Hướng dẫn sử dụng phần mềm học trực tuyến Microsoft Teams

ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

  • Mỗi học sinh sẽ được nhà trường cấp tài khoản theo mã học sinh theo mẫu:

MãHS@tueducschool.edu.vn

BẢNG TRA CỨU MÃ HỌC SINH VÀ TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP Microsoft Teams

STTMã HSHọ TênGiới tínhNgày sinhLớpTài khoản học onlineMật khẩu
1TD200771Nguyễn Hoàng AnhNam10A0TD200771@tueducschool.edu.vnLiên hệ
2TD180211Phạm Xuân Hải AnhNữ22/09/200410A0TD180211@tueducschool.edu.vnLiên hệ
3TD200859Trần Linh ChiNữ24/05/200510A0TD200859@tueducschool.edu.vnLiên hệ
4TD200858Bùi Công DanhNam23/10/200510A0TD200858@tueducschool.edu.vnLiên hệ
5TD200772Lê Tùng DươngNam18/11/200510A0TD200772@tueducschool.edu.vnLiên hệ
6TD180194Lê Đức DuyNam09/06/200510A0TD180194@tueducschool.edu.vnLiên hệ
7TD190326Phạm Hoàng DuyNam09/09/200510A0TD190326@tueducschool.edu.vnLiên hệ
8TD180214Nguyễn Quang HiệpNam17/10/200510A0TD180214@tueducschool.edu.vnLiên hệ
9TD180269Phạm Văn HuyNam04/12/200510A0TD180269@tueducschool.edu.vnLiên hệ
10TD200727Bùi Thế LựcNam02/11/200510A0TD200727@tueducschool.edu.vnLiên hệ
11TD190816Nguyễn Anh MinhNam19/04/200510A0TD190816@tueducschool.edu.vnLiên hệ
12TD190653Nguyễn Bá Ngọc QuânNam18/01/200510A0TD190653@tueducschool.edu.vnLiên hệ
13TD180197Trần Thanh TúNữ30/01/200510A0TD180197@tueducschool.edu.vnLiên hệ
14TD180178Nguyễn Phương UyênNữ21/07/200510A0TD180178@tueducschool.edu.vnLiên hệ
1TD200132Nguyễn Trâm AnhNữ18/10/20141A1TD200132@tueducschool.edu.vnLiên hệ
2TD200141Đặng Xuân Gia BáchNam30/08/20141A1TD200141@tueducschool.edu.vnLiên hệ
3TD200725Nguyễn Minh ChâuNữ26/12/20141A1TD200725@tueducschool.edu.vnLiên hệ
4TD200413Đặng Khánh ChiNữ23/09/20141A1TD200413@tueducschool.edu.vnLiên hệ
5TD200097Đồng Bảo ChiNữ22/02/20141A1TD200097@tueducschool.edu.vnLiên hệ
6TD200007Nguyễn Lam DiệpNữ12/07/20141A1TD200007@tueducschool.edu.vnLiên hệ
7TD200214Phạm Đức HuyNam09/10/20141A1TD200214@tueducschool.edu.vnLiên hệ
8TD200140Phạm Gia HuyNam22/06/20141A1TD200140@tueducschool.edu.vnLiên hệ
9TD200398Nguyễn Minh KhuêNữ01/10/20141A1TD200398@tueducschool.edu.vnLiên hệ
10TD200029Kiều Minh KiềuNữ05/11/20141A1TD200029@tueducschool.edu.vnLiên hệ
11TD200376Nguyễn Phúc LâmNam30/12/20141A1TD200376@tueducschool.edu.vnLiên hệ
12TD200139Trần Tuấn LậpNam04/11/20141A1TD200139@tueducschool.edu.vnLiên hệ
13TD200678Đỗ Ngọc LiênNữ12/09/20141A1TD200678@tueducschool.edu.vnLiên hệ
14TD200148Phạm Hoàng LiênNữ15/04/20141A1TD200148@tueducschool.edu.vnLiên hệ
15TD200020Trần Phương LinhNữ29/09/20141A1TD200020@tueducschool.edu.vnLiên hệ
16TD200047Bùi Hiếu MinhNam27/12/20141A1TD200047@tueducschool.edu.vnLiên hệ
17TD200603Ngô Đăng Đức MinhNam07/11/20141A1TD200603@tueducschool.edu.vnLiên hệ
18TD200123Nguyễn Chí Nhật MinhNam30/06/20141A1TD200123@tueducschool.edu.vnLiên hệ
19TD200021Nguyễn Khánh NgânNữ01/12/20141A1TD200021@tueducschool.edu.vnLiên hệ
20TD200165Hồ Phúc NguyênNam28/05/20141A1TD200165@tueducschool.edu.vnLiên hệ
21TD200055Nguyễn Phúc NguyênNam31/01/20141A1TD200055@tueducschool.edu.vnLiên hệ
22TD200164Cao Thảo NhiNữ10/10/20141A1TD200164@tueducschool.edu.vnLiên hệ
23TD200042Nguyễn Thành PhátNam17/06/20141A1TD200042@tueducschool.edu.vnLiên hệ
24TD201064Nguyễn Đắc PhongNam01/12/20141A1TD201064@tueducschool.edu.vnLiên hệ
25TD200243Đặng Trần Tấn ThànhNam23/02/20141A1TD200243@tueducschool.edu.vnLiên hệ
26TD200364Bùi Minh AnNữ16/04/20141A2TD200364@tueducschool.edu.vnLiên hệ
27TD200063Lương Hoàng BáchNam05/12/20141A2TD200063@tueducschool.edu.vnLiên hệ
28TD200147Nguyễn Ngọc Linh ChiNữ29/07/20141A2TD200147@tueducschool.edu.vnLiên hệ
29TD200416Nguyễn Hương GiangNữ19/02/20141A2TD200416@tueducschool.edu.vnLiên hệ
30TD200262Phạm Việt HàNam13/01/20141A2TD200262@tueducschool.edu.vnLiên hệ
31TD200270Trần Minh HiếuNam07/02/20141A2TD200270@tueducschool.edu.vnLiên hệ
32TD200289Bùi Phạm Quang HuyNam13/08/20141A2TD200289@tueducschool.edu.vnLiên hệ
33TD200038Trần Đức Gia HuyNam30/05/20141A2TD200038@tueducschool.edu.vnLiên hệ
34TD200202Nguyễn Thế KhôiNam03/08/20141A2TD200202@tueducschool.edu.vnLiên hệ
35TD200285Phạm Trung KiênNam15/08/20141A2TD200285@tueducschool.edu.vnLiên hệ
36TD200231Hoàng Nguyễn Tuấn KiệtNam15/11/20141A2TD200231@tueducschool.edu.vnLiên hệ
37TD200002Nguyễn Vi Tuấn KiệtNam10/03/20141A2TD200002@tueducschool.edu.vnLiên hệ
38TD200247Đào Tùng LâmNam18/02/20141A2TD200247@tueducschool.edu.vnLiên hệ
39TD200716Vũ Thành LâmNam29/04/20141A2TD200716@tueducschool.edu.vnLiên hệ
40TD200620Bùi Nhật LinhNữ16/09/20141A2TD200620@tueducschool.edu.vnLiên hệ
41TD200155Đoàn Linh NgaNữ04/06/20141A2TD200155@tueducschool.edu.vnLiên hệ
42TD200205Đỗ Như Phước NhânNam06/11/20141A2TD200205@tueducschool.edu.vnLiên hệ
43TD200267Vũ Minh PhátNam22/10/20141A2TD200267@tueducschool.edu.vnLiên hệ
44TD200090Nguyễn Anh QuânNam31/05/20141A2TD200090@tueducschool.edu.vnLiên hệ
45TD200096Phương Ngọc QuyênNữ31/10/20141A2TD200096@tueducschool.edu.vnLiên hệ
46TD200331Bùi Nam SơnNam28/06/20141A2TD200331@tueducschool.edu.vnLiên hệ
47TD200288Đà Minh ThưNữ17/11/20141A2TD200288@tueducschool.edu.vnLiên hệ
48TD200287Hoàng Bảo TrâmNữ23/02/20141A2TD200287@tueducschool.edu.vnLiên hệ
49TD200212Nguyễn Hoàng TuấnNam15/10/20141A2TD200212@tueducschool.edu.vnLiên hệ
50TD200122Bùi Quốc AnNam10/11/20141A3TD200122@tueducschool.edu.vnLiên hệ
51TD200012Nguyễn Ngọc Minh AnhNữ05/06/20141A3TD200012@tueducschool.edu.vnLiên hệ
52TD200053Nguyễn Đức BảoNam04/12/20141A3TD200053@tueducschool.edu.vnLiên hệ
53TD200026Nguyễn Gia BảoNam01/08/20141A3TD200026@tueducschool.edu.vnLiên hệ
54TD200146Vũ Đức BảoNam19/12/20141A3TD200146@tueducschool.edu.vnLiên hệ
55TD200945Đoàn Tuấn DũngNam06/07/20141A3TD200945@tueducschool.edu.vnLiên hệ
56TD200056Nguyễn Anh DũngNam28/01/20141A3TD200056@tueducschool.edu.vnLiên hệ
57TD200209Vũ Thị Hương GiangNữ11/08/20141A3TD200209@tueducschool.edu.vnLiên hệ
58TD200142Lê Minh HoàngNam06/07/20141A3TD200142@tueducschool.edu.vnLiên hệ
59TD200126Nguyễn Việt HưngNam04/06/20141A3TD200126@tueducschool.edu.vnLiên hệ
60TD200035Nguyễn Huy KhánhNam07/02/20141A3TD200035@tueducschool.edu.vnLiên hệ
61TD200046Phạm Anh KhoaNam04/10/20141A3TD200046@tueducschool.edu.vnLiên hệ
62TD200125Đỗ Gia LinhNữ20/05/20141A3TD200125@tueducschool.edu.vnLiên hệ
63TD200003Nguyễn Tuấn MinhNam28/03/20141A3TD200003@tueducschool.edu.vnLiên hệ
64TD200421Trần Trọng Quang MinhNam14/06/20141A3TD200421@tueducschool.edu.vnLiên hệ
65TD200014Nguyễn Khánh NgọcNữ23/08/20141A3TD200014@tueducschool.edu.vnLiên hệ
66TD200686Tống Bá Thiện NhânNam20/09/20141A3TD200686@tueducschool.edu.vnLiên hệ
67TD200183Nguyễn An PhươngNữ18/01/20141A3TD200183@tueducschool.edu.vnLiên hệ
68TD200526Lê Hoàng Quốc QuânNam30/05/20141A3TD200526@tueducschool.edu.vnLiên hệ
69TD200335Nguyễn Kiến QuốcNam03/04/20141A3TD200335@tueducschool.edu.vnLiên hệ
70TD200065Lê Huyền TrangNữ04/11/20141A3TD200065@tueducschool.edu.vnLiên hệ
71TD200039Nguyễn Ngọc Bảo TrinhNữ28/06/20141A3TD200039@tueducschool.edu.vnLiên hệ
72TD200292Nguyễn Quang TùngNam13/09/20141A3TD200292@tueducschool.edu.vnLiên hệ
73TD200794Nguyễn Hà VyNữ18/07/20141A3TD200794@tueducschool.edu.vnLiên hệ
74TD200558Lê Đức AnhNam16/08/20131A4TD200558@tueducschool.edu.vnLiên hệ
75TD200244Nguyễn Hoàng Trí AnhNam20/11/20141A4TD200244@tueducschool.edu.vnLiên hệ
76TD200573Nguyễn Việt AnhNam10/04/20141A4TD200573@tueducschool.edu.vnLiên hệ
77TD200019Phạm Quang AnhNam29/11/20141A4TD200019@tueducschool.edu.vnLiên hệ
78TD200472Vũ Mai Châu AnhNữ09/07/20141A4TD200472@tueducschool.edu.vnLiên hệ
79TD200099Phạm Bảo ChâuNữ17/04/20141A4TD200099@tueducschool.edu.vnLiên hệ
80TD200437Tạ Ngọc Khánh ChiNữ15/09/20141A4TD200437@tueducschool.edu.vnLiên hệ
81TD200535Nguyễn Hải ĐăngNam14/11/20141A4TD200535@tueducschool.edu.vnLiên hệ
82TD200150Nguyễn Ngọc DiệpNữ16/01/20141A4TD200150@tueducschool.edu.vnLiên hệ
83TD200577Nguyễn Minh ĐứcNam07/05/20141A4TD200577@tueducschool.edu.vnLiên hệ
84TD200327Phùng Quang DũngNam19/01/20141A4TD200327@tueducschool.edu.vnLiên hệ
85TD200917Lê Trí HiểnNam19/04/20141A4TD200917@tueducschool.edu.vnLiên hệ
86TD200482Nguyễn Trọng HiếuNam08/10/20141A4TD200482@tueducschool.edu.vnLiên hệ
87TD200723Triệu Chí HiếuNam26/12/20141A4TD200723@tueducschool.edu.vnLiên hệ
88TD200277Trịnh Đức KhiêmNam14/01/20141A4TD200277@tueducschool.edu.vnLiên hệ
89TD200263Nguyễn Trọng Minh KhoaNam24/03/20141A4TD200263@tueducschool.edu.vnLiên hệ
90TD200235Nguyễn Minh KhôiNam20/06/20141A4TD200235@tueducschool.edu.vnLiên hệ
91TD200309Phạm Đức KiênNam02/03/20141A4TD200309@tueducschool.edu.vnLiên hệ
92TD200130Nguyễn Khánh LyNữ18/11/20141A4TD200130@tueducschool.edu.vnLiên hệ
93TD200022Trương Đức MinhNam18/09/20141A4TD200022@tueducschool.edu.vnLiên hệ
94TD200201Trịnh Kim NgânNữ01/10/20141A4TD200201@tueducschool.edu.vnLiên hệ
95TD200033Phạm Trần Bích NgọcNữ10/07/20141A4TD200033@tueducschool.edu.vnLiên hệ
96TD200513Trịnh Thu PhươngNữ20/08/20141A4TD200513@tueducschool.edu.vnLiên hệ
97TD200305Nguyễn Minh SangNam20/10/20141A4TD200305@tueducschool.edu.vnLiên hệ
98TD200135Nguyễn Khuê TâmNữ28/01/20141A4TD200135@tueducschool.edu.vnLiên hệ
99TD200378Nông An ThảoNữ07/12/20141A4TD200378@tueducschool.edu.vnLiên hệ
100TD200650Trương Duy Phước AnNam26/10/20141A5TD200650@tueducschool.edu.vnLiên hệ
101TD200124Cao Quang AnhNam01/09/20141A5TD200124@tueducschool.edu.vnLiên hệ
102TD200121Chu Minh AnhNữ08/03/20141A5TD200121@tueducschool.edu.vnLiên hệ
103TD200031Nguyễn Tường AnhNữ06/12/20141A5TD200031@tueducschool.edu.vnLiên hệ
104TD200517Đào Đức BìnhNam05/09/20141A5TD200517@tueducschool.edu.vnLiên hệ
105TD200801Vũ Lê Quỳnh ChiNữ31/10/20141A5TD200801@tueducschool.edu.vnLiên hệ
106TD200286Bùi Hải HàNữ26/02/20141A5TD200286@tueducschool.edu.vnLiên hệ
107TD200291Đào Thanh HảiNam12/12/20141A5TD200291@tueducschool.edu.vnLiên hệ
108TD200276Nguyễn Khánh HuyềnNữ11/07/20141A5TD200276@tueducschool.edu.vnLiên hệ
109TD200103Đỗ Nguyễn Anh KiệtNam02/10/20141A5TD200103@tueducschool.edu.vnLiên hệ
110TD200006Nguyễn Tuấn KiệtNam08/11/20141A5TD200006@tueducschool.edu.vnLiên hệ
111TD200392Phạm Trung LâmNam08/01/20141A5TD200392@tueducschool.edu.vnLiên hệ
112TD200071Nguyễn Vũ Thùy LinhNữ20/04/20141A5TD200071@tueducschool.edu.vnLiên hệ
113TD200049Trần Ngọc Hà LinhNữ10/11/20141A5TD200049@tueducschool.edu.vnLiên hệ
114TD200554Trần Nguyễn Tuệ LinhNữ14/12/20141A5TD200554@tueducschool.edu.vnLiên hệ
115TD200187Chu Khang MinhNam31/10/20141A5TD200187@tueducschool.edu.vnLiên hệ
116TD200651Trần Phạm Như MinhNữ19/12/20141A5TD200651@tueducschool.edu.vnLiên hệ
117TD200066Chu Quang NhânNam22/08/20141A5TD200066@tueducschool.edu.vnLiên hệ
118TD200503Phạm Minh ThắngNam24/03/20141A5TD200503@tueducschool.edu.vnLiên hệ
119TD200257Phạm Phương ThảoNữ23/12/20141A5TD200257@tueducschool.edu.vnLiên hệ
120TD200151Lương Đình TuấnNam15/04/20141A5TD200151@tueducschool.edu.vnLiên hệ
121TD200045Hồ Sơn TùngNam03/01/20141A5TD200045@tueducschool.edu.vnLiên hệ
122TD200703Nguyễn Trần Khánh VyNữ08/03/20141A5TD200703@tueducschool.edu.vnLiên hệ
123TD200410Nguyễn Tường VyNữ11/09/20141A5TD200410@tueducschool.edu.vnLiên hệ
124TD200181Phạm Thị Hải YếnNữ16/11/20141A5TD200181@tueducschool.edu.vnLiên hệ
125TD200468Lê Khả AnNữ10/02/20141A6TD200468@tueducschool.edu.vnLiên hệ
126TD200490Lê Minh Quỳnh AnhNữ19/06/20141A6TD200490@tueducschool.edu.vnLiên hệ
127TD200322Nguyễn Minh AnhNữ22/12/20141A6TD200322@tueducschool.edu.vnLiên hệ
128TD200048Lại Thảo ChiNữ25/04/20141A6TD200048@tueducschool.edu.vnLiên hệ
