HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH

ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

Mỗi học sinh sẽ được nhà trường cấp tài khoản theo mã học sinh theo mẫu:

MãHS@tueducschool.edu.vn

Do tính bảo mật cao của Teams nên lần đầu tiên đăng nhập, Teams sẽ yêu cầu đổi mật khẩu.
Quý PH cần đặt mật khẩu ít nhất 8 kí tự, bao gồm 1 chữ in Hoa, 1 số và 1 kí tự đặc biệt như @ $ % !
VD: Hue@5678

Bảng tra cứu tài khoản đăng nhập Microsoft Teams

Mã HSHọ TênGiới tínhNgày sinhLớp
TD180001Nguyễn Huy Hải DươngNam23/03/20123A4
TD180003Hà Minh NhậtNam07/09/20123A1
TD180004Mai Thanh ThùyNữ25/03/20123A3
TD180005Lương Nguyễn Tuấn KiệtNam27/12/20078A2
TD180006Lương Nguyễn Yến NhiNữ08/06/20069A1
TD180008Nguyễn Ngọc Phương NhiNữ22/10/20123A3
TD180016Phùng Ngọc KhánhNữ26/05/20078A1
TD180017Phùng Ngọc AnhNữ17/02/20105A2
TD180018Nguyễn Phúc TườngNam30/10/20096A1
TD180021Lê Tuệ TrangNữ23/02/20078A2
TD180023Lê Nhật HoàngNam19/12/20078A2
TD180025Nguyễn Ngọc Khánh AnNữ23/06/20114A2
TD180026Trịnh Lê HoàngNam22/01/20105A1
TD180028Bùi Thùy ChiNữ02/02/20096A1
TD180030Nguyễn Nam Khánh BNam12/08/20105A1
TD180036Trần Gia Bảo ANam23/07/20078A1
TD180037Trần Bảo LongNam04/09/20105A2
TD180038Dương Thị Mỹ HạnhNữ13/11/20078A2
TD180040Vũ Tâm ĐanNữ01/07/20078A1
TD180042Nguyễn Việt HoàngNam12/04/20123A3
TD180047Đặng Quỳnh Bảo HânNữ09/08/20123A1
TD180048Trịnh Việt SơnNam19/02/20086A2
TD180049Phan Thiên KhánhNữ09/09/20096A5
TD180052Phạm Văn Thanh BìnhNam17/10/20078A3
TD180054Bùi Đức PhátNam06/06/20096A2
TD180055Bùi Đức ThiệnNam27/10/20105A2
TD180056Đỗ Minh ThưNữ08/09/20096A4
TD180060Nguyễn Hà An BNữ23/01/20123A3
TD180062Vũ Nhật ĐứcNam24/12/20078A3
TD180063Nguyễn Đặng Bảo TrangNữ09/06/20114A1
TD180064Phạm Hải QuỳnhNữ24/10/20069A1
TD180065Phạm Hải HoàngNam24/06/20123A1
TD180067Phạm Trung HiếuNam11/12/20087A4
TD180068Phạm Quỳnh TrangNữ10/01/20105A1
TD180070Đào Nguyên BìnhNam17/10/20096A5
TD180071Đào Hà AnhNữ09/06/20114A2
TD180072Nguyễn Thị Hồng PhúcNữ21/04/20078A2
TD180074Vũ Lê Thùy DươngNữ25/12/20114A1
TD180075Hoàng Bảo NgânNữ09/01/20087A4
TD180076Nguyễn Tri Đan ThứcNam29/01/20123A1
TD180077Đào Tín PhongNam30/12/20123A1
TD180080Đặng Ngọc Chí ViệtNữ22/11/20069A2
TD180081Lý Quang ĐứcNam06/02/20123A2
TD180083Nguyễn Đức KiênNam13/09/20105A1
TD180087Dương Trần Đức MinhNam22/02/20078A1
TD180088Nguyễn Huy Hải ĐăngNam08/06/20123A2
TD180090Đồng Quang AnhNam29/01/20105A1
TD180092Nguyễn Mạnh Hải BNam17/10/20123A3
TD180095Lê Gia LinhNữ29/09/20105A1
TD180108Nguyễn Nam KhánhNam24/12/20087A4
TD180109Lê Hoàng Thanh TrúcNữ07/02/20123A3
TD180111Nguyễn Như Thái SơnNam09/09/20123A2
TD180112Trương Hữu Trường GiangNam04/08/20123A2
TD180113Phùng Gia AnNam15/04/20123A3
TD180115Nguyễn Quang ĐứcNam23/10/20096A5
TD180116Phạm Tuấn KiệtNam27/05/20114A1
TD180117Phạm Lê NhânNam26/05/20123A3
TD180118Đỗ Quang MinhNam02/01/20087A2
TD180119Dương An KhanhNữ24/11/20087A1
TD180120Vũ Đào Tuấn PhongNam07/09/20114A1
TD180123Đinh Khánh LinhNữ25/04/20078A1
TD180125Nguyễn Ngọc Mai VyNữ22/12/20114A2
TD180126Dương Vũ Sơn TùngNam13/12/20105A1
TD180127Đặng Bảo ChâuNam23/04/20123A2
TD180129Nguyễn Huy BáchNam13/11/20087A4
TD180132Đào Mạnh QuânNam06/10/20096A3
TD180137Nguyễn Nhật BảoNam11/05/20078A3
TD180140Nguyễn Thu PhươngNữ24/09/20087A2
TD180141Nguyễn Huy HoàngNam23/05/20069A2
TD180142Nguyễn Khánh Ly BNữ04/05/20086A3
TD180143Phạm Hoàng NgânNữ20/11/20087A5
TD180146Nguyễn Hoàng NguyênNam17/12/20078A2
TD180149Nguyễn Tài DũngNam10/04/20078A1
TD180156Lê Văn Thái SơnNam12/12/20105A3
TD180157Lê Huyền MyNữ24/08/20087A1
TD180158Nguyễn Minh TriếtNam27/04/20069A2
TD180159Đặng Ngọc Bảo NgânNữ10/06/20096A3
TD180160Đặng Ngọc Bảo ChâuNữ23/09/20123A2
TD180165Nguyễn Tài Gia BảoNam12/12/20123A3
TD180172Đinh Xuân LộcNam19/12/20069A2
TD180173Bùi Trần Bá TrườngNam19/05/20087A5
TD180177Phạm Đức QuangNam22/05/20123A2
TD180178Nguyễn Phương UyênNữ21/07/200510A0
TD180181Nguyễn Thảo NguyênNữ22/02/20087A3
TD180183Nguyễn Thị Hoàng LinhNữ15/03/20078A1
TD180184Nguyễn Đức Huy TùngNam23/04/20114A1
TD180185Vũ Hoàng HảiNam08/07/20114A2
TD180187Phạm Vũ Lan ChiNữ14/01/20114A1
TD180188Lê Ngọc Hồng AnhNữ28/07/20114A2
TD180189Phạm Thị Hà MinhNữ02/12/20096A3
TD180193Nguyễn Mạnh Hải ANam18/01/20069A2
TD180194Lê Đức DuyNam09/06/200510A0
TD180195Nguyễn Minh Hải ANam31/01/20105A3
TD180196Phạm Anh TúNam05/08/20096A6
TD180197Trần Thanh TúNữ30/01/200510A0
TD180199Nguyễn Đức Hải AnhNữ10/11/20105A2
TD180206Đỗ Gia HuyNam18/11/20105A2
TD180207Lê Bảo ChâuNam25/02/20105A1
TD180208Trang Giai HoaNữ26/10/20114A1
TD180209Nguyễn Văn Bá HảiNam21/07/20123A3
TD180210Hà Nhân Hải ĐăngNam06/03/20059A2
TD180211Phạm Xuân Hải AnhNữ22/09/200410A0
TD180212Nguyễn Khánh Ly ANữ11/03/20078A2
TD180213Phạm Lê Giang AnhNữ11/11/20114A1
TD180214Nguyễn Quang HiệpNam17/10/200510A0
TD180215Đỗ Hương GiangNữ22/04/20105A2
TD180216Trần Nguyễn Tố LinhNữ08/07/20105A1
TD180221Dương Hoàng Nam GiangNam25/11/20105A2
TD180222Phạm Minh SángNam21/11/20123A2
TD180226Lại Tiến ĐạtNam24/12/20096A3
TD180228Nguyễn Minh ĐứcNam01/07/20096A6
TD180229Nguyễn Bùi Tiến MạnhNam07/12/20096A2
TD180231Phạm Văn ViệtNam18/03/20078A2
TD180232Nguyễn Xuân LongNam27/11/20123A2
TD180233Võ Vĩ PhongNam22/11/20123A2
TD180235Lưu Thảo MyNữ12/10/20096A6
TD180237Hoàng Ngọc Hương LyNữ31/08/20087A1
TD180238Hoàng Ngọc Hương GiangNữ29/11/20105A3
TD180239Nguyễn Phạm Duy HưngNam21/10/20105A3
TD180240Hoàng Bảo NamNam28/10/20087A2
TD180247Nguyễn Đức ThànhNam13/08/20059A2
TD180248Nguyễn Đăng TrườngNam25/11/20059A2
TD180251Nguyễn Minh PhươngNữ26/08/20087A1
TD180252Nguyễn Thành NghĩaNam03/09/20096A4
TD180253Đặng Tấn DũngNam18/12/20078A3
TD180255Phùng Minh NgọcNữ29/02/20123A3
TD180256Trần Gia Bảo BNam17/12/20123A4
TD180257Nguyễn Đỗ Hạnh LinhNữ27/04/20105A1
TD180258Vũ Minh QuânNam25/09/20114A1
TD180263Đỗ Khánh Hà AnhNữ04/09/20069A1
TD180264Cung Hồng QuangNam31/10/20087A5
TD180265Nguyễn Hà PhươngNữ21/08/20114A2
TD180266Nguyễn Đăng KhôiNam07/12/20114A1
TD180267Trần Văn KhánhNam01/08/20068A3
TD180269Phạm Văn HuyNam04/12/200510A0
TD180270Nguyễn Gia KhanhNữ04/10/20087A2
TD180271Vũ Hoàng Gia NamNam22/04/20069A1
TD190273Nguyễn Đức HuyNam19/08/20114A1
