Phạm Nhật MinhNam19/12/20096A1TD200693@tueducschool.edu.vn
TD200768Nguyễn Nhật QuangNam03/02/20096A1TD200768@tueducschool.edu.vn
TD180048Trịnh Việt SơnNam19/02/20086A2TD180048@tueducschool.edu.vn
TD180054Bùi Đức PhátNam06/06/20096A2TD180054@tueducschool.edu.vn
TD180229Nguyễn Bùi Tiến MạnhNam07/12/20096A2TD180229@tueducschool.edu.vn
TD190506Nguyễn Bảo Minh ANam12/04/20096A2TD190506@tueducschool.edu.vn
TD190581Phạm Đức MạnhNam25/06/20096A2TD190581@tueducschool.edu.vn
TD190585Ngô Hoàng DươngNam07/11/20096A2TD190585@tueducschool.edu.vn
TD200005Đỗ Trọng MạnhNam01/01/20096A2TD200005@tueducschool.edu.vn
TD200081Lê Hoàng AnhNam20/04/20096A2TD200081@tueducschool.edu.vn
TD200166Lương Hoàng LâmNam08/01/20096A2TD200166@tueducschool.edu.vn
TD200250Nguyễn Hà VyNữ13/06/20096A2TD200250@tueducschool.edu.vn
TD200264Phạm Trần Phúc MinhNam03/07/20096A2TD200264@tueducschool.edu.vn
TD200313Nghiêm Hồng MaiNữ23/09/20096A2TD200313@tueducschool.edu.vn
TD200366Nguyễn Khánh ChiNữ18/04/20096A2TD200366@tueducschool.edu.vn
TD200387Lưu Lê Khôi NguyênNam09/11/20096A2TD200387@tueducschool.edu.vn
TD200436Ngô Khánh ViNữ06/11/20096A2TD200436@tueducschool.edu.vn
TD200476Lê Xuân Bảo MinhNam20/02/20096A2TD200476@tueducschool.edu.vn
TD200497Vũ Thu PhươngNữ24/09/20096A2TD200497@tueducschool.edu.vn
TD200524Bùi Thục VânNam09/06/20096A2TD200524@tueducschool.edu.vn
TD200567Nguyễn Hoàng Nhật MinhNam22/04/20096A2TD200567@tueducschool.edu.vn
TD200621Bùi Nhật MinhNam15/10/20096A2TD200621@tueducschool.edu.vn
TD200622Hoàng Đoàn Ngọc ÁnhNữ17/01/20096A2TD200622@tueducschool.edu.vn
TD200705Đỗ Hồng HạnhNữ12/10/20096A2TD200705@tueducschool.edu.vn
TD201005Nguyễn Nhật MaiNam28/01/20096A2TD201005@tueducschool.edu.vn
TD210023Nguyễn Đức Long HảiNam02/09/20096A2TD210023@tueducschool.edu.vn
TD180132Đào Mạnh QuânNam06/10/20096A3TD180132@tueducschool.edu.vn
TD180142Nguyễn Khánh Ly BNữ04/05/20086A3TD180142@tueducschool.edu.vn
TD180159Đặng Ngọc Bảo NgânNữ10/06/20096A3TD180159@tueducschool.edu.vn
TD180189Phạm Thị Hà MinhNữ02/12/20096A3TD180189@tueducschool.edu.vn
TD180226Lại Tiến ĐạtNam24/12/20096A3TD180226@tueducschool.edu.vn
TD190304Vũ Đức MinhNam20/04/20096A3TD190304@tueducschool.edu.vn
TD190678Phạm Phương LyNữ11/12/20096A3TD190678@tueducschool.edu.vn
TD200093Vũ Phương NgaNữ01/11/20096A3TD200093@tueducschool.edu.vn
TD200116Hoàng An VyNữ13/02/20096A3TD200116@tueducschool.edu.vn
TD200127Nguyễn Đắc Thái BảoNam31/07/20096A3TD200127@tueducschool.edu.vn
TD200361Trần Đức MinhNam01/09/20096A3TD200361@tueducschool.edu.vn
TD200381Hoàng Nhật MinhNam27/05/20096A3TD200381@tueducschool.edu.vn
TD200384Nguyễn Quốc Danh HiểnNam08/12/20096A3TD200384@tueducschool.edu.vn
TD200434Nguyễn Hoài GiangNữ03/03/20096A3TD200434@tueducschool.edu.vn
TD200474Nguyễn Minh QuangNam31/12/20096A3TD200474@tueducschool.edu.vn
TD200499Phùng Đỗ Trúc LinhNữ17/10/20096A3TD200499@tueducschool.edu.vn
TD200569Phạm Ngọc BảoNam14/12/20096A3TD200569@tueducschool.edu.vn
TD200584Hoàng Phan Duy BáchNam06/12/20096A3TD200584@tueducschool.edu.vn
TD200604Hoàng Văn MinhNam03/01/20096A3TD200604@tueducschool.edu.vn
TD200700Trần Châu AnhNữ19/03/20096A3TD200700@tueducschool.edu.vn
TD200860Nguyễn Phúc LộcNam09/07/20096A3TD200860@tueducschool.edu.vn
TD201015Trần Hoàng MinhNam07/06/20096A3TD201015@tueducschool.edu.vn
TD180056Đỗ Minh ThưNữ08/09/20096A4TD180056@tueducschool.edu.vn
TD180252Nguyễn Thành NghĩaNam03/09/20096A4TD180252@tueducschool.edu.vn
TD190391Nguyễn Tiến ĐạtNam13/05/20096A4TD190391@tueducschool.edu.vn
TD190415Phan Ngọc AnhNữ04/05/20096A4TD190415@tueducschool.edu.vn
TD190466Nguyễn Đức NamNam03/07/20096A4TD190466@tueducschool.edu.vn
