Chương trình Học theo dự án

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THEO DỰ ÁN

Chương trình biến những môn học trên sách vở thành những trò chơi và các hoạt động thực nghiệm hấp dẫn áp dụng các kiến thức từ nhiều môn học.