TD190274Vũ Khánh LinhNữ06/10/20114A2
TD190277Đinh Công QuangNam26/12/20087A4
TD190278Nguyễn Tiến Hoàng MinhNam04/06/20123A1
TD190279Phạm Duy AnhNam29/09/20114A1
TD190281Nguyễn Nam Tùng KhánhNam15/01/20069A2
TD190285Trần Trọng Gia HuyNam10/11/20123A1
TD190287Phạm Linh NhiNữ25/12/20077A1
TD190289Lê Uyên NhiNữ17/11/20114A1
TD190291Nguyễn Ngọc Huyền ChâuNữ25/05/20087A1
TD190292Đỗ Lê KhoaNam03/06/20114A1
TD190293Đỗ Lê HuyNam16/10/20078A2
TD190294Đào Ngọc Trâm AnhNữ11/10/20123A4
TD190295Nguyễn Minh Triết BNam13/11/20105A2
TD190296Nguyễn Minh Đức ANam14/04/20069A2
TD190298Nguyễn Bảo ChâuNữ25/08/20132A2
TD190300Nguyễn Trịnh Phương AnhNữ08/11/20087A3
TD190301Nguyễn Trịnh Nhật MinhNam31/07/20123A2
TD190303Bùi Hà NguyênNam27/10/20132A1
TD190304Vũ Đức MinhNam20/04/20096A3
TD190305Thạch ĐứcNam28/12/20069A2
TD190306Phạm Vũ Gia KhánhNam22/02/20114A4
TD190307Trần Duy AnhNam14/12/20087A3
TD190308Nguyễn Hải PhongNam17/08/20132A8
TD190309Đoàn Phúc SơnNam04/06/20087A1
TD190310Bùi Lê Ngọc QuỳnhNữ24/09/20087A3
TD190311Bùi Lê Trí HuyNam17/12/20123A6
TD190312Trần Khánh NguyênNam04/01/20123A1
TD190314Lê Ngọc Thanh VânNữ04/09/20122A2
TD190316Ngô Gia BảoNam05/07/20132A6
TD190317Phan Thanh HảiNam28/12/20132A5
TD190318Phan HuyNam11/03/20114A4
TD190319Vũ Tường NhiNữ25/09/20132A6
TD190320Nguyễn Mai ThuNữ18/09/20132A7
TD190321Lê Trần Hà AnhNữ29/06/20069A1
TD190323Bùi Vũ Đức HuyNam06/04/20087A5
TD190324Lê Đăng KhôiNam20/10/20078A1
TD190325Phạm Tiến CươngNam02/04/20132A8
TD190326Phạm Hoàng DuyNam09/09/200510A0
TD190328Nguyễn Khánh AnNữ07/11/20132A2
TD190329Han Bảo KhánhNam19/09/20122A3
TD190330Trần Nam KhánhNam19/10/20114A3
TD190332Phạm Minh ĐứcNam02/04/20132A4
TD190334Nguyễn Ngọc DiệpNữ31/07/20114A2
TD190335Đặng Khôi NguyênNam07/12/20132A8
TD190336Đinh Tân Công ĐượcNam28/12/20087A5
TD190338Nguyễn Khôi NguyênNam07/10/20132A5
TD190340Nguyễn Thanh MaiNữ07/09/20132A8
TD190341Nguyễn Cảnh Minh KhangNam08/02/20132A2
TD190342Nguyễn Ngọc Diệp BNữ10/07/20114A3
TD190343Ngô Đức HiếuNam23/01/20087A1
TD190344Lưu Gia PhongNam29/06/20132A3
TD190345Hán Ngọc HảiNam01/10/20132A8
TD190347Đinh Ngọc Minh ChâuNữ04/09/20096A5
TD190348Nguyễn Thành NamNam14/08/20132A6
TD190349Bùi Lâm PhongNam19/09/20132A8
TD190351Đoàn Hải NamNam23/08/20132A8
TD190352Nguyễn Ánh DươngNữ23/02/20132A6
TD190353Hà Phúc TườngNam22/06/20132A6
TD190354Nguyễn Diễm HạnhNữ13/07/20078A1
TD190356Hoàng Gia BáchNam15/08/20096A1
TD190357Đỗ Quang VinhNam28/12/20087A2
TD190358Ngô Quang HiểnNam17/01/20087A2
TD190359Nguyễn HiếuNam13/09/20132A2
TD190361Nguyễn Danh HoàngNam24/10/20078A1
TD190363Lê Khôi NguyênNam08/03/20123A2
TD190364Lê Khánh ThưNữ11/03/20132A3
TD190365Đỗ Thành TrungNam16/12/20087A1
TD190366Phạm Đức AnhNam07/10/20078A2
TD190368Nguyễn Hải Hà AnhNữ07/04/20132A6
TD190369Trần Quốc TháiNam12/04/20087A5
TD190370Trần Hà PhươngNữ22/05/20123A5
TD190372Nguyễn Thục SanNữ08/01/20123A2
TD190374Nguyễn Đức TrườngNam05/03/20087A4
TD190375Trần Hải AnhNữ27/03/20096A1
TD190376Nguyễn Viết Phú NguyênNam21/11/20132A5
TD190377Phan An KhánhNữ11/09/20132A2
TD190378Lê Đới Bảo NamNam08/01/20132A3
TD190379Bùi Lệ Mỹ AnhNữ02/11/20114A2
TD190384Mậu Minh KhánhNam27/09/20132A5
TD190385Nguyễn Hoàng Phương LinhNữ10/01/20132A6
TD190386Lưu Gia BảoNam20/12/20132A8
TD190388Trần Hải PhongNam14/04/20123A4
TD190389Thái Chu Bảo HoanNam11/05/20132A5
TD190390Đinh Thanh LiêmNam12/11/20094A3
TD190391Nguyễn Tiến ĐạtNam13/05/20096A4
TD190392Hà Nguyễn Ngọc BíchNữ28/02/20078A1
TD190393Lê Nhã LinhNữ03/03/20123A6
TD190394Lưu Anh KhôiNam30/11/20087A3
TD190395Nguyễn Quang LâmNam21/08/20132A4
TD190396Nguyễn Tuệ AnhNữ14/06/20132A4
TD190397Hà Bảo LinhNữ11/07/20132A6
TD190398Nguyễn Hoàng Thái AnNam08/12/20132A4
TD190399Lâm Nhật MinhNam15/11/20123A4
TD190402Nguyễn Phúc LuânNam26/07/20132A4
TD190405Phạm Huy HoàngNam11/07/20132A5
TD190406Dương Minh Đức HuyNam17/08/20114A3
TD190407Đỗ Hoàng Anh TuấnNam27/12/20105A3
TD190408Đỗ Đan NguyênNam22/08/20123A5
TD190410Nguyễn Văn Bảo MinhNam05/08/20087A3
TD190411Đỗ Hoàng Anh KiệtNam29/11/20197A1
TD190413Nguyễn Đình KhoaNam30/05/20087A1
TD190414Nguyễn Ngọc Khánh LinhNữ29/03/20123A4
TD190415Phan Ngọc AnhNữ04/05/20096A4
TD190416Phan Việt BáchNam16/05/20114A3
TD190418Nguyễn Việt KhangNam26/09/20132A5
TD190420Nguyễn Đức NguyênNam04/11/20132A8
TD190424Nguyễn Tuấn KiệtNam02/09/20114A3
TD190426Bùi Thảo MinhNữ12/01/20132A8
TD190427Nguyễn Trí DũngNam28/12/20123A3
TD190429Phạm Nguyên ChươngNam11/04/20087A2
TD190430Nguyễn Bảo TrungNam03/04/20132A6
TD190433Lê Vũ An ChiNữ06/12/20114A3
TD190436Vũ Hà PhươngNữ20/09/20096A1
TD190437Nguyễn Đăng Hoàng AnhNữ12/06/20132A7
TD190438Giang Phúc LâmNam08/01/20132A1
TD190439Phạm Minh ChâuNữ18/01/20132A3
TD190440Trần Việt PhướcNam30/12/20132A3
TD190441Phạm Đăng KhoaNam04/12/20123A6
TD190442Phạm Hải AnNữ04/04/20078A3
TD190444Nguyễn Khánh ChiNữ25/06/20132A2
TD190446Lê Bùi Gia LinhNữ15/07/20132A3
TD190449Nguyễn Ngọc Khánh ANữ03/12/20078A1
TD190450Khuất Minh TúNam11/11/20123A3
TD190451Vũ Ngọc UyểnNữ13/07/20105A1
TD190452Nguyễn Công LâmNam13/11/20105A1
TD190453Nguyễn Đình Tuấn MinhNam27/10/20123A2
TD190454Phạm Ngọc Bảo ChâuNữ29/12/20087A5
TD190455Nguyễn Đức Huy ANam18/12/20105A1
TD190456Nguyễn Ngô Việt AnhNam11/02/20069A2
TD190457Lê Nhã UyênNữ01/03/20132A3
TD190458Nguyễn Hoàng BáchNam10/12/20132A7
TD190461Vũ Tuệ NhiNữ04/11/20132A5
TD190462Nguyễn Ngọc BíchNữ28/12/20132A8
TD190463Nguyễn Nhật Quỳnh AnhNữ27/04/20087A3
TD190464Nguyễn Thị Bảo NgọcNữ23/05/20114A4
TD190465Phùng Thái NamNam28/03/20132A8
TD190466Nguyễn Đức NamNam03/07/20096A4
TD190467Nguyễn Hoàng Khánh NgânNữ09/03/20132A5
TD190468Tạ Đức MinhNam15/01/20087A4
TD190469Trần Bảo NamNam06/07/20114A4
TD190470Nguyễn Phúc LâmNam16/12/20123A6
TD190471Ngô Gia Minh NhậtNam16/10/20132A6
TD190472Tống An MyNữ13/12/20123A6
TD190473Bùi Trần Phương HảoNữ12/03/20105A3
TD190474Bùi Trần Tú LinhNữ11/04/20123A5
TD190475Nguyễn Thị Thùy LinhNữ09/12/20078A2
TD190476Lưu Diệu QuỳnhNữ24/01/20087A2
TD190477Đặng Lê Huy ANam26/06/20087A3
TD190479Lê Tuệ LinhNữ29/11/20132A7
TD190480Lê Quang MinhNam11/12/20069A1
TD190481Lưu Tuệ MinhNữ29/10/20078A1
TD190482Lưu Vũ TâmNam31/08/20132A5
TD190484Trần Thị Thu HằngNữ16/08/20132A3