TD190502Đặng Tâm ĐoanNữ15/11/20096A4TD190502@tueducschool.edu.vn
TD190719Nguyễn Thị Kim YếnNữ21/02/20096A4TD190719@tueducschool.edu.vn
TD190742Trần Ngọc Minh ChâuNữ01/03/20096A4TD190742@tueducschool.edu.vn
TD190755Nguyễn Hữu Hào KiệtNam30/10/20096A4TD190755@tueducschool.edu.vn
TD200105Đỗ Hoàng Quỳnh ChiNữ19/05/20096A4TD200105@tueducschool.edu.vn
TD200108Nguyễn Diệu QuỳnhNữ08/06/20096A4TD200108@tueducschool.edu.vn
TD200160Bùi Trần Trí DũngNam06/10/20096A4TD200160@tueducschool.edu.vn
TD200218Nguyễn Đức AnhNam09/10/20096A4TD200218@tueducschool.edu.vn
TD200246Phạm Ngọc Bảo LâmNam19/07/20096A4TD200246@tueducschool.edu.vn
TD200251Dương Ngọc Minh AnhNữ02/11/20096A4TD200251@tueducschool.edu.vn
TD200357Đặng Trần Gia KhiêmNam21/10/20096A4TD200357@tueducschool.edu.vn
TD200383Lê Đào Tuệ NhiNữ05/04/20096A4TD200383@tueducschool.edu.vn
TD200390Trần Nhật LinhNữ29/07/20096A4TD200390@tueducschool.edu.vn
TD200445Tạ Hạnh NgaNữ15/01/20096A4TD200445@tueducschool.edu.vn
TD200668Nguyễn Văn Anh TuấnNam14/08/20096A4TD200668@tueducschool.edu.vn
TD200733Đường Hiệp HưngNam04/01/20096A4TD200733@tueducschool.edu.vn
TD200743Lê Quỳnh ChiNam21/12/20096A4TD200743@tueducschool.edu.vn
TD201129Cao Hải MinhNam13/08/20096A4TD201129@tueducschool.edu.vn
TD180049Phan Thiên KhánhNữ09/09/20096A5TD180049@tueducschool.edu.vn
TD180070Đào Nguyên BìnhNam17/10/20096A5TD180070@tueducschool.edu.vn
TD180115Nguyễn Quang ĐứcNam23/10/20096A5TD180115@tueducschool.edu.vn
TD190347Đinh Ngọc Minh ChâuNữ04/09/20096A5TD190347@tueducschool.edu.vn
TD190569Lê Nhật CườngNam10/07/20096A5TD190569@tueducschool.edu.vn
TD200001Nguyễn Huy PhongNam20/10/20096A5TD200001@tueducschool.edu.vn
TD200083Vũ Quỳnh AnhNữ07/09/20096A5TD200083@tueducschool.edu.vn
TD200095Phạm Minh ĐứcNam27/09/20096A5TD200095@tueducschool.edu.vn
TD200188Nguyễn Hoàng BáchNam05/12/20096A5TD200188@tueducschool.edu.vn
TD200206Lê Minh ChâuNữ15/08/20096A5TD200206@tueducschool.edu.vn
TD200401Dư Thị Bảo MyNữ24/06/20096A5TD200401@tueducschool.edu.vn
TD200464Nguyễn Thị Huyền AnhNữ14/09/20096A5TD200464@tueducschool.edu.vn
TD200478Cao Nguyên VũNam18/06/20096A5TD200478@tueducschool.edu.vn
TD200480Nguyễn Trung HiếuNam19/09/20096A5TD200480@tueducschool.edu.vn
TD200500Đặng Hà PhươngNữ28/08/20096A5TD200500@tueducschool.edu.vn
TD200555Nguyễn Thiên AnNam20/03/20096A5TD200555@tueducschool.edu.vn
TD200566Phạm Hoàng Nhật LongNam01/08/20096A5TD200566@tueducschool.edu.vn
TD200640Lê Gia BảoNam09/04/20096A5TD200640@tueducschool.edu.vn
TD200671Trần Nhật NguyênNam04/05/20096A5TD200671@tueducschool.edu.vn
TD200679Phạm Gia BáchNam19/03/20096A5TD200679@tueducschool.edu.vn
TD210028Đỗ Hải AnhNữ30/10/20096A5TD210028@tueducschool.edu.vn
TD180196Phạm Anh TúNam05/08/20096A6TD180196@tueducschool.edu.vn
TD180228Nguyễn Minh ĐứcNam01/07/20096A6TD180228@tueducschool.edu.vn
TD180235Lưu Thảo MyNữ12/10/20096A6TD180235@tueducschool.edu.vn
TD190769Trần Trọng NhânNam28/05/20096A6TD190769@tueducschool.edu.vn
TD190824Tạ Thái AnNam24/06/20096A6TD190824@tueducschool.edu.vn
TD190839Nguyễn Hiền AnhNữ25/07/20096A6TD190839@tueducschool.edu.vn
TD190958Hồ An NếtNữ16/12/20096A6TD190958@tueducschool.edu.vn
TD200073Nguyễn Bùi Bảo AnhNữ31/05/20096A6TD200073@tueducschool.edu.vn
TD200299Hán Nguyễn Hà LinhNam21/07/20096A6TD200299@tueducschool.edu.vn
TD200342Nhữ Minh HoàngNam29/12/20096A6TD200342@tueducschool.edu.vn
TD200347Phan Gia HưngNam07/08/20096A6TD200347@tueducschool.edu.vn
TD200354Lê Đắc KhoaNam20/01/20096A6TD200354@tueducschool.edu.vn
TD200358Nguyễn Đắc Anh ĐứcNam25/09/20096A6TD200358@tueducschool.edu.vn
TD200380Vũ Đức HuyNam24/05/20096A6TD200380@tueducschool.edu.vn
TD200407Đinh Ngọc Bảo AnhNữ20/03/20096A6TD200407@tueducschool.edu.vn