129TD200611Trần Thảo ChiNữ21/06/20141A6TD200611@tueducschool.edu.vnLiên hệ
130TD200062Vũ Minh ĐứcNam29/07/20141A6TD200062@tueducschool.edu.vnLiên hệ
131TD201039Trịnh Tuấn DũngNam1A6TD201039@tueducschool.edu.vnLiên hệ
132TD200106Đặng Thị Ánh DươngNữ24/01/20141A6TD200106@tueducschool.edu.vnLiên hệ
133TD200178Hồ Bách HảiNam05/06/20141A6TD200178@tueducschool.edu.vnLiên hệ
134TD200011Hà Huy HoàngNam03/01/20141A6TD200011@tueducschool.edu.vnLiên hệ
135TD200185Nguyễn Đình KhôiNam02/12/20141A6TD200185@tueducschool.edu.vnLiên hệ
136TD200610Đinh Tuấn KiệtNam10/10/20141A6TD200610@tueducschool.edu.vnLiên hệ
137TD200034Lê Đặng Hà LinhNữ12/01/20141A6TD200034@tueducschool.edu.vnLiên hệ
138TD200785Nguyễn Hà Phương LinhNữ13/07/20141A6TD200785@tueducschool.edu.vnLiên hệ
139TD200159Tạ Nhất MinhNam23/08/20141A6TD200159@tueducschool.edu.vnLiên hệ
140TD200266Trần Gia MinhNam22/01/20141A6TD200266@tueducschool.edu.vnLiên hệ
141TD200184Trịnh Lê MinhNam24/10/20141A6TD200184@tueducschool.edu.vnLiên hệ
142TD200334Đinh Thị Trà MyNữ20/06/20141A6TD200334@tueducschool.edu.vnLiên hệ
143TD200308Hà Huyền MyNữ06/02/20141A6TD200308@tueducschool.edu.vnLiên hệ
144TD200776Nguyễn Thị Khánh NgọcNữ24/12/20141A6TD200776@tueducschool.edu.vnLiên hệ
145TD200345Nguyễn Thảo NguyênNữ12/03/20141A6TD200345@tueducschool.edu.vnLiên hệ
146TD200463Cao Kiến ThànhNam25/07/20141A6TD200463@tueducschool.edu.vnLiên hệ
147TD200224Nguyễn Xuân VinhNam12/12/20141A6TD200224@tueducschool.edu.vnLiên hệ
148TD200300Nguyễn Phương AnNữ25/12/20141A7TD200300@tueducschool.edu.vnLiên hệ
149TD200563Phùng Hoài AnNữ12/11/20141A7TD200563@tueducschool.edu.vnLiên hệ
150TD200027Hà Vy AnhNữ05/09/20141A7TD200027@tueducschool.edu.vnLiên hệ
151TD200068Luyện Thị Trâm AnhNữ21/02/20141A7TD200068@tueducschool.edu.vnLiên hệ
152TD200339Phan Kim CươngNam25/09/20141A7TD200339@tueducschool.edu.vnLiên hệ
153TD200051Hoàng Minh ĐứcNam24/04/20141A7TD200051@tueducschool.edu.vnLiên hệ
154TD200054Nguyễn Việt DũngNam18/01/20141A7TD200054@tueducschool.edu.vnLiên hệ
155TD200296Lê Gia HuyNam30/09/20141A7TD200296@tueducschool.edu.vnLiên hệ
156TD200058Bùi Nguyễn Anh KhoaNam01/06/20141A7TD200058@tueducschool.edu.vnLiên hệ
157TD200152Trần Ngọc Quỳnh MaiNữ04/09/20141A7TD200152@tueducschool.edu.vnLiên hệ
158TD200070Bùi Quang MinhNam12/12/20141A7TD200070@tueducschool.edu.vnLiên hệ
159TD200067Ngô Tuấn MinhNam11/02/20141A7TD200067@tueducschool.edu.vnLiên hệ
160TD200297Hán Nguyễn Hà MyNữ22/12/20141A7TD200297@tueducschool.edu.vnLiên hệ
161TD200332Nguyễn Vũ An NghiNữ02/03/20141A7TD200332@tueducschool.edu.vnLiên hệ
162TD200375Đặng Bảo NgọcNữ27/07/20141A7TD200375@tueducschool.edu.vnLiên hệ
163TD200120Nguyễn Phúc NguyênNam28/05/20141A7TD200120@tueducschool.edu.vnLiên hệ
164TD200143Nguyễn Minh NhậtNam02/04/20141A7TD200143@tueducschool.edu.vnLiên hệ
165TD200195Phạm Vĩnh Yến NhungNữ30/01/20141A7TD200195@tueducschool.edu.vnLiên hệ
166TD200281Trần Minh QuânNam24/03/20141A7TD200281@tueducschool.edu.vnLiên hệ
167TD200043Nguyễn Thảo QuyênNữ21/07/20141A7TD200043@tueducschool.edu.vnLiên hệ
168TD200596Dương Minh ThànhNam07/04/20141A7TD200596@tueducschool.edu.vnLiên hệ
169TD200023Nguyễn Hà ThuNữ30/10/20141A7TD200023@tueducschool.edu.vnLiên hệ
170TD200298Hán Nguyễn Hà TrangNữ04/03/20141A7TD200298@tueducschool.edu.vnLiên hệ
171TD200069Vũ Minh TriếtNam07/02/20141A7TD200069@tueducschool.edu.vnLiên hệ
1TD190740Đinh Khánh ChiNữ12/10/20132A1TD190740@tueducschool.edu.vnLiên hệ
2TD200578Mai ChiNữ27/11/20132A1TD200578@tueducschool.edu.vnLiên hệ
3TD190806Nguyễn Huy ChuẩnNam20/12/20132A1TD190806@tueducschool.edu.vnLiên hệ
4TD200177Hoàng Gia CườngNam10/11/20132A1TD200177@tueducschool.edu.vnLiên hệ
5TD190725Đào Nguyên Ngân HàNữ21/08/20132A1TD190725@tueducschool.edu.vnLiên hệ
6TD200926Triệu Minh HiếuNam05/01/20132A1TD200926@tueducschool.edu.vnLiên hệ
7TD201004Nguyễn Yến KhanhNữ28/10/20132A1TD201004@tueducschool.edu.vnLiên hệ
8TD200112Đặng Nam KhánhNam28/08/20132A1TD200112@tueducschool.edu.vnLiên hệ
9TD190438Giang Phúc LâmNam08/01/20132A1TD190438@tueducschool.edu.vnLiên hệ
10TD200595Phan Thành LâmNam27/02/20132A1TD200595@tueducschool.edu.vnLiên hệ
11TD200709Phan Tùng LâmNam28/09/20132A1TD200709@tueducschool.edu.vnLiên hệ
12TD200064Lê Ngọc Bảo LiênNữ09/01/20132A1TD200064@tueducschool.edu.vnLiên hệ
13TD190862Đinh Đức MinhNam26/03/20132A1TD190862@tueducschool.edu.vnLiên hệ
14TD200393Lê Tiến MinhNam10/01/20132A1TD200393@tueducschool.edu.vnLiên hệ
15TD190611Trịnh Hoàng Bảo NamNam17/12/20132A1TD190611@tueducschool.edu.vnLiên hệ
16TD200856Nguyễn Lê Bảo NgânNữ31/05/20132A1TD200856@tueducschool.edu.vnLiên hệ
17TD190650Hoàng Trọng NghĩaNam27/04/20132A1TD190650@tueducschool.edu.vnLiên hệ
18TD190303Bùi Hà NguyênNam27/10/20132A1TD190303@tueducschool.edu.vnLiên hệ
19TD190618Đặng Tâm PhúcNam12/04/20132A1TD190618@tueducschool.edu.vnLiên hệ
20TD200271Trần Anh TháiNam08/10/20132A1TD200271@tueducschool.edu.vnLiên hệ
21TD190583Lê Ngọc Thiên TrangNữ18/12/20132A1TD190583@tueducschool.edu.vnLiên hệ
22TD190752Hồ Anh TuấnNam14/09/20132A1TD190752@tueducschool.edu.vnLiên hệ
23TD190328Nguyễn Khánh AnNữ07/11/20132A2TD190328@tueducschool.edu.vnLiên hệ
24TD200114Nguyễn Quang BìnhNam29/11/20132A2TD200114@tueducschool.edu.vnLiên hệ
25TD190298Nguyễn Bảo ChâuNữ25/08/20132A2TD190298@tueducschool.edu.vnLiên hệ
26TD190444Nguyễn Khánh ChiNữ25/06/20132A2TD190444@tueducschool.edu.vnLiên hệ
27TD190775Tống Đăng DuyNam15/07/20132A2TD190775@tueducschool.edu.vnLiên hệ
28TD190359Nguyễn HiếuNam13/09/20132A2TD190359@tueducschool.edu.vnLiên hệ
29TD190638Nguyễn Gia Hưng ANam10/04/20132A2TD190638@tueducschool.edu.vnLiên hệ
30TD190341Nguyễn Cảnh Minh KhangNam08/02/20132A2TD190341@tueducschool.edu.vnLiên hệ
31TD190809Đoàn Vân KhánhNữ30/09/20132A2TD190809@tueducschool.edu.vnLiên hệ
32TD190377Phan An KhánhNữ11/09/20132A2TD190377@tueducschool.edu.vnLiên hệ
33TD190766Trần Thị Ngân KhánhNữ13/06/20132A2TD190766@tueducschool.edu.vnLiên hệ
34TD200989Nguyễn Phúc Minh KhôiNam21/04/20132A2TD200989@tueducschool.edu.vnLiên hệ
35TD200414Hoàng Phúc LâmNam24/11/20132A2TD200414@tueducschool.edu.vnLiên hệ
36TD190730Nguyễn Gia Linh BNữ27/12/20132A2TD190730@tueducschool.edu.vnLiên hệ
37TD190729Nguyễn Đoàn Hà MyNữ01/06/20132A2TD190729@tueducschool.edu.vnLiên hệ
38TD200024Nguyễn Trần Hà MyNữ24/12/20132A2TD200024@tueducschool.edu.vnLiên hệ
39TD190738Nguyễn Duy Khôi NguyênNam12/02/20132A2TD190738@tueducschool.edu.vnLiên hệ
40TD190748Nguyễn Hà TrangNữ09/07/20132A2TD190748@tueducschool.edu.vnLiên hệ
41TD190697Lê Thanh TùngNam04/07/20132A2TD190697@tueducschool.edu.vnLiên hệ
42TD190314Lê Ngọc Thanh VânNữ04/09/20122A2TD190314@tueducschool.edu.vnLiên hệ
43TD190749Lê Phúc AnNam11/10/20132A3TD190749@tueducschool.edu.vnLiên hệ
44TD200388Hà Châu AnhNữ07/08/20132A3TD200388@tueducschool.edu.vnLiên hệ
45TD190515Nguyễn Lê Hùng AnhNam27/12/20132A3TD190515@tueducschool.edu.vnLiên hệ
46TD190386Lưu Gia BảoNam20/12/20132A3TD190386@tueducschool.edu.vnLiên hệ
47TD190439Phạm Minh ChâuNữ18/01/20132A3TD190439@tueducschool.edu.vnLiên hệ
48TD190579Trần Như HảiNam17/12/20132A3TD190579@tueducschool.edu.vnLiên hệ
49TD190484Trần Thị Thu HằngNữ16/08/20132A3TD190484@tueducschool.edu.vnLiên hệ
50TD200710Vũ Đức HuyNam30/03/20132A3TD200710@tueducschool.edu.vnLiên hệ
51TD190596Lại Đắc Minh KhangNam10/11/20132A3TD190596@tueducschool.edu.vnLiên hệ
52TD190652Trần Tuấn KhangNam17/09/20132A3TD190652@tueducschool.edu.vnLiên hệ
53TD190651Lương Tuệ KhanhNữ03/05/20132A3TD190651@tueducschool.edu.vnLiên hệ
54TD190329Han Bảo KhánhNam19/09/20122A3TD190329@tueducschool.edu.vnLiên hệ
55TD190446Lê Bùi Gia LinhNữ15/07/20132A3TD190446@tueducschool.edu.vnLiên hệ
56TD190851Phạm Gia LinhNữ21/12/20132A3TD190851@tueducschool.edu.vnLiên hệ
57TD190646Lê Huy LongNam10/07/20132A3TD190646@tueducschool.edu.vnLiên hệ
58TD190378Lê Đới Bảo NamNam08/01/20132A3TD190378@tueducschool.edu.vnLiên hệ
59TD190344Lưu Gia PhongNam29/06/20132A3TD190344@tueducschool.edu.vnLiên hệ
60TD190440Trần Việt PhướcNam30/12/20132A3TD190440@tueducschool.edu.vnLiên hệ
61TD190671Bùi Thúy QuỳnhNữ21/01/20132A3TD190671@tueducschool.edu.vnLiên hệ
62TD190364Lê Khánh ThưNữ11/03/20132A3TD190364@tueducschool.edu.vnLiên hệ
63TD190457Lê Nhã UyênNữ01/03/20132A3TD190457@tueducschool.edu.vnLiên hệ
64TD190398Nguyễn Hoàng Thái AnNam08/12/20132A4TD190398@tueducschool.edu.vnLiên hệ
65TD190396Nguyễn Tuệ AnhNữ14/06/20132A4TD190396@tueducschool.edu.vnLiên hệ
66TD190564Nguyễn Thái BảoNam14/07/20132A4TD190564@tueducschool.edu.vnLiên hệ
67TD190732Võ Hồ Minh ChâuNữ04/12/20132A4TD190732@tueducschool.edu.vnLiên hệ
68TD190332Phạm Minh ĐứcNam02/04/20132A4TD190332@tueducschool.edu.vnLiên hệ
69TD190580Nguyễn Mạnh DũngNam11/02/20132A4TD190580@tueducschool.edu.vnLiên hệ
70TD190546Vũ Hồ Thu HươngNữ29/06/20132A4TD190546@tueducschool.edu.vnLiên hệ
71TD190788Nguyễn Hoàng Minh KhangNam16/09/20132A4TD190788@tueducschool.edu.vnLiên hệ
72TD190504Trần Nguyễn Trúc LamNữ21/11/20132A4TD190504@tueducschool.edu.vnLiên hệ
73TD190395Nguyễn Quang LâmNam21/08/20132A4TD190395@tueducschool.edu.vnLiên hệ
74TD190509Phạm Bảo LâmNam10/06/20132A4TD190509@tueducschool.edu.vnLiên hệ
75TD200527Hoàng Phương LinhNữ31/08/20132A4TD200527@tueducschool.edu.vnLiên hệ
76TD190402Nguyễn Phúc LuânNam26/07/20132A4TD190402@tueducschool.edu.vnLiên hệ
77TD200485Phạm Lâm PhongNam06/08/20132A4TD200485@tueducschool.edu.vnLiên hệ
78TD190796Trần Minh QuangNam29/07/20132A4TD190796@tueducschool.edu.vnLiên hệ
79TD190486Nguyễn Ngọc Bảo AnNữ16/08/20132A5TD190486@tueducschool.edu.vnLiên hệ
80TD200170Nguyễn Hoàng HảiNam10/05/20132A5TD200170@tueducschool.edu.vnLiên hệ
81TD190317Phan Thanh HảiNam28/12/20132A5TD190317@tueducschool.edu.vnLiên hệ
82TD190389Thái Chu Bảo HoanNam11/05/20132A5TD190389@tueducschool.edu.vnLiên hệ
83TD190405Phạm Huy HoàngNam11/07/20132A5TD190405@tueducschool.edu.vnLiên hệ
84TD190514Phạm Gia HưngNam15/09/20132A5TD190514@tueducschool.edu.vnLiên hệ
85TD190418Nguyễn Việt KhangNam26/09/20132A5TD190418@tueducschool.edu.vnLiên hệ
86TD190384Mậu Minh KhánhNam27/09/20132A5TD190384@tueducschool.edu.vnLiên hệ
87TD200795Trịnh Nguyên KhôiNam14/01/20132A5TD200795@tueducschool.edu.vnLiên hệ
88TD190595Nguyễn Tuấn Kiệt BNam09/02/20112A5TD190595@tueducschool.edu.vnLiên hệ
89TD190956Nguyễn Ngọc LinhNữ17/12/20132A5TD190956@tueducschool.edu.vnLiên hệ
90TD190517Tạ Phương LinhNữ22/03/20132A5TD190517@tueducschool.edu.vnLiên hệ
91TD200172Tào Dương Ngọc LinhNữ25/01/20132A5TD200172@tueducschool.edu.vnLiên hệ
92TD190649Trần Phương NamNam16/12/20132A5TD190649@tueducschool.edu.vnLiên hệ
93TD190467Nguyễn Hoàng Khánh NgânNữ09/03/20132A5TD190467@tueducschool.edu.vnLiên hệ
94TD190551Nguyễn Kim NgọcNữ26/07/20132A5TD190551@tueducschool.edu.vnLiên hệ
95TD190338Nguyễn Khôi NguyênNam07/10/20132A5TD190338@tueducschool.edu.vnLiên hệ
96TD190376Nguyễn Viết Phú NguyênNam21/11/20132A5TD190376@tueducschool.edu.vnLiên hệ
97TD190461Vũ Tuệ NhiNữ04/11/20132A5TD190461@tueducschool.edu.vnLiên hệ
98TD190482Lưu Vũ TâmNam31/08/20132A5TD190482@tueducschool.edu.vnLiên hệ
99TD190619Lưu Thiên VũNam13/09/20132A5TD190619@tueducschool.edu.vnLiên hệ
100TD190368Nguyễn Hải Hà AnhNữ07/04/20132A6TD190368@tueducschool.edu.vnLiên hệ
101TD190606Nguyễn Đức Anh BNam03/03/20132A6TD190606@tueducschool.edu.vnLiên hệ
102TD190316Ngô Gia BảoNam05/07/20132A6TD190316@tueducschool.edu.vnLiên hệ
103TD190511Lê Minh ChâuNữ25/04/20132A6TD190511@tueducschool.edu.vnLiên hệ
104TD200439Ngô Tấn DũngNam09/01/20132A6TD200439@tueducschool.edu.vnLiên hệ