TD190486Nguyễn Ngọc Bảo AnNữ16/08/20132A5
TD190487Đoàn Tiến DũngNam18/02/20105A1
TD190488Vũ Thị Cẩm TúNữ23/03/20132A8
TD190489Nguyễn Hải Minh ChâuNữ05/01/20087A2
TD190490Lê Quốc KhánhNam01/06/20087A3
TD190493Nguyễn Trần Quỳnh NhưNữ11/12/20105A1
TD190495Nông Đức NguyênNam07/05/20123A4
TD190498Lê Trung KiênNam11/10/20123A4
TD190499Lê Vũ An ThưNữ11/12/20087A1
TD190500Phạm Nguyễn Mai ChiNữ07/01/20078A2
TD190501Đặng Trần Mai LâmNữ06/04/20087A5
TD190502Đặng Tâm ĐoanNữ15/11/20096A4
TD190503Nguyễn Xuân Gia BáchNam04/07/20069A1
TD190504Trần Nguyễn Trúc LamNữ21/11/20132A4
TD190506Nguyễn Bảo Minh ANam12/04/20096A2
TD190507Nguyễn Khánh AnNữ08/10/20123A5
TD190508Nguyễn Văn An PhúcNam27/07/20087A2
TD190509Phạm Bảo LâmNam10/06/20132A4
TD190510Nghiêm Nhật NamNam13/03/20132A6
TD190511Lê Minh ChâuNữ25/04/20132A6
TD190514Phạm Gia HưngNam15/09/20132A5
TD190515Nguyễn Lê Hùng AnhNam27/12/20132A3
TD190517Tạ Phương LinhNữ22/03/20132A5
TD190518Lê Nguyễn Sơn TùngNam17/03/20132A8
TD190522Nguyễn Nam TùngNam03/05/20069A1
TD190523Vũ Quang HưngNam25/07/20059A2
TD190524Nguyễn Minh QuânNam17/09/20123A6
TD190525Nguyễn Phương ThảoNữ19/04/20069A2
TD190526Đinh Đăng KhoaNam10/12/20132A8
TD190527Nguyễn Ngọc Tâm ĐanNữ25/11/20123A4
TD190528Nguyễn Tuấn KhôiNam30/09/20105A2
TD190529Cao Thùy LinhNữ27/10/20069A1
TD190530Cao Duy NamNam07/03/20087A3
TD190534Nguyễn Phương Linh ANữ07/05/20123A5
TD190535Nguyễn Bá Hải LongNam19/08/20069A1
TD190536Nguyễn Châu AnhNữ09/08/20087A1
TD190537Lê Anh QuânNam15/07/20087A4
TD190539Đỗ Minh KhangNam26/09/20123A6
TD190540Đinh Thái SơnNam18/08/20105A2
TD190541Lê Khánh LinhNữ21/10/20105A2
TD190542Đinh Mẫn ThuNữ08/10/20123A2
TD190543Đinh Phương LinhNữ27/12/20132A7
TD190544Bùi Minh TriếtNam06/12/20114A4
TD190545Bùi Thị Minh KhuêNữ20/08/20132A7
TD190546Vũ Hồ Thu HươngNữ29/06/20132A4
TD190547Đào Hưng LongNam17/11/20123A6
TD190548Đinh Huyền ViNữ19/09/20105A2
TD190549Đinh Nam PhongNam10/11/20123A6
TD190551Nguyễn Kim NgọcNữ26/07/20132A5
TD190552Nghiêm Xuân ĐạtNam10/03/20069A2
TD190554Vũ Đức HưngNam10/04/20132A8
TD190556Phạm Tuấn Minh ANam22/07/20087A2
TD190558Nguyễn Nhật MinhNam11/07/20123A3
TD190559Hoàng Tâm NhiênNữ24/11/20105A3
TD190560Đỗ Phương LinhNữ14/12/20087A1
TD190561Đỗ Việt HưngNam09/12/20123A4
TD190562Trần Bình Minh ANam20/04/20087A2
TD190563Thái Đức AnhNam27/10/20069A1
TD190564Nguyễn Thái BảoNam14/07/20132A4
TD190565Nguyễn Trọng KiênNam08/12/20132A6
TD190568Nguyễn Thị Minh ChâuNữ17/10/20132A8
TD190569Lê Nhật CườngNam10/07/20096A5
TD190570Bùi Gia KhánhNam10/09/20114A4
TD190571Nguyễn Ngọc Minh ANam22/06/20105A3
TD190572Nguyễn Thành HuyNam27/09/20087A5
TD190573Tạ Minh ChâuNữ25/08/20123A4
TD190576Mai Khánh ThiệnNam19/01/20132A6
TD190577Nguyễn Bùi Ngọc PhươngNữ20/12/20087A1
TD190578Nguyễn Lê BảoNam04/07/20087A3
TD190579Trần Như HảiNam17/12/20132A3
TD190580Nguyễn Mạnh DũngNam11/02/20132A4
TD190581Phạm Đức MạnhNam25/06/20096A2
TD190582Nguyễn Chí DũngNam29/01/20114A2
TD190583Lê Ngọc Thiên TrangNữ18/12/20132A1
TD190584Nguyễn Đắc Trường ThịnhNam26/10/20087A5
TD190585Ngô Hoàng DươngNam07/11/20096A2
TD190586Ngô Mai PhươngNữ16/08/20123A4
TD190588Nguyễn Lâm CúcNữ05/07/20078A3
TD190589Đào Đoàn Hồng TháiNam12/08/20087A5
TD190590Đào Tuấn PhápNam02/10/20087A3
TD190591Nguyễn HùngNam24/01/20105A3
TD190592Đào An VinhNam28/03/20087A2
TD190593Dương Trung KiênNam06/06/20132A8
TD190594Trần Quế KhangNam18/01/20123A3
TD190595Nguyễn Tuấn Kiệt BNam09/02/20112A5
TD190596Lại Đắc Minh KhangNam10/11/20132A3
TD190597Bùi Ngọc Uyên NhiNữ12/11/20087A3
TD190598Phạm Trung NghĩaNam26/10/20087A4
TD190599Nguyễn Thiện NhânNam10/06/20105A3
TD190600Văn Nhật AnhNữ25/08/20087A5
TD190601Văn Trọng NghĩaNam16/12/20132A7
TD190604Chu Ngô Sơn LộcNam07/06/20105A1
TD190605Nguyễn Tiến PhátNam27/08/20078A3
TD190606Nguyễn Đức Anh BNam03/03/20132A6
TD190607Nguyễn Doãn Duy LinhNam17/05/20105A2
TD190609Phạm Loan ChâuNữ05/05/20105A2
TD190610Phạm Bảo NgọcNữ20/06/20123A4
TD190611Trịnh Hoàng Bảo NamNam17/12/20132A1
TD190612Nguyễn Trường GiangNam12/04/20123A5
TD190614Vũ Trí TrungNam26/05/20087A5
TD190615Trần Gia NhưNữ11/12/20087A2
TD190616Nguyễn Quang VũNam02/11/20123A4
TD190618Đặng Tâm PhúcNam12/04/20132A1
TD190619Lưu Thiên VũNam13/09/20132A5
TD190621Lê DươngNam25/03/20123A5
TD190622Lê Trung NghĩaNam13/01/20105A3
TD190624Phan Nguyễn Hồng AnhNữ10/11/20087A3
TD190625Lê Hoàng Tuấn AnhNam11/01/20087A5
TD190626Trần Thư Hải LongNam23/10/20087A3
TD190627Nguyễn Bùi Khánh ThiệnNam17/04/20078A3
TD190628Phí Nhật MinhNam28/11/20087A5
TD190633Nguyễn Gia Linh ANữ14/11/20123A6
TD190634Nguyễn Gia HưngNam26/10/20087A2
TD190636Nguyễn Ngọc Minh ChâuNữ02/06/20078A2
TD190637Phạm Phúc AnhNữ01/04/20114A2
TD190638Nguyễn Gia Hưng ANam10/04/20132A2
TD190639Chu Chí BáchNam01/06/20105A3
TD190640Nguyễn Hà Phương ANữ11/02/20123A5
TD190641Nguyễn Hà Ngân ANữ11/02/20123A5
TD190642Phạm Gia AnNam22/12/20069A2
TD190643Nguyễn Hữu PhongNam10/05/20132A7
TD190644Đinh Gia HiếuNam18/08/20123A3
TD190646Lê Huy LongNam10/07/20132A3
TD190647Trần Huyền TrangNữ15/06/20114A4
TD190648Lương Việt AnhNam10/08/20087A4
TD190649Trần Phương NamNam16/12/20132A5
TD190650Hoàng Trọng NghĩaNam27/04/20132A1
TD190651Lương Tuệ KhanhNữ03/05/20132A3
TD190652Trần Tuấn KhangNam17/09/20132A3
TD190653Nguyễn Bá Ngọc QuânNam18/01/200510A0
TD190657Nguyễn Bảo AnNam20/10/20123A6
TD190659Nguyễn Nam AnhNam10/03/20132A7
TD190660Nguyễn Việt AnhNam12/11/20114A4
TD190661Nguyễn Mạnh CườngNam27/09/20069A1
TD190663Vũ Nam Phong ANam28/05/20113A6
TD190664Nguyễn Hà Phương LanNữ26/09/20087A1
TD190665Nguyễn Khánh BìnhNam21/06/20114A3
TD190666Nguyễn Tuấn Kiệt ANam08/06/20114A3
TD190667Vũ Viết LâmNam11/09/20123A4
TD190668Nguyễn Hoàng MinhNam01/11/20132A6
TD190669Phạm Bảo NgânNữ11/08/20123A2
TD190670Bùi Lê MinhNam14/03/20105A1
TD190671Bùi Thúy QuỳnhNữ21/01/20132A3
TD190673Nguyễn Thùy Linh ANữ09/12/20123A4
TD190674Nguyễn Bảo TrâmNữ22/08/20132A8
TD190675Chu Thị Khánh ViNữ27/09/20069A2
TD190676Lưu Việt DũngNam23/09/20087A5
TD190677Lưu Tuấn DũngNam23/09/20087A5
TD190678Phạm Phương LyNữ11/12/20096A3
TD190679Hoàng Linh ChiNữ23/06/20087A4
TD190680Lê MinhNam23/02/20069A1
TD190681Nguyễn Quang MinhNam27/05/20087A5