TD200408Mai Khánh LinhNam22/09/20096A6TD200408@tueducschool.edu.vn
TD200493Vũ Việt LâmNam18/05/20096A6TD200493@tueducschool.edu.vn
TD200540Nguyễn Uyển VyNữ15/06/20096A6TD200540@tueducschool.edu.vn
TD200770Ngô Vi Hoàng BáchNam21/10/20096A6TD200770@tueducschool.edu.vn
TD200952Đào Nam DươngNam29/06/20096A6TD200952@tueducschool.edu.vn
TD200953Nguyễn Hải SơnNam06/07/20096A6TD200953@tueducschool.edu.vn
TD180119Dương An KhanhNữ24/11/20087A1TD180119@tueducschool.edu.vn
TD180157Lê Huyền MyNữ24/08/20087A1TD180157@tueducschool.edu.vn
TD180237Hoàng Ngọc Hương LyNữ31/08/20087A1TD180237@tueducschool.edu.vn
TD180251Nguyễn Minh PhươngNữ26/08/20087A1TD180251@tueducschool.edu.vn
TD190287Phạm Linh NhiNữ25/12/20077A1TD190287@tueducschool.edu.vn
TD190291Nguyễn Ngọc Huyền ChâuNữ25/05/20087A1TD190291@tueducschool.edu.vn
TD190309Đoàn Phúc SơnNam04/06/20087A1TD190309@tueducschool.edu.vn
TD190343Ngô Đức HiếuNam23/01/20087A1TD190343@tueducschool.edu.vn
TD190365Đỗ Thành TrungNam16/12/20087A1TD190365@tueducschool.edu.vn
TD190411Đỗ Hoàng Anh KiệtNam29/11/20197A1TD190411@tueducschool.edu.vn
TD190413Nguyễn Đình KhoaNam30/05/20087A1TD190413@tueducschool.edu.vn
TD190499Lê Vũ An ThưNữ11/12/20087A1TD190499@tueducschool.edu.vn
TD190536Nguyễn Châu AnhNữ09/08/20087A1TD190536@tueducschool.edu.vn
TD190560Đỗ Phương LinhNữ14/12/20087A1TD190560@tueducschool.edu.vn
TD190577Nguyễn Bùi Ngọc PhươngNữ20/12/20087A1TD190577@tueducschool.edu.vn
TD190664Nguyễn Hà Phương LanNữ26/09/20087A1TD190664@tueducschool.edu.vn
TD190763Nguyễn Minh Quang ANam15/08/19817A1TD190763@tueducschool.edu.vn
TD190786Nguyễn Thành Nam ANam01/09/20087A1TD190786@tueducschool.edu.vn
TD190794Lê Chúc AnNữ19/09/20087A1TD190794@tueducschool.edu.vn
TD190803Đinh Tiến DũngNam19/05/20087A1TD190803@tueducschool.edu.vn
TD200947Chu Minh TríNam23/08/20087A1TD200947@tueducschool.edu.vn
TD201061Nguyễn Quốc AnhNam08/11/20077A1TD201061@tueducschool.edu.vn
TD201147Phạm Nguyễn Hà ChâuNữ7A1TD201147@tueducschool.edu.vn
TD210032Nguyễn Trung Khánh AnNam30/05/20087A1TD210032@tueducschool.edu.vn
TD180118Đỗ Quang MinhNam02/01/20087A2TD180118@tueducschool.edu.vn
TD180140Nguyễn Thu PhươngNữ24/09/20087A2TD180140@tueducschool.edu.vn
TD180240Hoàng Bảo NamNam28/10/20087A2TD180240@tueducschool.edu.vn
TD180270Nguyễn Gia KhanhNữ04/10/20087A2TD180270@tueducschool.edu.vn
TD190357Đỗ Quang VinhNam28/12/20087A2TD190357@tueducschool.edu.vn
TD190358Ngô Quang HiểnNam17/01/20087A2TD190358@tueducschool.edu.vn
TD190429Phạm Nguyên ChươngNam11/04/20087A2TD190429@tueducschool.edu.vn
TD190476Lưu Diệu QuỳnhNữ24/01/20087A2TD190476@tueducschool.edu.vn
TD190489Nguyễn Hải Minh ChâuNữ05/01/20087A2TD190489@tueducschool.edu.vn
TD190508Nguyễn Văn An PhúcNam27/07/20087A2TD190508@tueducschool.edu.vn
TD190556Phạm Tuấn Minh ANam22/07/20087A2TD190556@tueducschool.edu.vn
TD190562Trần Bình Minh ANam20/04/20087A2TD190562@tueducschool.edu.vn
TD190592Đào An VinhNam28/03/20087A2TD190592@tueducschool.edu.vn
TD190615Trần Gia NhưNữ11/12/20087A2TD190615@tueducschool.edu.vn
TD190634Nguyễn Gia HưngNam26/10/20087A2TD190634@tueducschool.edu.vn
TD190721Cấn Tùng DươngNam06/03/20087A2TD190721@tueducschool.edu.vn
TD190739Nguyễn Lê Tuấn AnhNam25/10/20087A2TD190739@tueducschool.edu.vn
TD190864Ngô Minh HằngNữ24/03/20087A2TD190864@tueducschool.edu.vn
TD200180Phạm Phương AnhNữ04/12/20087A2TD200180@tueducschool.edu.vn
TD200220Tạ Lê Hải NamNam03/11/20087A2TD200220@tueducschool.edu.vn
TD200333Hoàng Nguyên BáchNam16/03/20087A2TD200333@tueducschool.edu.vn
TD200442Lê Gia HiểnNam10/09/20087A2TD200442@tueducschool.edu.vn
TD200455Bùi Minh ThắngNam25/05/20087A2TD200455@tueducschool.edu.vn