105TD190352Nguyễn Ánh DươngNữ23/02/20132A6TD190352@tueducschool.edu.vnLiên hệ
106TD190702Nguyễn Hoàng HảiNam12/11/20132A6TD190702@tueducschool.edu.vnLiên hệ
107TD190825Nguyễn Ngọc Bảo HânNữ01/02/20142A6TD190825@tueducschool.edu.vnLiên hệ
108TD190565Nguyễn Trọng KiênNam08/12/20132A6TD190565@tueducschool.edu.vnLiên hệ
109TD190397Hà Bảo LinhNữ11/07/20132A6TD190397@tueducschool.edu.vnLiên hệ
110TD190385Nguyễn Hoàng Phương LinhNữ10/01/20132A6TD190385@tueducschool.edu.vnLiên hệ
111TD190764Đinh Hoàng MinhNam02/12/20132A6TD190764@tueducschool.edu.vnLiên hệ
112TD190668Nguyễn Hoàng MinhNam01/11/20132A6TD190668@tueducschool.edu.vnLiên hệ
113TD190768Bùi Bảo NamNam27/09/20132A6TD190768@tueducschool.edu.vnLiên hệ
114TD190510Nghiêm Nhật NamNam13/03/20132A6TD190510@tueducschool.edu.vnLiên hệ
115TD190348Nguyễn Thành NamNam14/08/20132A6TD190348@tueducschool.edu.vnLiên hệ
116TD190828Nguyễn Hà NgânNữ29/01/20132A6TD190828@tueducschool.edu.vnLiên hệ
117TD190471Ngô Gia Minh NhậtNam16/10/20132A6TD190471@tueducschool.edu.vnLiên hệ
118TD190821Nguyễn Thái Ngọc NhiNữ24/03/20132A6TD190821@tueducschool.edu.vnLiên hệ
119TD190319Vũ Tường NhiNữ25/09/20132A6TD190319@tueducschool.edu.vnLiên hệ
120TD190773Hoàng Minh SángNam12/11/20132A6TD190773@tueducschool.edu.vnLiên hệ
121TD190741Nguyễn Sỹ TàiNam08/08/20132A6TD190741@tueducschool.edu.vnLiên hệ
122TD190576Mai Khánh ThiệnNam19/01/20132A6TD190576@tueducschool.edu.vnLiên hệ
123TD190430Nguyễn Bảo TrungNam03/04/20132A6TD190430@tueducschool.edu.vnLiên hệ
124TD190353Hà Phúc TườngNam22/06/20132A6TD190353@tueducschool.edu.vnLiên hệ
125TD200424Bùi Cát Tường AnNữ29/03/20132A7TD200424@tueducschool.edu.vnLiên hệ
126TD200539Lạc Gia AnNam31/07/20132A7TD200539@tueducschool.edu.vnLiên hệ
127TD200015Nguyễn Viết Hoàng ÂnNam10/10/20132A7TD200015@tueducschool.edu.vnLiên hệ
128TD190437Nguyễn Đăng Hoàng AnhNữ12/06/20132A7TD190437@tueducschool.edu.vnLiên hệ
129TD190659Nguyễn Nam AnhNam10/03/20132A7TD190659@tueducschool.edu.vnLiên hệ
130TD190458Nguyễn Hoàng BáchNam10/12/20132A7TD190458@tueducschool.edu.vnLiên hệ
131TD201107Vũ Đức Thái DuyNam2A7TD201107@tueducschool.edu.vnLiên hệ
132TD190699Nguyễn Ngọc Lan HươngNữ30/10/20122A7TD190699@tueducschool.edu.vnLiên hệ
133TD190443Nguyễn Tiến Bảo KhánhNam24/12/20132A7TD190443@tueducschool.edu.vnLiên hệ
134TD200542Đào Công KhoaNam23/10/20132A7TD200542@tueducschool.edu.vnLiên hệ
135TD190545Bùi Thị Minh KhuêNữ20/08/20132A7TD190545@tueducschool.edu.vnLiên hệ
136TD200496Đinh Thái LâmNam16/02/20132A7TD200496@tueducschool.edu.vnLiên hệ
137TD190843Nguyễn Cao Bảo LâmNam14/11/20132A7TD190843@tueducschool.edu.vnLiên hệ
138TD190543Đinh Phương LinhNữ27/12/20132A7TD190543@tueducschool.edu.vnLiên hệ
139TD190479Lê Tuệ LinhNữ29/11/20132A7TD190479@tueducschool.edu.vnLiên hệ
140TD190601Văn Trọng NghĩaNam16/12/20132A7TD190601@tueducschool.edu.vnLiên hệ
141TD190643Nguyễn Hữu PhongNam10/05/20132A7TD190643@tueducschool.edu.vnLiên hệ
142TD190698Nguyễn Duy An PhúNam24/03/20132A7TD190698@tueducschool.edu.vnLiên hệ
143TD200060Bùi Quang ThànhNam24/07/20132A7TD200060@tueducschool.edu.vnLiên hệ
144TD190320Nguyễn Mai ThuNữ18/09/20132A7TD190320@tueducschool.edu.vnLiên hệ
145TD200695Vũ Bảo TrâmNữ16/04/20132A7TD200695@tueducschool.edu.vnLiên hệ
146TD190723Nguyễn Thu TrangNữ07/01/20132A7TD190723@tueducschool.edu.vnLiên hệ
147TD190792Nguyễn Ngọc Bảo AnhNữ16/02/20132A8TD190792@tueducschool.edu.vnLiên hệ
148TD190462Nguyễn Ngọc BíchNữ28/12/20132A8TD190462@tueducschool.edu.vnLiên hệ
149TD190568Nguyễn Thị Minh ChâuNữ17/10/20132A8TD190568@tueducschool.edu.vnLiên hệ
150TD190692Lê Minh Châu ANữ17/09/20132A8TD190692@tueducschool.edu.vnLiên hệ
151TD190325Phạm Tiến CươngNam02/04/20132A8TD190325@tueducschool.edu.vnLiên hệ
152TD190345Hán Ngọc HảiNam01/10/20132A8TD190345@tueducschool.edu.vnLiên hệ
153TD190554Vũ Đức HưngNam10/04/20132A8TD190554@tueducschool.edu.vnLiên hệ
154TD190526Đinh Đăng KhoaNam10/12/20132A8TD190526@tueducschool.edu.vnLiên hệ
155TD190593Dương Trung KiênNam06/06/20132A8TD190593@tueducschool.edu.vnLiên hệ
156TD190861Vũ Như Tuấn LâmNam08/08/20132A8TD190861@tueducschool.edu.vnLiên hệ
157TD190340Nguyễn Thanh MaiNữ07/09/20132A8TD190340@tueducschool.edu.vnLiên hệ
158TD190426Bùi Thảo MinhNữ12/01/20132A8TD190426@tueducschool.edu.vnLiên hệ
159TD190351Đoàn Hải NamNam23/08/20132A8TD190351@tueducschool.edu.vnLiên hệ
160TD190465Phùng Thái NamNam28/03/20132A8TD190465@tueducschool.edu.vnLiên hệ
161TD190335Đặng Khôi NguyênNam07/12/20132A8TD190335@tueducschool.edu.vnLiên hệ
162TD190420Nguyễn Đức NguyênNam04/11/20132A8TD190420@tueducschool.edu.vnLiên hệ
163TD190349Bùi Lâm PhongNam19/09/20132A8TD190349@tueducschool.edu.vnLiên hệ
164TD190308Nguyễn Hải PhongNam17/08/20132A8TD190308@tueducschool.edu.vnLiên hệ
165TD190674Nguyễn Bảo TrâmNữ22/08/20132A8TD190674@tueducschool.edu.vnLiên hệ
166TD190488Vũ Thị Cẩm TúNữ23/03/20132A8TD190488@tueducschool.edu.vnLiên hệ
167TD190518Lê Nguyễn Sơn TùngNam17/03/20132A8TD190518@tueducschool.edu.vnLiên hệ
1TD190695Đỗ Thế AnhNam19/12/20123A1TD190695@tueducschool.edu.vnLiên hệ
2TD200304Nguyễn Minh AnhNữ18/12/20123A1TD200304@tueducschool.edu.vnLiên hệ
3TD201025Trần Minh ĐứcNam08/09/20123A1TD201025@tueducschool.edu.vnLiên hệ
4TD180047Đặng Quỳnh Bảo HânNữ09/08/20123A1TD180047@tueducschool.edu.vnLiên hệ
5TD200985Dương Minh HạnhNữ21/12/20123A1TD200985@tueducschool.edu.vnLiên hệ
6TD180065Phạm Hải HoàngNam24/06/20123A1TD180065@tueducschool.edu.vnLiên hệ
7TD200374Đặng Duy HùngNam02/04/20123A1TD200374@tueducschool.edu.vnLiên hệ
8TD190285Trần Trọng Gia HuyNam10/11/20123A1TD190285@tueducschool.edu.vnLiên hệ
9TD200797Đinh Xuân An KhánhNam22/09/20123A1TD200797@tueducschool.edu.vnLiên hệ
10TD200389Trịnh Khánh LinhNữ14/07/20123A1TD200389@tueducschool.edu.vnLiên hệ
11TD201018Ngô Phương MaiNữ03/08/20123A1TD201018@tueducschool.edu.vnLiên hệ
12TD200866Lê Nhật MinhNam11/12/20123A1TD200866@tueducschool.edu.vnLiên hệ
13TD190278Nguyễn Tiến Hoàng MinhNam04/06/20123A1TD190278@tueducschool.edu.vnLiên hệ
14TD190312Trần Khánh NguyênNam04/01/20123A1TD190312@tueducschool.edu.vnLiên hệ
15TD180003Hà Minh NhậtNam07/09/20123A1TD180003@tueducschool.edu.vnLiên hệ
16TD200692Đặng Khánh NinhNữ10/01/20123A1TD200692@tueducschool.edu.vnLiên hệ
17TD180077Đào Tín PhongNam30/12/20123A1TD180077@tueducschool.edu.vnLiên hệ
18TD201006Nguyễn Hải PhongNam25/01/20123A1TD201006@tueducschool.edu.vnLiên hệ
19TD201000Vũ Quang PhúNam08/04/20123A1TD201000@tueducschool.edu.vnLiên hệ
20TD180076Nguyễn Tri Đan ThứcNam29/01/20123A1TD180076@tueducschool.edu.vnLiên hệ
21TD200221Lê Đoan TrangNữ30/01/20123A1TD200221@tueducschool.edu.vnLiên hệ
22TD201096Nguyễn Hà Minh TuyềnNữ3A1TD201096@tueducschool.edu.vnLiên hệ
23TD190829Lê Đức BảoNam05/06/20123A2TD190829@tueducschool.edu.vnLiên hệ
24TD180127Đặng Bảo ChâuNam23/04/20123A2TD180127@tueducschool.edu.vnLiên hệ
25TD180160Đặng Ngọc Bảo ChâuNữ23/09/20123A2TD180160@tueducschool.edu.vnLiên hệ
26TD180088Nguyễn Huy Hải ĐăngNam08/06/20123A2TD180088@tueducschool.edu.vnLiên hệ
27TD180191Đoàn Minh ĐứcNam07/01/20123A2TD180191@tueducschool.edu.vnLiên hệ
28TD180081Lý Quang ĐứcNam06/02/20123A2TD180081@tueducschool.edu.vnLiên hệ
29TD180112Trương Hữu Trường GiangNam04/08/20123A2TD180112@tueducschool.edu.vnLiên hệ
30TD200346Lê Chí KhiêmNam15/10/20123A2TD200346@tueducschool.edu.vnLiên hệ
31TD200226Nguyễn Tuệ LâmNữ20/08/20123A2TD200226@tueducschool.edu.vnLiên hệ
32TD180232Nguyễn Xuân LongNam27/11/20123A2TD180232@tueducschool.edu.vnLiên hệ
33TD190453Nguyễn Đình Tuấn MinhNam27/10/20123A2TD190453@tueducschool.edu.vnLiên hệ
34TD190301Nguyễn Trịnh Nhật MinhNam31/07/20123A2TD190301@tueducschool.edu.vnLiên hệ
35TD190355Nguyễn Hải NamNam21/12/20123A2TD190355@tueducschool.edu.vnLiên hệ
36TD190669Phạm Bảo NgânNữ11/08/20123A2TD190669@tueducschool.edu.vnLiên hệ
37TD190363Lê Khôi NguyênNam08/03/20123A2TD190363@tueducschool.edu.vnLiên hệ
38TD200559Lê Khôi NguyênNam24/09/20123A2TD200559@tueducschool.edu.vnLiên hệ
39TD180233Võ Vĩ PhongNam22/11/20123A2TD180233@tueducschool.edu.vnLiên hệ
40TD180177Phạm Đức QuangNam22/05/20123A2TD180177@tueducschool.edu.vnLiên hệ
41TD190372Nguyễn Thục SanNữ08/01/20123A2TD190372@tueducschool.edu.vnLiên hệ
42TD180222Phạm Minh SángNam21/11/20123A2TD180222@tueducschool.edu.vnLiên hệ
43TD180111Nguyễn Như Thái SơnNam09/09/20123A2TD180111@tueducschool.edu.vnLiên hệ
44TD180190Trần Minh SơnNam01/02/20123A2TD180190@tueducschool.edu.vnLiên hệ
45TD190542Đinh Mẫn ThuNữ08/10/20123A2TD190542@tueducschool.edu.vnLiên hệ
46TD180113Phùng Gia AnNam15/04/20123A3TD180113@tueducschool.edu.vnLiên hệ
47TD180060Nguyễn Hà An BNữ23/01/20123A3TD180060@tueducschool.edu.vnLiên hệ
48TD180165Nguyễn Tài Gia BảoNam12/12/20123A3TD180165@tueducschool.edu.vnLiên hệ
49TD190847Lương Huyền Minh ChâuNữ18/10/20123A3TD190847@tueducschool.edu.vnLiên hệ
50TD190427Nguyễn Trí DũngNam28/12/20123A3TD190427@tueducschool.edu.vnLiên hệ
51TD180209Nguyễn Văn Bá HảiNam21/07/20123A3TD180209@tueducschool.edu.vnLiên hệ
52TD180092Nguyễn Mạnh Hải BNam17/10/20123A3TD180092@tueducschool.edu.vnLiên hệ
53TD190644Đinh Gia HiếuNam18/08/20123A3TD190644@tueducschool.edu.vnLiên hệ
54TD180042Nguyễn Việt HoàngNam12/04/20123A3TD180042@tueducschool.edu.vnLiên hệ
55TD190594Trần Quế KhangNam18/01/20123A3TD190594@tueducschool.edu.vnLiên hệ
56TD190558Nguyễn Nhật MinhNam11/07/20123A3TD190558@tueducschool.edu.vnLiên hệ
57TD180255Phùng Minh NgọcNữ29/02/20123A3TD180255@tueducschool.edu.vnLiên hệ
58TD180117Phạm Lê NhânNam26/05/20123A3TD180117@tueducschool.edu.vnLiên hệ
59TD180008Nguyễn Ngọc Phương NhiNữ22/10/20123A3TD180008@tueducschool.edu.vnLiên hệ
60TD190808Nguyễn Hữu Thanh PhongNam07/08/20123A3TD190808@tueducschool.edu.vnLiên hệ
61TD180004Mai Thanh ThùyNữ25/03/20123A3TD180004@tueducschool.edu.vnLiên hệ
62TD180109Lê Hoàng Thanh TrúcNữ07/02/20123A3TD180109@tueducschool.edu.vnLiên hệ
63TD190450Khuất Minh TúNam11/11/20123A3TD190450@tueducschool.edu.vnLiên hệ
64TD190823Tạ Trường AnNam12/10/20123A4TD190823@tueducschool.edu.vnLiên hệ
65TD190294Đào Ngọc Trâm AnhNữ11/10/20123A4TD190294@tueducschool.edu.vnLiên hệ
66TD180256Trần Gia Bảo BNam17/12/20123A4TD180256@tueducschool.edu.vnLiên hệ
67TD190573Tạ Minh ChâuNữ25/08/20123A4TD190573@tueducschool.edu.vnLiên hệ
68TD190527Nguyễn Ngọc Tâm ĐanNữ25/11/20123A4TD190527@tueducschool.edu.vnLiên hệ
69TD180001Nguyễn Huy Hải DươngNam23/03/20123A4TD180001@tueducschool.edu.vnLiên hệ
70TD190774Nguyễn Ngọc HàNữ16/06/20123A4TD190774@tueducschool.edu.vnLiên hệ
71TD190561Đỗ Việt HưngNam09/12/20123A4TD190561@tueducschool.edu.vnLiên hệ
72TD200158Nguyễn Minh KhiêmNam26/05/20123A4TD200158@tueducschool.edu.vnLiên hệ
73TD190498Lê Trung KiênNam11/10/20123A4TD190498@tueducschool.edu.vnLiên hệ
74TD200385Nguyễn Thanh LâmNam11/08/20123A4TD200385@tueducschool.edu.vnLiên hệ
75TD190667Vũ Viết LâmNam11/09/20123A4TD190667@tueducschool.edu.vnLiên hệ
76TD190414Nguyễn Ngọc Khánh LinhNữ29/03/20123A4TD190414@tueducschool.edu.vnLiên hệ
77TD190708Nguyễn Thị Mỹ LinhNữ20/08/20123A4TD190708@tueducschool.edu.vnLiên hệ
78TD190673Nguyễn Thùy Linh ANữ09/12/20123A4TD190673@tueducschool.edu.vnLiên hệ
79TD190812Nguyễn Hoàng LongNam02/09/20123A4TD190812@tueducschool.edu.vnLiên hệ
80TD190399Lâm Nhật MinhNam15/11/20123A4TD190399@tueducschool.edu.vnLiên hệ
81TD190776Huỳnh Bảo NgọcNữ24/01/20123A4TD190776@tueducschool.edu.vnLiên hệ
82TD190610Phạm Bảo NgọcNữ20/06/20123A4TD190610@tueducschool.edu.vnLiên hệ
83TD190495Nông Đức NguyênNam07/05/20123A4TD190495@tueducschool.edu.vnLiên hệ
84TD190388Trần Hải PhongNam14/04/20123A4TD190388@tueducschool.edu.vnLiên hệ