TD190683Nguyễn Đức KhiêmNam07/01/20078A1
TD190684Nguyễn Ngọc Trà MyNữ26/12/20114A4
TD190686Nguyễn Đình KiênNam10/12/20078A3
TD190688Trần Duy BáchNam10/02/20114A3
TD190690Vũ Viên ChiNữ10/08/20087A3
TD190691Võ Thành ĐạtNam18/11/20078A3
TD190692Lê Minh Châu ANữ17/09/20132A8
TD190693Hoàng Ngọc HàNữ18/04/20114A3
TD190695Đỗ Thế AnhNam19/12/20123A1
TD190696Đặng Trần Thanh VânNữ11/11/20105A1
TD190697Lê Thanh TùngNam04/07/20132A2
TD190698Nguyễn Duy An PhúNam24/03/20132A7
TD190699Nguyễn Ngọc Lan HươngNữ30/10/20122A7
TD190700Trần Minh TuấnNam08/11/20123A6
TD190701Tôn Lương BảoNam26/11/20087A3
TD190704Vũ Chí KiênNam20/10/20123A6
TD190707Lê Phạm Nhật MinhNam26/04/20078A1
TD190708Nguyễn Thị Mỹ LinhNữ20/08/20123A4
TD190711Nguyễn Mạnh HùngNam25/10/20087A4
TD190714Nguyễn Phúc KhánhNam28/04/20087A3
TD190717Hoàng An Nguyên XuânNữ02/01/20069A1
TD190718Nguyễn Thanh LongNam01/05/20087A4
TD190719Nguyễn Thị Kim YếnNữ21/02/20096A4
TD190721Cấn Tùng DươngNam06/03/20087A2
TD190722Nguyễn Ngọc Diệp CNữ10/01/20114A2
TD190723Nguyễn Thu TrangNữ07/01/20132A7
TD190724Vũ Quang Trí ĐứcNam16/11/20078A1
TD190725Đào Nguyên Ngân HàNữ21/08/20132A1
TD190726Vũ Bảo ChâuNữ25/07/20114A3
TD190727Đặng Minh AnhNữ05/12/20114A2
TD190728Đặng Tú AnhNữ08/09/20069A1
TD190729Nguyễn Đoàn Hà MyNữ01/06/20132A2
TD190730Nguyễn Gia Linh BNữ27/12/20132A2
TD190732Võ Hồ Minh ChâuNữ04/12/20132A4
TD190734Nguyễn Lê Minh KhuêNữ24/12/20078A2
TD190737Nguyễn Trọng QuânNam09/02/20123A4
TD190738Nguyễn Duy Khôi NguyênNam12/02/20132A2
TD190739Nguyễn Lê Tuấn AnhNam25/10/20087A2
TD190740Đinh Khánh ChiNữ12/10/20132A1
TD190741Nguyễn Sỹ TàiNam08/08/20132A6
TD190742Trần Ngọc Minh ChâuNữ01/03/20096A4
TD190743Trần KhôiNam07/11/20114A4
TD190745Lê Hoàng Tuấn DũngNam18/08/20123A6
TD190746Đinh Trung KiệtNam28/01/20069A2
TD190748Nguyễn Hà TrangNữ09/07/20132A2
TD190749Lê Phúc AnNam11/10/20132A8
TD190750Nguyễn Gia Huy BNam01/06/20105A3
TD190751Đặng Thị Khánh LinhNữ13/12/20077A3
TD190752Hồ Anh TuấnNam14/09/20132A1
TD190753Nguyễn Vũ KhangNam18/09/20105A2
TD190754Lê Tiến ĐạtNam15/09/20105A3
TD190755Nguyễn Hữu Hào KiệtNam30/10/20096A4
TD190756Nguyễn Ngọc Bảo SanNữ07/01/20114A4
TD190758Đặng Ngọc ThiệnNam07/07/20078A2
TD190759Đặng Long HảiNam19/11/20123A5
TD190762Đinh Tuệ AnhNữ28/10/20094A3
TD190763Nguyễn Minh Quang ANam15/08/19817A1
TD190764Đinh Hoàng MinhNam02/12/20132A6
TD190765Phạm Nguyễn Nhật HuyNam12/12/20078A2
TD190766Trần Thị Ngân KhánhNữ13/06/20132A2
TD190768Bùi Bảo NamNam27/09/20132A6
TD190769Trần Trọng NhânNam28/05/20096A6
TD190770Trần Anh ThưNữ13/01/20123A5
TD190771Hoàng Minh TriếtNam30/09/20069A1
TD190773Hoàng Minh SángNam12/11/20132A6
TD190774Nguyễn Ngọc HàNữ16/06/20123A4
TD190775Tống Đăng DuyNam15/07/20132A2
TD190776Huỳnh Bảo NgọcNữ24/01/20123A4
TD190777Nguyễn Khánh Linh ANữ22/06/20123A6
TD190780Nguyễn Ngọc Hải ĐăngNam25/08/20114A1
TD190781Nguyễn Thị Linh ChiNữ07/10/20069A1
TD190782Nguyễn Bảo PhươngNữ12/06/20105A1
TD190783Ngô Quang DũngNam05/12/20105A1
TD190784Hồ Chúc AnhNữ29/12/20105A3
TD190785Nguyễn Minh Triết ANam18/12/20069A1
TD190786Nguyễn Thành Nam ANam01/09/20087A1
TD190788Nguyễn Hoàng Minh KhangNam16/09/20132A4
TD190790Nguyễn Trọng NghĩaNam16/11/20078A1
TD190791Phan TrungNam16/08/20078A1
TD190792Nguyễn Ngọc Bảo AnhNữ16/02/20132A8
TD190793Lê Chúc LinhNữ22/12/20105A1
TD190794Lê Chúc AnNữ19/09/20087A1
TD190796Trần Minh QuangNam29/07/20132A4
TD190797Nguyễn Chúc AnNữ12/12/20123A6
TD190799Vũ Thùy DươngNữ19/10/20069A1
TD190803Đinh Tiến DũngNam19/05/20087A1
TD190804Trần Hữu QuânNam22/11/20078A2
TD190805Nguyễn Thành ChínhNam26/01/20069A2
TD190806Nguyễn Huy ChuẩnNam20/12/20132A1
TD190807Nguyễn Công ChứcNam20/08/20087A4
TD190808Nguyễn Hữu Thanh PhongNam07/08/20123A3
TD190809Đoàn Vân KhánhNữ30/09/20132A2
TD190812Nguyễn Hoàng LongNam02/09/20123A4
TD190814Trần Như KhuêNữ07/12/20087A3
TD190815Nguyễn Hải LongNam03/05/20069A2
TD190816Nguyễn Anh MinhNam19/04/200510A0
TD190817Phí Thiên MỹNữ09/09/20096A1
TD190820Vũ Văn QuangNam10/12/20114A1
TD190821Nguyễn Thái Ngọc NhiNữ24/03/20132A6
TD190823Tạ Trường AnNam12/10/20123A4
TD190824Tạ Thái AnNam24/06/20096A6
TD190825Nguyễn Ngọc Bảo HânNữ01/02/20142A6
TD190826Đinh Diễm HạnhNữ20/09/20069A2
TD190827Nguyễn Nhật Minh ANam04/11/20105A2
TD190828Nguyễn Hà NgânNữ29/01/20132A6
TD190829Lê Đức BảoNam05/06/20123A2
TD190830Nguyễn Hồ Gia HưngNam14/06/20105A1
TD190833Bùi Quang Huy ANam08/06/20105A1
TD190835Lê Nguyễn Mạnh HảiNam20/05/20114A3
TD190839Nguyễn Hiền AnhNữ25/07/20096A6
TD190842Nguyễn Ngọc Tường ViNữ19/08/20105A2
TD190843Nguyễn Cao Bảo LâmNam14/11/20132A7
TD190844Đỗ Quang Thành ĐạtNam20/10/20105A3
TD190845Đỗ Quang Đăng KhôiNam23/12/20123A5
TD190846Vũ Ngọc HuyềnNữ03/07/20114A2
TD190848Lương Huyền Khánh ViNữ14/12/20069A1
TD190851Phạm Gia LinhNữ21/12/20132A3
TD190853Đào Nhật VyNữ23/07/20105A3
TD190855Đỗ Đan LinhNữ27/04/20114A3
TD190857Nguyễn Đan QuỳnhNữ12/10/20087A3
TD190858Nguyễn Hồng QuânNam15/05/20078A1
TD190859Phạm Tú NguyênNữ25/02/20105A2
TD190860Trần Ngọc VũNam27/06/20114A4
TD190861Vũ Như Tuấn LâmNam08/08/20132A8
TD190862Đinh Đức MinhNam26/03/20132A1
TD190863Nguyễn Minh ThuNữ06/04/20078A3
TD190864Ngô Minh HằngNữ24/03/20087A2
TD190865Nguyễn Anh Minh ANam13/08/20096A1
TD190866Nguyễn Ngọc Bảo NhiNữ26/11/20123A5
TD190868Phan Nguyễn Nhật Minh ANam20/11/20114A4
TD190956Nguyễn Ngọc LinhNữ17/12/20132A5
TD190957Nguyễn Ngọc DiệpNữ25/11/20114A3
TD190958Hồ An NếtNữ16/12/20096A6
TD200001Nguyễn Huy PhongNam20/10/20096A5
TD200002Nguyễn Vi Tuấn KiệtNam10/03/20141A2
TD200003Nguyễn Tuấn MinhNam28/03/20141A3
TD200005Đỗ Trọng MạnhNam01/01/20096A2
TD200006Nguyễn Tuấn KiệtNam08/11/20141A5
TD200007Nguyễn Lam DiệpNữ12/07/20141A1
TD200008Nguyễn Phương LinhNữ07/03/20096A1
TD200009Trần BìnhNam21/07/20078A3
TD200011Hà Huy HoàngNam03/01/20141A6
TD200012Nguyễn Ngọc Minh AnhNữ05/06/20141A3
TD200014Nguyễn Khánh NgọcNữ23/08/20141A3
TD200015Nguyễn Viết Hoàng ÂnNam10/10/20132A7
TD200016Trần Khánh GiangNữ14/08/20104A1
TD200019Phạm Quang AnhNam29/11/20141A4
TD200020Trần Phương LinhNữ29/09/20141A1
TD200021Nguyễn Khánh NgânNữ01/12/20141A1
TD200022Trương Đức MinhNam18/09/20141A4
TD200023Nguyễn Hà ThuNữ30/10/20141A7
TD200024Nguyễn Trần Hà MyNữ24/12/20132A2