TD200562Nguyễn Thọ Phúc KhánhNam26/03/20087A2TD200562@tueducschool.edu.vn
TD201148Nguyễn Thị Huyền ThươngNữ10/04/20087A2TD201148@tueducschool.edu.vn
TD201174Nguyễn Nhật MinhNam07/08/20087A2TD201174@tueducschool.edu.vn
TD180181Nguyễn Thảo NguyênNữ22/02/20087A3TD180181@tueducschool.edu.vn
TD190300Nguyễn Trịnh Phương AnhNữ08/11/20087A3TD190300@tueducschool.edu.vn
TD190307Trần Duy AnhNam14/12/20087A3TD190307@tueducschool.edu.vn
TD190310Bùi Lê Ngọc QuỳnhNữ24/09/20087A3TD190310@tueducschool.edu.vn
TD190394Lưu Anh KhôiNam30/11/20087A3TD190394@tueducschool.edu.vn
TD190410Nguyễn Văn Bảo MinhNam05/08/20087A3TD190410@tueducschool.edu.vn
TD190463Nguyễn Nhật Quỳnh AnhNữ27/04/20087A3TD190463@tueducschool.edu.vn
TD190477Đặng Lê Huy ANam26/06/20087A3TD190477@tueducschool.edu.vn
TD190490Lê Quốc KhánhNam01/06/20087A3TD190490@tueducschool.edu.vn
TD190530Cao Duy NamNam07/03/20087A3TD190530@tueducschool.edu.vn
TD190578Nguyễn Lê BảoNam04/07/20087A3TD190578@tueducschool.edu.vn
TD190590Đào Tuấn PhápNam02/10/20087A3TD190590@tueducschool.edu.vn
TD190597Bùi Ngọc Uyên NhiNữ12/11/20087A3TD190597@tueducschool.edu.vn
TD190624Phan Nguyễn Hồng AnhNữ10/11/20087A3TD190624@tueducschool.edu.vn
TD190626Trần Thư Hải LongNam23/10/20087A3TD190626@tueducschool.edu.vn
TD190690Vũ Viên ChiNữ10/08/20087A3TD190690@tueducschool.edu.vn
TD190701Tôn Lương BảoNam26/11/20087A3TD190701@tueducschool.edu.vn
TD190714Nguyễn Phúc KhánhNam28/04/20087A3TD190714@tueducschool.edu.vn
TD190751Đặng Thị Khánh LinhNữ13/12/20077A3TD190751@tueducschool.edu.vn
TD190814Trần Như KhuêNữ07/12/20087A3TD190814@tueducschool.edu.vn
TD190857Nguyễn Đan QuỳnhNữ12/10/20087A3TD190857@tueducschool.edu.vn
TD200607Bùi Ngọc PhúcNam08/06/20087A3TD200607@tueducschool.edu.vn
TD200734Nguyễn Gia PhúcNam31/12/20087A3TD200734@tueducschool.edu.vn
TD201167Vũ Trần Anh KhoaNam26/07/20087A3TD201167@tueducschool.edu.vn
TD180067Phạm Trung HiếuNam11/12/20087A4TD180067@tueducschool.edu.vn
TD180075Hoàng Bảo NgânNữ09/01/20087A4TD180075@tueducschool.edu.vn
TD180108Nguyễn Nam KhánhNam24/12/20087A4TD180108@tueducschool.edu.vn
TD180129Nguyễn Huy BáchNam13/11/20087A4TD180129@tueducschool.edu.vn
TD190277Đinh Công QuangNam26/12/20087A4TD190277@tueducschool.edu.vn
TD190374Nguyễn Đức TrườngNam05/03/20087A4TD190374@tueducschool.edu.vn
TD190468Tạ Đức MinhNam15/01/20087A4TD190468@tueducschool.edu.vn
TD190537Lê Anh QuânNam15/07/20087A4TD190537@tueducschool.edu.vn
TD190598Phạm Trung NghĩaNam26/10/20087A4TD190598@tueducschool.edu.vn
TD190648Lương Việt AnhNam10/08/20087A4TD190648@tueducschool.edu.vn
TD190679Hoàng Linh ChiNữ23/06/20087A4TD190679@tueducschool.edu.vn
TD190711Nguyễn Mạnh HùngNam25/10/20087A4TD190711@tueducschool.edu.vn
TD190718Nguyễn Thanh LongNam01/05/20087A4TD190718@tueducschool.edu.vn
TD190807Nguyễn Công ChứcNam20/08/20087A4TD190807@tueducschool.edu.vn
TD200077Nguyễn Xuân PhúcNam26/11/20087A4TD200077@tueducschool.edu.vn
TD200356Đặng Tuấn KiệtNam25/08/20087A4TD200356@tueducschool.edu.vn
TD200420Bùi Trung ĐứcNam16/07/20087A4TD200420@tueducschool.edu.vn
TD200512Nguyễn Hà Đức TríNam19/10/20087A4TD200512@tueducschool.edu.vn
TD200552Nguyễn Nghĩa Duy MinhNam09/08/20087A4TD200552@tueducschool.edu.vn
TD200986Phạm Khánh LinhNữ29/12/20087A4TD200986@tueducschool.edu.vn
TD201016Nguyễn Quang MinhNam7A4TD201016@tueducschool.edu.vn
TD201037Trần Hoàng VyNam7A4TD201037@tueducschool.edu.vn
TD201057Nguyễn Hồng ĐăngNam03/01/20087A4TD201057@tueducschool.edu.vn
TD180143Phạm Hoàng NgânNữ20/11/20087A5TD180143@tueducschool.edu.vn
TD180173Bùi Trần Bá TrườngNam19/05/20087A5TD180173@tueducschool.edu.vn
TD180264Cung Hồng QuangNam31/10/20087A5TD180264@tueducschool.edu.vn
