Bạn chỉ có thể trao tặng cho người khác những gì mà bạn có

Bạn chỉ có thể trao tặng cho người khác những gì mà bạn có

🎯🎯BẠN CHỈ CÓ THỂ TRAO TẶNG CHO NGƯỜI KHÁC NHỮNG GÌ MÀ BẠN CÓ🌲
👉Bạn muốn tặng cho người khác niềm vui thì trong bạn đã có…

Người đăng: Trường Xanh Tuệ Đức vào Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020