TD200026Nguyễn Gia BảoNam01/08/20141A3
TD200027Hà Vy AnhNữ05/09/20141A7
TD200029Kiều Minh KiềuNữ05/11/20141A1
TD200031Nguyễn Tường AnhNữ06/12/20141A5
TD200033Phạm Trần Bích NgọcNữ10/07/20141A4
TD200034Lê Đặng Hà LinhNữ12/01/20141A6
TD200035Nguyễn Huy KhánhNam07/02/20141A3
TD200036Đặng Nhật MinhNam25/01/20114A2
TD200038Trần Đức Gia HuyNam30/05/20141A2
TD200039Nguyễn Ngọc Bảo TrinhNữ28/06/20141A3
TD200041Nguyễn Minh CườngNam14/10/20123A5
TD200042Nguyễn Thành PhátNam17/06/20141A1
TD200043Nguyễn Thảo QuyênNữ21/07/20141A7
TD200045Hồ Sơn TùngNam03/01/20141A5
TD200046Phạm Anh KhoaNam04/10/20141A3
TD200047Bùi Hiếu MinhNam27/12/20141A1
TD200048Lại Thảo ChiNữ25/04/20141A6
TD200049Trần Ngọc Hà LinhNữ10/11/20141A5
TD200051Hoàng Minh ĐứcNam24/04/20141A7
TD200053Nguyễn Đức BảoNam04/12/20141A3
TD200054Nguyễn Việt DũngNam18/01/20141A7
TD200055Nguyễn Phúc NguyênNam31/01/20141A1
TD200056Nguyễn Anh DũngNam28/01/20141A3
TD200058Bùi Nguyễn Anh KhoaNam01/06/20141A7
TD200059Lê NguyễnNam13/02/20114A3
TD200060Bùi Quang ThànhNam24/07/20132A7
TD200062Vũ Minh ĐứcNam29/07/20141A6
TD200063Lương Hoàng BáchNam05/12/20141A2
TD200064Lê Ngọc Bảo LiênNữ09/01/20132A1
TD200065Lê Huyền TrangNữ04/11/20141A3
TD200066Chu Quang NhânNam22/08/20141A5
TD200067Ngô Tuấn MinhNam11/02/20141A7
TD200068Luyện Thị Trâm AnhNữ21/02/20141A7
TD200069Vũ Minh TriếtNam07/02/20141A7
TD200070Bùi Quang MinhNam12/12/20141A7
TD200071Nguyễn Vũ Thùy LinhNữ20/04/20141A5
TD200072Nguyễn Viết Hải AnhNam15/11/20114A4
TD200073Nguyễn Bùi Bảo AnhNữ31/05/20096A6
TD200074Nguyễn Trần Hà AnhNữ28/08/20096A1
TD200077Nguyễn Xuân PhúcNam26/11/20087A4
TD200078Đoàn Nguyễn Khánh MinhNam27/08/20114A1
TD200081Lê Hoàng AnhNam20/04/20096A2
TD200083Vũ Quỳnh AnhNữ07/09/20096A5
TD200085Nguyễn Trọng Minh QuânNam13/02/20123A5
TD200087Nguyễn Uyên NhiNữ02/10/20096A1
TD200089Ngô Khải NguyênNam29/07/20096A1
TD200090Nguyễn Anh QuânNam31/05/20141A2
TD200093Vũ Phương NgaNữ01/11/20096A3
TD200095Phạm Minh ĐứcNam27/09/20096A5
TD200096Phương Ngọc QuyênNữ31/10/20141A2
TD200097Đồng Bảo ChiNữ22/02/20141A1
TD200099Phạm Bảo ChâuNữ17/04/20141A4
TD200103Đỗ Nguyễn Anh KiệtNam02/10/20141A5
TD200105Đỗ Hoàng Quỳnh ChiNữ19/05/20096A4
TD200106Đặng Thị Ánh DươngNữ24/01/20141A6
TD200107Đỗ Hoàng Khánh ChiNữ14/04/20114A2
TD200108Nguyễn Diệu QuỳnhNữ08/06/20096A4
TD200112Đặng Nam KhánhNam28/08/20132A1
TD200113Đỗ Duy Anh KhoaNam06/11/20096A1
TD200114Nguyễn Quang BìnhNam29/11/20132A2
TD200115Nguyễn Đức SơnNam30/05/20114A2
TD200116Hoàng An VyNữ13/02/20096A3
TD200117Hoàng Nhã UyênNữ06/10/20123A5
TD200120Nguyễn Phúc NguyênNam28/05/20141A7
TD200121Chu Minh AnhNữ08/03/20141A5
TD200122Bùi Quốc AnNam10/11/20141A3
TD200123Nguyễn Chí Nhật MinhNam30/06/20141A1
TD200124Cao Quang AnhNam01/09/20141A5
TD200125Đỗ Gia LinhNữ20/05/20141A3
TD200126Nguyễn Việt HưngNam04/06/20141A3
TD200127Nguyễn Đắc Thái BảoNam31/07/20096A3
TD200130Nguyễn Khánh LyNữ18/11/20141A4
TD200132Nguyễn Trâm AnhNữ18/10/20141A1
TD200135Nguyễn Khuê TâmNữ28/01/20141A4
TD200136Bùi Quang ĐạiNam02/05/20105A2
TD200137Nguyễn Khánh NamNam16/01/20123A5
TD200139Trần Tuấn LậpNam04/11/20141A1
TD200140Phạm Gia HuyNam22/06/20141A1
TD200141Đặng Xuân Gia BáchNam30/08/20141A1
TD200142Lê Minh HoàngNam06/07/20141A3
TD200143Nguyễn Minh NhậtNam02/04/20141A7
TD200146Vũ Đức BảoNam19/12/20141A3
TD200147Nguyễn Ngọc Linh ChiNữ29/07/20141A2
TD200148Phạm Hoàng LiênNữ15/04/20141A1
TD200150Nguyễn Ngọc DiệpNữ16/01/20141A4
TD200151Lương Đình TuấnNam15/04/20141A5
TD200152Trần Ngọc Quỳnh MaiNữ04/09/20141A7
TD200154Đoàn Hà VyNữ21/12/20114A3
TD200155Đoàn Linh NgaNữ04/06/20141A2
TD200158Nguyễn Minh KhiêmNam26/05/20123A4
TD200159Tạ Nhất MinhNam23/08/20141A6
TD200160Bùi Trần Trí DũngNam06/10/20096A4
TD200163Nguyễn Thanh PhongNam12/07/20123A6
TD200164Cao Thảo NhiNữ10/10/20141A1
TD200165Hồ Phúc NguyênNam28/05/20141A1
TD200166Lương Hoàng LâmNam08/01/20096A2
TD200170Nguyễn Hoàng HảiNam10/05/20132A5
TD200172Tào Dương Ngọc LinhNữ25/01/20132A5
TD200175Nguyễn Tuấn PhongNam17/05/20096A1
TD200176Hoàng Yến NhiNữ07/07/20123A6
TD200177Hoàng Gia CườngNam10/11/20132A1
TD200178Hồ Bách HảiNam05/06/20141A6
TD200180Phạm Phương AnhNữ04/12/20087A2
TD200181Phạm Thị Hải YếnNữ16/11/20141A5
TD200182Phạm Anh TuấnNam22/06/20078A3
TD200183Nguyễn An PhươngNữ18/01/20141A3
TD200184Trịnh Lê MinhNam24/10/20141A6
TD200185Nguyễn Đình KhôiNam02/12/20141A6
TD200187Chu Khang MinhNam31/10/20141A5
TD200188Nguyễn Hoàng BáchNam05/12/20096A5
TD200195Phạm Vĩnh Yến NhungNữ30/01/20141A7
TD200201Trịnh Kim NgânNữ01/10/20141A4
TD200202Nguyễn Thế KhôiNam03/08/20141A2
TD200205Đỗ Như Phước NhânNam06/11/20141A2
TD200206Lê Minh ChâuNữ15/08/20096A5
TD200208Lê Minh PhươngNữ20/09/20078A1
TD200209Vũ Thị Hương GiangNữ11/08/20141A3
TD200212Nguyễn Hoàng TuấnNam15/10/20141A2
TD200214Phạm Đức HuyNam09/10/20141A1
TD200215Vũ Thu HươngNam07/11/20049A1
TD200217Nguyễn Huy HiếuNam26/06/20123A6
TD200218Nguyễn Đức AnhNam09/10/20096A4
TD200219Nguyễn Viết ĐứcNam07/10/20114A2
TD200220Tạ Lê Hải NamNam03/11/20087A2
TD200221Lê Đoan TrangNữ30/01/20123A1
TD200224Nguyễn Xuân VinhNam12/12/20141A6
TD200226Nguyễn Tuệ LâmNữ20/08/20123A2
TD200231Hoàng Nguyễn Tuấn KiệtNam15/11/20141A2
TD200233Đỗ Nhật MinhNam10/01/20114A2
TD200235Nguyễn Minh KhôiNam20/06/20141A4
TD200243Đặng Trần Tấn ThànhNam23/02/20141A1
TD200244Nguyễn Hoàng Trí AnhNam20/11/20141A4
TD200245Nguyễn Ngọc LinhNữ25/10/20078A3
TD200246Phạm Ngọc Bảo LâmNam19/07/20096A4
TD200247Đào Tùng LâmNam18/02/20141A2
TD200250Nguyễn Hà VyNữ13/06/20096A2
TD200251Dương Ngọc Minh AnhNữ02/11/20096A4
TD200252Dương Trí MinhNam09/05/20123A6
TD200253Nguyễn Ngọc Gia HânNữ24/06/20105A2
TD200255Phạm Bá PhúcNam07/10/20123A5
TD200257Phạm Phương ThảoNữ23/12/20141A5
TD200262Phạm Việt HàNam13/01/20141A2
TD200263Nguyễn Trọng Minh KhoaNam24/03/20141A4
TD200264Phạm Trần Phúc MinhNam03/07/20096A2
TD200266Trần Gia MinhNam22/01/20141A6
TD200267Vũ Minh PhátNam22/10/20141A2
TD200270Trần Minh HiếuNam07/02/20141A2
TD200271Trần Anh TháiNam08/10/20132A1
TD200276Nguyễn Khánh HuyềnNữ11/07/20141A5
TD200277Trịnh Đức KhiêmNam14/01/20141A4
TD200281Trần Minh QuânNam24/03/20141A7
TD200282Trần Nguyễn Quỳnh ChiNữ23/02/20114A2