TD190323Bùi Vũ Đức HuyNam06/04/20087A5TD190323@tueducschool.edu.vn
TD190336Đinh Tân Công ĐượcNam28/12/20087A5TD190336@tueducschool.edu.vn
TD190369Trần Quốc TháiNam12/04/20087A5TD190369@tueducschool.edu.vn
TD190454Phạm Ngọc Bảo ChâuNữ29/12/20087A5TD190454@tueducschool.edu.vn
TD190501Đặng Trần Mai LâmNữ06/04/20087A5TD190501@tueducschool.edu.vn
TD190572Nguyễn Thành HuyNam27/09/20087A5TD190572@tueducschool.edu.vn
TD190584Nguyễn Đắc Trường ThịnhNam26/10/20087A5TD190584@tueducschool.edu.vn
TD190589Đào Đoàn Hồng TháiNam12/08/20087A5TD190589@tueducschool.edu.vn
TD190600Văn Nhật AnhNữ25/08/20087A5TD190600@tueducschool.edu.vn
TD190614Vũ Trí TrungNam26/05/20087A5TD190614@tueducschool.edu.vn
TD190625Lê Hoàng Tuấn AnhNam11/01/20087A5TD190625@tueducschool.edu.vn
TD190628Phí Nhật MinhNam28/11/20087A5TD190628@tueducschool.edu.vn
TD190676Lưu Việt DũngNam23/09/20087A5TD190676@tueducschool.edu.vn
TD190677Lưu Tuấn DũngNam23/09/20087A5TD190677@tueducschool.edu.vn
TD190681Nguyễn Quang MinhNam27/05/20087A5TD190681@tueducschool.edu.vn
TD200368Bùi Bảo ĐứcNam18/10/20087A5TD200368@tueducschool.edu.vn
TD200369Bùi Bảo NamNam18/10/20087A5TD200369@tueducschool.edu.vn
TD200452Trần Khánh LinhNữ04/12/20087A5TD200452@tueducschool.edu.vn
TD200564Nguyễn Duy BảoNam01/10/20087A5TD200564@tueducschool.edu.vn
TD200639Trần Minh ThuNữ01/07/20087A5TD200639@tueducschool.edu.vn
TD200663Phan Tuấn MinhNam03/06/20087A5TD200663@tueducschool.edu.vn
TD200920Ứng Hồng VũNam03/10/20087A5TD200920@tueducschool.edu.vn
TD200979Nguyễn Trần Xuân DuyNam7A5TD200979@tueducschool.edu.vn
TD180016Phùng Ngọc KhánhNữ26/05/20078A1TD180016@tueducschool.edu.vn
TD180036Trần Gia Bảo ANam23/07/20078A1TD180036@tueducschool.edu.vn
TD180040Vũ Tâm ĐanNữ01/07/20078A1TD180040@tueducschool.edu.vn
TD180087Dương Trần Đức MinhNam22/02/20078A1TD180087@tueducschool.edu.vn
TD180123Đinh Khánh LinhNữ25/04/20078A1TD180123@tueducschool.edu.vn
TD180149Nguyễn Tài DũngNam10/04/20078A1TD180149@tueducschool.edu.vn
TD180183Nguyễn Thị Hoàng LinhNữ15/03/20078A1TD180183@tueducschool.edu.vn
TD190324Lê Đăng KhôiNam20/10/20078A1TD190324@tueducschool.edu.vn
TD190354Nguyễn Diễm HạnhNữ13/07/20078A1TD190354@tueducschool.edu.vn
TD190361Nguyễn Danh HoàngNam24/10/20078A1TD190361@tueducschool.edu.vn
TD190392Hà Nguyễn Ngọc BíchNữ28/02/20078A1TD190392@tueducschool.edu.vn
TD190449Nguyễn Ngọc Khánh ANữ03/12/20078A1TD190449@tueducschool.edu.vn
TD190481Lưu Tuệ MinhNữ29/10/20078A1TD190481@tueducschool.edu.vn
TD190683Nguyễn Đức KhiêmNam07/01/20078A1TD190683@tueducschool.edu.vn
TD190707Lê Phạm Nhật MinhNam26/04/20078A1TD190707@tueducschool.edu.vn
TD190724Vũ Quang Trí ĐứcNam16/11/20078A1TD190724@tueducschool.edu.vn
TD190790Nguyễn Trọng NghĩaNam16/11/20078A1TD190790@tueducschool.edu.vn
TD190791Phan TrungNam16/08/20078A1TD190791@tueducschool.edu.vn
TD190858Nguyễn Hồng QuânNam15/05/20078A1TD190858@tueducschool.edu.vn
TD200208Lê Minh PhươngNữ20/09/20078A1TD200208@tueducschool.edu.vn
TD200553Phạm Tuấn MinhNam16/03/20078A1TD200553@tueducschool.edu.vn
TD200557Nguyễn Lương BáchNam8A1TD200557@tueducschool.edu.vn
TD200696Vũ Tiến ĐạtNam18/04/20078A1TD200696@tueducschool.edu.vn
TD180005Lương Nguyễn Tuấn KiệtNam27/12/20078A2TD180005@tueducschool.edu.vn
TD180021Lê Tuệ TrangNữ23/02/20078A2TD180021@tueducschool.edu.vn
TD180023Lê Nhật HoàngNam19/12/20078A2TD180023@tueducschool.edu.vn
TD180038Dương Thị Mỹ HạnhNữ13/11/20078A2TD180038@tueducschool.edu.vn
TD180072Nguyễn Thị Hồng PhúcNữ21/04/20078A2TD180072@tueducschool.edu.vn
TD180146Nguyễn Hoàng NguyênNam17/12/20078A2TD180146@tueducschool.edu.vn
TD180212Nguyễn Khánh Ly ANữ11/03/20078A2TD180212@tueducschool.edu.vn