85TD190586Ngô Mai PhươngNữ16/08/20123A4TD190586@tueducschool.edu.vnLiên hệ
86TD190737Nguyễn Trọng QuânNam09/02/20123A4TD190737@tueducschool.edu.vnLiên hệ
87TD190616Nguyễn Quang VũNam02/11/20123A4TD190616@tueducschool.edu.vnLiên hệ
88TD190507Nguyễn Khánh AnNữ08/10/20123A5TD190507@tueducschool.edu.vnLiên hệ
89TD200594Nguyễn Phương AnhNữ09/07/20123A5TD200594@tueducschool.edu.vnLiên hệ
90TD200041Nguyễn Minh CườngNam14/10/20123A5TD200041@tueducschool.edu.vnLiên hệ
91TD190621Lê DươngNam25/03/20123A5TD190621@tueducschool.edu.vnLiên hệ
92TD190612Nguyễn Trường GiangNam12/04/20123A5TD190612@tueducschool.edu.vnLiên hệ
93TD190759Đặng Long HảiNam19/11/20123A5TD190759@tueducschool.edu.vnLiên hệ
94TD200306Nguyễn Huy HoàngNam13/10/20123A5TD200306@tueducschool.edu.vnLiên hệ
95TD200922Nguyễn Trọng KhangNam09/05/20123A5TD200922@tueducschool.edu.vnLiên hệ
96TD190845Đỗ Quang Đăng KhôiNam23/12/20123A5TD190845@tueducschool.edu.vnLiên hệ
97TD200681Nguyễn Anh KhôiNam01/10/20123A5TD200681@tueducschool.edu.vnLiên hệ
98TD190474Bùi Trần Tú LinhNữ11/04/20123A5TD190474@tueducschool.edu.vnLiên hệ
99TD190534Nguyễn Phương Linh ANữ07/05/20123A5TD190534@tueducschool.edu.vnLiên hệ
100TD200676Nguyễn Nhật MinhNam12/03/20123A5TD200676@tueducschool.edu.vnLiên hệ
101TD200137Nguyễn Khánh NamNam16/01/20123A5TD200137@tueducschool.edu.vnLiên hệ
102TD200465Quản Đình NamNam07/12/20123A5TD200465@tueducschool.edu.vnLiên hệ
103TD190641Nguyễn Hà Ngân ANữ11/02/20123A5TD190641@tueducschool.edu.vnLiên hệ
104TD190408Đỗ Đan NguyênNam22/08/20123A5TD190408@tueducschool.edu.vnLiên hệ
105TD190866Nguyễn Ngọc Bảo NhiNữ26/11/20123A5TD190866@tueducschool.edu.vnLiên hệ
106TD200255Phạm Bá PhúcNam07/10/20123A5TD200255@tueducschool.edu.vnLiên hệ
107TD190370Trần Hà PhươngNữ22/05/20123A5TD190370@tueducschool.edu.vnLiên hệ
108TD201082Vũ Hà PhươngNữ3A5TD201082@tueducschool.edu.vnLiên hệ
109TD190640Nguyễn Hà Phương ANữ11/02/20123A5TD190640@tueducschool.edu.vnLiên hệ
110TD200085Nguyễn Trọng Minh QuânNam13/02/20123A5TD200085@tueducschool.edu.vnLiên hệ
111TD190770Trần Anh ThưNữ13/01/20123A5TD190770@tueducschool.edu.vnLiên hệ
112TD200117Hoàng Nhã UyênNữ06/10/20123A5TD200117@tueducschool.edu.vnLiên hệ
113TD190657Nguyễn Bảo AnNam20/10/20123A6TD190657@tueducschool.edu.vnLiên hệ
114TD190797Nguyễn Chúc AnNữ12/12/20123A6TD190797@tueducschool.edu.vnLiên hệ
115TD190745Lê Hoàng Tuấn DũngNam18/08/20123A6TD190745@tueducschool.edu.vnLiên hệ
116TD200217Nguyễn Huy HiếuNam26/06/20123A6TD200217@tueducschool.edu.vnLiên hệ
117TD190311Bùi Lê Trí HuyNam17/12/20123A6TD190311@tueducschool.edu.vnLiên hệ
118TD190539Đỗ Minh KhangNam26/09/20123A6TD190539@tueducschool.edu.vnLiên hệ
119TD190441Phạm Đăng KhoaNam04/12/20123A6TD190441@tueducschool.edu.vnLiên hệ
120TD190704Vũ Chí KiênNam20/10/20123A6TD190704@tueducschool.edu.vnLiên hệ
121TD190470Nguyễn Phúc LâmNam16/12/20123A6TD190470@tueducschool.edu.vnLiên hệ
122TD190393Lê Nhã LinhNữ03/03/20123A6TD190393@tueducschool.edu.vnLiên hệ
123TD190633Nguyễn Gia Linh ANữ14/11/20123A6TD190633@tueducschool.edu.vnLiên hệ
124TD190777Nguyễn Khánh Linh ANữ22/06/20123A6TD190777@tueducschool.edu.vnLiên hệ
125TD190547Đào Hưng LongNam17/11/20123A6TD190547@tueducschool.edu.vnLiên hệ
126TD200252Dương Trí MinhNam09/05/20123A6TD200252@tueducschool.edu.vnLiên hệ
127TD200343Nhữ Hoàng MinhNam07/12/20123A6TD200343@tueducschool.edu.vnLiên hệ
128TD190472Tống An MyNữ13/12/20123A6TD190472@tueducschool.edu.vnLiên hệ
129TD200176Hoàng Yến NhiNữ07/07/20123A6TD200176@tueducschool.edu.vnLiên hệ
130TD190549Đinh Nam PhongNam10/11/20123A6TD190549@tueducschool.edu.vnLiên hệ
131TD200163Nguyễn Thanh PhongNam12/07/20123A6TD200163@tueducschool.edu.vnLiên hệ
132TD190663Vũ Nam Phong ANam28/05/20113A6TD190663@tueducschool.edu.vnLiên hệ
133TD190524Nguyễn Minh QuânNam17/09/20123A6TD190524@tueducschool.edu.vnLiên hệ
134TD200551Phạm Minh QuânNam24/07/20123A6TD200551@tueducschool.edu.vnLiên hệ
135TD200402Phương Hà Anh ThưNữ21/10/20123A6TD200402@tueducschool.edu.vnLiên hệ
136TD200458Lê Hoàng Bảo TrânNữ02/03/20123A6TD200458@tueducschool.edu.vnLiên hệ
137TD190700Trần Minh TuấnNam08/11/20123A6TD190700@tueducschool.edu.vnLiên hệ
138TD200665Phan Thái VinhNam19/11/20123A6TD200665@tueducschool.edu.vnLiên hệ
1TD200477Lê Xuân AnNam08/02/20114A1TD200477@tueducschool.edu.vnLiên hệ
2TD190279Phạm Duy AnhNam29/09/20114A1TD190279@tueducschool.edu.vnLiên hệ
3TD180213Phạm Lê Giang AnhNữ11/11/20114A1TD180213@tueducschool.edu.vnLiên hệ
4TD200506Nguyễn Hà Yên ChiNữ09/10/20114A1TD200506@tueducschool.edu.vnLiên hệ
5TD180187Phạm Vũ Lan ChiNữ14/01/20114A1TD180187@tueducschool.edu.vnLiên hệ
6TD190780Nguyễn Ngọc Hải ĐăngNam25/08/20114A1TD190780@tueducschool.edu.vnLiên hệ
7TD200868Nguyễn Lương Thành ĐạtNam11/08/20114A1TD200868@tueducschool.edu.vnLiên hệ
8TD180074Vũ Lê Thùy DươngNữ25/12/20114A1TD180074@tueducschool.edu.vnLiên hệ
9TD200016Trần Khánh GiangNữ14/08/20104A1TD200016@tueducschool.edu.vnLiên hệ
10TD180208Trang Giai HoaNữ26/10/20114A1TD180208@tueducschool.edu.vnLiên hệ
11TD200783Nguyễn Gia HưngNam13/06/20114A1TD200783@tueducschool.edu.vnLiên hệ
12TD190273Nguyễn Đức HuyNam19/08/20114A1TD190273@tueducschool.edu.vnLiên hệ
13TD190292Đỗ Lê KhoaNam03/06/20114A1TD190292@tueducschool.edu.vnLiên hệ
14TD180266Nguyễn Đăng KhôiNam07/12/20114A1TD180266@tueducschool.edu.vnLiên hệ
15TD180116Phạm Tuấn KiệtNam27/05/20114A1TD180116@tueducschool.edu.vnLiên hệ
16TD200078Đoàn Nguyễn Khánh MinhNam27/08/20114A1TD200078@tueducschool.edu.vnLiên hệ
17TD200855Nguyễn Lê Bảo NgọcNữ17/08/20114A1TD200855@tueducschool.edu.vnLiên hệ
18TD190289Lê Uyên NhiNữ17/11/20114A1TD190289@tueducschool.edu.vnLiên hệ
19TD180120Vũ Đào Tuấn PhongNam07/09/20114A1TD180120@tueducschool.edu.vnLiên hệ
20TD180258Vũ Minh QuânNam25/09/20114A1TD180258@tueducschool.edu.vnLiên hệ
21TD190820Vũ Văn QuangNam10/12/20114A1TD190820@tueducschool.edu.vnLiên hệ
22TD200744Lê Anh ThưNữ19/10/20114A1TD200744@tueducschool.edu.vnLiên hệ
23TD180063Nguyễn Đặng Bảo TrangNữ09/06/20114A1TD180063@tueducschool.edu.vnLiên hệ
24TD180184Nguyễn Đức Huy TùngNam23/04/20114A1TD180184@tueducschool.edu.vnLiên hệ
25TD200987Nguyễn Thục UyênNữ01/03/20114A1TD200987@tueducschool.edu.vnLiên hệ
26TD180025Nguyễn Ngọc Khánh AnNữ23/06/20114A2TD180025@tueducschool.edu.vnLiên hệ
27TD190379Bùi Lệ Mỹ AnhNữ02/11/20114A2TD190379@tueducschool.edu.vnLiên hệ
28TD190727Đặng Minh AnhNữ05/12/20114A2TD190727@tueducschool.edu.vnLiên hệ
29TD180188Lê Ngọc Hồng AnhNữ28/07/20114A2TD180188@tueducschool.edu.vnLiên hệ
30TD190637Phạm Phúc AnhNữ01/04/20114A2TD190637@tueducschool.edu.vnLiên hệ
31TD200592Thịnh Thái AnhNam11/05/20114A2TD200592@tueducschool.edu.vnLiên hệ
32TD200107Đỗ Hoàng Khánh ChiNữ14/04/20114A2TD200107@tueducschool.edu.vnLiên hệ
33TD200282Trần Nguyễn Quỳnh ChiNữ23/02/20114A2TD200282@tueducschool.edu.vnLiên hệ
34TD190334Nguyễn Ngọc DiệpNữ31/07/20114A2TD190334@tueducschool.edu.vnLiên hệ
35TD190722Nguyễn Ngọc Diệp CNữ10/01/20114A2TD190722@tueducschool.edu.vnLiên hệ
36TD200219Nguyễn Viết ĐứcNam07/10/20114A2TD200219@tueducschool.edu.vnLiên hệ
37TD190582Nguyễn Chí DũngNam29/01/20114A2TD190582@tueducschool.edu.vnLiên hệ
38TD180071Đào Hà AnhNữ09/06/20114A2TD180071@tueducschool.edu.vnLiên hệ
39TD180185Vũ Hoàng HảiNam08/07/20114A2TD180185@tueducschool.edu.vnLiên hệ
40TD190846Vũ Ngọc HuyềnNữ03/07/20114A2TD190846@tueducschool.edu.vnLiên hệ
41TD200504Phạm Khánh LinhNữ03/03/20114A2TD200504@tueducschool.edu.vnLiên hệ
42TD190274Vũ Khánh LinhNữ06/10/20114A2TD190274@tueducschool.edu.vnLiên hệ
43TD200036Đặng Nhật MinhNam25/01/20114A2TD200036@tueducschool.edu.vnLiên hệ
44TD200233Đỗ Nhật MinhNam10/01/20114A2TD200233@tueducschool.edu.vnLiên hệ
45TD200529Trịnh Bình MinhNam27/11/20114A2TD200529@tueducschool.edu.vnLiên hệ
46TD200115Nguyễn Đức SơnNam30/05/20114A2TD200115@tueducschool.edu.vnLiên hệ
47TD200344Vương Ngọc ThạchNam16/02/20114A2TD200344@tueducschool.edu.vnLiên hệ
48TD180236Lưu Trí TùngNam16/03/20114A2TD180236@tueducschool.edu.vnLiên hệ
49TD180125Nguyễn Ngọc Mai VyNữ22/12/20114A2TD180125@tueducschool.edu.vnLiên hệ
50TD190762Đinh Tuệ AnhNữ28/10/20094A3TD190762@tueducschool.edu.vnLiên hệ
51TD190416Phan Việt BáchNam16/05/20114A3TD190416@tueducschool.edu.vnLiên hệ
52TD190688Trần Duy BáchNam10/02/20114A3TD190688@tueducschool.edu.vnLiên hệ
53TD190665Nguyễn Khánh BìnhNam21/06/20114A3TD190665@tueducschool.edu.vnLiên hệ
54TD190726Vũ Bảo ChâuNữ25/07/20114A3TD190726@tueducschool.edu.vnLiên hệ
55TD190433Lê Vũ An ChiNữ06/12/20114A3TD190433@tueducschool.edu.vnLiên hệ
56TD190957Nguyễn Ngọc DiệpNữ25/11/20114A3TD190957@tueducschool.edu.vnLiên hệ
57TD190342Nguyễn Ngọc Diệp BNữ10/07/20114A3TD190342@tueducschool.edu.vnLiên hệ
58TD190693Hoàng Ngọc HàNữ18/04/20114A3TD190693@tueducschool.edu.vnLiên hệ
59TD190835Lê Nguyễn Mạnh HảiNam20/05/20114A3TD190835@tueducschool.edu.vnLiên hệ
60TD190406Dương Minh Đức HuyNam17/08/20114A3TD190406@tueducschool.edu.vnLiên hệ
61TD190330Trần Nam KhánhNam19/10/20114A3TD190330@tueducschool.edu.vnLiên hệ
62TD190424Nguyễn Tuấn KiệtNam02/09/20114A3TD190424@tueducschool.edu.vnLiên hệ
63TD190666Nguyễn Tuấn Kiệt ANam08/06/20114A3TD190666@tueducschool.edu.vnLiên hệ
64TD190390Đinh Thanh LiêmNam12/11/20094A3TD190390@tueducschool.edu.vnLiên hệ
65TD190855Đỗ Đan LinhNữ27/04/20114A3TD190855@tueducschool.edu.vnLiên hệ
66TD200059Lê NguyễnNam13/02/20114A3TD200059@tueducschool.edu.vnLiên hệ
67TD180265Nguyễn Hà PhươngNữ21/08/20114A3TD180265@tueducschool.edu.vnLiên hệ
68TD201076Trần Đăng QuangNam17/10/20114A3TD201076@tueducschool.edu.vnLiên hệ
69TD200574Nguyễn Anh VinhNam10/01/20114A3TD200574@tueducschool.edu.vnLiên hệ
70TD200154Đoàn Hà VyNữ21/12/20114A3TD200154@tueducschool.edu.vnLiên hệ
71TD200685Trần Quốc Khánh AnNam02/11/20114A4TD200685@tueducschool.edu.vnLiên hệ
72TD190660Nguyễn Việt AnhNam12/11/20114A4TD190660@tueducschool.edu.vnLiên hệ
73TD200072Nguyễn Viết Hải AnhNam15/11/20114A4TD200072@tueducschool.edu.vnLiên hệ
74TD200502Nguyễn Hoàng BáchNam09/07/20114A4TD200502@tueducschool.edu.vnLiên hệ
75TD200523Nguyễn Ngọc DiệpNữ28/07/20114A4TD200523@tueducschool.edu.vnLiên hệ
76TD200796Trịnh Anh ĐứcNam19/01/20114A4TD200796@tueducschool.edu.vnLiên hệ
77TD200379Vũ Ngân HàNữ13/08/20114A4TD200379@tueducschool.edu.vnLiên hệ
78TD190318Phan HuyNam11/03/20114A4TD190318@tueducschool.edu.vnLiên hệ
79TD190570Bùi Gia KhánhNam09/10/20114A4TD190570@tueducschool.edu.vnLiên hệ
80TD200301Đinh Gia KhánhNam20/07/20114A4TD200301@tueducschool.edu.vnLiên hệ
81TD190306Phạm Vũ Gia KhánhNam22/02/20114A4TD190306@tueducschool.edu.vnLiên hệ
82TD190743Trần KhôiNam11/07/20114A4TD190743@tueducschool.edu.vnLiên hệ
83TD201036Lê Toàn MinhNam4A4TD201036@tueducschool.edu.vnLiên hệ
84TD190868Phan Nguyễn Nhật Minh ANam20/11/20114A4TD190868@tueducschool.edu.vnLiên hệ
85TD190684Nguyễn Ngọc Trà MyNữ26/12/20114A4TD190684@tueducschool.edu.vnLiên hệ
86TD200386Nguyễn Lê Hoàng NamNam10/07/20104A4TD200386@tueducschool.edu.vnLiên hệ
87TD190469Trần Bảo NamNam06/07/20114A4TD190469@tueducschool.edu.vnLiên hệ
88TD190464Nguyễn Thị Bảo NgọcNữ23/05/20114A4TD190464@tueducschool.edu.vnLiên hệ
89TD200869Hoàng Việt Minh NhưNữ06/10/20114A4TD200869@tueducschool.edu.vnLiên hệ
90TD190756Nguyễn Ngọc Bảo SanNữ07/01/20114A4TD190756@tueducschool.edu.vnLiên hệ
91TD190647Trần Huyền TrangNữ15/06/20114A4TD190647@tueducschool.edu.vnLiên hệ
92TD190544Bùi Minh TriếtNam06/12/20114A4TD190544@tueducschool.edu.vnLiên hệ
93TD190860Trần Ngọc VũNam27/06/20114A4TD190860@tueducschool.edu.vnLiên hệ