TD200284Nguyễn Quý CườngNam02/11/20078A3
TD200285Phạm Trung KiênNam15/08/20141A2
TD200286Bùi Hải HàNữ26/02/20141A5
TD200287Hoàng Bảo TrâmNữ23/02/20141A2
TD200288Đà Minh ThưNữ17/11/20141A2
TD200289Bùi Phạm Quang HuyNam13/08/20141A2
TD200291Đào Thanh HảiNam12/12/20141A5
TD200292Nguyễn Quang TùngNam13/09/20141A3
TD200296Lê Gia HuyNam30/09/20141A7
TD200297Hán Nguyễn Hà MyNữ22/12/20141A7
TD200298Hán Nguyễn Hà TrangNữ04/03/20141A7
TD200299Hán Nguyễn Hà LinhNam21/07/20096A6
TD200300Nguyễn Phương AnNữ25/12/20141A7
TD200301Đinh Gia KhánhNam20/07/20114A4
TD200303Nguyễn Thái AnhNam26/09/20096A1
TD200304Nguyễn Minh AnhNữ18/12/20123A1
TD200305Nguyễn Minh SangNam20/10/20141A4
TD200306Nguyễn Huy HoàngNam13/10/20123A5
TD200307Vương Chí VĩNam23/09/20069A1
TD200308Hà Huyền MyNữ06/02/20141A6
TD200309Phạm Đức KiênNam02/03/20141A4
TD200313Nghiêm Hồng MaiNữ23/09/20096A2
TD200320Nguyễn Thị Minh NgọcNữ06/11/20096A1
TD200322Nguyễn Minh AnhNữ22/12/20141A6
TD200326Trương Thảo PhươngNữ10/04/20096A1
TD200327Phùng Quang DũngNam19/01/20141A4
TD200331Bùi Nam SơnNam28/06/20141A2
TD200332Nguyễn Vũ An NghiNữ02/03/20141A7
TD200333Hoàng Nguyên BáchNam16/03/20087A2
TD200334Đinh Thị Trà MyNữ20/06/20141A6
TD200335Nguyễn Kiến QuốcNam03/04/20141A3
TD200339Phan Kim CươngNam25/09/20141A7
TD200340Trần Thế AnhNam09/09/20078A2
TD200342Nhữ Minh HoàngNam29/12/20096A6
TD200343Nhữ Hoàng MinhNam07/12/20123A6
TD200344Vương Ngọc ThạchNam16/02/20114A2
TD200345Nguyễn Thảo NguyênNữ12/03/20141A6
TD200346Lê Chí KhiêmNam15/10/20123A2
TD200347Phan Gia HưngNam07/08/20096A6
TD200349Nguyễn Thùy DươngNữ02/08/20105A2
TD200354Lê Đắc KhoaNam20/01/20096A6
TD200355Lê Đắc KhôiNam19/06/20078A3
TD200356Đặng Tuấn KiệtNam25/08/20087A4
TD200357Đặng Trần Gia KhiêmNam21/10/20096A4
TD200358Nguyễn Đắc Anh ĐứcNam25/09/20096A6
TD200361Trần Đức MinhNam01/09/20096A3
TD200362Nguyễn Hữu Gia BảoNam05/06/20078A2
TD200364Bùi Minh AnNữ16/04/20141A2
TD200366Nguyễn Khánh ChiNữ18/04/20096A2
TD200367Nguyễn Huy CườngNam12/09/20078A3
TD200368Bùi Bảo ĐứcNam18/10/20087A5
TD200369Bùi Bảo NamNam18/10/20087A5
TD200371Phạm Tấn SinhNam27/06/20096A1
TD200374Đặng Duy HùngNam02/04/20123A1
TD200375Đặng Bảo NgọcNữ27/07/20141A6
TD200376Nguyễn Phúc LâmNam30/12/20141A1
TD200378Nông An ThảoNữ07/12/20141A4
TD200379Vũ Ngân HàNữ13/08/20114A4
TD200380Vũ Đức HuyNam24/05/20096A6
TD200381Hoàng Nhật MinhNam27/05/20096A3
TD200383Lê Đào Tuệ NhiNữ05/04/20096A4
TD200384Nguyễn Quốc Danh HiểnNam08/12/20096A3
TD200385Nguyễn Thanh LâmNam11/08/20123A4
TD200386Nguyễn Lê Hoàng NamNam10/07/20104A4
TD200387Lưu Lê Khôi NguyênNam09/11/20096A2
TD200388Hà Châu AnhNữ07/08/20132A3
TD200389Trịnh Khánh LinhNữ14/07/20123A1
TD200390Trần Nhật LinhNữ29/07/20096A4
TD200392Phạm Trung LâmNam08/01/20141A5
TD200393Lê Tiến MinhNam10/01/20132A1
TD200398Nguyễn Minh KhuêNữ01/10/20141A1
TD200400Đặng Đình KhangNam09/07/20048A3
TD200401Dư Thị Bảo MyNữ24/06/20096A5
TD200402Phương Hà Anh ThưNữ21/10/20123A6
TD200407Đinh Ngọc Bảo AnhNữ20/03/20096A6
TD200408Mai Khánh LinhNam22/09/20096A6
TD200410Nguyễn Tường VyNữ11/09/20141A5
TD200413Đặng Khánh ChiNữ23/09/20141A1
TD200414Hoàng Phúc LâmNam24/11/20132A2
TD200415Nguyễn Tiến MinhNam30/12/20105A1
TD200416Nguyễn Hương GiangNữ19/02/20141A2
TD200420Bùi Trung ĐứcNam16/07/20087A4
TD200421Trần Trọng Quang MinhNam14/06/20141A3
TD200424Bùi Cát Tường AnNữ29/03/20132A7
TD200426Nguyễn Gia BảoNam23/08/20105A3
TD200430Đỗ Tường QuânNam19/06/20105A3
TD200434Nguyễn Hoài GiangNữ03/03/20096A3
TD200436Ngô Khánh ViNữ06/11/20096A2
TD200437Tạ Ngọc Khánh ChiNữ15/09/20141A4
TD200439Ngô Tấn DũngNam09/01/20132A6
TD200441Lê Gia BáchNam31/07/20105A3
TD200442Lê Gia HiểnNam10/09/20087A2
TD200445Tạ Hạnh NgaNữ15/01/20096A4
TD200452Trần Khánh LinhNữ04/12/20087A5
TD200455Bùi Minh ThắngNam25/05/20087A2
TD200458Lê Hoàng Bảo TrânNữ02/03/20123A6
TD200463Cao Kiến ThànhNam25/07/20141A6
TD200464Nguyễn Thị Huyền AnhNữ14/09/20096A5
TD200465Quản Đình NamNam07/12/20123A5
TD200468Lê Khả AnNữ10/02/20141A6
TD200471Phạm Đỗ Bảo NgọcNữ27/08/20095A2
TD200472Vũ Mai Châu AnhNữ09/07/20141A4
TD200474Nguyễn Minh QuangNam31/12/20096A3
TD200476Lê Xuân Bảo MinhNam20/02/20096A2
TD200477Lê Xuân AnNam08/02/20114A1
TD200478Cao Nguyên VũNam18/06/20096A5
TD200479Trần Việt CườngNam18/12/20069A2
TD200480Nguyễn Trung HiếuNam19/09/20096A5
TD200482Nguyễn Trọng HiếuNam08/10/20141A4
TD200485Phạm Lâm PhongNam06/08/20132A4
TD200490Lê Minh Quỳnh AnhNữ19/06/20141A6
TD200493Vũ Việt LâmNam18/05/20096A6
TD200496Đinh Thái LâmNam16/02/20132A7
TD200497Vũ Thu PhươngNữ24/09/20096A2
TD200499Phùng Đỗ Trúc LinhNữ17/10/20096A3
TD200500Đặng Hà PhươngNữ28/08/20096A5
TD200502Nguyễn Hoàng BáchNam09/07/20114A4
TD200503Phạm Minh ThắngNam24/03/20141A5
TD200504Phạm Khánh LinhNữ03/03/20114A2
TD200506Nguyễn Hà Yên ChiNữ09/10/20114A1
TD200512Nguyễn Hà Đức TríNam19/10/20087A4
TD200513Trịnh Thu PhươngNữ20/08/20141A4
TD200517Đào Đức BìnhNam05/09/20141A5
TD200523Nguyễn Ngọc DiệpNữ28/07/20114A4
TD200524Bùi Thục VânNam09/06/20096A2
TD200525Nguyễn Thái HàNam11/06/20069A1
TD200526Lê Hoàng Quốc QuânNam30/05/20141A3
TD200527Hoàng Phương LinhNữ31/08/20132A4
TD200529Trịnh Bình MinhNam27/11/20114A2
TD200535Nguyễn Hải ĐăngNam14/11/20141A4
TD200539Lạc Gia AnNam31/07/20132A7
TD200540Nguyễn Uyển VyNữ15/06/20096A6
TD200541Đào Hồng ÁnhNữ28/12/20105A3
TD200542Đào Công KhoaNam23/10/20132A7
TD200551Phạm Minh QuânNam24/07/20123A6
TD200552Nguyễn Nghĩa Duy MinhNam09/08/20087A4
TD200553Phạm Tuấn MinhNam16/03/20078A1
TD200554Trần Nguyễn Tuệ LinhNữ14/12/20141A5
TD200555Nguyễn Thiên AnNam20/03/20096A5
TD200557Nguyễn Lương BáchNam8A1
TD200558Lê Đức AnhNam16/08/20131A4
TD200559Lê Khôi NguyênNam24/09/20123A2
TD200561Lê Thị Hải AnhNữ06/11/20096A1
TD200562Nguyễn Thọ Phúc KhánhNam26/03/20087A2
TD200563Phùng Hoài AnNữ12/11/20141A7
TD200564Nguyễn Duy BảoNam01/10/20087A5
TD200565Lê Thanh Thảo NguyênNữ01/07/20096A1
TD200566Phạm Hoàng Nhật LongNam01/08/20096A5
TD200567Nguyễn Hoàng Nhật MinhNam22/04/20096A2
TD200569Phạm Ngọc BảoNam14/12/20096A3
TD200573Nguyễn Việt AnhNam10/04/20141A4
TD200574Nguyễn Anh VinhNam10/01/20114A3
TD200577Nguyễn Minh ĐứcNam07/05/20141A4
TD200578Mai ChiNữ27/11/20132A1