TD180231Phạm Văn ViệtNam18/03/20078A2TD180231@tueducschool.edu.vn
TD190293Đỗ Lê HuyNam16/10/20078A2TD190293@tueducschool.edu.vn
TD190366Phạm Đức AnhNam07/10/20078A2TD190366@tueducschool.edu.vn
TD190475Nguyễn Thị Thùy LinhNữ09/12/20078A2TD190475@tueducschool.edu.vn
TD190500Phạm Nguyễn Mai ChiNữ07/01/20078A2TD190500@tueducschool.edu.vn
TD190636Nguyễn Ngọc Minh ChâuNữ02/06/20078A2TD190636@tueducschool.edu.vn
TD190734Nguyễn Lê Minh KhuêNữ24/12/20078A2TD190734@tueducschool.edu.vn
TD190758Đặng Ngọc ThiệnNam07/07/20078A2TD190758@tueducschool.edu.vn
TD190765Phạm Nguyễn Nhật HuyNam12/12/20078A2TD190765@tueducschool.edu.vn
TD190804Trần Hữu QuânNam22/11/20078A2TD190804@tueducschool.edu.vn
TD200340Trần Thế AnhNam09/09/20078A2TD200340@tueducschool.edu.vn
TD200362Nguyễn Hữu Gia BảoNam05/06/20078A2TD200362@tueducschool.edu.vn
TD200667Phạm Bảo NgọcNữ11/07/20078A2TD200667@tueducschool.edu.vn
TD200708Nguyễn Nhật AnhNam28/07/20078A2TD200708@tueducschool.edu.vn
TD200949Bùi Đức LươngNam04/11/20078A2TD200949@tueducschool.edu.vn
TD201146Nguyễn Phương ThảoNữ01/10/20078A2TD201146@tueducschool.edu.vn
TD180052Phạm Văn Thanh BìnhNam17/10/20078A3TD180052@tueducschool.edu.vn
TD180062Vũ Nhật ĐứcNam24/12/20078A3TD180062@tueducschool.edu.vn
TD180137Nguyễn Nhật BảoNam11/05/20078A3TD180137@tueducschool.edu.vn
TD180253Đặng Tấn DũngNam18/12/20078A3TD180253@tueducschool.edu.vn
TD180267Trần Văn KhánhNam01/08/20068A3TD180267@tueducschool.edu.vn
TD190442Phạm Hải AnNữ04/04/20078A3TD190442@tueducschool.edu.vn
TD190588Nguyễn Lâm CúcNữ05/07/20078A3TD190588@tueducschool.edu.vn
TD190605Nguyễn Tiến PhátNam27/08/20078A3TD190605@tueducschool.edu.vn
TD190627Nguyễn Bùi Khánh ThiệnNam17/04/20078A3TD190627@tueducschool.edu.vn
TD190686Nguyễn Đình KiênNam10/12/20078A3TD190686@tueducschool.edu.vn
TD190691Võ Thành ĐạtNam18/11/20078A3TD190691@tueducschool.edu.vn
TD190863Nguyễn Minh ThuNữ06/04/20078A3TD190863@tueducschool.edu.vn
TD200182Phạm Anh TuấnNam22/06/20078A3TD200182@tueducschool.edu.vn
TD200245Nguyễn Ngọc LinhNữ25/10/20078A3TD200245@tueducschool.edu.vn
TD200284Nguyễn Quý CườngNam02/11/20078A3TD200284@tueducschool.edu.vn
TD200355Lê Đắc KhôiNam19/06/20078A3TD200355@tueducschool.edu.vn
TD200367Nguyễn Huy CườngNam12/09/20078A3TD200367@tueducschool.edu.vn
TD200400Đặng Đình KhangNam09/07/20048A3TD200400@tueducschool.edu.vn
TD200605Hà Quốc HiệuNam20/10/20078A3TD200605@tueducschool.edu.vn
TD200728Bùi Thế ThờiNam30/10/20078A3TD200728@tueducschool.edu.vn
TD201041Lê Công DuyNam8A3TD201041@tueducschool.edu.vn
TD180006Lương Nguyễn Yến NhiNữ08/06/20069A1TD180006@tueducschool.edu.vn
TD180064Phạm Hải QuỳnhNữ24/10/20069A1TD180064@tueducschool.edu.vn
TD180263Đỗ Khánh Hà AnhNữ04/09/20069A1TD180263@tueducschool.edu.vn
TD180271Vũ Hoàng Gia NamNam22/04/20069A1TD180271@tueducschool.edu.vn
TD190321Lê Trần Hà AnhNữ29/06/20069A1TD190321@tueducschool.edu.vn
TD190480Lê Quang MinhNam11/12/20069A1TD190480@tueducschool.edu.vn
TD190503Nguyễn Xuân Gia BáchNam04/07/20069A1TD190503@tueducschool.edu.vn
TD190522Nguyễn Nam TùngNam03/05/20069A1TD190522@tueducschool.edu.vn
TD190529Cao Thùy LinhNữ27/10/20069A1TD190529@tueducschool.edu.vn
TD190535Nguyễn Bá Hải LongNam19/08/20069A1TD190535@tueducschool.edu.vn
TD190563Thái Đức AnhNam27/10/20069A1TD190563@tueducschool.edu.vn
TD190661Nguyễn Mạnh CườngNam27/09/20069A1TD190661@tueducschool.edu.vn
TD190680Lê MinhNam23/02/20069A1TD190680@tueducschool.edu.vn
TD190717Hoàng An Nguyên XuânNữ02/01/20069A1TD190717@tueducschool.edu.vn
TD190728Đặng Tú AnhNữ08/09/20069A1TD190728@tueducschool.edu.vn
TD190771Hoàng Minh TriếtNam30/09/20069A1TD190771@tueducschool.edu.vn