94TD200687Vũ Uyển VyNữ12/07/20114A4TD200687@tueducschool.edu.vnLiên hệ
1TD180090Đồng Quang AnhNam29/01/20105A1TD180090@tueducschool.edu.vnLiên hệ
2TD180207Lê Bảo ChâuNam25/02/20105A1TD180207@tueducschool.edu.vnLiên hệ
3TD190487Đoàn Tiến DũngNam18/02/20105A1TD190487@tueducschool.edu.vnLiên hệ
4TD190783Ngô Quang DũngNam05/12/20105A1TD190783@tueducschool.edu.vnLiên hệ
5TD180026Trịnh Lê HoàngNam22/01/20105A1TD180026@tueducschool.edu.vnLiên hệ
6TD190830Nguyễn Hồ Gia HưngNam14/06/20105A1TD190830@tueducschool.edu.vnLiên hệ
7TD190833Bùi Quang Huy ANam08/06/20105A1TD190833@tueducschool.edu.vnLiên hệ
8TD190455Nguyễn Đức Huy ANam18/12/20105A1TD190455@tueducschool.edu.vnLiên hệ
9TD180030Nguyễn Nam Khánh BNam12/08/20105A1TD180030@tueducschool.edu.vnLiên hệ
10TD180083Nguyễn Đức KiênNam13/09/20105A1TD180083@tueducschool.edu.vnLiên hệ
11TD190452Nguyễn Công LâmNam13/11/20105A1TD190452@tueducschool.edu.vnLiên hệ
12TD190793Lê Chúc LinhNữ22/12/20105A1TD190793@tueducschool.edu.vnLiên hệ
13TD180095Lê Gia LinhNữ29/09/20105A1TD180095@tueducschool.edu.vnLiên hệ
14TD180257Nguyễn Đỗ Hạnh LinhNữ27/04/20105A1TD180257@tueducschool.edu.vnLiên hệ
15TD180216Trần Nguyễn Tố LinhNữ08/07/20105A1TD180216@tueducschool.edu.vnLiên hệ
16TD190604Chu Ngô Sơn LộcNam07/06/20105A1TD190604@tueducschool.edu.vnLiên hệ
17TD190670Bùi Lê MinhNam14/03/20105A1TD190670@tueducschool.edu.vnLiên hệ
18TD190493Nguyễn Trần Quỳnh NhưNữ11/12/20105A1TD190493@tueducschool.edu.vnLiên hệ
19TD190782Nguyễn Bảo PhươngNữ12/06/20105A1TD190782@tueducschool.edu.vnLiên hệ
20TD180068Phạm Quỳnh TrangNữ10/01/20105A1TD180068@tueducschool.edu.vnLiên hệ
21TD180126Dương Vũ Sơn TùngNam13/12/20105A1TD180126@tueducschool.edu.vnLiên hệ
22TD190451Vũ Ngọc UyểnNữ13/07/20105A1TD190451@tueducschool.edu.vnLiên hệ
23TD190696Đặng Trần Thanh VânNữ11/11/20105A1TD190696@tueducschool.edu.vnLiên hệ
24TD180199Nguyễn Đức Hải AnhNữ10/11/20105A2TD180199@tueducschool.edu.vnLiên hệ
25TD180017Phùng Ngọc AnhNữ17/02/20105A2TD180017@tueducschool.edu.vnLiên hệ
26TD190609Phạm Loan ChâuNữ05/05/20105A2TD190609@tueducschool.edu.vnLiên hệ
27TD200136Bùi Quang ĐạiNam02/05/20105A2TD200136@tueducschool.edu.vnLiên hệ
28TD200349Nguyễn Thùy DươngNữ02/08/20105A2TD200349@tueducschool.edu.vnLiên hệ
29TD180215Đỗ Hương GiangNữ22/04/20105A2TD180215@tueducschool.edu.vnLiên hệ
30TD180221Dương Hoàng Nam GiangNam25/11/20105A2TD180221@tueducschool.edu.vnLiên hệ
31TD200253Nguyễn Ngọc Gia HânNữ24/06/20105A2TD200253@tueducschool.edu.vnLiên hệ
32TD180206Đỗ Gia HuyNam18/11/20105A2TD180206@tueducschool.edu.vnLiên hệ
33TD190753Nguyễn Vũ KhangNam18/09/20105A2TD190753@tueducschool.edu.vnLiên hệ
34TD201040Nguyễn Đức KhôiNam5A2TD201040@tueducschool.edu.vnLiên hệ
35TD190528Nguyễn Tuấn KhôiNam30/09/20105A2TD190528@tueducschool.edu.vnLiên hệ
36TD190541Lê Khánh LinhNữ21/10/20105A2TD190541@tueducschool.edu.vnLiên hệ
37TD190607Nguyễn Doãn Duy LinhNam17/05/20105A2TD190607@tueducschool.edu.vnLiên hệ
38TD180037Trần Bảo LongNam04/09/20105A2TD180037@tueducschool.edu.vnLiên hệ
39TD190827Nguyễn Nhật Minh ANam04/11/20105A2TD190827@tueducschool.edu.vnLiên hệ
40TD200471Phạm Đỗ Bảo NgọcNữ27/08/20095A2TD200471@tueducschool.edu.vnLiên hệ
41TD190859Phạm Tú NguyênNữ25/02/20105A2TD190859@tueducschool.edu.vnLiên hệ
42TD201090Nguyễn Minh PhươngNữ5A2TD201090@tueducschool.edu.vnLiên hệ
43TD190540Đinh Thái SơnNam18/08/20105A2TD190540@tueducschool.edu.vnLiên hệ
44TD180055Bùi Đức ThiệnNam27/10/20105A2TD180055@tueducschool.edu.vnLiên hệ
45TD190295Nguyễn Minh Triết BNam13/11/20105A2TD190295@tueducschool.edu.vnLiên hệ
46TD190548Đinh Huyền ViNữ19/09/20105A2TD190548@tueducschool.edu.vnLiên hệ
47TD190842Nguyễn Ngọc Tường ViNữ19/08/20105A2TD190842@tueducschool.edu.vnLiên hệ
48TD190784Hồ Chúc AnhNữ29/12/20105A3TD190784@tueducschool.edu.vnLiên hệ
49TD200541Đào Hồng ÁnhNữ28/12/20105A3TD200541@tueducschool.edu.vnLiên hệ
50TD190639Chu Chí BáchNam01/06/20105A3TD190639@tueducschool.edu.vnLiên hệ
51TD200441Lê Gia BáchNam31/07/20105A3TD200441@tueducschool.edu.vnLiên hệ
52TD200426Nguyễn Gia BảoNam23/08/20105A3TD200426@tueducschool.edu.vnLiên hệ
53TD190844Đỗ Quang Thành ĐạtNam20/10/20105A3TD190844@tueducschool.edu.vnLiên hệ
54TD190754Lê Tiến ĐạtNam15/09/20105A3TD190754@tueducschool.edu.vnLiên hệ
55TD200602Ngô Đăng ĐứcNam24/09/20105A3TD200602@tueducschool.edu.vnLiên hệ
56TD180238Hoàng Ngọc Hương GiangNữ29/11/20105A3TD180238@tueducschool.edu.vnLiên hệ
57TD180195Nguyễn Minh Hải ANam31/01/20105A3TD180195@tueducschool.edu.vnLiên hệ
58TD190473Bùi Trần Phương HảoNữ12/03/20105A3TD190473@tueducschool.edu.vnLiên hệ
59TD190591Nguyễn HùngNam24/01/20105A3TD190591@tueducschool.edu.vnLiên hệ
60TD180239Nguyễn Phạm Duy HưngNam21/10/20105A3TD180239@tueducschool.edu.vnLiên hệ
61TD190750Nguyễn Gia Huy BNam01/06/20105A3TD190750@tueducschool.edu.vnLiên hệ
62TD200948Chu Minh KhánhNam19/08/20105A3TD200948@tueducschool.edu.vnLiên hệ
63TD200415Nguyễn Tiến MinhNam30/12/20105A3TD200415@tueducschool.edu.vnLiên hệ
64TD201083Vũ Anh MinhNữ5A3TD201083@tueducschool.edu.vnLiên hệ
65TD190571Nguyễn Ngọc Minh ANam22/06/20105A3TD190571@tueducschool.edu.vnLiên hệ
66TD190622Lê Trung NghĩaNam13/01/20105A3TD190622@tueducschool.edu.vnLiên hệ
67TD190599Nguyễn Thiện NhânNam10/06/20105A3TD190599@tueducschool.edu.vnLiên hệ
68TD190559Hoàng Tâm NhiênNữ24/11/20105A3TD190559@tueducschool.edu.vnLiên hệ
69TD201049Vũ Nam PhongNam29/11/20105A3TD201049@tueducschool.edu.vnLiên hệ
70TD200430Đỗ Tường QuânNam19/06/20105A3TD200430@tueducschool.edu.vnLiên hệ
71TD180156Lê Văn Thái SơnNam12/12/20105A3TD180156@tueducschool.edu.vnLiên hệ
72TD190407Đỗ Hoàng Anh TuấnNam27/12/20105A3TD190407@tueducschool.edu.vnLiên hệ
73TD190853Đào Nhật VyNữ23/07/20105A3TD190853@tueducschool.edu.vnLiên hệ
1TD200561Lê Thị Hải AnhNữ06/11/20096A1TD200561@tueducschool.edu.vnLiên hệ
2TD200303Nguyễn Thái AnhNam26/09/20096A1TD200303@tueducschool.edu.vnLiên hệ
3TD200074Nguyễn Trần Hà AnhNữ28/08/20096A1TD200074@tueducschool.edu.vnLiên hệ
4TD190375Trần Hải AnhNữ27/03/20096A1TD190375@tueducschool.edu.vnLiên hệ
5TD190356Hoàng Gia BáchNam15/08/20096A1TD190356@tueducschool.edu.vnLiên hệ
6TD180028Bùi Thùy ChiNữ02/02/20096A1TD180028@tueducschool.edu.vnLiên hệ
7TD200680Phạm Lê Minh ĐứcNam18/05/20096A1TD200680@tueducschool.edu.vnLiên hệ
8TD200113Đỗ Duy Anh KhoaNam06/11/20096A1TD200113@tueducschool.edu.vnLiên hệ
9TD200008Nguyễn Phương LinhNữ07/03/20096A1TD200008@tueducschool.edu.vnLiên hệ
10TD200693Phạm Nhật MinhNam19/12/20096A1TD200693@tueducschool.edu.vnLiên hệ
11TD190865Nguyễn Anh Minh ANam13/08/20096A1TD190865@tueducschool.edu.vnLiên hệ
12TD190817Phí Thiên MỹNữ09/09/20096A1TD190817@tueducschool.edu.vnLiên hệ
13TD200320Nguyễn Thị Minh NgọcNữ06/11/20096A1TD200320@tueducschool.edu.vnLiên hệ
14TD200565Lê Thanh Thảo NguyênNữ01/07/20096A1TD200565@tueducschool.edu.vnLiên hệ
15TD200089Ngô Khải NguyênNam29/07/20096A1TD200089@tueducschool.edu.vnLiên hệ
16TD200087Nguyễn Uyên NhiNữ02/10/20096A1TD200087@tueducschool.edu.vnLiên hệ
17TD200175Nguyễn Tuấn PhongNam17/05/20096A1TD200175@tueducschool.edu.vnLiên hệ
18TD200326Trương Thảo PhươngNữ10/04/20096A1TD200326@tueducschool.edu.vnLiên hệ
19TD190436Vũ Hà PhươngNữ20/09/20096A1TD190436@tueducschool.edu.vnLiên hệ
20TD200768Nguyễn Nhật QuangNam03/02/20096A1TD200768@tueducschool.edu.vnLiên hệ
21TD200371Phạm Tấn SinhNam27/06/20096A1TD200371@tueducschool.edu.vnLiên hệ
22TD180018Nguyễn Phúc TườngNam30/10/20096A1TD180018@tueducschool.edu.vnLiên hệ
23TD200081Lê Hoàng AnhNam20/04/20096A2TD200081@tueducschool.edu.vnLiên hệ
24TD200622Hoàng Đoàn Ngọc ÁnhNữ17/01/20096A2TD200622@tueducschool.edu.vnLiên hệ
25TD200366Nguyễn Khánh ChiNữ18/04/20096A2TD200366@tueducschool.edu.vnLiên hệ
26TD190585Ngô Hoàng DươngNam07/11/20096A2TD190585@tueducschool.edu.vnLiên hệ
27TD200705Đỗ Hồng HạnhNữ12/10/20096A2TD200705@tueducschool.edu.vnLiên hệ
28TD200166Lương Hoàng LâmNam08/01/20096A2TD200166@tueducschool.edu.vnLiên hệ
29TD200313Nghiêm Hồng MaiNữ23/09/20096A2TD200313@tueducschool.edu.vnLiên hệ
30TD201005Nguyễn Nhật MaiNam28/01/20096A2TD201005@tueducschool.edu.vnLiên hệ
31TD200005Đỗ Trọng MạnhNam01/01/20096A2TD200005@tueducschool.edu.vnLiên hệ
32TD180229Nguyễn Bùi Tiến MạnhNam07/12/20096A2TD180229@tueducschool.edu.vnLiên hệ
33TD190581Phạm Đức MạnhNam25/06/20096A2TD190581@tueducschool.edu.vnLiên hệ
34TD200621Bùi Nhật MinhNam15/10/20096A2TD200621@tueducschool.edu.vnLiên hệ
35TD200476Lê Xuân Bảo MinhNam20/02/20096A2TD200476@tueducschool.edu.vnLiên hệ
36TD200567Nguyễn Hoàng Nhật MinhNam22/04/20096A2TD200567@tueducschool.edu.vnLiên hệ
37TD200264Phạm Trần Phúc MinhNam03/07/20096A2TD200264@tueducschool.edu.vnLiên hệ
38TD190506Nguyễn Bảo Minh ANam12/04/20096A2TD190506@tueducschool.edu.vnLiên hệ
39TD200387Lưu Lê Khôi NguyênNam09/11/20096A2TD200387@tueducschool.edu.vnLiên hệ
40TD180054Bùi Đức PhátNam06/06/20096A2TD180054@tueducschool.edu.vnLiên hệ
41TD200497Vũ Thu PhươngNữ24/09/20096A2TD200497@tueducschool.edu.vnLiên hệ
42TD180048Trịnh Việt SơnNam19/02/20086A2TD180048@tueducschool.edu.vnLiên hệ
43TD200524Bùi Thục VânNam09/06/20096A2TD200524@tueducschool.edu.vnLiên hệ
44TD200436Ngô Khánh ViNữ06/11/20096A2TD200436@tueducschool.edu.vnLiên hệ
45TD200250Nguyễn Hà VyNữ13/06/20096A2TD200250@tueducschool.edu.vnLiên hệ
46TD200700Trần Châu AnhNữ19/03/20096A3TD200700@tueducschool.edu.vnLiên hệ
47TD200584Hoàng Phan Duy BáchNam06/12/20096A3TD200584@tueducschool.edu.vnLiên hệ
48TD200127Nguyễn Đắc Thái BảoNam31/07/20096A3TD200127@tueducschool.edu.vnLiên hệ
49TD200569Phạm Ngọc BảoNam14/12/20096A3TD200569@tueducschool.edu.vnLiên hệ
50TD180226Lại Tiến ĐạtNam24/12/20096A3TD180226@tueducschool.edu.vnLiên hệ
51TD200434Nguyễn Hoài GiangNữ03/03/20096A3TD200434@tueducschool.edu.vnLiên hệ
52TD200384Nguyễn Quốc Danh HiểnNam08/12/20096A3TD200384@tueducschool.edu.vnLiên hệ
53TD200499Phùng Đỗ Trúc LinhNữ17/10/20096A3TD200499@tueducschool.edu.vnLiên hệ
54TD200860Nguyễn Phúc LộcNam09/07/20096A3TD200860@tueducschool.edu.vnLiên hệ
55TD190678Phạm Phương LyNữ11/12/20096A3TD190678@tueducschool.edu.vnLiên hệ
56TD180142Nguyễn Khánh Ly BNữ04/05/20086A3TD180142@tueducschool.edu.vnLiên hệ
57TD200381Hoàng Nhật MinhNam27/05/20096A3TD200381@tueducschool.edu.vnLiên hệ
58TD200604Hoàng Văn MinhNam03/01/20096A3TD200604@tueducschool.edu.vnLiên hệ
59TD180189Phạm Thị Hà MinhNữ02/12/20096A3TD180189@tueducschool.edu.vnLiên hệ
60TD200361Trần Đức MinhNam01/09/20096A3TD200361@tueducschool.edu.vnLiên hệ
61TD201015Trần Hoàng MinhNam07/06/20096A3TD201015@tueducschool.edu.vnLiên hệ
62TD190304Vũ Đức MinhNam20/04/20096A3TD190304@tueducschool.edu.vnLiên hệ
63TD200093Vũ Phương NgaNữ01/11/20096A3TD200093@tueducschool.edu.vnLiên hệ
64TD180159Đặng Ngọc Bảo NgânNữ10/06/20096A3TD180159@tueducschool.edu.vnLiên hệ
65TD180132Đào Mạnh QuânNam06/10/20096A3TD180132@tueducschool.edu.vnLiên hệ
66TD200474Nguyễn Minh QuangNam31/12/20096A3TD200474@tueducschool.edu.vnLiên hệ
67TD200116Hoàng An VyNữ13/02/20096A3TD200116@tueducschool.edu.vnLiên hệ
68TD200251Dương Ngọc Minh AnhNữ02/11/20096A4TD200251@tueducschool.edu.vnLiên hệ
69TD200218Nguyễn Đức AnhNam09/10/20096A4TD200218@tueducschool.edu.vnLiên hệ
70TD190415Phan Ngọc AnhNữ04/05/20096A4TD190415@tueducschool.edu.vnLiên hệ
71TD190742Trần Ngọc Minh ChâuNữ01/03/20096A4TD190742@tueducschool.edu.vnLiên hệ
72TD200105Đỗ Hoàng Quỳnh ChiNữ19/05/20096A4TD200105@tueducschool.edu.vnLiên hệ
73TD200743Lê Quỳnh ChiNam21/12/20096A4TD200743@tueducschool.edu.vnLiên hệ
74TD190391Nguyễn Tiến ĐạtNam13/05/20096A4TD190391@tueducschool.edu.vnLiên hệ