TD200584Hoàng Phan Duy BáchNam06/12/20096A3
TD200592Thịnh Thái AnhNam11/05/20114A2
TD200594Nguyễn Phương AnhNữ09/07/20123A5
TD200595Phan Thành LâmNam27/02/20132A1
TD200596Dương Minh ThànhNam07/04/20141A7
TD200602Ngô Đăng ĐứcNam24/09/20105A3
TD200603Ngô Đăng Đức MinhNam07/11/20141A1
TD200604Hoàng Văn MinhNam03/01/20096A3
TD200605Hà Quốc HiệuNam20/10/20078A3
TD200607Bùi Ngọc PhúcNam08/06/20087A3
TD200610Đinh Tuấn KiệtNam10/10/20141A6
TD200611Trần Thảo ChiNữ21/06/20141A6
TD200620Bùi Nhật LinhNữ16/09/20141A2
TD200621Bùi Nhật MinhNam15/10/20096A2
TD200622Hoàng Đoàn Ngọc ÁnhNữ17/01/20096A2
TD200639Trần Minh ThuNữ01/07/20087A5
TD200640Lê Gia BảoNam09/04/20096A5
TD200650Trương Duy Phước AnNam26/10/20141A5
TD200651Trần Phạm Như MinhNữ19/12/20141A5
TD200663Phan Tuấn MinhNam03/06/20087A5
TD200665Phan Thái VinhNam19/11/20123A6
TD200667Phạm Bảo NgọcNữ11/07/20078A2
TD200668Nguyễn Văn Anh TuấnNam14/08/20096A4
TD200671Trần Nhật NguyênNam04/05/20096A5
TD200676Nguyễn Nhật MinhNam12/03/20123A5
TD200678Đỗ Ngọc LiênNữ12/09/20141A1
TD200679Phạm Gia BáchNam19/03/20096A5
TD200680Phạm Lê Minh ĐứcNam18/05/20096A1
TD200681Nguyễn Anh KhôiNam01/10/20123A5
TD200685Trần Quốc Khánh AnNam02/11/20114A4
TD200686Tống Bá Thiện NhânNam20/09/20141A3
TD200687Vũ Uyển VyNữ12/07/20114A4
TD200692Đặng Khánh NinhNữ10/01/20123A1
TD200693Phạm Nhật MinhNam19/12/20096A1
TD200695Vũ Bảo TrâmNữ16/04/20132A7
TD200696Vũ Tiến ĐạtNam18/04/20078A1
TD200700Trần Châu AnhNữ19/03/20096A3
TD200703Nguyễn Trần Khánh VyNữ08/03/20141A5
TD200705Đỗ Hồng HạnhNữ12/10/20096A2
TD200708Nguyễn Nhật AnhNam28/07/20078A2
TD200709Phan Tùng LâmNam28/09/20132A1
TD200710Vũ Đức HuyNam30/03/20132A3
TD200716Vũ Thành LâmNam29/04/20141A2
TD200723Triệu Chí HiếuNam26/12/20141A4
TD200725Nguyễn Minh ChâuNữ26/12/20141A1
TD200727Bùi Thế LựcNam02/11/200510A0
TD200728Bùi Thế ThờiNam30/10/20078A3
TD200733Đường Hiệp HưngNam04/01/20096A4
TD200734Nguyễn Gia PhúcNam31/12/20087A3
TD200743Lê Quỳnh ChiNam21/12/20096A4
TD200744Lê Anh ThưNữ19/10/20114A1
TD200768Nguyễn Nhật QuangNam03/02/20096A1
TD200770Ngô Vi Hoàng BáchNam21/10/20096A6
TD200771Nguyễn Hoàng AnhNam10A0
TD200772Lê Tùng DươngNam18/11/200510A0
TD200783Nguyễn Gia HưngNam13/06/20114A1
TD200785Nguyễn Hà Phương LinhNữ13/07/20141A6
TD200794Nguyễn Hà VyNữ18/07/20141A3
TD200795Trịnh Nguyên KhôiNam14/01/20132A5
TD200796Trịnh Anh ĐứcNam19/01/20114A4
TD200797Đinh Xuân An KhánhNam22/09/20123A3
TD200801Vũ Lê Quỳnh ChiNữ31/10/20141A5
TD200855Nguyễn Lê Bảo NgọcNữ17/08/20114A1
TD200856Nguyễn Lê Bảo NgânNữ31/05/20132A1
TD200859Trần Linh ChiNữ24/05/200510A0
TD200860Nguyễn Phúc LộcNam09/07/20096A3
TD200866Lê Nhật MinhNam11/12/20123A1
TD200867Vũ Minh ĐứcNam23/10/20069A1
TD200868Nguyễn Lương Thành ĐạtNam11/08/20114A1
TD200900Nguyễn Minh AnhNam28/11/20069A2
TD200906Đỗ Minh KhuêNữ4A2
TD200917Lê Trí HiểnNam19/04/20141A4
TD200920Ứng Hồng VũNam03/10/20087A5
TD200922Nguyễn Trọng KhangNam09/05/20123A5
TD200926Triệu Minh HiếuNam05/01/20132A1
TD200945Đoàn Tuấn DũngNam06/07/20141A3
TD200947Chu Minh TríNam23/08/20087A1
TD200948Chu Minh KhánhNam19/08/20105A3
TD200949Bùi Đức LươngNam04/11/20078A2
TD200952Đào Nam DươngNam29/06/20096A6
TD200953Nguyễn Hải SơnNam06/07/20096A6
TD200979Nguyễn Trần Xuân DuyNam7A5
TD200985Dương Minh HạnhNữ21/12/20123A1
TD200986Phạm Khánh LinhNữ29/12/20087A4
TD200987Nguyễn Thục UyênNữ01/03/20114A1
TD201000Vũ Quang PhúNam08/04/20123A1
TD201004Nguyễn Yến KhanhNữ28/10/20132A1
TD201005Nguyễn Nhật MaiNam28/01/20096A2
TD201006Nguyễn Hải PhongNam25/01/20123A3
TD201015Trần Hoàng MinhNam07/06/20096A3
TD201016Nguyễn Quang MinhNam7A4
TD201018Ngô Phương MaiNữ03/08/20123A1
TD201025Trần Minh ĐứcNam08/09/20123A1
TD201036Lê Toàn MinhNam01/12/20114A4
TD201037Trần Hoàng VyNam7A4
TD201039Trịnh Tuấn DũngNam1A6
TD201040Nguyễn Đức KhôiNam5A2
TD201041Lê Công DuyNam8A3
TD201049Vũ Nam PhongNam29/11/20105A3
TD201057Nguyễn Hồng ĐăngNam03/01/20087A4
TD201061Nguyễn Quốc AnhNam08/11/20077A1
TD201064Nguyễn Đắc PhongNam01/12/20141A1
TD201076Trần Đăng QuangNam17/10/20114A3
TD201082Vũ Hà PhươngNữ3A5
TD201083Vũ Anh MinhNữ5A3
TD201090Nguyễn Minh PhươngNữ5A2
TD201096Nguyễn Hà Minh TuyềnNữ3A1
TD201107Vũ Đức Thái DuyNam2A7
TD201121Nguyễn Triệu HuyNam23/10/20123A1
TD201123Trần Doãn Phan Ngọc ChâuNữ20/12/20141A2
TD201129Cao Hải MinhNam13/08/20096A4
TD201130Nguyễn Đức LongNữ05/11/20105A2
TD201131Nguyễn Tuấn DuyNam19/11/20105A3
TD201137Vũ Khánh HỷNam27/03/20105A2
TD201142Nguyễn Quốc ViệtNam23/01/20114A3
TD201143Nguyễn Hoàng BáchNam3A3
TD201146Nguyễn Phương ThảoNữ01/10/20078A2
TD201147Phạm Nguyễn Hà ChâuNữ7A1
TD201148Nguyễn Thị Huyền ThươngNữ10/04/20087A2
TD201150Trương Thảo NhiNữ1A6
TD201151Nông Đức ThiệnNam24/11/20114A3
TD201160Nguyễn Thanh VinhNam19/06/20123A1
TD201167Vũ Trần Anh KhoaNam26/07/20087A3
TD201168Vũ Bình MinhNam25/10/20114A3
TD201169Tạ Ngân AnNam13/12/20114A3
TD201172Nguyễn Ngọc DiệpNữ24/02/20114A4
TD201173Ninh Diệp NhưNữ27/09/20123A3
TD201174Nguyễn Nhật MinhNam07/08/20087A2
TD201175Bùi Đức HiếuNam02/05/20123A5
TD201176Ngô Chí CườngNam13/09/20104A4
TD201177Nguyễn Bảo NamNam18/03/20132A4
TD201179Phan Trần Gia HưngNam07/07/20123A4
TD210008Hoàng Tâm AnNam19/02/20132A7
TD210010Trần Gia HuyNam7A3
TD210011Trần Bảo HuyNam4A4
TD210018Vương Khôi VĩNam22/06/20114A3
TD210019Phạm Lê Diệp ChiNữ23/06/20141A6
TD210023Nguyễn Đức Long HảiNam02/09/20096A2
TD210028Đỗ Hải AnhNữ30/10/20096A5
TD210029Đỗ Quang VinhNam07/12/20141A3
TD210030Lê Bảo PhúcNam12/05/20132A3
TD210032Nguyễn Trung Khánh AnNam30/05/20087A1
TD210137Nguyễn Tùng QuânNam8A2
TD210228Nguyễn Gia LinhNữ16/10/20123A4
TD210291Trần Khánh UyênNữ19/03/20132A2
 • Phụ huynh cần Đăng nhập và thay đổi mật khẩu ban đầu tại: office.com để hệ thống khởi tạo dịch vụ
 • Phụ huynh cần theo hướng dẫn của GVCN và GV bộ môn để tham gia vào nhóm lớp khi có thông báo
 • Đối với học sinh chưa có tài khoản đăng nhập, hoặc quên mậ khẩu, phụ huynh vui lòng liên hệ:
  • Khối Tiểu học: anhdh@tueducschool.edu.vn (cô Hoàng Anh – ĐT: 0822222426 )
  • Khối Trung học cơ sở: phuongnh@tueducschool.edu.vn (thầy Hoàng Phương – ĐT: 0776430941 )
  • Hỗ trợ kỹ thuật: manhnd@tueducschool.edu.vn (ĐT: 0915.789.716)