TD190781Nguyễn Thị Linh ChiNữ07/10/20069A1TD190781@tueducschool.edu.vn
TD190785Nguyễn Minh Triết ANam18/12/20069A1TD190785@tueducschool.edu.vn
TD190799Vũ Thùy DươngNữ19/10/20069A1TD190799@tueducschool.edu.vn
TD190848Lương Huyền Khánh ViNữ14/12/20069A1TD190848@tueducschool.edu.vn
TD200215Vũ Thu HươngNam07/11/20049A1TD200215@tueducschool.edu.vn
TD200307Vương Chí VĩNam23/09/20069A1TD200307@tueducschool.edu.vn
TD200525Nguyễn Thái HàNam11/06/20069A1TD200525@tueducschool.edu.vn
TD200867Vũ Minh ĐứcNam23/10/20069A1TD200867@tueducschool.edu.vn
TD180080Đặng Ngọc Chí ViệtNữ22/11/20069A2TD180080@tueducschool.edu.vn
TD180141Nguyễn Huy HoàngNam23/05/20069A2TD180141@tueducschool.edu.vn
TD180158Nguyễn Minh TriếtNam27/04/20069A2TD180158@tueducschool.edu.vn
TD180172Đinh Xuân LộcNam19/12/20069A2TD180172@tueducschool.edu.vn
TD180193Nguyễn Mạnh Hải ANam18/01/20069A2TD180193@tueducschool.edu.vn
TD180210Hà Nhân Hải ĐăngNam06/03/20059A2TD180210@tueducschool.edu.vn
TD180247Nguyễn Đức ThànhNam13/08/20059A2TD180247@tueducschool.edu.vn
TD180248Nguyễn Đăng TrườngNam25/11/20059A2TD180248@tueducschool.edu.vn
TD190281Nguyễn Nam Tùng KhánhNam15/01/20069A2TD190281@tueducschool.edu.vn
TD190296Nguyễn Minh Đức ANam14/04/20069A2TD190296@tueducschool.edu.vn
TD190305Thạch ĐứcNam28/12/20069A2TD190305@tueducschool.edu.vn
TD190456Nguyễn Ngô Việt AnhNam11/02/20069A2TD190456@tueducschool.edu.vn
TD190523Vũ Quang HưngNam25/07/20059A2TD190523@tueducschool.edu.vn
TD190525Nguyễn Phương ThảoNữ19/04/20069A2TD190525@tueducschool.edu.vn
TD190552Nghiêm Xuân ĐạtNam10/03/20069A2TD190552@tueducschool.edu.vn
TD190642Phạm Gia AnNam22/12/20069A2TD190642@tueducschool.edu.vn
TD190675Chu Thị Khánh ViNữ27/09/20069A2TD190675@tueducschool.edu.vn
TD190746Đinh Trung KiệtNam28/01/20069A2TD190746@tueducschool.edu.vn
TD190805Nguyễn Thành ChínhNam26/01/20069A2TD190805@tueducschool.edu.vn
TD190815Nguyễn Hải LongNam03/05/20069A2TD190815@tueducschool.edu.vn
TD190826Đinh Diễm HạnhNữ20/09/20069A2TD190826@tueducschool.edu.vn
TD200479Trần Việt CườngNam18/12/20069A2TD200479@tueducschool.edu.vn
TD200900Nguyễn Minh AnhNam28/11/20069A2TD200900@tueducschool.edu.vn
TD180178Nguyễn Phương UyênNữ21/07/200510A0TD180178@tueducschool.edu.vn
TD180194Lê Đức DuyNam09/06/200510A0TD180194@tueducschool.edu.vn
TD180197Trần Thanh TúNữ30/01/200510A0TD180197@tueducschool.edu.vn
TD180211Phạm Xuân Hải AnhNữ22/09/200410A0TD180211@tueducschool.edu.vn
TD180214Nguyễn Quang HiệpNam17/10/200510A0TD180214@tueducschool.edu.vn
TD180269Phạm Văn HuyNam04/12/200510A0TD180269@tueducschool.edu.vn
TD190326Phạm Hoàng DuyNam09/09/200510A0TD190326@tueducschool.edu.vn
TD190653Nguyễn Bá Ngọc QuânNam18/01/200510A0TD190653@tueducschool.edu.vn
TD190816Nguyễn Anh MinhNam19/04/200510A0TD190816@tueducschool.edu.vn
TD200727Bùi Thế LựcNam02/11/200510A0TD200727@tueducschool.edu.vn
TD200771Nguyễn Hoàng AnhNam10A0TD200771@tueducschool.edu.vn
TD200772Lê Tùng DươngNam18/11/200510A0TD200772@tueducschool.edu.vn
TD200858Bùi Công DanhNam23/10/200510A0TD200858@tueducschool.edu.vn
TD200859Trần Linh ChiNữ24/05/200510A0TD200859@tueducschool.edu.vn
 • Phụ huynh cần Đăng nhập và thay đổi mật khẩu ban đầu tại: office.com để hệ thống khởi tạo dịch vụ
 • Phụ huynh cần theo hướng dẫn của GVCN và GV bộ môn để tham gia vào nhóm lớp khi có thông báo
 • Đối với học sinh chưa có tài khoản đăng nhập, hoặc quên tài khoản quý phụ huynh vui lòng liên hệ email:
  • Khối Tiểu học: anhdh@tueducschool.edu.vn (cô Hoàng Anh – ĐT: 0822222426 )
  • Khối Trung học cơ sở: phuongnh@tueducschool.edu.vn (thầy Hoàng Phương – ĐT: 0776430941 )
  • Hỗ trợ kỹ thuật: manhnd@tueducschool.edu.vn (ĐT: 0915.789.716)

