7 tuần học mà chơi, chơi mà học

Tiểu học – THCS (Từ 07/06 – 23/07/2021)

* Chương trình học và trải nghiệm thực tế được thiết kế riêng phù hợp cho từng lứa tuổi.