Tải Microsoft Teams

Dưới đây là link tải Microsoft Teams cài đặt trên máy tính và điện thoại thông minh để dạy – học online:

Khi đã vào được lớp học được thầy cô tạo sẵn trên Teams, các bạn học sinh có thể sử dụng một số tính năng của Teams để việc học hiệu quả hơn như:

Tải bài giảng và tài liệu tham khảo: Để tải xuống bài giảng vài tài liêu học tập, bạn có thể thực hiện các bước sau: Vào nhóm lớp học => chọn tab File => Click chuột phải vào file muốn tải => chọn Download

Tham gia bài giảng trực tuyến: Khi giảng viên bắt đầu bài giảng, học sinh sẽ nhận được thông báo => click vào bài giảng trực tuyến => Chọn “Tham gia” (“Join”) và bắt đầu giờ học.

Tham gia bài giảng trực tuyến
Tham gia bài giảng trực tuyến

Làm bài tập/bài kiểm tra trên Teams: Vào tab Assignment (Bài tập) => Chọn bài tập cần làm. Chọn Submit khi hoàn thành xong các bài tập.

Xem điểm bài tập: Điểm của các bài tập sẽ được để trong tab Grades sau khi các thầy cô chấm xong.

NỘI QUY HỌC ONLINE

Quy định lớp học trực tuyến dành cho học sinh và phụ huynh học sinh

Lớp học trực tuyến (Online class) được triển khai trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra đang diễn biến phức tạp và Học sinh được tiếp tục nghỉ ở nhà để đảm bảo an toàn sức khỏe. Tuy nhiên, khi Học sinh tham gia các lớp học trực tuyến thì Giáo viên, Phụ huynh và chính các em Học sinh cần phải tuân thủ các quy định. Nhà trường đề nghị Học sinh và Quý Phụ huynh phối hợp thực hiện một số quy định dưới đây khi tham gia một lớp học trực tuyến.

Đối với Học sinh:

Đối với Phụ huynh:

 1. Sắp xếp vị trí ngồi học cho con trong một không gian phù hợp: yên tĩnh.
 2. Hướng dẫn và hỗ trợ con đọc tài liệu và thực hiện các hoạt động trước buổi học theo yêu cầu của Giáo viên.
 3. Phụ huynh hỗ trợ các con tham gia vào lớp học trực tuyến trước khi lớp học bắt đầu.
 4. Nếu Phụ huynh tham gia học cùng con, xin vui lòng ngồi ở vị trí phù hợp và giữ yên lặng trong suốt buổi học, không để hình ảnh xuất hiện trên màn hình khi Giáo viên bật camera của Học sinh để các con trình bày theo yêu cầu của Giáo viên. Không ghi âm, ghi hình lớp học trực tuyến.
 5. Chủ động trao đổi với Giáo viên để được hỗ trợ trong trường hợp con không tham gia được lớp học trực tuyến hoặc con cần được giảng giải thêm.

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams dạy học online (Dành cho GV)

Cách tạo lớp học/ Tham gia lớp học đã được tạo sẵn

Để tạo lớp học mới trên Teams bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện của Microsorft Teams, chọn Teams => Join or create a team (Tham gia hoặc tạo nhóm) ở góc trên bên phải của màn hình, sau đó nhấn nút Create Team (Tạo nhóm).

Bước 2: Chọn Class (Lớp học) sau đó nhập tên lớp và mô tả vắn tắt thông tin của lớp và nhấn Next (Tiếp theo).

Bước 3: Khi đã có lớp học, bạn có thể thêm các học sinh vào lớp bằng cách:

 • Gửi mã code để học sinh tự vào (lấy mã code bằng cách vào nhóm chọn: Manage teams => Setting => Team Code).
lấy mã code bằng cách vào nhóm chọn: Manage teams => Setting => Team Code
lấy mã code bằng cách vào nhóm chọn: Manage teams => Setting => Team Code
 • Thầy cô có thể tự add thêm học sinh: Vào nhóm chọn Add member => Nhập email của sinh viên, học sinh => Add
Vào nhóm chọn Add member => Nhập email của sinh viên, học sinh => Add
Vào nhóm chọn Add member => Nhập email của sinh viên, học sinh => Add

Ngoài tạo lớp học lớn “teams”, các thầy cô có thể tạo các nhóm học nhỏ hơn “channels” trong lớp học.

Tham gia lớp học trên team

Đối với các em học sinh, khi đã được giáo viên gửi mã lớp, có thể tự tham gia lớp học trên team bằng cách:

Tại giao diện của MicroSorft Teams, chọn Teams => Join or create a team (Tham gia hoặc tạo nhóm) ở góc trên bên phải của màn hình, sau đó chọn Join a team with code => Nhập mã code => Join team.

Các chức năng MicroSoft Teams để dạy học đối với giáo viên

Trước tiên, cùng tìm hiểu giao diện của một nhóm và các chức năng tương ứng:

Giao diện trong một nhóm
Giao diện trong một nhóm

Để thực hiện một bài giảng trên Teams, thầy cô cần thực hiện những thao tác nào? Dưới đây là những hướng dẫn chi tiết nhất:

Thực hiện bài giảng trực tuyến qua tính năng Meet Now

 • Bước 1: Vào nhóm => Post => chọn biểu tượng Meet cuối màn hình
 • Bước 2: Nhập nội dung/ tiêu đề của bài dạy => Meet Now để bắt đầu bài giảng
 • Bước 3: Giáo viên có thể bật/tắt camera và chia sẻ màn hình để trình chiếu trong giảng dạy PowerPoint
Nhấp vào biểu tượng ở giữa để chia sẻ màn hình
Nhấp vào biểu tượng ở giữa để chia sẻ màn hình

Tải tài liệu lên lớp học

Để tải tài liệu lớp học, bài giảng giáo viên thực hiện theo các bước sau: Vào nhóm => Posts =>Upload Class Material (Tải lên tài liệu lớp học) => Chọn Upload => Chọn file cần tải lên và nhấn Open (Mở)

Giao bài tập cho lớp học/Tạo bài kiểm tra trên Teams

Vào nhóm => tab Assignment (Bài tập) => chọn Create

 • Có 2 dạng bài tập để giáo viên lựa chọn: tự luận (Assignment) hoặc trắc nghiệm (Quiz), sau đó giáo viên có thể tự soạn nội dung bài tập trực tiếp trên MS Office365 Teams.
Tạo bài kiểm tra trên Teams
Tạo bài kiểm tra trên Teams

Lưu ý: khi giao bài, học sinh sẽ nhận được tin nhắn thông báo qua email, học thông báo của Teams trên điện thoại di động.

Chấm điểm bài tập

Nếu là dạng bài trắc nghiệm, điểm của học sinh sẽ được chấm tự động trên Teams còn dạng bài tự luận giáo viên sẽ tự chấm. Để chấm dạng bài này các thầy cô chọn Grades => nhập điểm trực tiếp cho từng học sinh.