Tải Microsoft Teams

Dưới đây là link tải Microsoft Teams cài đặt trên máy tính và điện thoại thông minh để dạy – học online:

Khi đã vào được lớp học được thầy cô tạo sẵn trên Teams, các bạn học sinh có thể sử dụng một số tính năng của Teams để việc học hiệu quả hơn như:

Tải bài giảng và tài liệu tham khảo: Để tải xuống bài giảng vài tài liêu học tập, bạn có thể thực hiện các bước sau: Vào nhóm lớp học => chọn tab File => Click chuột phải vào file muốn tải => chọn Download

Tham gia bài giảng trực tuyến: Khi giảng viên bắt đầu bài giảng, học sinh sẽ nhận được thông báo => click vào bài giảng trực tuyến => Chọn “Tham gia” (“Join”) và bắt đầu giờ học.

Tham gia bài giảng trực tuyến
Tham gia bài giảng trực tuyến

Làm bài tập/bài kiểm tra trên Teams: Vào tab Assignment (Bài tập) => Chọn bài tập cần làm. Chọn Submit khi hoàn thành xong các bài tập.

Xem điểm bài tập: Điểm của các bài tập sẽ được để trong tab Grades sau khi các thầy cô chấm xong.

NỘI QUY HỌC ONLINE

Quy định lớp học trực tuyến dành cho học sinh và phụ huynh học sinh

Lớp học trực tuyến (Online class) được triển khai trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra đang diễn biến phức tạp và Học sinh được tiếp tục nghỉ ở nhà để đảm bảo an toàn sức khỏe. Tuy nhiên, khi Học sinh tham gia các lớp học trực tuyến thì Giáo viên, Phụ huynh và chính các em Học sinh cần phải tuân thủ các quy định. Nhà trường đề nghị Học sinh và Quý Phụ huynh phối hợp thực hiện một số quy định dưới đây khi tham gia một lớp học trực tuyến.

Đối với Học sinh:

Đối với Phụ huynh:

 1. Sắp xếp vị trí ngồi học cho con trong một không gian phù hợp: yên tĩnh.
 2. Hướng dẫn và hỗ trợ con đọc tài liệu và thực hiện các hoạt động trước buổi học theo yêu cầu của Giáo viên.
 3. Phụ huynh hỗ trợ các con tham gia vào lớp học trực tuyến trước khi lớp học bắt đầu.
 4. Nếu Phụ huynh tham gia học cùng con, xin vui lòng ngồi ở vị trí phù hợp và giữ yên lặng trong suốt buổi học, không để hình ảnh xuất hiện trên màn hình khi Giáo viên bật camera của Học sinh để các con trình bày theo yêu cầu của Giáo viên. Không ghi âm, ghi hình lớp học trực tuyến.
 5. Chủ động trao đổi với Giáo viên để được hỗ trợ trong trường hợp con không tham gia được lớp học trực tuyến hoặc con cần được giảng giải thêm.

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams dạy học online (Dành cho GV)

Cách tạo lớp học/ Tham gia lớp học đã được tạo sẵn

Để tạo lớp học mới trên Teams bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện của Microsorft Teams, chọn Teams => Join or create a team (Tham gia hoặc tạo nhóm) ở góc trên bên phải của màn hình, sau đó nhấn nút Create Team (Tạo nhóm).

Bước 2: Chọn Class (Lớp học) sau đó nhập tên lớp và mô tả vắn tắt thông tin của lớp và nhấn Next (Tiếp theo).

Bước 3: Khi đã có lớp học, bạn có thể thêm các học sinh vào lớp bằng cách:

 • Gửi mã code để học sinh tự vào (lấy mã code bằng cách vào nhóm chọn: Manage teams => Setting => Team Code).
lấy mã code bằng cách vào nhóm chọn: Manage teams => Setting => Team Code
lấy mã code bằng cách vào nhóm chọn: Manage teams => Setting => Team Code
 • Thầy cô có thể tự add thêm học sinh: Vào nhóm chọn Add member => Nhập email của sinh viên, học sinh => Add
Vào nhóm chọn Add member => Nhập email của sinh viên, học sinh => Add
Vào nhóm chọn Add member => Nhập email của sinh viên, học sinh => Add

Ngoài tạo lớp học lớn “teams”, các thầy cô có thể tạo các nhóm học nhỏ hơn “channels” trong lớp học.

Tham gia lớp học trên team

Đối với các em học sinh, khi đã được giáo viên gửi mã lớp, có thể tự tham gia lớp học trên team bằng cách:

Tại giao diện của MicroSorft Teams, chọn Teams => Join or create a team (Tham gia hoặc tạo nhóm) ở góc trên bên phải của màn hình, sau đó chọn Join a team with code => Nhập mã code => Join team.

Các chức năng MicroSoft Teams để dạy học đối với giáo viên

Trước tiên, cùng tìm hiểu giao diện của một nhóm và các chức năng tương ứng:

Giao diện trong một nhóm
Giao diện trong một nhóm

Để thực hiện một bài giảng trên Teams, thầy cô cần thực hiện những thao tác nào? Dưới đây là những hướng dẫn chi tiết nhất:

Thực hiện bài giảng trực tuyến qua tính năng Meet Now

 • Bước 1: Vào nhóm => Post => chọn biểu tượng Meet cuối màn hình
 • Bước 2: Nhập nội dung/ tiêu đề của bài dạy => Meet Now để bắt đầu bài giảng
 • Bước 3: Giáo viên có thể bật/tắt camera và chia sẻ màn hình để trình chiếu trong giảng dạy PowerPoint
Nhấp vào biểu tượng ở giữa để chia sẻ màn hình
Nhấp vào biểu tượng ở giữa để chia sẻ màn hình

Tải tài liệu lên lớp học

Để tải tài liệu lớp học, bài giảng giáo viên thực hiện theo các bước sau: Vào nhóm => Posts =>Upload Class Material (Tải lên tài liệu lớp học) => Chọn Upload => Chọn file cần tải lên và nhấn Open (Mở)

Giao bài tập cho lớp học/Tạo bài kiểm tra trên Teams

Vào nhóm => tab Assignment (Bài tập) => chọn Create

 • Có 2 dạng bài tập để giáo viên lựa chọn: tự luận (Assignment) hoặc trắc nghiệm (Quiz), sau đó giáo viên có thể tự soạn nội dung bài tập trực tiếp trên MS Office365 Teams.
Tạo bài kiểm tra trên Teams
Tạo bài kiểm tra trên Teams

Lưu ý: khi giao bài, học sinh sẽ nhận được tin nhắn thông báo qua email, học thông báo của Teams trên điện thoại di động.

Chấm điểm bài tập

Nếu là dạng bài trắc nghiệm, điểm của học sinh sẽ được chấm tự động trên Teams còn dạng bài tự luận giáo viên sẽ tự chấm. Để chấm dạng bài này các thầy cô chọn Grades => nhập điểm trực tiếp cho từng học sinh.