75TD190502Đặng Tâm ĐoanNữ15/11/20096A4TD190502@tueducschool.edu.vnLiên hệ
76TD200160Bùi Trần Trí DũngNam06/10/20096A4TD200160@tueducschool.edu.vnLiên hệ
77TD200733Đường Hiệp HưngNam04/01/20096A4TD200733@tueducschool.edu.vnLiên hệ
78TD200357Đặng Trần Gia KhiêmNam21/10/20096A4TD200357@tueducschool.edu.vnLiên hệ
79TD190755Nguyễn Hữu Hào KiệtNam30/10/20096A4TD190755@tueducschool.edu.vnLiên hệ
80TD200246Phạm Ngọc Bảo LâmNam19/07/20096A4TD200246@tueducschool.edu.vnLiên hệ
81TD200390Trần Nhật LinhNữ29/07/20096A4TD200390@tueducschool.edu.vnLiên hệ
82TD190466Nguyễn Đức NamNam03/07/20096A4TD190466@tueducschool.edu.vnLiên hệ
83TD200445Tạ Hạnh NgaNữ15/01/20096A4TD200445@tueducschool.edu.vnLiên hệ
84TD180252Nguyễn Thành NghĩaNam03/09/20096A4TD180252@tueducschool.edu.vnLiên hệ
85TD200383Lê Đào Tuệ NhiNữ05/04/20096A4TD200383@tueducschool.edu.vnLiên hệ
86TD200108Nguyễn Diệu QuỳnhNữ08/06/20096A4TD200108@tueducschool.edu.vnLiên hệ
87TD180056Đỗ Minh ThưNữ08/09/20096A4TD180056@tueducschool.edu.vnLiên hệ
88TD200668Nguyễn Văn Anh TuấnNam14/08/20096A4TD200668@tueducschool.edu.vnLiên hệ
89TD190719Nguyễn Thị Kim YếnNữ21/02/20096A4TD190719@tueducschool.edu.vnLiên hệ
90TD200555Nguyễn Thiên AnNam20/03/20096A5TD200555@tueducschool.edu.vnLiên hệ
91TD200464Nguyễn Thị Huyền AnhNữ14/09/20096A5TD200464@tueducschool.edu.vnLiên hệ
92TD200083Vũ Quỳnh AnhNữ07/09/20096A5TD200083@tueducschool.edu.vnLiên hệ
93TD200188Nguyễn Hoàng BáchNam05/12/20096A5TD200188@tueducschool.edu.vnLiên hệ
94TD200679Phạm Gia BáchNam19/03/20096A5TD200679@tueducschool.edu.vnLiên hệ
95TD200640Lê Gia BảoNam09/04/20096A5TD200640@tueducschool.edu.vnLiên hệ
96TD180070Đào Nguyên BìnhNam17/10/20096A5TD180070@tueducschool.edu.vnLiên hệ
97TD190347Đinh Ngọc Minh ChâuNữ04/09/20096A5TD190347@tueducschool.edu.vnLiên hệ
98TD200206Lê Minh ChâuNữ15/08/20096A5TD200206@tueducschool.edu.vnLiên hệ
99TD190569Lê Nhật CườngNam10/07/20096A5TD190569@tueducschool.edu.vnLiên hệ
100TD180115Nguyễn Quang ĐứcNam23/10/20096A5TD180115@tueducschool.edu.vnLiên hệ
101TD200095Phạm Minh ĐứcNam27/09/20096A5TD200095@tueducschool.edu.vnLiên hệ
102TD200480Nguyễn Trung HiếuNam19/09/20096A5TD200480@tueducschool.edu.vnLiên hệ
103TD180049Phan Thiên KhánhNữ09/09/20096A5TD180049@tueducschool.edu.vnLiên hệ
104TD200566Phạm Hoàng Nhật LongNam01/08/20096A5TD200566@tueducschool.edu.vnLiên hệ
105TD200401Dư Thị Bảo MyNữ24/06/20096A5TD200401@tueducschool.edu.vnLiên hệ
106TD200671Trần Nhật NguyênNam04/05/20096A5TD200671@tueducschool.edu.vnLiên hệ
107TD200001Nguyễn Huy PhongNam20/10/20096A5TD200001@tueducschool.edu.vnLiên hệ
108TD200500Đặng Hà PhươngNữ28/08/20096A5TD200500@tueducschool.edu.vnLiên hệ
109TD200478Cao Nguyên VũNam18/06/20096A5TD200478@tueducschool.edu.vnLiên hệ
110TD190824Tạ Thái AnNam24/06/20096A6TD190824@tueducschool.edu.vnLiên hệ
111TD200407Đinh Ngọc Bảo AnhNữ20/03/20096A6TD200407@tueducschool.edu.vnLiên hệ
112TD200073Nguyễn Bùi Bảo AnhNữ31/05/20096A6TD200073@tueducschool.edu.vnLiên hệ
113TD190839Nguyễn Hiền AnhNữ25/07/20096A6TD190839@tueducschool.edu.vnLiên hệ
114TD200770Ngô Vi Hoàng BáchNam21/10/20096A6TD200770@tueducschool.edu.vnLiên hệ
115TD200358Nguyễn Đắc Anh ĐứcNam25/09/20096A6TD200358@tueducschool.edu.vnLiên hệ
116TD180228Nguyễn Minh ĐứcNam01/07/20096A6TD180228@tueducschool.edu.vnLiên hệ
117TD200952Đào Nam DươngNam29/06/20096A6TD200952@tueducschool.edu.vnLiên hệ
118TD200342Nhữ Minh HoàngNam29/12/20096A6TD200342@tueducschool.edu.vnLiên hệ
119TD200347Phan Gia HưngNam07/08/20096A6TD200347@tueducschool.edu.vnLiên hệ
120TD200380Vũ Đức HuyNam24/05/20096A6TD200380@tueducschool.edu.vnLiên hệ
121TD200354Lê Đắc KhoaNam20/01/20096A6TD200354@tueducschool.edu.vnLiên hệ
122TD200493Vũ Việt LâmNam18/05/20096A6TD200493@tueducschool.edu.vnLiên hệ
123TD200299Hán Nguyễn Hà LinhNam21/07/20096A6TD200299@tueducschool.edu.vnLiên hệ
124TD200408Mai Khánh LinhNam22/09/20096A6TD200408@tueducschool.edu.vnLiên hệ
125TD180235Lưu Thảo MyNữ12/10/20096A6TD180235@tueducschool.edu.vnLiên hệ
126TD190958Hồ An NếtNữ16/12/20096A6TD190958@tueducschool.edu.vnLiên hệ
127TD190769Trần Trọng NhânNam28/05/20096A6TD190769@tueducschool.edu.vnLiên hệ
128TD200953Nguyễn Hải SơnNam06/07/20096A6TD200953@tueducschool.edu.vnLiên hệ
129TD180196Phạm Anh TúNam05/08/20096A6TD180196@tueducschool.edu.vnLiên hệ
130TD200540Nguyễn Uyển VyNữ15/06/20096A6TD200540@tueducschool.edu.vnLiên hệ
1TD190794Lê Chúc AnNữ19/09/20087A1TD190794@tueducschool.edu.vnLiên hệ
2TD190536Nguyễn Châu AnhNữ09/08/20087A1TD190536@tueducschool.edu.vnLiên hệ
3TD201061Nguyễn Quốc AnhNam08/11/20077A1TD201061@tueducschool.edu.vnLiên hệ
4TD190291Nguyễn Ngọc Huyền ChâuNữ25/05/20087A1TD190291@tueducschool.edu.vnLiên hệ
5TD190803Đinh Tiến DũngNam19/05/20087A1TD190803@tueducschool.edu.vnLiên hệ
6TD190343Ngô Đức HiếuNam23/01/20087A1TD190343@tueducschool.edu.vnLiên hệ
7TD180119Dương An KhanhNữ24/11/20087A1TD180119@tueducschool.edu.vnLiên hệ
8TD190413Nguyễn Đình KhoaNam30/05/20087A1TD190413@tueducschool.edu.vnLiên hệ
9TD190411Đỗ Hoàng Anh KiệtNam29/11/20197A1TD190411@tueducschool.edu.vnLiên hệ
10TD190664Nguyễn Hà Phương LanNữ26/09/20087A1TD190664@tueducschool.edu.vnLiên hệ
11TD190560Đỗ Phương LinhNữ14/12/20087A1TD190560@tueducschool.edu.vnLiên hệ
12TD180237Hoàng Ngọc Hương LyNữ31/08/20087A1TD180237@tueducschool.edu.vnLiên hệ
13TD180157Lê Huyền MyNữ24/08/20087A1TD180157@tueducschool.edu.vnLiên hệ
14TD190786Nguyễn Thành Nam ANam01/09/20087A1TD190786@tueducschool.edu.vnLiên hệ
15TD190287Phạm Linh NhiNữ25/12/20077A1TD190287@tueducschool.edu.vnLiên hệ
16TD190577Nguyễn Bùi Ngọc PhươngNữ20/12/20087A1TD190577@tueducschool.edu.vnLiên hệ
17TD180251Nguyễn Minh PhươngNữ26/08/20087A1TD180251@tueducschool.edu.vnLiên hệ
18TD190763Nguyễn Minh Quang ANam15/08/19817A1TD190763@tueducschool.edu.vnLiên hệ
19TD190309Đoàn Phúc SơnNam04/06/20087A1TD190309@tueducschool.edu.vnLiên hệ
20TD190499Lê Vũ An ThưNữ11/12/20087A1TD190499@tueducschool.edu.vnLiên hệ
21TD200947Chu Minh TríNam23/08/20087A1TD200947@tueducschool.edu.vnLiên hệ
22TD190365Đỗ Thành TrungNam16/12/20087A1TD190365@tueducschool.edu.vnLiên hệ
23TD190739Nguyễn Lê Tuấn AnhNam25/10/20087A2TD190739@tueducschool.edu.vnLiên hệ
24TD200180Phạm Phương AnhNữ04/12/20087A2TD200180@tueducschool.edu.vnLiên hệ
25TD200333Hoàng Nguyên BáchNam16/03/20087A2TD200333@tueducschool.edu.vnLiên hệ
26TD190489Nguyễn Hải Minh ChâuNữ05/01/20087A2TD190489@tueducschool.edu.vnLiên hệ
27TD190429Phạm Nguyên ChươngNam11/04/20087A2TD190429@tueducschool.edu.vnLiên hệ
28TD190721Cấn Tùng DươngNam06/03/20087A2TD190721@tueducschool.edu.vnLiên hệ
29TD190864Ngô Minh HằngNữ24/03/20087A2TD190864@tueducschool.edu.vnLiên hệ
30TD200442Lê Gia HiểnNam10/09/20087A2TD200442@tueducschool.edu.vnLiên hệ
31TD190358Ngô Quang HiểnNam17/01/20087A2TD190358@tueducschool.edu.vnLiên hệ
32TD190634Nguyễn Gia HưngNam26/10/20087A2TD190634@tueducschool.edu.vnLiên hệ
33TD180270Nguyễn Gia KhanhNữ04/10/20087A2TD180270@tueducschool.edu.vnLiên hệ
34TD200562Nguyễn Thọ Phúc KhánhNam26/03/20087A2TD200562@tueducschool.edu.vnLiên hệ
35TD180118Đỗ Quang MinhNam02/01/20087A2TD180118@tueducschool.edu.vnLiên hệ
36TD190556Phạm Tuấn Minh ANam22/07/20087A2TD190556@tueducschool.edu.vnLiên hệ
37TD190562Trần Bình Minh ANam20/04/20087A2TD190562@tueducschool.edu.vnLiên hệ
38TD180240Hoàng Bảo NamNam28/10/20087A2TD180240@tueducschool.edu.vnLiên hệ
39TD200220Tạ Lê Hải NamNam03/11/20087A2TD200220@tueducschool.edu.vnLiên hệ
40TD190615Trần Gia NhưNữ11/12/20087A2TD190615@tueducschool.edu.vnLiên hệ
41TD190508Nguyễn Văn An PhúcNam27/07/20087A2TD190508@tueducschool.edu.vnLiên hệ
42TD180140Nguyễn Thu PhươngNữ24/09/20087A2TD180140@tueducschool.edu.vnLiên hệ
43TD190476Lưu Diệu QuỳnhNữ24/01/20087A2TD190476@tueducschool.edu.vnLiên hệ
44TD200455Bùi Minh ThắngNam25/05/20087A2TD200455@tueducschool.edu.vnLiên hệ
45TD190592Đào An VinhNam28/03/20087A2TD190592@tueducschool.edu.vnLiên hệ
46TD190357Đỗ Quang VinhNam28/12/20087A2TD190357@tueducschool.edu.vnLiên hệ
47TD190463Nguyễn Nhật Quỳnh AnhNữ27/04/20087A3TD190463@tueducschool.edu.vnLiên hệ
48TD190300Nguyễn Trịnh Phương AnhNữ08/11/20087A3TD190300@tueducschool.edu.vnLiên hệ
49TD190624Phan Nguyễn Hồng AnhNữ10/11/20087A3TD190624@tueducschool.edu.vnLiên hệ
50TD190307Trần Duy AnhNam14/12/20087A3TD190307@tueducschool.edu.vnLiên hệ
51TD190578Nguyễn Lê BảoNam04/07/20087A3TD190578@tueducschool.edu.vnLiên hệ
52TD190701Tôn Lương BảoNam26/11/20087A3TD190701@tueducschool.edu.vnLiên hệ
53TD190690Vũ Viên ChiNữ10/08/20087A3TD190690@tueducschool.edu.vnLiên hệ
54TD190477Đặng Lê Huy ANam26/06/20087A3TD190477@tueducschool.edu.vnLiên hệ
55TD190490Lê Quốc KhánhNam01/06/20087A3TD190490@tueducschool.edu.vnLiên hệ
56TD190714Nguyễn Phúc KhánhNam28/04/20087A3TD190714@tueducschool.edu.vnLiên hệ
57TD190394Lưu Anh KhôiNam30/11/20087A3TD190394@tueducschool.edu.vnLiên hệ
58TD190814Trần Như KhuêNữ07/12/20087A3TD190814@tueducschool.edu.vnLiên hệ
59TD190751Đặng Thị Khánh LinhNữ13/12/20077A3TD190751@tueducschool.edu.vnLiên hệ
60TD180029Nguyễn Phương LinhNữ25/05/20087A3TD180029@tueducschool.edu.vnLiên hệ
61TD190626Trần Thư Hải LongNam23/10/20087A3TD190626@tueducschool.edu.vnLiên hệ
62TD190410Nguyễn Văn Bảo MinhNam05/08/20087A3TD190410@tueducschool.edu.vnLiên hệ
63TD190530Cao Duy NamNam07/03/20087A3TD190530@tueducschool.edu.vnLiên hệ
64TD180181Nguyễn Thảo NguyênNữ22/02/20087A3TD180181@tueducschool.edu.vnLiên hệ
65TD190597Bùi Ngọc Uyên NhiNữ12/11/20087A3TD190597@tueducschool.edu.vnLiên hệ
66TD190590Đào Tuấn PhápNam02/10/20087A3TD190590@tueducschool.edu.vnLiên hệ
67TD200607Bùi Ngọc PhúcNam08/06/20087A3TD200607@tueducschool.edu.vnLiên hệ
68TD200734Nguyễn Gia PhúcNam31/12/20087A3TD200734@tueducschool.edu.vnLiên hệ
69TD190310Bùi Lê Ngọc QuỳnhNữ24/09/20087A3TD190310@tueducschool.edu.vnLiên hệ
70TD190857Nguyễn Đan QuỳnhNữ12/10/20087A3TD190857@tueducschool.edu.vnLiên hệ
71TD190648Lương Việt AnhNam10/08/20087A4TD190648@tueducschool.edu.vnLiên hệ
72TD180129Nguyễn Huy BáchNam13/11/20087A4TD180129@tueducschool.edu.vnLiên hệ
73TD190679Hoàng Linh ChiNữ23/06/20087A4TD190679@tueducschool.edu.vnLiên hệ
74TD190807Nguyễn Công ChứcNam20/08/20087A4TD190807@tueducschool.edu.vnLiên hệ
75TD201057Nguyễn Hồng ĐăngNam03/01/20087A4TD201057@tueducschool.edu.vnLiên hệ
76TD200420Bùi Trung ĐứcNam16/07/20087A4TD200420@tueducschool.edu.vnLiên hệ
77TD180067Phạm Trung HiếuNam11/12/20087A4TD180067@tueducschool.edu.vnLiên hệ
78TD190711Nguyễn Mạnh HùngNam25/10/20087A4TD190711@tueducschool.edu.vnLiên hệ
79TD180108Nguyễn Nam KhánhNam24/12/20087A4TD180108@tueducschool.edu.vnLiên hệ
80TD200100Nguyễn Hà KhoaNam22/09/20087A4TD200100@tueducschool.edu.vnLiên hệ
81TD200356Đặng Tuấn KiệtNam25/08/20087A4TD200356@tueducschool.edu.vnLiên hệ
82TD200986Phạm Khánh LinhNữ29/12/20087A4TD200986@tueducschool.edu.vnLiên hệ
83TD190718Nguyễn Thanh LongNam01/05/20087A4TD190718@tueducschool.edu.vnLiên hệ
84TD200552Nguyễn Nghĩa Duy MinhNam09/08/20087A4TD200552@tueducschool.edu.vnLiên hệ
85TD201016Nguyễn Quang MinhNam7A4TD201016@tueducschool.edu.vnLiên hệ
86TD190468Tạ Đức MinhNam15/01/20087A4TD190468@tueducschool.edu.vnLiên hệ
87TD180075Hoàng Bảo NgânNữ09/01/20087A4TD180075@tueducschool.edu.vnLiên hệ
88TD190598Phạm Trung NghĩaNam26/10/20087A4TD190598@tueducschool.edu.vnLiên hệ
89TD190632Nguyễn Hoàng Nguyên ANam01/12/20087A4TD190632@tueducschool.edu.vnLiên hệ
90TD200077Nguyễn Xuân PhúcNam26/11/20087A4TD200077@tueducschool.edu.vnLiên hệ
91TD190537Lê Anh QuânNam15/07/20087A4TD190537@tueducschool.edu.vnLiên hệ
92TD190277Đinh Công QuangNam26/12/20087A4TD190277@tueducschool.edu.vnLiên hệ
93TD200512Nguyễn Hà Đức TríNam19/10/20087A4TD200512@tueducschool.edu.vnLiên hệ
94TD190374Nguyễn Đức TrườngNam05/03/20087A4TD190374@tueducschool.edu.vnLiên hệ
95TD201037Trần Hoàng VyNam7A4TD201037@tueducschool.edu.vnLiên hệ
96TD190625Lê Hoàng Tuấn AnhNam11/01/20087A5TD190625@tueducschool.edu.vnLiên hệ
97TD190600Văn Nhật AnhNữ25/08/20087A5TD190600@tueducschool.edu.vnLiên hệ
98TD200564Nguyễn Duy BảoNam01/10/20087A5TD200564@tueducschool.edu.vnLiên hệ
99TD190454Phạm Ngọc Bảo ChâuNữ29/12/20087A5TD190454@tueducschool.edu.vnLiên hệ
100TD200368Bùi Bảo ĐứcNam18/10/20087A5TD200368@tueducschool.edu.vnLiên hệ
101TD190677Lưu Tuấn DũngNam23/09/20087A5TD190677@tueducschool.edu.vnLiên hệ
102TD190676Lưu Việt DũngNam23/09/20087A5TD190676@tueducschool.edu.vnLiên hệ
103TD190336Đinh Tân Công ĐượcNam28/12/20087A5TD190336@tueducschool.edu.vnLiên hệ
104TD200979Nguyễn Trần Xuân DuyNam7A5TD200979@tueducschool.edu.vnLiên hệ
105TD190323Bùi Vũ Đức HuyNam06/04/20087A5TD190323@tueducschool.edu.vnLiên hệ
106TD190572Nguyễn Thành HuyNam27/09/20087A5TD190572@tueducschool.edu.vnLiên hệ
107TD190501Đặng Trần Mai LâmNữ06/04/20087A5TD190501@tueducschool.edu.vnLiên hệ
108TD200452Trần Khánh LinhNữ04/12/20087A5TD200452@tueducschool.edu.vnLiên hệ
109TD190681Nguyễn Quang MinhNam27/05/20087A5TD190681@tueducschool.edu.vnLiên hệ
110TD200663Phan Tuấn MinhNam03/06/20087A5TD200663@tueducschool.edu.vnLiên hệ
111TD190628Phí Nhật MinhNam28/11/20087A5TD190628@tueducschool.edu.vnLiên hệ
112TD200369Bùi Bảo NamNam18/10/20087A5TD200369@tueducschool.edu.vnLiên hệ
113TD180143Phạm Hoàng NgânNữ20/11/20087A5TD180143@tueducschool.edu.vnLiên hệ
114TD180264Cung Hồng QuangNam31/10/20087A5TD180264@tueducschool.edu.vnLiên hệ
115TD190589Đào Đoàn Hồng TháiNam12/08/20087A5TD190589@tueducschool.edu.vnLiên hệ
116TD190369Trần Quốc TháiNam12/04/20087A5TD190369@tueducschool.edu.vnLiên hệ
117TD190584Nguyễn Đắc Trường ThịnhNam26/10/20087A5TD190584@tueducschool.edu.vnLiên hệ
118TD200639Trần Minh ThuNữ01/07/20087A5TD200639@tueducschool.edu.vnLiên hệ
119TD190614Vũ Trí TrungNam26/05/20087A5TD190614@tueducschool.edu.vnLiên hệ
120TD180173Bùi Trần Bá TrườngNam19/05/20087A5TD180173@tueducschool.edu.vnLiên hệ
121TD200920Ứng Hồng VũNam03/10/20087A5TD200920@tueducschool.edu.vnLiên hệ
1TD200557Nguyễn Lương BáchNam8A1TD200557@tueducschool.edu.vnLiên hệ
2TD180036Trần Gia Bảo ANam23/07/20078A1TD180036@tueducschool.edu.vnLiên hệ
3TD190392Hà Nguyễn Ngọc BíchNữ28/02/20078A1TD190392@tueducschool.edu.vnLiên hệ
4TD180040Vũ Tâm ĐanNữ01/07/20078A1TD180040@tueducschool.edu.vnLiên hệ
5TD200696Vũ Tiến ĐạtNam18/04/20078A1TD200696@tueducschool.edu.vnLiên hệ
6TD190724Vũ Quang Trí ĐứcNam16/11/20078A1TD190724@tueducschool.edu.vnLiên hệ
7TD180149Nguyễn Tài DũngNam10/04/20078A1TD180149@tueducschool.edu.vnLiên hệ
8TD190354Nguyễn Diễm HạnhNữ13/07/20078A1TD190354@tueducschool.edu.vnLiên hệ
9TD190361Nguyễn Danh HoàngNam24/10/20078A1TD190361@tueducschool.edu.vnLiên hệ
10TD180016Phùng Ngọc KhánhNữ26/05/20078A1TD180016@tueducschool.edu.vnLiên hệ
11TD190449Nguyễn Ngọc Khánh ANữ03/12/20078A1TD190449@tueducschool.edu.vnLiên hệ
12TD190683Nguyễn Đức KhiêmNam07/01/20078A1TD190683@tueducschool.edu.vnLiên hệ
13TD190324Lê Đăng KhôiNam20/10/20078A1TD190324@tueducschool.edu.vnLiên hệ
14TD180123Đinh Khánh LinhNữ25/04/20078A1TD180123@tueducschool.edu.vnLiên hệ
15TD180183Nguyễn Thị Hoàng LinhNữ15/03/20078A1TD180183@tueducschool.edu.vnLiên hệ
16TD180087Dương Trần Đức MinhNam22/02/20078A1TD180087@tueducschool.edu.vnLiên hệ
17TD190707Lê Phạm Nhật MinhNam26/04/20078A1TD190707@tueducschool.edu.vnLiên hệ
18TD190481Lưu Tuệ MinhNữ29/10/20078A1TD190481@tueducschool.edu.vnLiên hệ
19TD200553Phạm Tuấn MinhNam16/03/20078A1TD200553@tueducschool.edu.vnLiên hệ
20TD190790Nguyễn Trọng NghĩaNam16/11/20078A1TD190790@tueducschool.edu.vnLiên hệ
21TD200208Lê Minh PhươngNữ20/09/20078A1TD200208@tueducschool.edu.vnLiên hệ
22TD190858Nguyễn Hồng QuânNam15/05/20078A1TD190858@tueducschool.edu.vnLiên hệ
23TD190791Phan TrungNam16/08/20078A1TD190791@tueducschool.edu.vnLiên hệ
24TD200708Nguyễn Nhật AnhNam28/07/20078A2TD200708@tueducschool.edu.vnLiên hệ
25TD190366Phạm Đức AnhNam07/10/20078A2TD190366@tueducschool.edu.vnLiên hệ
26TD200340Trần Thế AnhNam09/09/20078A2TD200340@tueducschool.edu.vnLiên hệ
27TD200362Nguyễn Hữu Gia BảoNam05/06/20078A2TD200362@tueducschool.edu.vnLiên hệ
28TD190636Nguyễn Ngọc Minh ChâuNữ02/06/20078A2TD190636@tueducschool.edu.vnLiên hệ
29TD190500Phạm Nguyễn Mai ChiNữ07/01/20078A2TD190500@tueducschool.edu.vnLiên hệ
30TD180038Dương Thị Mỹ HạnhNữ13/11/20078A2TD180038@tueducschool.edu.vnLiên hệ
31TD180023Lê Nhật HoàngNam19/12/20078A2TD180023@tueducschool.edu.vnLiên hệ
32TD190293Đỗ Lê HuyNam16/10/20078A2TD190293@tueducschool.edu.vnLiên hệ
33TD190765Phạm Nguyễn Nhật HuyNam12/12/20078A2TD190765@tueducschool.edu.vnLiên hệ
34TD190734Nguyễn Lê Minh KhuêNữ24/12/20078A2TD190734@tueducschool.edu.vnLiên hệ
35TD180005Lương Nguyễn Tuấn KiệtNam27/12/20078A2TD180005@tueducschool.edu.vnLiên hệ
36TD190475Nguyễn Thị Thùy LinhNữ09/12/20078A2TD190475@tueducschool.edu.vnLiên hệ
37TD200949Bùi Đức LươngNam04/11/20078A2TD200949@tueducschool.edu.vnLiên hệ
38TD180212Nguyễn Khánh Ly ANữ11/03/20078A2TD180212@tueducschool.edu.vnLiên hệ
39TD200667Phạm Bảo NgọcNữ11/07/20078A2TD200667@tueducschool.edu.vnLiên hệ
40TD180146Nguyễn Hoàng NguyênNam17/12/20078A2TD180146@tueducschool.edu.vnLiên hệ
41TD180072Nguyễn Thị Hồng PhúcNữ21/04/20078A2TD180072@tueducschool.edu.vnLiên hệ
42TD190804Trần Hữu QuânNam22/11/20078A2TD190804@tueducschool.edu.vnLiên hệ
43TD190758Đặng Ngọc ThiệnNam07/07/20078A2TD190758@tueducschool.edu.vnLiên hệ
44TD180021Lê Tuệ TrangNữ23/02/20078A2TD180021@tueducschool.edu.vnLiên hệ
45TD180231Phạm Văn ViệtNam18/03/20078A2TD180231@tueducschool.edu.vnLiên hệ
46TD190442Phạm Hải AnNữ04/04/20078A3TD190442@tueducschool.edu.vnLiên hệ
47TD180137Nguyễn Nhật BảoNam11/05/20078A3TD180137@tueducschool.edu.vnLiên hệ
48TD180052Phạm Văn Thanh BìnhNam17/10/20078A3TD180052@tueducschool.edu.vnLiên hệ
49TD190588Nguyễn Lâm CúcNữ05/07/20078A3TD190588@tueducschool.edu.vnLiên hệ
50TD200367Nguyễn Huy CườngNam12/09/20078A3TD200367@tueducschool.edu.vnLiên hệ
51TD200284Nguyễn Quý CườngNam02/11/20078A3TD200284@tueducschool.edu.vnLiên hệ
52TD190691Võ Thành ĐạtNam18/11/20078A3TD190691@tueducschool.edu.vnLiên hệ
53TD180062Vũ Nhật ĐứcNam24/12/20078A3TD180062@tueducschool.edu.vnLiên hệ
54TD180253Đặng Tấn DũngNam18/12/20078A3TD180253@tueducschool.edu.vnLiên hệ
55TD201041Lê Công DuyNam8A3TD201041@tueducschool.edu.vnLiên hệ
56TD200605Hà Quốc HiệuNam20/10/20078A3TD200605@tueducschool.edu.vnLiên hệ
57TD200400Đặng Đình KhangNam09/07/20048A3TD200400@tueducschool.edu.vnLiên hệ
58TD180267Trần Văn KhánhNam01/08/20068A3TD180267@tueducschool.edu.vnLiên hệ
59TD200355Lê Đắc KhôiNam19/06/20078A3TD200355@tueducschool.edu.vnLiên hệ
60TD190686Nguyễn Đình KiênNam10/12/20078A3TD190686@tueducschool.edu.vnLiên hệ
61TD200245Nguyễn Ngọc LinhNữ25/10/20078A3TD200245@tueducschool.edu.vnLiên hệ
62TD190605Nguyễn Tiến PhátNam27/08/20078A3TD190605@tueducschool.edu.vnLiên hệ
63TD190627Nguyễn Bùi Khánh ThiệnNam17/04/20078A3TD190627@tueducschool.edu.vnLiên hệ
64TD200728Bùi Thế ThờiNam30/10/20078A3TD200728@tueducschool.edu.vnLiên hệ
65TD190863Nguyễn Minh ThuNữ06/04/20078A3TD190863@tueducschool.edu.vnLiên hệ
66TD200182Phạm Anh TuấnNam22/06/20078A3TD200182@tueducschool.edu.vnLiên hệ
1TD190728Đặng Tú AnhNữ08/09/20069A1TD190728@tueducschool.edu.vnLiên hệ
2TD180263Đỗ Khánh Hà AnhNữ04/09/20069A1TD180263@tueducschool.edu.vnLiên hệ
3TD190321Lê Trần Hà AnhNữ29/06/20069A1TD190321@tueducschool.edu.vnLiên hệ
4TD190563Thái Đức AnhNam27/10/20069A1TD190563@tueducschool.edu.vnLiên hệ
5TD190503Nguyễn Xuân Gia BáchNam04/07/20069A1TD190503@tueducschool.edu.vnLiên hệ
6TD190781Nguyễn Thị Linh ChiNữ07/10/20069A1TD190781@tueducschool.edu.vnLiên hệ
7TD190661Nguyễn Mạnh CườngNam27/09/20069A1TD190661@tueducschool.edu.vnLiên hệ
8TD200867Vũ Minh ĐứcNam23/10/20069A1TD200867@tueducschool.edu.vnLiên hệ
9TD190799Vũ Thùy DươngNữ19/10/20069A1TD190799@tueducschool.edu.vnLiên hệ
10TD200525Nguyễn Thái HàNam11/06/20069A1TD200525@tueducschool.edu.vnLiên hệ
11TD200215Vũ Thu HươngNam07/11/20049A1TD200215@tueducschool.edu.vnLiên hệ
12TD190529Cao Thùy LinhNữ27/10/20069A1TD190529@tueducschool.edu.vnLiên hệ
13TD190535Nguyễn Bá Hải LongNam19/08/20069A1TD190535@tueducschool.edu.vnLiên hệ
14TD190680Lê MinhNam23/02/20069A1TD190680@tueducschool.edu.vnLiên hệ
15TD190480Lê Quang MinhNam11/12/20069A1TD190480@tueducschool.edu.vnLiên hệ
16TD180271Vũ Hoàng Gia NamNam22/04/20069A1TD180271@tueducschool.edu.vnLiên hệ
17TD180006Lương Nguyễn Yến NhiNữ08/06/20069A1TD180006@tueducschool.edu.vnLiên hệ
18TD180064Phạm Hải QuỳnhNữ24/10/20069A1TD180064@tueducschool.edu.vnLiên hệ
19TD190771Hoàng Minh TriếtNam30/09/20069A1TD190771@tueducschool.edu.vnLiên hệ
20TD190785Nguyễn Minh Triết ANam18/12/20069A1TD190785@tueducschool.edu.vnLiên hệ
21TD190522Nguyễn Nam TùngNam03/05/20069A1TD190522@tueducschool.edu.vnLiên hệ
22TD190848Lương Huyền Khánh ViNữ14/12/20069A1TD190848@tueducschool.edu.vnLiên hệ
23TD200307Vương Chí VĩNam23/09/20069A1TD200307@tueducschool.edu.vnLiên hệ
24TD190717Hoàng An Nguyên XuânNữ02/01/20069A1TD190717@tueducschool.edu.vnLiên hệ
25TD190642Phạm Gia AnNam22/12/20069A2TD190642@tueducschool.edu.vnLiên hệ
26TD200900Nguyễn Minh AnhNam28/11/20069A2TD200900@tueducschool.edu.vnLiên hệ
27TD190456Nguyễn Ngô Việt AnhNam11/02/20069A2TD190456@tueducschool.edu.vnLiên hệ
28TD190805Nguyễn Thành ChínhNam26/01/20069A2TD190805@tueducschool.edu.vnLiên hệ
29TD200479Trần Việt CườngNam18/12/20069A2TD200479@tueducschool.edu.vnLiên hệ
30TD180210Hà Nhân Hải ĐăngNam06/03/20059A2TD180210@tueducschool.edu.vnLiên hệ
31TD190552Nghiêm Xuân ĐạtNam10/03/20069A2TD190552@tueducschool.edu.vnLiên hệ
32TD190305Thạch ĐứcNam28/12/20069A2TD190305@tueducschool.edu.vnLiên hệ
33TD190296Nguyễn Minh Đức ANam14/04/20069A2TD190296@tueducschool.edu.vnLiên hệ
34TD180193Nguyễn Mạnh Hải ANam18/01/20069A2TD180193@tueducschool.edu.vnLiên hệ
35TD190826Đinh Diễm HạnhNữ20/09/20069A2TD190826@tueducschool.edu.vnLiên hệ
36TD180141Nguyễn Huy HoàngNam23/05/20069A2TD180141@tueducschool.edu.vnLiên hệ
37TD190523Vũ Quang HưngNam25/07/20059A2TD190523@tueducschool.edu.vnLiên hệ
38TD190281Nguyễn Nam Tùng KhánhNam15/01/20069A2TD190281@tueducschool.edu.vnLiên hệ
39TD190746Đinh Trung KiệtNam28/01/20069A2TD190746@tueducschool.edu.vnLiên hệ
40TD180172Đinh Xuân LộcNam19/12/20069A2TD180172@tueducschool.edu.vnLiên hệ
41TD190815Nguyễn Hải LongNam03/05/20069A2TD190815@tueducschool.edu.vnLiên hệ
42TD180247Nguyễn Đức ThànhNam13/08/20059A2TD180247@tueducschool.edu.vnLiên hệ
43TD190525Nguyễn Phương ThảoNữ19/04/20069A2TD190525@tueducschool.edu.vnLiên hệ
44TD180158Nguyễn Minh TriếtNam27/04/20069A2TD180158@tueducschool.edu.vnLiên hệ
45TD180248Nguyễn Đăng TrườngNam25/11/20059A2TD180248@tueducschool.edu.vnLiên hệ
46TD190675Chu Thị Khánh ViNữ27/09/20069A2TD190675@tueducschool.edu.vnLiên hệ
47TD180080Đặng Ngọc Chí ViệtNữ22/11/20069A2TD180080@tueducschool.edu.vnLiên hệ
  • Phụ huynh cần Đăng nhập và thay đổi mật khẩu ban đầu tại: office.com để hệ thống khởi tạo dịch vụ
  • Phụ huynh cần theo hướng dẫn của GVCN và GV bộ môn để tham gia vào nhóm lớp khi có thông báo
  • Đối với học sinh chưa có tài khoản đăng nhập, hoặc quên tài khoản quý phụ huynh vui lòng liên hệ email: truyenthong@tueducschool.edu.vn

Tải Microsoft Teams

Dưới đây là link tải Microsoft Teams cài đặt trên máy tính và điện thoại thông minh để dạy – học online:

Khi đã vào được lớp học được thầy cô tạo sẵn trên Teams, các bạn học sinh có thể sử dụng một số tính năng của Teams để việc học hiệu quả hơn như:

Tải bài giảng và tài liệu tham khảo: Để tải xuống bài giảng vài tài liêu học tập, bạn có thể thực hiện các bước sau: Vào nhóm lớp học => chọn tab File => Click chuột phải vào file muốn tải => chọn Download

Tham gia bài giảng trực tuyến: Khi giảng viên bắt đầu bài giảng, học sinh sẽ nhận được thông báo => click vào bài giảng trực tuyến => Chọn “Tham gia” (“Join”) và bắt đầu giờ học.

Tham gia bài giảng trực tuyến
Tham gia bài giảng trực tuyến

Làm bài tập/bài kiểm tra trên Teams: Vào tab Assignment (Bài tập) => Chọn bài tập cần làm. Chọn Submit khi hoàn thành xong các bài tập.

Xem điểm bài tập: Điểm của các bài tập sẽ được để trong tab Grades sau khi các thầy cô chấm xong.

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams dạy học online (Dành cho GV)

Các thầy cô cùng các bạn học sinh có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết sử dụng Microsoft Teams để giảng dạy ngay dưới đây:

Cách tạo lớp học/ Tham gia lớp học đã được tạo sẵn

Để tạo lớp học mới trên Teams bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện của Microsorft Teams, chọn Teams => Join or create a team (Tham gia hoặc tạo nhóm) ở góc trên bên phải của màn hình, sau đó nhấn nút Create Team (Tạo nhóm).

Bước 2: Chọn Class (Lớp học) sau đó nhập tên lớp và mô tả vắn tắt thông tin của lớp và nhấn Next (Tiếp theo).

Bước 3: Khi đã có lớp học, bạn có thể thêm các học sinh vào lớp bằng cách:

  • Gửi mã code để học sinh tự vào (lấy mã code bằng cách vào nhóm chọn: Manage teams => Setting => Team Code).
lấy mã code bằng cách vào nhóm chọn: Manage teams => Setting => Team Code
lấy mã code bằng cách vào nhóm chọn: Manage teams => Setting => Team Code
  • Thầy cô có thể tự add thêm học sinh: Vào nhóm chọn Add member => Nhập email của sinh viên, học sinh => Add
Vào nhóm chọn Add member => Nhập email của sinh viên, học sinh => Add
Vào nhóm chọn Add member => Nhập email của sinh viên, học sinh => Add

Ngoài tạo lớp học lớn “teams”, các thầy cô có thể tạo các nhóm học nhỏ hơn “channels” trong lớp học.

Tham gia lớp học trên team

Đối với các em học sinh, khi đã được giáo viên gửi mã lớp, có thể tự tham gia lớp học trên team bằng cách:

Tại giao diện của MicroSorft Teams, chọn Teams => Join or create a team (Tham gia hoặc tạo nhóm) ở góc trên bên phải của màn hình, sau đó chọn Join a team with code => Nhập mã code => Join team.

Các chức năng MicroSoft Teams để dạy học đối với giáo viên

Trước tiên, cùng tìm hiểu giao diện của một nhóm và các chức năng tương ứng:

Giao diện trong một nhóm
Giao diện trong một nhóm

Để thực hiện một bài giảng trên Teams, thầy cô cần thực hiện những thao tác nào? Dưới đây là những hướng dẫn chi tiết nhất:

Thực hiện bài giảng trực tuyến qua tính năng Meet Now

  • Bước 1: Vào nhóm => Post => chọn biểu tượng Meet cuối màn hình
  • Bước 2: Nhập nội dung/ tiêu đề của bài dạy => Meet Now để bắt đầu bài giảng
  • Bước 3: Giáo viên có thể bật/tắt camera và chia sẻ màn hình để trình chiếu trong giảng dạy PowerPoint
Nhấp vào biểu tượng ở giữa để chia sẻ màn hình
Nhấp vào biểu tượng ở giữa để chia sẻ màn hình

Tải tài liệu lên lớp học

Để tải tài liệu lớp học, bài giảng giáo viên thực hiện theo các bước sau: Vào nhóm => Posts =>Upload Class Material (Tải lên tài liệu lớp học) => Chọn Upload => Chọn file cần tải lên và nhấn Open (Mở)

Giao bài tập cho lớp học/Tạo bài kiểm tra trên Teams

Vào nhóm => tab Assignment (Bài tập) => chọn Create 

  • Có 2 dạng bài tập để giáo viên lựa chọn: tự luận (Assignment) hoặc trắc nghiệm (Quiz), sau đó giáo viên có thể tự soạn nội dung bài tập trực tiếp trên MS Office365 Teams.
Tạo bài kiểm tra trên Teams
Tạo bài kiểm tra trên Teams

Lưu ý: khi giao bài, học sinh sẽ nhận được tin nhắn thông báo qua email, học thông báo của Teams trên điện thoại di động.

Chấm điểm bài tập

Nếu là dạng bài trắc nghiệm, điểm của học sinh sẽ được chấm tự động trên Teams còn dạng bài tự luận giáo viên sẽ tự chấm. Để chấm dạng bài này các thầy cô chọn Grades => nhập điểm trực tiếp cho từng học sinh.